Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Giới thiệu xen citrix

.PDF
90
6033
113

Mô tả:

Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 CITRIX Trang1 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU CITRIX .......................................................................................... 4 2. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ ẢO HÓA ............................................................... 5 . XENSERVER ....................................................................................................... 6 . XENDESKTOP .................................................................................................... 7 . XENAPP .............................................................................................................. 7 3. SO SÁNH CITRIX – VMWARE ........................................................................ 8 4. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH .................................................................................. 14 . XENSERVER ..................................................................................................... 14 . XENCENTER .................................................................................................... 25 . XENDESKTOP .................................................................................................. 37 . XENAPP ............................................................................................................ 53 . BACKUP ............................................................................................................ 84 . XENCONVERT ................................................................................................. 87 CITRIX Trang2 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 1. GIỚI THIỆU CITRIX Citrix là một tập đoàn đa quốc gia được thành lập vào năm 1989, chuyên cung cấp các giải pháp về ảo hóa máy chủ và Desktop, mạng, Software-as-a-service (SaaS), công nghệ điện toán đám mây và cả các sản phẩm mã nguồn mở Xen. Citrix hiện có khoảng 230,000 cơ sở trên toàn cầu, trụ sở chính đặt tại Fort Lauderdale, Florida. Những sản phẩm chính của Citrix đó là Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Citrix XenServer. Năm 1995, Citrix đã giới thiệu đến thê giới nền tảng ảo háo đầu tiên của mình trên NT 3.5 WinFrame, một giải pháp ảo hóa ứng dụng. Sau đó, họ đã nâng cấp nền tảng ảo hóa của mình trên NT 4.0 Terminal, một giải pháp ảo hóa Desktop. Là một trong những người đi tiên phong trong công nghệ ảo hóa, Citrix là cung cấp các giải pháp ảo hóa đáng tin cậy và được nhiều doanh nghiệp tin dùng. CITRIX Trang3 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 2. CÔNG NGHỆ ẢO HÓA CỦA CITRIX 1. XenServer: là giải pháp ảo hóa miễn phí phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. XenServer cung cấp những tính năng cao cấp không trả phí, bao gồm: • Hỗ trợ số lượng máy chủ không giới hạn, máy ảo và bộ nhớ vật lý. • Cho phép chuyển đổi từ một máy chủ ảo thành một máy chủ vật lý và ngược lại nếu cần (tính năng này có tính phí). • Chia sẻ hệ thống lưu trữ SAN và NAS giữa các máy chủ. • Quản lý dễ dàng các máy chủ ảo từ một nơi duy nhất. • Khi máy chủ vật lý bị lỗi, những máy ảo bị ảnh hưởng sẽ được tự động khởi động trên một máy chủ vật lý khác. • Một thư viện máy ảo mẫu được cấu hình sẵn. • Quản lí tập trung việc cập nhật các bản vá lỗi cho máy chủ ảo. • Nhân bản dễ dàng các máy chủ ảo từ máy chủ vật lý này sang máy chủ vật lý khác. • XenServer là mã nguồn mở nên có ưu thế là nhiều người cùng đóng góp và xây dựng. • XenServer tương thích hầu hết với phần cứng hiện tại. CITRIX Trang4 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 2. XenDesktop: là giải pháp ảo hóa Desktop của Citrix. XenDesktop sẽ phân phối giao diện người dùng đến bất cứ đâu. Các tính năng bao gồm: • Người dùng có thể truy cập vào giao diện người dùng của họ ở bất kì đâu và trên nhiều thiết bị hỗ trợ khác nhau như PC, Mac, Smart Phone,... • Được tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho người dùng. • Tương thích với hầu hết hết thiết bị người dùng đầu cuối. CITRIX Trang5 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 3. XenApp: là giải pháp ảo hóa ứng dụng của Citrix, cho phép người dùng kết nối trực tiếp đến ứng dụng Windows thông qua một máy Desktop hay một trình duyệt web. Những tính năng bao gồm: • Truy cập ứng dụng Windows trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành không thuộc Windows, có hơn 30 hệ điều hành được hỗ trợ. • Giải pháp này yêu cầu chỉ một bản sao ảo của ứng dụng như là Office được cài đặt, trong khi nó cho phép số lượng không giới hạn người dùng truy cập và sử dụng. • Ứng dụng có thể được truyền đi trực tiếp từ máy chủ đến người dùng đang làm việc trong mạng cục bộ hay ở xa, cho phép người dùng tải và truy cập ứng dụng trong khi đang Offline. • Tương thích với hầu hết hết thiết bị người dùng đầu cuối. CITRIX Trang6 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 3. SO SÁNH GIỮ ỮA CITRIX – VMWARE General Version Edition Assessment Maturity vSphere 5 XenServer 6 Enterprise Plus DataCenter Platinum Edition ESX: 2001/2002, ESXi: Dec Dec2007 (vSphere 5: GA Aug-2011 Aug - ESXi only - NEW!) Hyper-V Jun 08, Hyper-V Server: Oct 08 Xen - 2003, Citrix XenServer 2007, 5.6SP2 March 2011, v6: Sept 2011 Leader (P1) Leader (P2/3) Leader (P2/3) Virtualization ($) Ent+: $3,495/socket/enables 96GB vRAM (NEW!) + S&S: $734 (B) or $874 (Prod), vSphere Desktop: $65/active desktop DataCenter: $2,999/socket $5000/server+$3000 (support) Management ($) $4,995(S) + $1,049 (B) or $1,249 (P), $1,495(Fnd) + $545(B) or $645(P) See Enterprise+ Acceleration Kit SMSE: $1569/host) or SMSD: $1310 SMSD/CPU (2 CPU min) Free (XenCenter) n/a n/a yes - unlimited (Windows) No Market Position Pricing Hyper-V R2 SP1 Bundle/Kit Pricing ($) Guest OS Licensing Not included Management Version Edition General vSphere 5 Enterprise Plus Central Management Virtual and Physical RBAC / ADIntegration Cross-Vendor Mgmt VM Mobility Hyper-V R2 SP1 DataCenter Yes (vCenter Server + vCenter Yes (SCVMM/SMSE/SMSD) appliance - NEW) Yes (XenCenter), SCVMM (new) No Yes Limited Yes (vCenter and ESXi hosts) Yes (SCVMM and hosts) Yes (hosts/XenCenter) No (experimental: XVP) Limited Very Limited Yes vMotion and Metro vMotion Yes Live Migration (1) Yes XenMotion (1) Migration Compatibility Yes (EVC) Yes (Processor Compatibility) Yes (Heterogeneous Pools) Maintenance Mode Yes Yes Yes Yes (DRS) - Storage (NEW), CPU, Mem, Semi-Integr.(CPU,Mem,3rd party) Yes (WB) - CPU, Mem, D, N Yes (DPM) Limited Yes Limited (Partially Live) No (offline only) Live Migration of VMs Automated Live Migration Power Management DRS Storage Migration Yes (Storage vMotion / DRSautomated - NEW) CITRIX XenServer 6 Platinum Edition Trang7 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 HA/DR Cluster Size Integrated HA (Restart vm) Automatic VM Reset VM Lockstep Protection Application/Servic e HA Site Failover 16/1000 16/800 Yes (VMware HA) - incl Storage heartbeat Yes Yes Yes (VMware HA) Yes No Yes (Fault Tolerance) No No HA Application Monitoring API - NEW Yes No No (SRM fee-based fee Add-On) Hypervisor Updates and Backup Upgrades VM Patching VM Snapshot Backup Integration API Integrated Backup Deploymen VM Templates Yes (Basic, MS Site Recovery), Integrated Disaster Recovery Opalis (no storage array control) Yes (Update Manager) enhanced Yes Limited (rolling upgrade wizard - new) Limited (Update Manager) - no guest patches - NEW Yes No Yes yes Yes Yes (vStorage API Data Protection) Yes (Data Recovery) Yes (VSS API) limited Yes (WSB&DPM) Yes (VMPR) Yes Yes Yes (templ + PVS) Yes (Host Profiles) - enhanced for Auto Deploy - NEW No No Storage Profiles Resource Pools Yes (Profile-Driven Storage) Yes 0 No No No P2V Stand-alone only (Converter) Yes Yes (XenConvert) Service Portal / Catalogue No (vCD fee-based Add-On) VMMSSP Web Self Service Orchestration / Workflows Yes (vCenter Orchestrator) Yes (Opalis, SC Service Mgr) Yes (Workflow Studio) Security Yes (ESXi Firewall - NEW) and (vShield Zones) Yes Yes Systems Management SNMP+CIM, esxcli - NEW Yes (WMI + PowerShell) Yes (CIM, WSMAN)) t Host Profiles Other 32/TBC Hypervisor Version Edition General CITRIX Hypervisor Details/Size vSphere 5 Enterprise Plus Hyper-V R2 SP1 DataCenter XenServer 6 Platinum Edition ESXi only - NEW (build xxxx) Hyper-V R2 XenServer 6 (Xen 4.1) Trang8 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Host Config Max Consolidation Ratio 512vm, 2048 vcpu 384 vm, 8/12 vCPU per core, 75 (up to 130 - see details) Max CPU Host 160 (Logical) 64 (Sockets) 64(Logical) 64 (logical) Max Cores per CPU unlimited unlimited unlimited 2TB 1TB 512GB Max vCPU per VM 32 4(Win) / 4(Linux) 8 (Win) / 32(Linux) Max RAM per VM 1TB 64GB 32GB yes Limited (SCSI disk only) No Yes (disk, NIC) Max Memory - Host VM Config Yes (incl. vSPC) Serial Ports Hot Add/Plug Yes (CPU, Mem, Disk, NIC) Storage Supported Storage SAN Multipath Yes Yes Yes (limited for SAS) Yes (VMFS v5 - NEW) Yes (CSV) Yes (SR) Yes (FC, iSCSI, FCoE) Yes (iSCSI, FC) Yes (iSCSI, FC) Yes No No vmdk, raw disk (RDM) vhd, pass-through (raw) vhd, raw disk (LUN) Yes Yes limited Yes (RDM only) Yes No No (only VMware View and vCloud Director) Yes Yes (clone, PVS, IntelliCache) Storage Integration (API) Yes (VASA - NEW, VAAI and VAMP) Windows Ecosystem Integrated StorageLink Storage QoS Yes (SIOC) - incl. NFS - NEW No Basic NIC Teaming VLAN IPv6 Yes Yes Yes 3rd Party Yes Yes Yes Yes Yes (guests) Shared File System Boot From SAN Boot from USB Virtual Disk Format Thin Disk Provisioning NPIV Support Linked Images Networking CITRIX DAS, NAS, FC, iSCSI, FCoE (HW&SW - NEW), SSD for DAS, iSCSI, FC, SAS (no NAS) DAS, SAS, iSCSI, NAS, FC Swap-NEW Trang9 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 I/O PassThrough Yes (VMDirectPath) No SR-IOV Yes Yes Yes Yes (TSO, NetQueue, iSCSI) Yes (Chimney, LSO, VMQ) Yes (TSO) Yes (vDS), NetFlow + Port Mirror + LLDP - NEW No Yes (Fail-Save Mode - new) No Yes Yes (Dynamic Memory) Yes No No Yes No Yes (SLAT) Yes Yes No Yes, incl. vApp (new) Comprehensive Windows Ecosystem Improving Guest OS Support Very Comprehensive Improving Good Scripting / APIs CIM / SMASH API, SDKs for web services, Perl, Power CLI etc Yes (PowerShell, WMI API) Yes (SDK, API, PowerShell) Cloud API vCloud API n/a CloudStack & OpenStack API Jumbo Frames Offload Support Distributed Network Switch Network QOS Yes (NetIOC), custom Resource Pools + IEEE 802.1p - NEW Memory Dynamic / Yes (Memory Ballooning) Over-Commit Memory Page Yes (Transparent Page Sharing) Sharing Yes Large Pages HW Memory Yes Translation Interoperability OVF Support HW Compatibility Tham Khảo thêm tại: http://www.vmware.com/technical-resources/advantages/robustfoundation.html http://serverfault.com/questions/44597/hyper-v-vs-esxi-vs-xenserver http://calfo.wordpress.com/2009/07/24/xenserver-and-vmware-vsphere%E2%80%93-a-cost-comparison/ CITRIX Trang10 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 4. QUI TRÌNH CÀI ĐẶT XENSERVER: Chú ý việc cài đặt sẽ ghi đè lên toàn bộ ổ cứng, vì thế hãy backup lại dữ liệu trên ổ cứng trước khi thực hiện cài đặt. Yêu cầu phần cứng tối thiểu: CPU RAM HDD NETWORK 1 CPU 64bit x86 1.5GHz có hỗ trợ Intel VT hoặc AMD V-64bit 2GB PATA/SATA/SCSI trống 16GB 100 Mbps Sau đây là qui trình cài đặt: Chọn Keyboard Layout cho việc cài đặt. Lưu ý trong suốt quá trình cài đặt, các bạn có thể sử dụng phím F12 để sang bước kế tiếp, TAB để di chuyển giữa các Options, Space hoặc Enter để chọn, F1 để trợ giúp. CITRIX Trang11 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Màn hình Welcome xuất hiện. XenServer hỗ trợ hầu hết cấu hình phần cứng server hiện tại, tuy nhiên nếu bạn không chắc chắn về độ tương thích, bạn có thể nhấn F9 để thêm Driver cần thiết vào. Chọn OK. Chúng ta có thể sử dụng phím Pg Up hoặc Pg Down để đọc các điều khoản. Chọn Accept EULA. -Trong một số trường hợp, các bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bật tính năng ảo hóa từ BIOS. Nếu không thì đề nghị cập nhật BIOS. Bằng không việc cài đặt sẽ giới hạn một số tính năng quan trọng. Chọn OK. -Nếu trên Server đã tồn tại một phiên bản XenServer cài đặt trước đó, bạn sẽ có 3 tùy chọn. 1. Cài đặt mới hoàn toàn – Clean Installation. 2. Cập nhật phiên bản mới – Upgrade. 3. Restore – nếu tồn tại bản sao lưu trên Server. -Chọn cài đặt mới hoàn toàn. CITRIX Trang12 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 -Nếu bạn có nhiều ổ cứng, bạn hãy chọn ổ cứng cho việc cài đặt, đồng thời check vào Enable thin provisioning để sử dụng tính năng IntelliCache -IntelliCache được hỗ trợ khi sử dụng kết hợp XenServer với XenDesktop, mang lại hiệu quả kinh tế bởi cho phép sử dụng kết hợp giữa Shared Storage và Local Storage, tất cả VMs chia sẻ chung một OS image, vì thế gánh năng lưu trữ sẽ giảm, hiệu xuất tăng lên. Đồng thời lưu lượng mạng cũng giảm đáng kể vì Local Storage đã cache lại Master Image từ Shared Storage. -Chọn OK. -Chọn Source cài đặt. Nếu cài đặt sử dụng PXE để boot qua card mạng, thì chọn HTTP or FTP, hoặc NFS. Ở đây ta chọn cài đặt từ Local Media – Cài đặt từ CD Source. Và vì cài đặt từ CD Source nên màn hình tiếp theo sẽ hỏi rằng bạn có muốn cài đặt thêm các gói bổ sung từ CD hay không. CITRIX Trang13 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Ta không cần cài đặt bắt kì gói nào bổ sung nên Chọn No. Bước này hỏi bạn có muốn kiểm tra lại tính toàn vẹn của CD Source hay không. Nếu có thì thuật toán MD5 checksum của các gói trong CD sẽ kiểm tra. Quá trình kiểm tra sẽ mất ít phút. Để cho nhanh, chọn Skip verification Đặt mật khẩu cho Root, Ta sẽ sử dụng mật khẩu này để logon từ XenCenter hoặc đăng nhập từ tiếp vào xsconsole trên chính XenServer. CITRIX Trang14 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Chọn Card giành cho việc quản lý – XenCenter sẽ kết nối đến Card này. Cấu hình IP cho Card mạng vừa chọn. Lưu ý nên chọn Static configuration vì sau này khi Join vào một Pool nào đó, XenServer cần có một IP cố đinh. Ở đây ta có thể chọn DHCP để cấp IP từ DHCP Server, nhưng cần có thông số Reservation để được cấp một IP cố định -Đặt tên cho XenServer. Lưu ý chỉ đặt tên máy, không đặt theo FQDN vì sẽ gây ra lỗi trong quá trình chứng thực. -Cấu hình Prefer DNS bằng tay hoặc thông qua DHCP Server. Nếu cấu hình bằng tay, DNS Server 1 phải được cấu hình, DNS Server 2-3 tùy chọn. CITRIX Trang15 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Chọn Time Zone cho XenServer. Sử dụng phím kí tự đầu, PgUp, PgDown. CITRIX Trang16 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Để thiết lập thời gian local, ta có thể cấu hình bằng tay (yêu cầu cấu hình sau khi cài đặt hoàn tất), hoặc chọn Using NTP. Nhập địa chỉ của NTP Server trong hệ thống. Trong hệ thống nên có một NTP Server làm nhiệm vụ đồng bộ hóa thời gian, đảm bảo tính nhất quán thời gian trên NTP client. -Chọn Install XenServer. -Nếu bạn chọn cấu hình thời gian bằng tay thì bước cuối sẽ được yêu cầu. CITRIX Trang17 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 -Nếu bạn chọn cài đặt thêm các gói bổ sung, bạn sẽ được yêu cầu lấy CD XenServer ra và đưa CD chứa gói bổ sung vào. Màn hình cài đặt XenServer hoàn tất, lấy CD Source ra và chọn OK để Reboot lại hệ thống. -Màn hình xsconsole, để sử dụng Shell Alt+F3, để trở về xconsole Alt+F1. -Nhưng từ nay ta sẽ quản lý XenServer thông qua một Windows Host được cài đặt XenCenter chứ không ngồi trên XenServer quản lý. CITRIX Trang18 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 5. QUI TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ XENCENTER: XenCenter là công cụ quản trị XenServer bằng giao diện, được cài đặt trên hệ điều hành Windows. Source cài đặt XenCenter có sẵn trong CD Source cài đặt XenServer. Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhật phiên bản mới nhất cho XenCenter tại www.citrix.com/xenserver Yêu cầu cài đặt: Operating System WindowsXp/Vista/7/2003/2008/2008R2 .Net Framework 3.5 CPU Tối thiểu 750 MHz RAM Tối thiểu 1GB HDD Tối thiểu 100MB Sau đây là các bước cài đặt và cấu hình cụ thể: -Lưu ý: Uninstall phiên bản cũ của XenCenter Cài đặt mặc định. Giao diện đầu tiên khi khởi động XenCenter, chọn ADD a server. Nhập vào địa chỉ IP và tài khoản quản trị XenServer. CITRIX Trang19 Kenhgiaiphap.vn Kenhgiaiphap.vn Tp HCM 06/05/2012 Do sử dụng phiên bản XenServer Free nên ta chỉ có thời hạn sử dụng trong 30 ngày, vì thế cần active. Chọn vào Tool License Manager. Phần mềm có thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cài đặt XenServer CITRIX Trang20 Kenhgiaiphap.vn
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan