Tài liệu Hướng dẫn tạo file .htaccess

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3954 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Htaccess mang những tinh chỉnh quan trọng cho nên, người sử dụng phải đảm bảo file này được ấn định một mức độ bảo mật nhất định, tránh những truy cập bất hợp pháp từ bên ngoài (xem, sửa, xóa) những tinh chỉnh này.