Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC, CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ. NGHIÊN CỨU THỰC ...

Tài liệu CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC, CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM

.PDF
97
4274
148

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM ------------ Viên Ngọc Bích , . LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM ------------ Viên Ngọc Bích , . Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Chính sách chi trả cổ tức, cơ hội đầu tư và quyết định tài trợ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, và chưa từng được công bố trước đây. Các số liệu được sử dụng để phân tích, đánh giá trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và được tổng hợp từ những nguồn thông tin đáng tin cậy. Nội dung luận văn đảm bảo không sao chép bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2013 Tác giả Viên Ngọc Bích MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................................... 1 1. ................................................................................................................ 3 2. Tổng quan về chính sách cổ tức .............................................................................. 8 ........................................................................8 2.1.1 2.1.1.1 ....................................................................8 .....................................................................8 2.1.1. (The Bird-In-The-Hand Theory) ............................................................................................................10 2.1.1. (the tax preference theory) .........................11 .......................................................13 .......................................................16 ................................................20 3. ...................................................................................... 24 .............................................................................................................24 ...........................................................................................24 .........................................................................................................27 ...............................................................................................28 3.5 .........................................................................................30 ............................................................................................30 3.7 Kỳ vọ ........................................................................31 .......................................................................... 32 4.1 ................................................................................................32 4.2 .......................................................................................34 .................................................................................35 .................................................................................36 1: DP=α0 + β1IO + β2Lev + β3Pro + β4Risk................................36 4.4.2 2: DP=α0 + β1IO + β2Debt Matu + β3Pro + β4Risk ....................40 – ................................................................................................44 1 .............................................................46 2 .............................................................48 5. ......................................................................................... 50 5.1 Hạn chế củ .............................................................................50 5.2 Kết luận ............................................................................................................50 ........................................................................................ 53 PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................... 56 Danh sách 76 công ty được chọn vào mẫu nghiên cứu ............................................ 56 PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................... 58 Số liệu tính toán các biến đưa vào mô hình .............................................................. 58 MM HOSE - .HCM OLS (Ordinary least aquare) - DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 4. ......................................................................................... 32 4. .................................................................................. 34 Bảng 4.3 : Kiểm định đa cộng tuyến 1 ....................................................... 35 Bảng 4.4 : Kiểm định đa cộng tuyến 2 ....................................................... 36 4. 4.6: Phân tích ANOVA 1 ................................................................................. 37 1 ........................................................... 38 4. 1 ................................................................................. 39 4. 2 ................................................................................. 41 4. 2 ........................................................... 42 4. 2 ............................................................................... 43 4. 1 ............................................... 47 4. 1 ................................... 47 4. 2 ............................................... 48 4. 2 ................................... 49 1 , Siti Zaleha . Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm định mối tương quan giữa cơ hội đầu tư, quyết định tài trợ với chính sách chi trả cổ tức thông qua 2 mô hình của bài nghiên cứu gốc để xem xét mô hình nào là phù hợp với dữ liệu và đặc điểm của các công ty Việt Nam. : (1): DP=α0 + β1IO + β2Lev + β3Pro + β4Risk (2): DP=α0 + β1IO + β2Debt Matu + β3Pro + β4Risk 2 niêm .HCM (HOSE). .HCM (HOSE) 3 1. – doan . . c . 4 : + + + + + + + + + + , , ,t , . 5 : . : + ối tương quan giữa cơ hội đầu tư và chính sách chi trả cổ tức + ối tương quan giữa quyết định tài trợ và chính sách chi trả cổ tức Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là mối , cụ thể là tác động của lên ,q các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) 2008-2012. Phương pháp nghiên cứu: Bài nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp nghiên cứu định lượng, – , với quy trình tiến hành nghiên cứu như sau: Bước 1: Tiến hành kiểm tra, thu thập dữ liệu có liên quan từ các website công bố thông tin, tài liệu của các công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) . Kết quả thu mẫu nghiên cứu gồm 76 công ty, với thời gian nghiên cứu 5 năm từ 2008 đến 2012. Bước 2: Dữ liệu thô sau khi được thu thập sẽ được thống kê, xử lý và tính toán trên bảng tính excel để có được bảng dữ liệu đầy đủ của các biến cần xem xét trong mô hình nghiên cứu. Bước 3: Tiến hành các hồi quy và kiểm định bằng phần mềm SPSS để xem xét mối quan hệ lên 6 các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) 2008-2012. : : 2 tổng quan về chính sách cổ tức – tác động của lên . P – 3 , , P 4 . 5 . Ý nghĩa : , nào “ Hananeh Shahteimoori Ardestani, Siti Zaleha Abdul Rasid, Rohaida Mohammadghorban Mehri (2013) tác động của lên . giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) Basiruddin, 7 . 8 2. Tổng quan về chính sách cổ tức chi trả chi trả Trong ph chi trả . tổng quan về chính sách cổ tức . 2.1 2.1.1 2.1.1.1 1 : 1 Chương 13 2007 9 . đầu tư không . - . tư . : - . - 10 – . a . 2.1.1. (The Bird-In-The- Hand Theory)2 Bản chất của lý thuyết Bird-In-The-Hand của chính sách cổ tứ ổ ổ khoản thanh toán cổ tứ ả cổ tứ rủi ro và thích nhận được ắc chắn hơn là . Gorden cho rằng việc thanh toán cổ tức hiện tại "giải quyết sự không chắc chắn nhà đầu tư". Nhà đầu tư có mộ nhậ ức độ nhất định của thu nhập bây giờ hơn là triển vọng thu , vào một thời điểm trong tương lai. : 2 CFA Level 1- Chapter 11 – 11.30 : Corporate Finance - Dividend Theories http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/corporate-finance/dividend-theories.asp 11 – lãi vốn ra trong tương lai. o . . . (the tax preference theory)3 2.1.1. Thuế là quan trọng đối với các nhà đầu tư. những . Như vậy, nhà đầu tư thích . Litzenberger and Ramaswamy (1979). Ngoài ra, , nhưng họ không thể kiểm soát 3 chi trả cổ tức, CFA Level 1- Chapter 11 – 11.30 : Corporate Finance - Dividend Theories http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/corporate-finance/dividend-theories.asp 12 . . dễ ? K. Michael Casey, John B. Duncan, 13 – Michael P. Watters . 4 2.1.2 Về mặt lý thuyết, với giả định là một thị trường hoàn hảo, thì câu trả lời là chính sách cổ tức chẳng có tác động gì lên giá trị của công ty cả, đại diện cho lập luận này là kết quả nghiên cứu của Modigliani và Miller (1961). Nhưng thực tế, thị trường không hoàn hảo như lý thuyết đã giả định, vì tồn tại chi phí giao dịch, thuế, … cho nên câu trả lời sẽ là : trong thực tế, chính sách cổ tức có tác động không nhỏ đến giá trị của công ty và vì vậy sẽ có những tác động, không tốt thì xấu, lên lợi ích của các cổ đông. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách cổ tức. : 4 Chương 13 2007 14 . hiện theo hai . . ) : . .
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan