Tài liệu Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán (KẾ TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT)

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 505 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Ngày nay cùng với sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế, cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau để tồn tại và phát triển. Chính vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời hạ giá thành sản phẩm có như vậy doanh nghiệp mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động, tăng tích luỹ cho Nhà nước, đạt lợi nhuận tối đa và đứng vững được trên thị trường. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức sản xuất hợp lý, đồng thời phải có một hệ thống các công cụ quản lý khoa học và hiệu quả mà một trong những công cụ quản lý được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp đó là: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.