Tài liệu Đề thi trắc nghiệm pháp chế dược có đáp án

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 42833 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

KIỂM TRA 1 TIẾT XB. Tặng sổ, bút có in thông tin về thuốc Thời gian làm bài : 45 C. Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế Câu 1: Nội dung nào dưới đây không bắt buộc ghi trên nhãn thuốc © A. Tiêu chuẩn chất lượng C. Địa chỉ cơ sở sản xuất B. Xuất xứ của thuốc D. Điều kiện bảo quản Câu 2: A. Hiến pháp B. Luật Thông tư Nghị định Người được phép kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có trình độ chuyên môn ( đối với các tỉnh không có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn) Câu 5: C. D. Câu 8: Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu .................................... được quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do bộ trưởng BYT ban hành A. chăm sóc sức khỏe của đại đa số nhân dân Câu 10: Sản phẩm nào sau đây được phép quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng A. Vaccin B. Sinh phẩm y tế C. Thực phẩm chức D. Sinh phẩm y tế và năng phẩm chức năng thực Câu 11: Giá thuốc phải kê khai bao gồm A. Giá nhập khẩu B. Giá bán buôn C. Giá bán lẻ dự kiến D. Cả A,B và C Màu sắc chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn thuốc được quy định là: B. Các bệnh ung thư A. Chữ, chữ số của nội dung bắt buộc phải có màu tương phản với màu nền của nhãn D. điều trị các bệnh do kháng sinh gây ra Loại hình được phép bán buôn thuốc gồm Câu 9: B. Tất cả hình vẽ, hình ảnh phải rõ ràng Cách ghi nhãn nguyên liệu thuốc gây nghiện nào dưới đây là đúng A. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc C. Tất cả các trường hợp D. ................ Câu 3: Câu 6: Hình thức nào sau đây không là hình thức thông tin thuốc cho cán bộ y tế Tại các nhà thuốc, ai là người trực tiếp quản lý và bán lẻ thuốc thành phẩm gây nghiện A. Thông qua “Người giới thiệu thuốc” D. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trên nhãn Câu 4: A. Dược sỹ đại học có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc XD. Dược sĩ trung học được ủy quyền Câu 7: Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất dùng để điều hành quản lý nhà nước là A. Bác sĩ B. Y sĩ C. Điều dưỡng D. ................................. C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất C. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn trên nhãn D. Trưng bày, giới thiệu thuốc tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào: B. Dược sỹ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc B. Người quản lý chuyên môn D. Cả A và B A. Chủ nhà thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền C. Các trường hợp cấp cứu A. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên phải của nhãn B. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên trái của nhãn Câu 12: B. Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu C. Đại lý bán vaccin, sinh phẩm y tế D. Cả A, B và C Câu 13: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, số lượng thành viên tối thiểu A. Bệnh viện tư nhân C. Khám, chữa bệnh trong hội đồng thuốc và điều trị là: B. Bệnh viện nhà nước D. Nhà thuốc A. 3 C. 7 Câu 17: B. 5 D. 8 Câu 14: Loại hình kinh doanh dược phẩm không được phép bán lẻ A. Nhà thuốc, Quầy thuốc B. Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế C. Đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế D. A và B Thuốc từ dược liệu là thuốc có nguồn gốc từ ......... A. Thiên nhiên B. Động vật, thực vật C. Khoáng vật D. Cả A, B và C Câu 18: Chứng chỉ hành nghề dược do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn thuốc phải có bằng dược sĩ đại học và có thời gian thực hành tối thiểu A. 2 năm 4 năm năm D. ............. B. C. 3 Câu 21: Cơ sở bảo quản thuốc GN nào phải có kho riêng đảm bảo tiêu chuẩn GSP A. Cơ sở sản xuất C. Cơ sở nghiên cứu đào tạo A. Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định B. Khoa dược D. Cả A và B Các nội dung chỉ định, cách dùng, chống chỉ định của thuốc bắt buộc phải ghi trên bao bì ngoài của thuốc B. Cơ sở bán lẻ thuốc có đủ điều kiện theo quy định Câu 22: C. Cơ sở bán buôn thuốc có đủ điều kiện theo quy định A. Đúng Sai D. ............... D. .............. Công ty TNHH một thành viên dược phẩm trung ương 1 (CPC1) có thể mua thành phẩm thuốc gây nghiện Câu 15: B. C. ..... Câu 16: Thuốc chủ yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong cơ sở ...................phù hợp với cơ cấu, bệnh tật ở Việt nam được quy định tại danh mục thuốc chủ yếu được sử dụng trong cơ sở........... do bộ trưởng bộ Y tế ban hành Câu 19: Trong bệnh viên, khoa dược là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng nào sau đây A. Hội đồng khoa học đào tạo C. Hội đồng thuốc và điều trị B. Hội đồng đạo đức D. A và C Câu 20: từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ chí minh A. Đúng Sai D. ......... B. C. .... Câu 23: Yêu cầu trình độ đối với thủ kho bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm có chứa hoạt chất hướng tâm thần, nguyên liệu, bán thành phẩm có chứa tiền chất là A. Dược sĩ đại học B. Cao đẳng dược C. Trung học dược ( được thủ trưởng cơ sở ủy quyền bằng văn bản mỗi lần không quá 12 tháng) D. Sơ cấp dược Câu 24: Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất khác ( không phải chất GN, HTT, TC) trong đó hoạt chất gây nghiện có hàm lượng lớn hơn hàm lượng quy định trong phụ lục II (Bảng giới hạn hàm lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) được phân loại là A. Thuốc gây nghiện B. Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện C. Cả A và B đều đúng D. ................. Câu 25: Trình độ nào dưới đây có thể được cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Bác sỹ Câu 26: Thông tư dùng để “ giải thích hướng dẫn, .........” của thủ tướng chính phủ A. Tất cả các loại thuốc phải kiểm nhập trước khi nhập kho A. Chỉ thị Mệnh lệnh Luật Nghị quyết B. Khi kiểm nhập cần tiến hành đối chiếu giữa hóa đơn với thực tế và kết quả thầu về các chi tiết của từng mặt hàng B. C. D. Câu 27: Người được phép kê đơn thuốc điều trị ngoại trú phải là bác sĩ người đang hành nghề tại cơ sở ….................. hợp pháp và được người đứng đầu cơ sở phân công khám, chữa bệnh A. Bệnh viện công lập C. Bệnh viện tư nhân thuốc C. Kiểm soát 100% chất lượng cảm quan thuốc khi nhập kho D. Thuốc phải được kiểm nhập trong thời gian tối đa là hai tuần từ khi nhận về kho Câu 30: Câu 28: Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất hướng tâm thần, trong đó hàm lượng Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiên cho phép bán trực tiếp sản phẩm của hoạt chất gây nghiện và hướng tâm thần đều nhỏ hơn hàm lượng quy định tại phụ lục II (Bảng giới hạn hàm mình cho: lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) và phụ lục IV ( Bảng giới hạn hàm lượng hoạt B. Khám, chữa bệnh D. ................. A. Các cơ sở khám chữa bệnh C. Quầy thuốc GPP B. Nhà thuốc GPP D. Cả A và B Câu 29: Phát biểu nào không đúng theo quy định hoạt động theo dõi, quản lý nhập thuốc của khoa dược bệnh viện Dược sĩ được phép kinh doanh thuốc tại nhà thuốc trong trường hợp: dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng C. Tối thiểu 2 năm sau khi hết trang cuối cùng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Câu 35: A. Đúng Sai D. ..... B. C. ..... D. Tối thiểu 5 năm sau khi hết trang cuối cùng Theo quy định về tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện, cơ cấu tổ chức của khoa dược bệnh viện bao gồm bao Câu 32: nhiêu bộ phận chính Tất cả các thuốc trong danh mục thuốc không phải kê đơn đều được phép quảng cáo trên báo, tạp chí A. 4 C. 6 A. Đúng Sai D. ............ B. C. ..... B. 5 D. 7 Câu 36: Yêu cầu khi kê đơn thuốc nhóm nào sau đây, số lượng thuốc phải ghi thêm chữ số 0 ở trước nếu số lượng Câu 33: thuốc có 1 chữ số Loại văn bản để quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của QH, UBTVQH, Pháp lệnh là A. Thuốc hướng tâm thần A. Nghị định B. Nghị quyết C. Thông tư D. Luật B. Thuốc gây nghiện C. Thuốc Opiod giảm đau cho người bệnh ung thư và AIDS D. Thuốc điều trị lao Câu 34: Câu 37: chất hướng tâm thần trong thành phầm dạng phối hợp ) được phân loại là: Các hồ sơ sổ sách, tài liệu liên quan đến thuốc GN, HTT, TC phải được lưu giữ Chỉ định nào sau đây được phép quảng cáo A. Thuốc gây nghiện C. Thuốc thành phẩm gây nghiện dạng phối hợp A. Tối thiểu 2 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng B. Thuốc hướng tâm thần D. .................... B. Tối thiểu 5 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng Câu 31: A. Các chỉ định mạng tính kích dục B. Điều trị ung thư, khối u C. Điều trị bệnh phụ khoa D. Cả B và C Câu 38: Tên thuốc được ghi trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo A. Tên biệt dược B. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) C. Cả A và B D. .................. Câu 39: Mã phân loại của 1 thuốc mới theo hệ thống phân loại ATC/DDD được ban hành bởi: A. Liên đoàn dược phẩm quốc tế (FIP) B. Cơ quan quản lý thuốc của quốc gia Câu 41: Loại hình được phép bán buôn thuốc A. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế B. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp bán buôn thuốc D. A và C Câu 42: Bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD được chia thành bao nhiêu nhóm Câu 40: Câu 43: Thủ kho bảo quản thuốc gây nghiện tại cơ sở sản xuất thuốc cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào dưới đây Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, trưởng khoa dược giữa vị trí A. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 1 năm nào trong hội đồng thuốc và điểu trị C. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc D. .................... B. Vaccin C. Sinh phẩm y tế Câu 45: D. .................. B. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc A. Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc D. cả A, B và C A. 12 nhóm B. 13 nhóm 14 nhóm 15 nhóm C. Tổ chức y tế thế giới Những sản phẩm được gọi là thuốc bao gồm: C. D. A. Chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị B. Phó chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị C. Ủy viên hội đồng thuốc và điều trị Đối tượng chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh bao gồm A. Bác sĩ, y sĩ C. Dược sĩ khoa dược B. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên D. Tất cả các trường hợp Câu 49: Tại khoa dược bệnh viện, người ký duyệt phiếu lĩnh thuốc thành phẩm gây nghiện có thể là Giấy phép nhập khẩu thuốc GN, HTT, TC có giá trị trong thời gian A. Trưởng khoa dược C. Dược sĩ đại học được ủy quyền A. 06 tháng 01 năm Năm năm B. Thủ kho D. cả A và C Câu 50: Câu 46: Một người có trình độ chuyên môn dược sĩ trung học có thể làm chủ cơ sở bán lẻ thuốc nào dưới đây A. Quầy thuốc B. Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc C. Cả A và B D. Nhà thuốc Câu 47: Chế phẩm kết hợp giữa phenylpropanolamin + cinnarizine có mã ATC là D. Thư ký hội đồng thuốc và điều trị A. R06AA02 B. R06AA20 C. R06AA52 D. ..................... Câu 44: Câu 48: B. C. 02 D. 05 Chức năng của khoa dược bệnh viện là quản lý và tham mưu cho giám đốc bệnh viên về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm mục đích nào sau đây A. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng B. Cung cấp đầy đủ thuốc và trang thiết bị y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý C. Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý D. A và C Câu 51: Cơ quan nào có quyền cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” Những trường hợp nào sau đây không được coi là nhãn thuốc A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Phòng y tế D. Bộ y tế hoặc Sở y tế A. Bao bì ngoài của thuốc A. Máu và cơ quan tạo B. Hô hấp C. Thụ cảm D. ........................ máu B. Nhãn phụ dán trên nhãn gốc của thuốc Câu 59: tùy từng trường hợp C. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nguyên tắc cấp phát thuốc tại khoa dược bệnh viện là Câu 52: D. ...................... Chọn các đáp án đúng: Các doanh nghiệp bán buôn thuốc gây nghiện, HTT, tiền chất được phép mua thuốc thành Câu 55: A. Thuốc nhập trước xuất trước (FIFO) phẩm GN, HTT, TC tại: A. Các công ty sản xuất thuốc thành phẩm GN, HTT, TC B. Các công ty chịu trách nhiệm xuất, nhập khẩu và cung ứng thuốc GN, HTT, TC C. Nhập khẩu trực tiếp từ các công ty nước ngoài D. Nhà thuốc Câu 53: Bệnh nhân bị ung thư, AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà, số lượng thuốc opioid giảm đau mỗi lần được kê B. Thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước (FEFO) Nghị định do chính phủ ban hành A. Đúng Sai C. ............... D. ............... B. Câu 56: Khoa dược cấp phát thuốc gây nghiện cho: A. Các khoa điều trị C. Các bệnh nhân ngoại trú B. Các bệnh nhân nội trú D. Cả A và C không thời gian A. Dược sĩ đại học C. Không cần có chuyên môn về dược A. Không quá 07 ngày C. Nhiều hơn 10 ngày B. Dược sĩ trung học D. Cả A và B B. Từ 8 ngày đến 10 ngày D. Tối đa 30 ngày Câu 54: D. Cả A, B, C Câu 58: Câu 60: Bộ y tế được phép ban hành thông tư B. Bậc 1 của hệ thống phân loại ATC có ký hiệu là “S” thuộc hệ nào phương từng trường hợp tùy Theo quy định về bảo quản thuốc tại khoa dược bệnh viện, phát biểu nào sau đây là không đúng B. Phải kiểm tra sức khỏe đối với thủ kho tối thiểu 6 tháng một lần C. Phải hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị dùng để theo dõi điều kiện bảo quản Câu 61: D. Phải theo dõi hạn dùng thường xuyên của thuốc Khi phân tích danh mục thuốc bệnh viện theo phương pháp phân tích ABC, giá trị tiền thuốc tiêu thụ cho các thuốc Câu 64: thuộc hạng B chiếm tỉ trọng so với tổng giá trị tiền thuốc tiêu thụ tại bệnh viện là: A. 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Trung tâm y tế địa D. Bộ y tế hoặc sở y tế A. Phải có sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho và theo dõi tối thiểu 1 lần trong ngày Câu 57: Yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn của người giao và nhận thuốc gây nghiện Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thông tin thuốc cho cán bộ y tế Câu 63: C. Chỉ cấp phát thuốc còn hạn sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng A. Đúng Sai C. ............... D. ............... Câu 62: B. C. D. Tên thuốc trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo A. Tên biệt dược B. Tên hóa học C. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) D. Tất cả các ý trên đều đúng B. Các cơ sở khám chữa bệnh và điều trị không bao gồm nội dung nào sau đây Câu 65: C. Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế A. Xây dựng các quy định về quản lý sử dụng thuốc trong bệnh viện D. Cả B và C B. Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị Cấu trúc của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD bao gồm bao nhiêu bậc A. 5 bậc B. 3 bậc C. 4 bậc D. ....................... Câu 66: Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào? A. Dược sĩ đại học có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sĩ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất D. ........................... Câu 67: Doanh nghiệp dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép bán thành phẩm thuốc GN cho đối tượng nào A. Quầy thuốc, nhà thuốc đạt GPP Câu 68: Căn cứ nào để phân loại bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD A. Theo cơ quan giải phẫu mà thuốc tác động vào C. Xây dựng các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc trong bệnh viện D. Giám sát các phản ứng có hại của thuốc và các sai sót trong điều trị Câu 71: Thời gian làm bài : 45 Câu 1: Nội dung nào dưới đây không bắt buộc ghi trên nhãn thuốc A. Tiêu chuẩn chất lượng C. Địa chỉ cơ sở sản xuất B. Xuất xứ của thuốc D. Điều kiện bảo quản Câu 2: Những sản phẩm được gọi là thuốc bao gồm: A. Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc C. Theo nhóm chất hóa học Một bác sĩ chỉ làm việc tại phòng Kế hoạch tổng hợp của một bệnh viện trung ương được phép kê đơn thuốc D. .................. điều trị ngoại trú D. cả A, B và C Câu 69: A. Sai Đúng C. ...... D. ............. B. Theo nhóm tác dụng điều trị Thuốc chưa được cấp SĐK tại Việt Nam nhưng đã lưu hành ở nước khác thì không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động thông tin, quảng cáo nào trên lãnh thổ Việt Nam A. Sai Đúng C. ..... D. ................ B. Câu 70: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, nhiệm vụ của hội đồng thuốc B. Câu 72: Chọn nhiều đáp án đúng: Giám đốc sở y tế không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho A. Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc C. Cơ sở bán buôn thuốc B. Cơ sở bán lẻ thuốc D. Cơ sở sản xuất thuốc KIỂM TRA 1 TIẾT B. Vaccin C. Sinh phẩm y tế Câu 3: Tại khoa dược bệnh viện, người ký duyệt phiếu lĩnh thuốc thành phẩm gây nghiện có thể là A. Trưởng khoa dược C. Dược sĩ đại học được ủy quyền B. Thủ kho D. cả A và C Câu 4: Phát biểu nào không đúng theo quy định hoạt động theo dõi, quản lý nhập thuốc của khoa dược bệnh viện A. Tất cả các loại thuốc phải kiểm nhập trước khi nhập kho B. Khi kiểm nhập cần tiến hành đối chiếu giữa hóa đơn với thực tế và kết quả thầu về các chi tiết của từng mặt hàng Dược sĩ được phép kinh doanh thuốc tại nhà thuốc trong trường hợp: dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng nào trong hội đồng thuốc và điểu trị thuốc chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc B. Phó chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị C. Kiểm soát 100% chất lượng cảm quan thuốc khi nhập kho D. Thuốc phải được kiểm nhập trong thời gian tối đa là hai tuần từ khi nhận về kho Câu 5: Nghị định do chính phủ ban hành A. Đúng Sai C. ............... D. ............... B. Câu 6: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, nhiệm vụ của hội đồng thuốc và điều trị không bao gồm nội dung nào sau đâ A. Xây dựng các quy định về quản lý sử dụng thuốc trong bệnh viện B. Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị C. Xây dựng các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc trong bệnh viện D. Giám sát các phản ứng có hại của thuốc và các sai sót trong điều trị Câu 7: A. Đúng Sai D. ..... B. C. ..... A. Chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị C. Ủy viên hội đồng thuốc và điều trị D. Thư ký hội đồng thuốc và điều trị Câu 8: Câu 11: Yêu cầu khi kê đơn thuốc nhóm nào sau đây, số lượng thuốc phải ghi thêm chữ số 0 ở trước nếu số lượng Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, số lượng thành viên tối thiểu thuốc có 1 chữ số trong hội đồng thuốc và điều trị là: A. Thuốc hướng tâm thần B. Thuốc gây nghiện A. 3 C. 7 C. Thuốc Opiod giảm đau cho người bệnh ung thư và AIDS Câu 12: D. Thuốc điều trị lao Câu 9: Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất dùng để điều hành quản lý nhà nước là A. Hiến pháp B. Luật Thông tư Nghị định C. D. B. 5 D. 8 A. Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc C. Cơ sở bán buôn thuốc B. Cơ sở bán lẻ thuốc D. Cơ sở sản xuất thuốc Câu 14: Bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD được chia thành bao nhiêu nhóm A. 12 nhóm B. 13 nhóm 14 nhóm nhóm C. D. 15 Câu 15: Thuốc từ dược liệu là thuốc có nguồn gốc từ ......... A. Thiên nhiên B. Động vật, thực vật C. Khoáng vật D. Cả A, B và C Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn thuốc phải có bằng dược sĩ đại học và có Câu 16: thời gian thực hành tối thiểu A. Bác sĩ, y sĩ C. Dược sĩ khoa dược A. 2 năm 4 năm năm D. ............. B. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên D. Tất cả các trường hợp B. C. 3 Câu 10: Câu 13: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, trưởng khoa dược giữa vị trí Chọn nhiều đáp án đúng: Giám đốc sở y tế không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Đối tượng chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh bao gồm Câu 17: Tên thuốc được ghi trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo A. Tên biệt dược B. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) B. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp D. A và B Câu 26: Câu 24: C. Cả A và B C. Doanh nghiệp bán buôn thuốc Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất khác ( không phải chất GN, HTT, TC) Theo quy định về tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện, cơ cấu tổ chức của khoa dược bệnh viện bao gồm bao D. .................. Câu 18: Cơ sở bảo quản thuốc GN nào phải có kho riêng đảm bảo tiêu chuẩn GSP A. Cơ sở sản xuất C. Cơ sở nghiên cứu đào tạo D. A và C Câu 21: Các nội dung chỉ định, cách dùng, chống chỉ định của thuốc bắt buộc phải ghi trên bao bì ngoài của thuốc trong đó hoạt chất gây nghiện có hàm lượng lớn hơn hàm lượng quy định trong phụ lục II (Bảng giới hạn nhiêu bộ phận chính A. 4 C. 6 B. 5 D. 7 Câu 27: hàm lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) được phân loại là Doanh nghiệp dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép bán thành phẩm thuốc GN cho đối tượng Câu 22: A. Thuốc gây nghiện nào Cách ghi nhãn nguyên liệu thuốc gây nghiện nào dưới đây là đúng Người được phép kê đơn thuốc điều trị ngoại trú phải là bác sĩ người đang hành nghề tại cơ sở ….................. B. Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện A. Quầy thuốc, nhà thuốc đạt GPP A. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên phải của nhãn hợp pháp và được người đứng đầu cơ sở phân công khám, chữa bệnh D. ...................... A. Bệnh viện công lập C. Bệnh viện tư nhân Theo quy định về bảo quản thuốc tại khoa dược bệnh viện, phát biểu nào sau đây là không đúng D. Cả B và C A. Phải có sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho và theo dõi tối thiểu 1 lần trong ngà Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất hướng tâm thần, trong đó hàm lượng B. Khoa dược D. Cả A và B Câu 19: B. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên trái của nhãn C. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn trên nhãn D. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trên nhãn Câu 20: A. Đúng Sai D. ............... B. C. ..... B. Khám, chữa bệnh D. ................. Câu 23: Loại hình kinh doanh dược phẩm không được phép bán lẻ A. Nhà thuốc, Quầy thuốc Loại hình được phép bán buôn thuốc B. Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế A. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế C. Đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế C. Cả A và B đều đúng Câu 25: B. Phải kiểm tra sức khỏe đối với thủ kho tối thiểu 6 tháng một lần C. Phải hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị dùng để theo dõi điều kiện bảo quản D. Phải theo dõi hạn dùng thường xuyên của thuốc B. Các cơ sở khám chữa bệnh C. Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Câu 28: hoạt chất gây nghiện và hướng tâm thần đều nhỏ hơn hàm lượng quy định tại phụ lục II (Bảng giới hạn hàm lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) và phụ lục IV ( Bảng giới hạn hàm lượng hoạt chất hướng tâm thần trong thành phầm dạng phối hợp ) được phân loại là: A. Thuốc gây nghiện C. Thuốc thành phẩm gây nghiện dạng phối hợp B. Thuốc hướng tâm thần D. .................... Câu 29: Hình thức nào sau đây không là hình thức thông tin thuốc cho cán bộ y tế thuộc hạng B chiếm tỉ trọng so với tổng giá trị tiền thuốc tiêu thụ tại bệnh viện là: A. Chỉ thị Mệnh lệnh Luật Nghị quyết A. 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% Câu 35: Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thông tin thuốc cho cán bộ y tế Sản phẩm nào sau đây được phép quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Trung tâm y tế địa D. Bộ y tế hoặc sở y tế A. Vaccin B. Sinh phẩm y tế C. Thực phẩm chức D. Sinh phẩm y tế và phương từng trường hợp năng phẩm chức năng Nguyên tắc cấp phát thuốc tại khoa dược bệnh viện là B. C. D. Câu 32: Thuốc chủ yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong cơ sở ...................phù hợp với cơ cấu, bệnh tật ở Việt nam được B. C. D. thực Câu 38: tùy Câu 39: B. Tặng sổ, bút có in thông tin về thuốc quy định tại danh mục thuốc chủ yếu được sử dụng trong cơ sở........... do bộ trưởng bộ Y tế ban hành C. Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế A. Bệnh viện tư nhân C. Khám, chữa bệnh D. Trưng bày, giới thiệu thuốc tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành B. Bệnh viện nhà nước D. Nhà thuốc trưởng BYT ban hành C. Chỉ cấp phát thuốc còn hạn sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng Câu 33: A. chăm sóc sức khỏe của đại đa số nhân dân D. Cả A, B, C Tên thuốc trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo B. Các bệnh ung thư Câu 40: C. Các trường hợp cấp cứu Công ty TNHH một thành viên dược phẩm trung ương 1 (CPC1) có thể mua thành phẩm thuốc gây nghiện A. Thông qua “Người giới thiệu thuốc” Câu 30: Tất cả các thuốc trong danh mục thuốc không phải kê đơn đều được phép quảng cáo trên báo, tạp chí A. Đúng Sai D. ............ B. C. ..... Câu 31: Khi phân tích danh mục thuốc bệnh viện theo phương pháp phân tích ABC, giá trị tiền thuốc tiêu thụ cho các thuốc A. Tên biệt dược Câu 36: A. Thuốc nhập trước xuất trước (FIFO) Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu .................................... được quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do bộ B. Thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước (FEFO) B. Tên hóa học D. điều trị các bệnh do kháng sinh gây ra C. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) Câu 37: D. Tất cả các ý trên đều đúng Khoa dược cấp phát thuốc gây nghiện cho: Câu 34: A. Các khoa điều trị C. Các bệnh nhân ngoại trú Thông tư dùng để “ giải thích hướng dẫn, .........” của thủ tướng chính phủ B. Các bệnh nhân nội trú D. Cả A và C từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ chí minh A. Đúng Sai D. ......... B. C. .... Câu 41: Chức năng của khoa dược bệnh viện là quản lý và tham mưu cho giám đốc bệnh viên về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm mục đích nào sau đây A. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng B. Cung cấp đầy đủ thuốc và trang thiết bị y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý C. Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Một bác sĩ chỉ làm việc tại phòng Kế hoạch tổng hợp của một bệnh viện trung ương được phép kê đơn thuốc điều trị ngoại trú A. Sai Đúng C. ...... D. ............. B. Câu 45: Loại hình được phép bán buôn thuốc gồm A. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc C. Giá bán lẻ dự kiến D. Cả A,B và C Câu 48: Những trường hợp nào sau đây không được coi là nhãn thuốc A. Bao bì ngoài của thuốc A. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 1 năm B. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Nhãn phụ dán trên nhãn gốc của thuốc C. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc C. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc D. .................... D. ...................... Câu 52: Câu 49: Chỉ định nào sau đây được phép quảng cáo Mã phân loại của 1 thuốc mới theo hệ thống phân loại ATC/DDD được ban hành bởi: A. Các chỉ định mạng tính kích dục A. Liên đoàn dược phẩm quốc tế (FIP) Câu 42: B. Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu Bộ y tế được phép ban hành thông tư C. Đại lý bán vaccin, sinh phẩm y tế B. Điều trị ung thư, khối u B. Cơ quan quản lý thuốc của quốc gia D. Cả A, B và C C. Điều trị bệnh phụ khoa C. Tổ chức y tế thế giới Câu 46: D. Cả B và C D. ................. Câu 50: Câu 53: Câu 43: Trong bệnh viên, khoa dược là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng nào sau đâ Tại các nhà thuốc, ai là người trực tiếp quản lý và bán lẻ thuốc thành phẩm gây nghiện A. Hội đồng khoa học đào tạo C. Hội đồng thuốc và điều trị Loại văn bản để quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của QH, UBTVQH, Pháp lệnh là Một người có trình độ chuyên môn dược sĩ trung học có thể làm chủ cơ sở bán lẻ thuốc nào dưới đây A. Quầy thuốc A. Chủ nhà thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền B. Hội đồng đạo đức D. A và C A. Nghị định B. Nghị quyết C. Thông tư D. Luật D. A và C A. Đúng Sai C. ............... D. ............... B. B. Người quản lý chuyên môn D. Cả A và B Câu 44: Câu 47: Giá thuốc phải kê khai bao gồm A. Giá nhập khẩu B. Giá bán buôn Câu 51: Thủ kho bảo quản thuốc gây nghiện tại cơ sở sản xuất thuốc cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào dưới đây B. Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc C. Cả A và B D. Nhà thuốc Câu 54: Chứng chỉ hành nghề dược do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho A. Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định B. Cơ sở bán lẻ thuốc có đủ điều kiện theo quy định C. Cơ sở bán buôn thuốc có đủ điều kiện theo quy định D. ................ B. Từ 8 ngày đến 10 ngày D. Tối đa 30 ngày Yêu cầu trình độ đối với thủ kho bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm có chứa hoạt chất hướng tâm thần, nguyên Câu 60: Người được phép kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có trình độ chuyên môn ( đối với các tỉnh không có Bậc 1 của hệ thống phân loại ATC có ký hiệu là “S” thuộc hệ nào vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn) liệu, bán thành phẩm có chứa tiền chất là A. Bác sĩ B. Y sĩ C. Điều dưỡng D. ................................. Câu 57: D. .............. A. Dược sĩ đại học A. Máu và cơ quan tạo B. Hô hấp C. Thụ cảm D. ........................ Câu 55: B. Cao đẳng dược máu Chọn các đáp án đúng: Các doanh nghiệp bán buôn thuốc gây nghiện, HTT, tiền chất được phép mua thuốc thành C. Trung học dược ( được thủ trưởng cơ sở ủy quyền bằng văn bản mỗi lần không quá 12 tháng) Câu 61: . Trình độ nào dưới đây có thể được cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” Câu 65: phẩm GN, HTT, TC tại: A. Các công ty sản xuất thuốc thành phẩm GN, HTT, TC B. Các công ty chịu trách nhiệm xuất, nhập khẩu và cung ứng thuốc GN, HTT, TC C. Nhập khẩu trực tiếp từ các công ty nước ngoài D. Nhà thuốc Câu 56: Màu sắc chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn thuốc được quy định là: A. Chữ, chữ số của nội dung bắt buộc phải có màu tương phản với màu nền của nhãn B. Tất cả hình vẽ, hình ảnh phải rõ ràng C. Tất cả các trường hợp D. Sơ cấp dược Câu 58: Thuốc chưa được cấp SĐK tại Việt Nam nhưng đã lưu hành ở nước khác thì không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động thông tin, quảng cáo nào trên lãnh thổ Việt Nam A. Sai Đúng D. ................ B. C. ..... Câu 59: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Bác sỹ Câu 62: Chế phẩm kết hợp giữa phenylpropanolamin + cinnarizine có mã ATC là A. R06AA02 B. R06AA20 C. R06AA52 D. ..................... Câu 63: Cơ quan nào có qu ền cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Phòng y tế D. Bộ y tế hoặc Sở y tế tùy từng trường hợp Câu 66: Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiên cho phép bán trực tiếp sản phẩm của Yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn của người giao và nhận thuốc gây nghiện mình cho: không thời gian A. Dược sĩ đại học C. Không cần có chuyên môn về dược B. Nhà thuốc GPP D. Cả A và B A. Không quá 07 ngày C. Nhiều hơn 10 ngày B. Dược sĩ trung học D. Cả A và B Bệnh nhân bị ung thư, AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà, số lượng thuốc opioid giảm đau mỗi lần được kê Câu 64: A. Các cơ sở khám chữa bệnh C. Quầy thuốc GPP Câu 67: Các hồ sơ sổ sách, tài liệu liên quan đến thuốc GN, HTT, TC phải được lưu giữ A. Tối thiểu 2 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng B. Tối thiểu 5 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng C. Tối thiểu 2 năm sau khi hết trang cuối cùng D. Tối thiểu 5 năm sau khi hết trang cuối cùng Câu 68: Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào: A. Dược sỹ đại học có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sỹ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất D. Dược sĩ trung học được ủy quyền Câu 69: Cấu trúc của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD bao gồm bao nhiêu bậc A. 5 bậc B. 3 bậc C. 4 bậc D. ....................... Câu 70: Giấy phép nhập khẩu thuốc GN, HTT, TC có giá trị trong thời gian A. 06 tháng 01 năm Năm năm B. C. 02 D. 05 Câu 71: Căn cứ nào để phân loại bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD A. Theo cơ quan giải phẫu mà thuốc tác động vào B. Theo nhóm tác dụng điều trị C. Theo nhóm chất hóa học KIỂM TRA 1 TIẾT Thời gian làm bài : 45 Câu 1: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, trưởng khoa dược giữa vị trí nào trong hội đồng thuốc và điểu trị A. Chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị B. Phó chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị C. Ủy viên hội đồng thuốc và điều trị A. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế B. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp bán buôn thuốc D. A và C Câu 4: Hình thức nào sau đây không là hình thức thông tin thuốc cho cán bộ y tế A. Thông qua “Người giới thiệu thuốc” B. Tặng sổ, bút có in thông tin về thuốc C. Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế D. .................. D. Thư ký hội đồng thuốc và điều trị Câu 72: Câu 2: Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn Yêu cầu khi kê đơn thuốc nhóm nào sau đây, số lượng thuốc phải ghi thêm chữ số 0 ở trước nếu số lượng nào? thuốc có 1 chữ số Một người có trình độ chuyên môn dược sĩ trung học có thể làm chủ cơ sở bán lẻ thuốc nào dưới đây A. Dược sĩ đại học có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc A. Thuốc hướng tâm thần A. Quầy thuốc B. Thuốc gây nghiện B. Dược sĩ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc C. Thuốc Opiod giảm đau cho người bệnh ung thư và AIDS B. Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc D. Thuốc điều trị lao D. Nhà thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất Câu 3: Câu 6: Loại hình được phép bán buôn thuốc Giá thuốc phải kê khai bao gồm D. ........................... D. Trưng bày, giới thiệu thuốc tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành Câu 5: C. Cả A và B A. B. C. D. Giá nhập khẩu Giá bán buôn Giá bán lẻ dự kiến Cả A,B và C Thông tư Luật D. Tất cả các thuốc trong danh mục thuốc không phải kê đơn đều được phép quảng cáo trên báo, tạp chí bệnh viện, số lượng thành viên tối thiểu A. Đúng B. Sai C. ..... D. ............ A. 3 5 D. 8 trong đó hoạt chất gây nghiện có hàm lượng lớn hơn hàm lượng quy định trong phụ lục II (Bảng giới hạn Câu 13: Doanh nghiệp dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép bán thành phẩm thuốc GN cho đối tượng hàm lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) được phân loại là A. Tên biệt dược Câu 10: Câu 7: Đối tượng chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh bao gồm A. Bác sĩ, y sĩ C. Dược sĩ khoa dược B. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên D. Tất cả các trường hợp Câu 8: Thủ kho bảo quản thuốc gây nghiện tại cơ sở sản xuất thuốc cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào dưới đây A. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 1 năm B. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc C. Dược sĩ đại học có thời gian hành nghề tối thiểu 2 năm tại cơ sở sản xuất thuốc D. .................... Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất khác ( không phải chất GN, HTT, TC) A. Thuốc gây nghiện B. Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện D. Tất cả các ý trên đều đúng C. Cả A và B đều đúng Câu 14: D. ...................... Người được phép kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có trình độ chuyên môn ( đối với các tỉnh không có Câu 11: Chứng chỉ hành nghề dược do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho A. Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định Loại văn bản để quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của QH, UBTVQH, Pháp lệnh là C. Cơ sở bán buôn thuốc có đủ điều kiện theo quy định A. Nghị định B. Nghị quyết Câu 12: C. B. Tên hóa học C. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) B. Cơ sở bán lẻ thuốc có đủ điều kiện theo quy định Câu 9: Tên thuốc trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo D. .............. trong hội đồng thuốc và điều trị là: B. C. 7 Câu 16: nào A. Quầy thuốc, nhà thuốc đạt GPP B. Các cơ sở khám chữa bệnh C. Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế D. Cả B và C Câu 17: vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn) Trong bệnh viên, khoa dược là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng nào sau đây A. Bác sĩ B. Y sĩ C. Điều dưỡng D. ................................. A. Hội đồng khoa học đào tạo C. Hội đồng thuốc và điều trị . B. Hội đồng đạo đức D. A và C Câu 15: Câu 18: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào? A. Dược sĩ đại học có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sĩ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất D. ........................... Câu 19: Theo quy định về bảo quản thuốc tại khoa dược bệnh viện, phát biểu nào sau đây là không đúng A. Phải có sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho và theo dõi tối thiểu 1 lần trong ngày A. Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc C. Cơ sở bán buôn thuốc từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ chí minh B. Cơ sở bán lẻ thuốc D. Cơ sở sản xuất thuốc A. Đúng Sai D. ......... Câu 21: Câu 25: Thuốc từ dược liệu là thuốc có nguồn gốc từ ......... Tại các nhà thuốc, ai là người trực tiếp quản lý và bán lẻ thuốc thành phẩm gây nghiện A. Thiên nhiên B. Động vật, thực vật C. Khoáng vật D. Cả A, B và C A. Chủ nhà thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền Câu 22: Bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD được chia thành bao nhiêu nhóm A. 12 nhóm B. 13 nhóm 14 nhóm nhóm B. C. .... C. D. 15 Câu 23: B. Người quản lý chuyên môn D. Cả A và B Câu 26: Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu .................................... được quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do bộ trưởng BYT ban hành B. Phải kiểm tra sức khỏe đối với thủ kho tối thiểu 6 tháng một lần Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thông tin thuốc cho cán bộ y tế C. Phải hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị dùng để theo dõi điều kiện bảo quản A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Trung tâm y tế địa D. Bộ y tế hoặc sở y tế C. Các trường hợp cấp cứu phương từng trường hợp Câu 27: D. Phải theo dõi hạn dùng thường xuyên của thuốc Câu 20: Chọn nhiều đáp án đúng: Giám đốc sở y tế không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho tùy Câu 24: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm trung ương 1 (CPC1) có thể mua thành phẩm thuốc gây nghiện A. chăm sóc sức khỏe của đại đa số nhân dân B. Các bệnh ung thư D. điều trị các bệnh do kháng sinh gây ra Thuốc chủ yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong cơ sở ...................phù hợp với cơ cấu, bệnh tật ở Việt nam được quy định tại danh mục thuốc chủ yếu được sử dụng trong cơ sở........... do bộ trưởng bộ Y tế ban hành A. Bệnh viện tư nhân C. Khám, chữa bệnh B. Bệnh viện nhà nước D. Nhà thuốc Câu 28: Nội dung nào dưới đây không bắt buộc ghi trên nhãn thuốc A. Tiêu chuẩn chất lượng C. Địa chỉ cơ sở sản xuất B. Xuất xứ của thuốc D. Điều kiện bảo quản Câu 29: Giấy phép nhập khẩu thuốc GN, HTT, TC có giá trị trong thời gian A. 06 tháng 01 năm Năm năm B. C. 02 D. 05 Câu 30: Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiên cho phép bán trực tiếp sản phẩm của mình cho: A. Các cơ sở khám chữa bệnh C. Quầy thuốc GPP B. Nhà thuốc GPP D. Cả A và B Câu 31: Loại hình được phép bán buôn thuốc gồm A. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc B. Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu C. Đại lý bán vaccin, sinh phẩm y tế D. Cả A, B và C Câu 32: Cách ghi nhãn nguyên liệu thuốc gây nghiện nào dưới đây là đúng A. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên phải của nhãn B. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên trái của nhãn C. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn trên nhãn C. Trung học dược ( được thủ trưởng cơ sở ủy quyền bằng văn bản mỗi lần không quá 12 tháng) D. Sơ cấp dược Thuốc chưa được cấp SĐK tại Việt Nam nhưng đã lưu hành ở nước khác thì không được phép thực hiện bất A. Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc C. Sinh phẩm y tế Bộ y tế được phép ban hành thông tư Câu 35: Căn cứ nào để phân loại bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD A. Theo cơ quan giải phẫu mà thuốc tác động vào B. Theo nhóm tác dụng điều trị D. .................. Yêu cầu trình độ đối với thủ kho bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm có chứa hoạt chất hướng tâm thần, nguyên Câu 36: Sản phẩm nào sau đây được phép quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng A. Vaccin B. Sinh phẩm y tế C. Thực phẩm chức D. Sinh phẩm y tế và Khoa dược cấp phát thuốc gây nghiện cho: Câu 38: A. Đúng Sai C. ............... D. ............... B. Câu 43: Trình độ nào dưới đây có thể được cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Bác sỹ Câu 40: Thông tư dùng để “ giải thích hướng dẫn, .........” của thủ tướng chính phủ Câu 41: A. Các khoa điều trị C. Các bệnh nhân ngoại trú B. Các bệnh nhân nội trú D. Cả A và C Câu 39: A. Chỉ thị Mệnh lệnh Luật Nghị quyết B. C. ..... Câu 42: A. Sai Đúng D. ................ B. C. ..... chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc A. Đúng Sai D. ..... B. Vaccin D. cả A, B và C Câu 33: B. Cao đẳng dược Câu 37: kỳ hoạt động thông tin, quảng cáo nào trên lãnh thổ Việt Nam C. Theo nhóm chất hóa học A. Dược sĩ đại học thực Những sản phẩm được gọi là thuốc bao gồm: Câu 34: D. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trên nhãn liệu, bán thành phẩm có chứa tiền chất là năng phẩm chức năng Dược sĩ được phép kinh doanh thuốc tại nhà thuốc trong trường hợp: dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng B. C. D. Bệnh nhân bị ung thư, AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà, số lượng thuốc opioid giảm đau mỗi lần được kê không thời gian A. Không quá 07 ngày C. Nhiều hơn 10 ngày B. Từ 8 ngày đến 10 ngày D. Tối đa 30 ngày Câu 44: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, nhiệm vụ của hội đồng thuốc và điều trị không bao gồm nội dung nào sau đây A. Xây dựng các quy định về quản lý sử dụng thuốc trong bệnh viện A. Thuốc gây nghiện C. Thuốc thành phẩm gây nghiện dạng phối hợp Cơ quan nào có quyền cấp thẻ “ người giới thiệu thuốc” B. Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị B. Thuốc hướng tâm thần D. .................... C. Xây dựng các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc trong bệnh viện Câu 47: A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Phòng y tế D. Bộ y tế hoặc Sở y tế D. Giám sát các phản ứng có hại của thuốc và các sai sót trong điều trị Câu 45: Tên thuốc được ghi trong hệ thống phân loại ATC/DDD được ghi theo A. Tên biệt dược B. Tên quốc tế không được đăng ký bản quyền (INN) C. Cả A và B D. .................. Câu 46: Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất hướng tâm thần, trong đó hàm lượng hoạt chất gây nghiện và hướng tâm thần đều nhỏ hơn hàm lượng quy định tại phụ lục II (Bảng giới hạn hàm lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) và phụ lục IV ( Bảng giới hạn hàm lượng hoạt chất hướng tâm thần trong thành phầm dạng phối hợp ) được phân loại là: Cấu trúc của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD bao gồm bao nhiêu bậc A. 5 bậc B. 3 bậc C. 4 bậc D. ....................... Câu 48: tùy từng trường hợp Câu 51: Chỉ định nào sau đây được phép quảng cáo A. Các chỉ định mạng tính kích dục ABC, giá trị tiền thuốc tiêu thụ cho các thuốc thuộc hạng B chiếm tỉ trọng so với tổng giá trị tiền thuốc tiêu thụ tại bệnh viện là: A. 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% B. C. D. Câu 54: Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất dùng để điều hành quản lý nhà nước là C. Điều trị bệnh phụ khoa A. Hiến pháp B. Luật Thông tư Nghị định D. Cả B và C Câu 55: A. Liên đoàn dược phẩm quốc tế (FIP) Câu 52: B. Cơ quan quản lý thuốc của quốc gia Các hồ sơ sổ sách, tài liệu liên quan đến thuốc GN, HTT, TC phải được lưu giữ Những trường hợp nào sau đây không được coi là nhãn thuốc Mã phân loại của 1 thuốc mới theo hệ thống phân loại ATC/DDD được ban hành bởi: C. Tổ chức y tế thế giới A. Tối thiểu 2 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng D. ................. Câu 49: Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn thuốc phải có bằng dược sĩ đại học và có thời gian thực hành tối thiểu A. 2 năm 4 năm năm D. ............. Câu 50: B. Điều trị ung thư, khối u B. C. 3 C. D. A. Bao bì ngoài của thuốc B. Nhãn phụ dán trên nhãn gốc của thuốc C. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc B. Tối thiểu 5 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng D. ...................... C. Tối thiểu 2 năm sau khi hết trang cuối cùng Các nội dung chỉ định, cách dùng, chống chỉ định của thuốc bắt buộc phải ghi trên bao bì ngoài của thuốc D. Tối thiểu 5 năm sau khi hết trang cuối cùng Câu 53: Khi phân tích danh mục thuốc bệnh viện theo phương pháp phân tích Câu 56: A. Đúng Sai D. ............... Câu 57: B. C. ..... Chế phẩm kết hợp giữa phenylpropanolamin + cinnarizine có mã ATC là A. R06AA02 B. R06AA20 C. R06AA52 D. ..................... Câu 58: Tại khoa dược bệnh viện, người ký duyệt phiếu lĩnh thuốc thành phẩm gây nghiện có thể là A. Trưởng khoa dược C. Dược sĩ đại học được ủy quyền B. Thủ kho D. cả A và C Câu 59: Phát biểu nào không đúng theo quy định hoạt động theo dõi, quản lý nhập thuốc của khoa dược bệnh viện A. Tất cả các loại thuốc phải kiểm nhập trước khi nhập kho Yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn của người giao và nhận thuốc gây nghiện A. Dược sĩ đại học C. Không cần có chuyên môn về dược B. Dược sĩ trung học D. Cả A và B điều trị ngoại trú C. Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý D. A và C Câu 67: Bậc 1 của hệ thống phân loại ATC có ký hiệu là “S” thuộc hệ nào A. Máu và cơ quan tạo B. Hô hấp C. Thụ cảm D. ........................ máu A. Nhà thuốc, Quầy thuốc Câu 68: B. Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào: C. Đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế D. A và B Theo quy định về tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện, cơ cấu tổ chức của khoa dược bệnh viện bao gồm bao Câu 66: thuốc Câu 60: B. Loại hình kinh doanh dược phẩm không được phép bán lẻ Câu 62: nhiêu bộ phận chính D. Thuốc phải được kiểm nhập trong thời gian tối đa là hai tuần từ khi nhận về kho C. Chỉ cấp phát thuốc còn hạn sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng Câu 65: Một bác sĩ chỉ làm việc tại phòng Kế hoạch tổng hợp của một bệnh viện trung ương được phép kê đơn thuốc B. Khi kiểm nhập cần tiến hành đối chiếu giữa hóa đơn với thực tế và kết quả thầu về các chi tiết của từng mặt hàng C. Kiểm soát 100% chất lượng cảm quan thuốc khi nhập kho B. Thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước (FEFO) D. Cả A, B, C Câu 61: A. Sai Đúng C. ...... D. ............. A. Thuốc nhập trước xuất trước (FIFO) Chức năng của khoa dược bệnh viện là quản lý và tham mưu cho giám đốc bệnh viên về toàn bộ công tác A. Dược sỹ đại học có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sỹ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc Câu 63: dược trong bệnh viện nhằm mục đích nào sau đây C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất Nghị định do chính phủ ban hành A. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng D. Dược sĩ trung học được ủy quyền B. Cung cấp đầy đủ thuốc và trang thiết bị y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng Câu 69: thuốc an toàn, hợp lý A. Cơ sở sản xuất C. Cơ sở nghiên cứu đào tạo A. 4 C. 6 A. Đúng Sai C. ............... D. ............... B. 5 D. 7 B. Câu 64: Nguyên tắc cấp phát thuốc tại khoa dược bệnh viện là Cơ sở bảo quản thuốc GN nào phải có kho riêng đảm bảo tiêu chuẩn GSP B. Khoa dược D. Cả A và B Câu 70: Người được phép kê đơn thuốc điều trị ngoại trú phải là bác sĩ người đang hành nghề tại cơ sở ….................. hợp pháp và được người đứng đầu cơ sở phân công khám, chữa bệnh A. Chữ, chữ số của nội dung bắt buộc phải có màu tương phản với màu nền của nhãn B. Tất cả hình vẽ, hình ảnh phải rõ ràng KIỂM TRA 1 TIẾT Thời gian làm bài : 45 B. Khám, chữa bệnh D. ................. Cơ sở bảo quản thuốc GN nào phải có kho riêng đảm bảo tiêu chuẩn GSP A. Cơ sở sản xuất C. Cơ sở nghiên cứu đào tạo B. Khoa dược D. Cả A và B B. Các công ty chịu trách nhiệm xuất, nhập khẩu và cung ứng thuốc GN, HTT, TC C. Nhập khẩu trực tiếp từ các công ty nước ngoài D. Nhà thuốc Câu 72: Màu sắc chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn thuốc được quy định là: B. Các cơ sở khám chữa bệnh tùy Câu 2: Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp bán buôn thuốc phải có bằng dược sĩ đại học và có Loại hình được phép bán buôn thuốc A. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu được quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do bộ C. Doanh nghiệp bán buôn thuốc B. Các bệnh ung thư D. A và C C. Các trường hợp cấp cứu Yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn của người giao và nhận thuốc gây nghiện A. Dược sĩ đại học C. Không cần có chuyên môn về dược A. 2 năm 4 năm năm D. ............. Câu 6: Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ Câu 7: trưởng BYT ban hành B. Dược sĩ trung học D. Cả A và B Câu 3: D. Cả B và C B. Doanh nghiệp bán buôn thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp thời gian thực hành tối thiểu B. C. 3 C. Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Câu 4: Câu 5: phẩm GN, HTT, TC tại: A. Các công ty sản xuất thuốc thành phẩm GN, HTT, TC A. Bộ y tế B. Sở y tế C. Trung tâm y tế địa D. Bộ y tế hoặc sở y tế phương từng trường hợp D. ................ Câu 1: Chọn các đáp án đúng: Các doanh nghiệp bán buôn thuốc gây nghiện, HTT, tiền chất được phép mua thuốc thành A. Quầy thuốc, nhà thuốc đạt GPP C. Tất cả các trường hợp A. Bệnh viện công lập C. Bệnh viện tư nhân Câu 71: thông tin thuốc cho cán bộ y tế Doanh nghiệp dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép bán thành phẩm thuốc GN cho đối tượng nào A. chăm sóc sức khỏe của đại đa số nhân dân D. điều trị các bệnh do kháng sinh gây ra Câu 8: Người được phép kê đơn thuốc điều trị ngoại trú phải là bác sĩ người đang hành nghề tại cơ sở ….................. hợp pháp và được người đứng đầu cơ sở phân công khám, chữa bệnh A. Bệnh viện công lập C. Bệnh viện tư nhân B. Khám, chữa bệnh D. ................. Câu 9: Theo quy định về tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện, cơ cấu tổ chức của khoa dược bệnh viện bao gồm bao nhiêu bộ phận chính A. 4 C. 6 B. 5 D. 7 thuốc có 1 chữ số A. Thuốc hướng tâm thần B. Thuốc gây nghiện C. Thuốc Opiod giảm đau cho người bệnh ung thư và AIDS D. Thuốc điều trị lao Câu 10: Câu 13: Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào: Đối tượng chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh bao gồm A. Dược sỹ đại học có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sỹ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất A. Bác sĩ, y sĩ C. Dược sĩ khoa dược Thông tư dùng để “ giải thích hướng dẫn, ” của thủ tướng chính phủ A. Thuốc gây nghiện C. Thuốc thành phẩm gây nghiện dạng phối hợp A. Chỉ thị Mệnh lệnh Luật quyết B. Thuốc hướng tâm thần D. .................... Câu 16: Những sản phẩm được gọi là thuốc bao gồm: Câu 14: B. Vaccin Bậc 1 của hệ thống phân loại ATC có ký hiệu là “S” thuộc hệ nào C. Sinh phẩm y tế Câu 11: máu Thuốc từ dược liệu là thuốc có nguồn gốc từ Câu 15: Yêu cầu khi kê đơn thuốc nhóm nào sau đây, số lượng thuốc phải ghi thêm chữ số 0 ở trước nếu số lượng chất hướng tâm thần trong thành phầm dạng phối hợp ) được phân loại là: A. Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc D. Dược sĩ trung học được ủy quyền Câu 12: C. Đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế B. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên D. Tất cả các trường hợp A. Máu và cơ quan tạo B. Hô hấp C. Thụ cảm D. ........................ A. Thiên nhiên B. Động vật, thực vật C. Khoáng vật D. Cả A, B và C lượng hoạt chất gây nghiện trong thành phẩm dạng phối hợp) và phụ lục IV ( Bảng giới hạn hàm lượng hoạt Thuốc thành phẩm gồm hoạt chất gây nghiện phối hợp với hoạt chất hướng tâm thần, trong đó hàm lượng hoạt chất gây nghiện và hướng tâm thần đều nhỏ hơn hàm lượng quy định tại phụ lục II (Bảng giới hạn hàm Câu 19: Câu 17: Bậc 1 của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD được chia thành bao nhiêu nhóm B. C. 14 D. 15 Câu 18: Loại hình kinh doanh dược phẩm không được phép bán lẻ B. C. D. Nghị Câu 20: Dược sĩ được phép kinh doanh thuốc tại nhà thuốc trong trường hợp: dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc A. Đúng Sai D. D. cả A, B và C A. 12 nhóm 13 nhóm nhóm nhóm D. A và B B. C. Câu 21: Chọn nhiều đáp án đúng: Giám đốc sở y tế không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho A. Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc C. Cơ sở bán buôn thuốc B. Cơ sở bán lẻ thuốc D. Cơ sở sản xuất thuốc A. Nhà thuốc, Quầy thuốc Câu 22: B. Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, đại lý bán vaccin và sinh phẩm y tế Loại văn bản để quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của QH, UBTVQH, Pháp lệnh là A. B. C. D. Nghị định Nghị quyết Thông tư Luật Câu 23: Một người có trình độ chuyên môn dược sĩ trung học có thể làm chủ cơ sở bán lẻ thuốc nào dưới đây A. Quầy thuốc B. Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc C. Cả A và B D. Nhà thuốc Câu 24: Giá thuốc phải kê khai bao gồm A. Giá nhập khẩu B. Giá bán buôn C. Giá bán lẻ dự kiến D. Cả A,B và C Câu 25: Thuốc chủ yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong cơ sở phù hợp với cơ cấu, bệnh tật ở Việt nam được quy định tại danh mục thuốc chủ yếu được sử dụng trong cơ sở do bộ trưởng bộ Y tế ban hành A. Bệnh viện tư nhân C. Khám, chữa bệnh B. Bệnh viện nhà nước D. Nhà thuốc Câu 26: Người được phép kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có trình độ chuyên môn ( đối với các tỉnh không có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn) A. Bác sĩ B. Y sĩ C. Điều dưỡng D. ................................. . Câu 27: Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào? A. Dược sĩ đại học có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc B. Dược sĩ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc A. Hội đồng khoa học đào tạo C. Hội đồng thuốc và điều trị B. Hội đồng đạo đức D. A và C Câu 29: Các hồ sơ sổ sách, tài liệu liên quan đến thuốc GN, HTT, TC phải được lưu giữ A. Tối thiểu 2 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng B. Tối thiểu 5 năm sau khi thuốc thành phẩm hết hạn sử dụng C. Tối thiểu 2 năm sau khi hết trang cuối cùng D. Tối thiểu 5 năm sau khi hết trang cuối cùng Câu 30: Những trường hợp nào sau đây không được coi là nhãn thuốc A. Bao bì ngoài của thuốc B. Nhãn phụ dán trên nhãn gốc của thuốc C. Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất C. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc D. ........................... Câu 31: Câu 28: Cách ghi nhãn nguyên liệu thuốc gây nghiện nào dưới đây là đúng Trong bệnh viên, khoa dược là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng nào sau đây D. ...................... A. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên phải của nhãn B. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn tại góc trên bên trái của nhãn C. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trong khung tròn trên nhãn D. Dòng chữ “Gây nghiện” in đậm trên nhãn Câu 32: Cấu trúc của hệ thống phân loại thuốc ATC/DDD bao gồm bao nhiêu bậc A. 5 bậc B. 3 bậc C. 4 bậc D. ....................... Câu 33: Theo quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, số lượng thành viên tối thiểu trong hội đồng thuốc và điều trị là: A. 3 C. 7 B. 5 D. 8 Câu 34: Chế phẩm kết hợp giữa phenylpropanolamin + cinnarizine có mã ATC là A. B. C. D. R06AA02 R06AA20 R06AA52 ..................... Câu 35:
- Xem thêm -