Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Giới thiệu phần mềm quản lí nề nếp học sinh v17.9...

Tài liệu Giới thiệu phần mềm quản lí nề nếp học sinh v17.9

.PDF
13
26189
82

Mô tả:

Phần mềm quản lí nề nếp (QLNN) giúp cho Ban nề nếp trong trường học quản lí một cách chính xác, khoa học về nề nếp, thi đua của các lớp học trong nhà trường. Phần mềm quản lý nề nếp học sinh rất đơn giản dễ dùng và hiệu quả. Nó không đòi hỏi các kĩ năng cao. Ban nề nếp nhà trường dễ dàng tính điểm thi đua của các lớp hàng tuần và xếp vị thứ cho các lớp, đồng thời theo dõi được các vi phạm của từng học sinh.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ NỀ NẾP HỌC SINH Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam Tháng 9 năm 2017 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU ................................................................................................ 3 1. Mục đích, yêu cầu .................................................................................... 3 2. Cách thức quản lí ..................................................................................... 3 3. Cách tính điểm nề nếp .............................................................................. 3 4. Các công việc trong quy trình sử dụng ..................................................... 4 II. NHẬP DỮ LIỆU ......................................................................................... 5 1. Nhập biểu điểm thi đua ............................................................................ 5 2. Nhập/sửa danh sách lớp học ..................................................................... 6 3. Nhập học sinh ......................................................................................... 6 4. Ghi chép vi phạm ..................................................................................... 7 5. Xóa tuần học ............................................................................................ 8 III. KẾT XUẤT DỮ LIỆU ................................................................................ 9 1. Tổng kết tuần ........................................................................................... 9 2. Bảng tổng kết chi tiết .............................................................................10 3. Theo dõi các vi phạm của học sinh ..........................................................11 Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 2 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM 1. Mục đích, yêu cầu Phần mềm quản lí nề nếp (QLNN) giúp cho Ban nề nếp trong trường học quản lí một cách chính xác, khoa học về nề nếp, thi đua của các lớp học trong nhà trường. Yêu cầu để chạy được phần mềm QLNN: * Máy tính có cài phần mềm Microsoft Access phiên bản 2010 SP1 trở lên. Nếu máy tính của bạn không có phần mềm Office phù hợp (chẳng hạn như bản 2007 hoặc 2003), thì bạn có thể cài một trong các phần mềm miễn phí sau: - Phần mềm Access Runtime 2010 32 bit - Phần mềm Access Runtime 2016 32 bit Bạn có thể tìm kiếm trên mạng internet hoặc tải về từ liên kết được cung cấp trên website của chúng tôi. 2. Cách thức quản lí Phần mềm QLNN cho phép ghi chép các vi phạm của lớp cũng như vi phạm của từng học sinh; có thể tính điểm tổng kết hàng tuần, theo tháng hoặc theo đợt phong trào nào đó. Đồng thời, phần mềm cũng cho phép theo dõi việc thực hiện nề nếp của một học sinh cụ thể. 3.Cách tính điểm nề nếp Điểm nề nếp được tính theo lớp và theo tuần. Mỗi tuần, mỗi lớp sẽ có 100 điểm, nếu lớp đó vi phạm thì bị trừ điểm (nếu đạt thành tích thì cộng điểm). Như vậy, trường phải lập một biểu điểm thi đua: vi phạm điều gì thì trừ bao nhiêu điểm,… Trong 1 tuần, mỗi lớp sẽ có 1 điểm số nề nếp: bằng 100 trừ đi tổng điểm vi phạm, cộng thêm các điểm khuyến khích. Điểm số này được dùng để xếp hạng các lớp theo ca học (buổi sáng, buổi chiều). Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 3 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam 4. Các công việc trong quy trình sử dụng phần mềm a. Đầu mỗi năm học: - Chỉnh sửa biểu điểm thi đua cho phù hợp (nếu có) - Nhập sửa thông tin lớp học - Nhập sửa thông tin học sinh. b. Công việc thường xuyên trong năm học: - Ghi chép vi phạm hàng ngày của các lớp, của mỗi học sinh. - Tổng kết điểm nề nếp hàng tuần, hàng tháng. - Xem các báo cáo khác nh 1. Giao diện chính của phần mềm QLNN Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 4 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam II. NHẬP DỮ LIỆU 1. Nhập biểu điểm thi đua Từ giao diện chính, chọn nút - Thêm mục: cuối danh sách luôn có 1 dòng trống để nhập thêm mục mới (vùng 1) - Xóa mục: Bấm nút chọn ở đầu dòng (vùng 2) rồi bấm phím Delete để xóa. Chọn nút “Yes” khi được hỏi như sau: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 5 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam - Sửa điểm, sửa nội dung: sửa trực tiếp trên danh sách như đối với excel. 2. Nhập/sửa danh sách lớp học Từ giao diện chính, chọn nút * Việc sửa thông tin lớp học được thực hiện trực tiếp trên ô. * Một số thông tin: - Ca học: quy ước: 1-buổi sáng; 2-buổi chiều - Số thứ tự: nhập số thứ tự của lớp (dùng để xếp thứ tự khi in ra) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 6 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam 3. Nhập sửa học sinh Bước 1: Chọn nút “Danh sách học sinh theo lớp” Bước 2: Chọn lớp Bước 3: Chọn “Thêm 1 HS” Bước 4: Nhập họ đệm và tên Tên học sinh sẽ được bổ sung vào cuối danh sách Cột “nghỉ học”, ta chọn ngày học sinh nghỉ học (vì thôi học, chuyển trường,…) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 7 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam 4. Ghi chép một vi phạm Từ giao diện chọn nút Bước 1: Nhập ngày vi phạm của học sinh; Bước 2: Chọn lớp vi phạm; Bước 3: Chọn nội dung vi phạm; Bước 4: nếu có nhiều lần vi phạm thì ghi thêm số lượng, còn không thì để số lượng là 1. Bước 5: Nếu nội dung vi phạm ở trên là do một hoặc nhiều học sinh cụ thể thì chọn tên học sinh rồi bấm nút “Thêm HS” cho đủ với số lượng đã ghi ở phía trên. Bước 6: Bấm nút “Ghi”. Mục vi phạm của học sinh sẽ được thêm vào bảng phía dưới. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 8 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam 5. Xóa tuần học Từ giao diện chính, chọn nút Chọn một tuần (bấm nút ở đầu dòng) rồi bấm phím Delete để xóa. Việc xóa một tuần sẽ làm cho điểm tổng kết của tuần đó của tất cả lớp sẽ bị xóa hết. III. KẾT XUẤT DỮ LIỆU 1. Tổng kết tuần Công việc này dùng để tính điểm hàng tuần. Cách thực hiện như sau: Nhập tuần, ngày bắt đầu của tuần và ngày kết thúc của tuần (ở phía dưới) rồi bấm nút “Thực hiện tổng kết tuần”. Không được thực hiện tổng kết cho 1 tuần nào đó nhiều lần. Nếu có sai sót thì phải xóa lần tính điểm trước rồi mới thực hiện tổng kết lại. Cách xóa là xóa tuần học. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 9 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam Có thể dùng chức năng in của Access (bấm phím Ctrl-P) để in trang này ra giấy. 2. Bảng tổng kết chi tiết Đây là bảng các vi phạm chi tiết của các lớp trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là 1 tuần, nhưng cũng có thể là 1 tháng,… *Mục “Đơn vị báo cáo” ghi tiêu đề dùng để báo cáo, ví dụ “Tuần 1”, “Tháng 10”, “Tháng Thanh niên”,… *Mục “Số tuần” ghi số lượng tuần trong đợt báo cáo; *Mục “Từ ngày”, “Đến ngày” ghi các ngày giới hạn trong khoảng báo cáo. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 10 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam Sau khi bấm nút “Báo cáo chi tiết” thì sẽ hiện ra bản báo cáo để in ra giấy. Bấm Ctrl-P để thực hiện in. 3. Theo dõi các vi phạm của học sinh Mục này cho biết 1 học sinh nào đó đã vi phạm những gì trong năm học. Sau khi chọn lớp, chọn học sinh thì bảng phía dưới sẽ liệt kê các vi phạm của học sinh được chọn. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 11 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam PHỤ LỤC: GỢI Ý CÁCH NHẬP VI PHẠM  Ban nề nếp nên phân công một hoặc một số người nhập vi phạm của các lớp.  Nên nhập dữ liệu hàng ngày, không dồn đến cuối tuần.  Thứ 6 in ra bảng “báo cáo chi tiết” vi phạm của các lớp (Trong đó có điểm). Bản in này là “tạm thời” vì còn những vi phạm trong ngày thứ 7 nữa. Tuy nhiên việc in ra sẽ đề phòng thứ 7 cúp điện hoặc những trường hợp bất thường khác. Khi đó, các GVCN có cơ sở để sinh hoạt lớp.  Thứ 7, bộ phận trực chỉ nhập thêm các vi phạm trong thứ 7 và in ra giấy bảng điểm chính thức để phát cho GVCN trước giờ sinh hoạt (nếu kịp). Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 12 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam THÔNG TIN LIÊN HỆ Trần Hữu Nam ĐC: Thiện Đức Đông – Hoài Hương – Hoài Nhơn – Bình Định Số ĐT: 08 98 48 18 25 – 09 69 15 68 25 Email: [email protected] Website: https://sites.google.com/site/ungdungtruonghoc Tài khoản ngân hàng: * Ngân hàng NN&PTNT (Agribank): Số TK: 4307 215 012 160, Chủ TK: TRAN HUU NAM * Ngân hàng ACB: Số TK: 4214 9456 0210 6551, Chủ TK: TRAN HUU NAM Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lí nề nếp học sinh Trang 13 Phiên bản 17.9 Trần Hữu Nam
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan