Tài liệu Kế toán thuế giá trị gia tăng

  • Số trang: 169 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 802 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG\r\nMỤC TIÊU HỌC TẬP\r\nKhi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau.\r\n• Hiểu được thuế GTGT là gì?. Thuế GTGT ban hành năm nào và có hiệu lực thu hành khi\r\nnào?.\r\n• Tại sao gọi là thuế GTGT?.\r\n• Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?.\r\n• Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu?.\r\n• Nắm được giá tính thuế đối với từng hoạt động kinh doanh cụ thể.\r\n• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế GTGT?.\r\n• Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế GTGT?.\r\n• Nắm được phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp?\r\n• Nắm được cách lập Tờ khai thuế GTGT và các bảng phân bổ, bảng giải trình thuế GTGT\r\nđầu vào, đầu ra?.\r\n• Nắm được các nguyên tắc được khấu trừ, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, thuế\r\nGTGT phải nộp, thuế GTGT được hoàn lại,...\r\n• Nắm được phương pháp hạch toán thuế GTGT tại DN?.