Tài liệu Khóa luận nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảo hóa vmware vphere

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1508 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Vmware giới thiêu một công nghệ ảo hóa có tên VMware vSphere. VMware vSphere là công ngh ệ ảo hóa đã chứng tỏ sự ưu việt về tốc độ, từ khả năng xử lý đến khả năng lưu trữ và kết nối mạng. Do đó, VMware vSphere tạo ra hiệu quả và hiệu suất cao hơn cho các ứng dụng, đồng thời cho phép sử dụng nhiều máy ảo hơn trên các máy chủ. Hệ thống sử dụng Vmware vSphere sẽ có được các tính năng như: data recovery, khả năng chịu lỗi, tăng tính sẵn sàng cho hệ thống …