Tài liệu Khóa luận phòng chống virus với snort

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1272 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đi cùng với sự phát triển không ngừng của các nhóm ngành nghề kinh tế, xã hội; lĩnh vực khoa học số cũng đã và đang d ần chiếm giữ vị thế quan trọng trong xu thế phát triển chung của xã hội loài người. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, cùng với sự yêu thích cá nhân, tôi đã tham gia khóa học chu yên ngành mạng máy tính tại trường Đại Họ c Hoa Sen. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, cùng v ới sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thầy cô, tôi đã có kết quả tốt và có được cơ hội thực hiện đề tài tốt nghiệp này