Tài liệu Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bàn tay người

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1144 |
  • Lượt tải: 0