Tài liệu Phân lập, giám định đặc tính sinh vật hóa học và định type độc tố của vi khuẩn yếm khí clostridium perfringens trên thịt gà tại một số chợ trong địa bàn thành phố nha trang bằng kỹ thuật multiplex - pcr

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 395 |
  • Lượt tải: 0