Tài liệu Phương pháp thứ hai của Lyapunov và ứng dụng trong việc nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân hàm và phương trình vi phân hàm có xung

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 694 |
  • Lượt tải: 0