Tài liệu Tài liệu firewall trên linux

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 520 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tài liệu Firewall trên Linux
Hệ Thống Firewall Trên Linux Kernel 2.4 & Netfiter Iptables Nâng cấp từ kernel 2.2, kernel 2.4 đưa ra rất nhiều tính năng mới giúp Linux hoạt động tin cậy hơn và hỗ trợ cho nhiều thiết bị. Một trong những tính năng mới của nó đó là hỗ trợ Netfilter Iptables ngay trong kernel, giúp thao tác trên packet hiệu quả hơn so với các đàn anh trước đó như Ipfwadm trong kernel 2.0 và Ipchains trong kernel 2.2, tuy vẫn hỗ trợ cho các bộ lệnh cũ.Thiết lập firewall theo kiểu lọc packet (packet filtering – lọc gói thông tin) với Ipfwadm hoặc Ipchains có nhiều hạn chế : thiếu các tích hợp cần thiết để mở rộng tính năng, khi sử dụng lọc packet cho các giao thức thông thường và chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation - NAT) thì thực hiện hoàn toàn tách biệt mà không có được tính kết hợp. Netfilter và Iptables trên kernel 2.4 giải quyết tốt các hạn chế trên, uyển chuyển hơn và có thêm nhiều tính năng khác mà Ipfwadm và Ipchains không có. Nguyên Tắc Làm Việc Của NETFITER Và IPTABLES Netfilter là thành phần cơ bản API (Application Program Interface) cho phép giao diện ở các lớp trên như Iptables có thể dùng nó để thao tác trên các mang gói. Hiện nay Netfilter đưa ra bốn module cho các lớp trên sử dụng đó là Ipfwadm + ipchains, Iptables, Connection tracking và Nat. Trong Iptables định nghĩa sẵn các bảng sau: 1. Filter: Dùng để thao tác trên các packet 2. Nat: Sử dựng để thực hiên NAT, ví dụ như dùng để che các đia chỉ xuất phát từ trong mạng LAN khi chúng đi ra ngoài Internet mà ngày nay hầu hết các mang đều sử dụng. 3. Mangle: Thường dùng để đánh dấu các packet dùng cho nhưng mục đích như QoS hoặc chuyển hướng packet. STATELESS PACKET FLLTERLNG Dang bộ lọc không biết được quan hệ của những packet vào với packet đi trước nó hoặc đi sau nó, gọi là cơ chế lọc không phân biệt được trạng thực hiện được đến mức độ này. Với các firewall không phân biệt được quan hệ của các packet với nhau, chúng ta gọi là firewall chặn thụ động (stateless firewalling) . Loại firewall này khó có thể bảo vệ được mạng bên trong trước các kiểu tẩn công phá hoại như DOS, SYN flooding, SYN cookie, ping of death, packet fragmentation… hay các hacker chỉ cần dùng công cụ dò mạng như nmap chăng han là có thể biết được các trạng thái của các hosts nằm sau firewall. Điều này không xảy ra với firewall tích cực (stateful firewall). STATEFUL PACKET FLLTERING Với mọi packet đi vào mà bô lọc có thể biết được quan hệ của chúng như thế nào đối với packet đi trước hoặc đi sau nó, ví dụ như các trang thái bắt tay ba lần trước khi thức hiện một kết nối trong giao thức TCP/IP (SYN, SYN/ACK, ACK), gọi là firewall có thể phân biệt được trang thái của các packet hay nôm na là firewall tích cực (stateful firewalling) . Với loại firewall này, chúng ta có thể xây dựng các quy tắc lọc để có thể ngăn chặn được ngay cả các kiểu tấn công phá hoại như SYN flooding hay Xmas treo. . . Hơn thế nữa Iptables còn hỗ trợ khả năng giới han tốc độ kết nối đối với các kiểu kết nối khác nhau từ bên ngoài, cực kỳ hữu hiệu để ngăn chặn các kiểu tấn công tư chối phục vu (DOS) mà hiện nay vẫn là mối đe doạ hàng đầu đối với các website trên thế giới. Một đặc điểm nổi bật nữa của Iptables là nó hỗ trợ chức năng dò tìm chuỗi tương ứng (string pat-tern matching) , chức năng cho phép phát triển firewall lên một mức cao hơn, có thể đưa ra quyết đinh loại bỏ hay chấp nhận packet dưa trên việc giám sát nội dung của nó. Chức năng này có thể được xem như là can thiệp được đến mức ứng dụng như HTTP, TELNET, FTP… mặc dù thực sự Netfilter Iptables vẫn chỉ hoat động ở mức mạng (lớp 3 theo mô hình OSI 7 lớp). THỰC HIỆN Chi tiết về mô tà các bảng và các tham số trong iptables các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ http://www.unixcircle.com/iptables/1ptables-tutorial/1ptable stutorial.html. Sau đây tôi sẽ trình bày cách thực hiện cụ thể trên hệ điều hành Redhat Linux. Redhat 7.1 đươc đóng gói với kernel 2.4.2 và đã được biên dich để hỗ trợ cho Netfilter và Iptables, tuy nhiên muốn sử dụng đầy đủ các tính năng của Iptables nói trên thì cần phải nâng cấp Iptables lên phiên bản mới nhất 1.2.4 (http://netfilter.samba.org/iptables1.2.4.tar.bz2) và biên dịch lại nhận Linux với phiên bản 2.4.16 (http://wwwkernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.16.tar .gz, hiện đă có phiên bản 2.4.17). Khi sử dụng Linux Redhat 7.1 làm chức năng firewall, chúng ta nên cài đăt chế độ server với chế độ văn bản và loại bỏ tất cả các chức năng (daemon) không cần thiết như sendmail, ftpd, httpd, telnetd,sshd, lpd v.v. . . chỉ nên login ngay tại máy để thao tác. Loại bỏ phiên bản củ của iptables trên máy nếu nó đã được đưa vào trong quá trình cài đăt bằng lệnh rpm -eiptables. Giải nén kernel 2.4.16 vào thư mục /usr/src, chúng ta được source của kernel trong /usr/src/linux. Vídụ : tar zxvf linux-2.4.16.tar.gz Giải nén iptables-l.2.4 vào thư mục usr/local/src chúng ta được /usr/local/src/iptables-1.2.4 Trong thư mực iptables-1.2.4, chúng ta thực hiện các bước sau để gắn các chức năng của iptables-1.2.4 vào kernel. make pending-patches KERNEL-DIR= /usr/src/linux Sau khi gắn xong vào kernel, chúng ta tiếp tuc thêm vào những chức năng mới nhất vừa được phát triển để đưa vào kernel, sử dụng lênh sau: make patch-o-maltic KERNEL-DIR= /usr/src/linux Khi thực hiện các lệnh để gắn vào kernel như trên, chúng ta nên chú ý đến dòng trang thái mô tả chức năng của gói thêm vào , nếu hàng trạng thái chỉ ra là gói này tốt (working) hay ổn định (stable) như là vẫn còn đang thử nghiệm, bạn cũng có thể dùng những tính năng này nếu thích. Chú ý đê có thể sử dụng được chức năng “trong pattern matching” bạn phải nhớ thêm vào chức năng CONFIG_IP NF MATCH-STRING trong khi thực hiên patch-o-matic. Qua kiểm nghiệm nếu các gói trong patch-o-matic hoạt động tốt thì chúng sê được đưa thẳng vào trong kernel ở các phiên bản kế tiếp. Tiếp tuc tiến hành biên dịch Iptables,vẫn ở trong /usr/local/src/iptables-1.2.4 Make KERNEL-DIR=/usr/src/linux make install KERNELDIR=/usr/src/linux Lúc này iptables đã được cài đặt trong /usr/local/sbin và /usr/local/lib Tiến hành biên dịch kernel 2.4.16: Sau khi các gói cần thiết của Netfilter đã được đưa vào kernel xong, chúng ta bắt đầu biên dịch lại kemel và các module của nó.Chuyển vào thư mục /usr/src/linux và đánh lệnh: make menuconfig Trên giao diện cấu hình này, để tối ưu kernel chúng ta chỉ nên đưa vào những thiết bị nào cần thiết cho hệ điều hành và nên chọn chức nàng làm “router”. Mục đích chính của chúng ta là sử dụng Netfilter/iptables nên trong phần net’work Options -> Netfilter Configuration chúng ta nên chọn tất cả các chức năng trong đó . Sau khi chon xong thoát ra khỏi menu và dùng các lệnh sau để biên dịch: make dep; make clean; make bzImage, make modules; makeltlodules_install Quá trình biên dịch nhanh hay châm tuỳ thuộc vào cấu hình máy, sau khi quá trình biên dịch kết thúc bạn cần phải làm thêm một số thủ tục sau đây để hệ điều hành có thể chạy được kernel mới vừa biên dịch. Chuyển tập tin /usr/src/linux/arch/ i386/boot/bzimage vào thư muc /boot. ví dụ: mv /usr/src/linux/arch/1386/boot/bzImage /boot/bzImage.fw Chuyển tập tin /usr/src/linux/System.map vào thư mục /boot. ví dụ: mv /usr/src/linux/system.map /boot/system.map.fw Tạo liên kết mới : ln -fs /boot/System.map.fw /boot/system.map Để đề phòng bất trắc đối với kernel mới, bạn nên tạo thêm cho quá trình khởi động máy một menu để chọn nạp kernel bằng cách hiệu chỉnh tâp tin /etc/lilo.conf Ví dụ: boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=30 message=/boot/message linear default=origin image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2 label=ongin read-only root=/dev/hda8 Image=/boot/bzImage.fw label=firewall read-only root=/dev/hda8 Công việc cuối cùng là nhớ đánh lệnh /sbin/lilo để nạp lai cấu hình trong tập tin /etc/lilo.conf và reboot lại máy. Sau đây là một số ví dụ minh họa để thiết lập một firewall trên Linux Giả sử local network là 10.0.0.0/8 và firewall sử dụng hai card mạng, kết nối với internet bằng card mạng ethO và với local network là eth1 Chống Syn Flooding: Iptables -A FORWARD -p tcp -syn -m hmit -limit 1/s -j ACCEPT Chống Scan Port: Iptables -A FORWARD -P tcp tcp- flags SYN/ACK,FIN/RST RST -mlimit-limit1/s -j ACCEPT Chống Ping of Death: Iptables -A FORWARD -P icmp -icmp-type echo-request -m limit -limit 1/s -j ACCEPT Cho các packet đã thiết lập kết nối tiếp tục đi qua firewall: Iptables -A FORWARD -m state state ESTABLISHBD,RELATED – j ACCEPT Chống giả mạo địa chỉ nội bộ từ bên ngoài để xâm nhâp: Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.0/8 – j DROP Chuyển đổi địa chỉ từ trong mạng nội bộ ra bên ngoài (SNAT) : Iptables -t nat -A POSTROUT-o eth0 – j SNAT – to 203.162.0.10. chuyển đổi địa chỉ của web server từ bên ngoài vào trong mạng nội bộ (DNAT) : Iptables -t nat -A PREROUTING -d 203.162.0.9 -p tcp dport 80 -j DNAT to 10.0.0.10 Thiết lập Transparent proxy bằng cách chuyển hướng port 80 đến server squid proxy 10.0.0.9: Iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -dport 80 -j DNAT to 10.0.0.9:3128 Chỉ cho máy tính trong mạng nội bộ có địa chỉ card mạng 00:C7:8F:72:14 đi ra: Iptables -A FORWARD) -m state -state NEW -mac-mac-source 00:C7:8F:72:14 – jACCEPT Thực hiện chia tải trên cả hai hướng inbound và outhound: (load balancing) : Iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth counter 7 – every 3 – packet 0 – j SNAT -to-source 10.0.0.5 Iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth -counter 7- every 3 packet 1 – j SNAT -to – source 10.0.0.6 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -m nth -counter 7- every 3 packet 2 – j SNAT -to- source 10.0.0.7 Chức năng ưu tiên thông lượng đối với truy cập web: Iptables -A PREROUTING -t mangle -p tcp sport 80 -j TOS set-tos MaximizeThroughput Ngặn chặn sâu Nimda hay Codered (mức ứng dụng) : Iptables -I INPUT – j DROP -m string -P tcp - s 0.0.0.0 / 0 -string “c+đir” iptables -I INPUT – j DROP -m string -P tcp - s 0.0.0.0 / 0 -string “cmd.exe” iptables -I INPUT – j DROP -m string -P tcp - s 0.0.0.0 / 0 -string “default.exe”
- Xem thêm -