Tài liệu Tâm lý học đám đông

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1048 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Gustave Le Bon (1841 - 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về\r\nđám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời.\r\nNhững tác phẩm nền tảng nhất của Le Bon là Quy luật tâm lí về sự tiến hoá của các dân tộcách\r\nmạng Pháp và tâm lí học về các cuộc cách mạng (La Révolution française et la psychologie des\r\nrévolutions, 1912) và Tâm lí học đám đông (La Psychologie des foules, 1895). Các tác phẩm khác\r\ncủa Le Bon bao gồm: Tâm lí học về chủ nghĩa xã hội (Psychologie du socialisme, 1898), Bài học\r\ntâm lí từ cuộc chiến tranh châu Âu (Enseignements psychologiques de la guerre Européenne,\r\n1915), Tâm lí học thời đại mới (La psychologie des temps nouveaux, 1920) và Một thế giới mất cân\r\nbằng (Le déséquilibre du monde, 1924)... (Les Lois psychologiques de l’évolution des peuples, 1894), C