Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Tiếng anh 2

.PDF
5
861
112

Mô tả:

Phạm Hùng Cường - Robotic Faculty- Zurich University of Applied Sciences/ZHAW Unit 2 : Simple present tense (thì hiện tại đơn) Introduction ( giới thiệu) Thì là gì ? nó giống như 1 thì B-) nôm na chúng ta có thể hiểu chúng là 1 khoảng thời gian, thì hiện tại đề cập những hành động hiện tại, thì tương lai đề cập đến hành động tương lai,vv và vv, vậy ta thấy có điểm gì lưu ý ở đây, rõ ràng thì mà lại đề cập đến hành động, vậy thì khi nhắc đến thì chính là ta nhắc đến chuyện chia động từ( nghĩa là làm động từ nó phù hợp với thì đó, với khoảng thời gian đó) . vậy là chúng ta biết được thì là cái gì rồi nhé. Ví dụ: Trung trần ,Êch Kòi, Trái Tim Bang, Hùng trần, Chỉ Yêu Mình Em and Vũ Thanh Tùng are managing Phạm Hùng Cường TOEFL group. (Trung trần ,Êch Kòi, Trái Tim Bang, Hùng trần, Chỉ Yêu Mình Em and Vũ Thanh Tùng đang quản lý nhóm Phạm Hùng Cường TOEFL) Phạm Hùng Cường is wonderful admin of TOEFL group, but he is very angry with the leaders. (Phạm Hùng Cường là 1 át min toẹt vời của nhóm TOEFL, nhưng anh ấy đang tức giận với các trưởng nhóm) Duy Phương, Nguyễn Hào and Ham Chơi played Counter Strike 1.1 very bad, but they are very good in CS 1.6 version. (Duy Phương, Nguyễn Hào và Ham Chơi bắn CS 1.1 rất là tệ, nhưng họ chơi rất giỏi ở bản CS 1.6) Lan Anh Nguyên and Không Cần Nói Nhiều are interested in cooking, even they are very bad chief. ( Lan Anh Nguyễn và Không cần nói nhiều rất khoái nấu ăn, mặc dù họ nấu dở tệ). Bố Cu Bin still is student, but he has a child. Bố Cu Bin vẫn là sinh viên, nhưng mà anh ấy có 1 thằng cu rồi. There are 2 people with the same name: TRái Tim Băng and Trái Tim Băng. (có 2 bạn tên giống nhao: Trái Tim Băng và Trái Tim Băng) Josepth Trọng has very European name. (Josepth TRọng có cái tên rất chi là tây). …vv và vv Mỏi quá,túm lại là các anh chị em có thấy hầu hết các động từ nó theo thì không, và các câu trên chủ yếu là về thì hiện tại đơn, vậy, thì hiện tại đơn là gì???? Dễ quá không phải nói, tuy nhiên tớ có lưu ý sau: xem xét công thức của nó ở 3 thể: khẳngđịnh, phủ định và nghi vấn: [email protected] Tel : (+41) 789 677 907 Phạm Hùng Cường - Robotic Faculty- Zurich University of Applied Sciences/ZHAW Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + Động từ phù hợp + Bổ ngữ -Lưu ý: + Động từ phù hợp phải ở dạng tương ứng với Chủ ngữ. + Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là một danh từ, ngữ danh từ, ngữ đại từ số nhiều: TA DÙNG DẠNG NGUYÊN MẪU CỦA ĐỘNG TỪ. + Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, TA THÊM S HOẶC ES NGAY SAU ĐỘNG TỪ. + Khi nào thêm S, khi nào thêm ES sau động từ? Ta có quy tắc rất dễ nhớ như sau: + ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG LÀ CH, O, S, SH, X, Z THÌ TA THÊM ES. Ví dụ: WATCH -->HE WATCHES... GO --> SHE GOES... DO --> HE DOES... MISS -- SHE MISSES... WASH --> HE WASHES... MIX --> SHE MIXES... DOZE --> HE DOZES... + KHI ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG Y, TA ĐỔI Y THÀNH I RỒI THÊM ES: FLY --> IT FLIES... + TẤT CẢ CÁC ĐỘNG TỪ CÒN LẠI, TA THÊM S. - Thí dụ: + I LIKE ICE-CREAM = Tôi thích kem. + YOU ALWAYS GET UP LATE. = Bạn luôn luôn dậy trễ. + THEY SING KARAOKE EVERY SUNDAY. = Họ hát karaoke mỗi chủ nhật. + SHE LOVES DURIANS = Cô ấy mê món sầu riêng. + HE AND I SING VERY WELL. = Anh ta và tôi hát rất hay. + THAT DOG BARKS ALL DAY LONG. = Con chó đó sủa tối ngày. + SHE CRIES WHEN SHE MISSES HER HOMETOWN. = Cô ấy khóc khi nhớ nhà. - Ngoại lệ: HAVE --> HAS I HAVE... YOU HAVE.. [email protected] Tel : (+41) 789 677 907 Phạm Hùng Cường - Robotic Faculty- Zurich University of Applied Sciences/ZHAW SHE HAS... Công thức thể phủ định: Chủ ngữ + DO hoặc DOES + NOT + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ - Lưu ý: + Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là danh từ, ngữ danh từ số nhiều, ta dùng DO. + Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc bất cứ danh từ số ít nào, ta dùng DOES + DO NOT viết tắt là DON'T + DOES NOT viết tắt là DOESN'T + Thông thường, khi nói, ta dùng dạng viết tắt, dạng đầy đủ để dành khi muốn nhấn mạnh. - Thí dụ: + I DON'T LIKE HIM = Tôi không thích anh ta. + YOU DON'T UNDERSTAND THE MATTER = Bạn không hiểu vấn ề ở đây. + SHE DOESN'T RESPECT OLD PEOPLE JUST PEOPLE THEY ARE OLD = Cô ta không kính trọng người lớn tuổi chỉ vì họ lớn tuổi. + THAT DOG BARKS ALL DAY LONG BECAUSE IT DOESN'T WANT TO BE CHAINED. = Con chó đó sủa suốt ngày bởi vì nó không muốn bị xích lại. Công thức thể nghi vấn: DO hoặc DOES + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ ? - Lưu ý: + Dùng DO khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc bất cứ danh từ, ngữ danh từ số nhiều nào. + Dùng DOES khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc bất cứ danh từ, ngữ danh từ số ít nào. - Thí dụ: + DO YOU LIKE COFFEE? = Bạn có thích cà phê không? + DOES SHE LIKE ME? Cô ấy có thích tôi không? [email protected] Tel : (+41) 789 677 907 Phạm Hùng Cường - Robotic Faculty- Zurich University of Applied Sciences/ZHAW + DO THEY KNOW THEY DISTURB OTHER PEOPLE WHEN THEY SING KARAOKE TOO LOUD? = Khi họ hát karaoke quá lớn, họ có biết rằng họ làm phiền người khác không? Khi nào dùng thì hiện tại đơn: - Khi cần diễn tả một hành động chung chung, thường lặp đi lặp lại trong hiện tại. - Khi nói về một dữ kiện khoa học hoặc một chân lý luôn luôn đúng (mặt trời mọc ở hướng Đông) - Khi đưa ra chỉ dẫn (Đến ngã tư, quẹo trái). - Khi nói về một sự việc diễn ra theo thời khóa biểu nhất định - Khi nói về một thói quen trong hiện tại Những trạng từ thường dùng trong thì hiện tại đơn: NEVER = không bao giờ SOMETIMES = thỉnh thoảng OFTEN = thường USUALLY = thường (mức độ thường cao hơn OFTEN) ALWAYS = luôn luôn EVERY DAY = mỗi ngày (có thể thay DAY bằng MONTH (tháng), WEEK (tuần), YEAR (năm)...) Bài tập Nói không mà không làm đố giỏi được đấy, có mà thánh: Exercise 1: Không nói cũng hiểu, các anh/chị/em chia động từ trong ngoặc, có sử dụng từ điển: 1. Con Lat Dat…(read) “ The Guardian” newspaper, but I …( read) BBC news. 2. Thanh BG…(cycle) to work, but his wife…(go) by car. 3. Ha Minh Phu…(buy) his food in small shops, but Lan Anh Nguyen…(do) her shopping at the supermarket. 4. Chot Khoc …(like) Physics,Chenistry and biology, he always …(get) his good marks in his science exams. 5. Tim Ve Noi Dau and Cau Buon Vi Ai…(come) from Quang Ninh, and they…(work) at TNUT 6. Le Sy Hiep…(set) the alarm at 6:00, but he always…(wake) up at 8:00 Exercise 2: các anh/chị/em ghép lại câu: [email protected] Tel : (+41) 789 677 907 Phạm Hùng Cường - Robotic Faculty- Zurich University of Applied Sciences/ZHAW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Modern trains/ use /electricity. Wine/ come/ from/ grapes. Potatoes/grow/in the ground. The sun/rise/in the EAST. Ice/float/on water. Winter/ come/after sprinf. Pham Hung Cuong/speak/German/ very bad [email protected] Tel : (+41) 789 677 907
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan