Tài liệu 30 đề thi thử ôn thi thpt quốc gia 2017 môn toán của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết

  • Số trang: 581 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 370 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề H D ai B. y = – x3 + 3x + 1 D. y = x3 – 3x + 1. hi A. y = – x2 + x – 1 C. y = x4 – x2 + 1 oc 01 ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? x  nT Câu 2. Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   1 và lim f  x   1 . Khẳng định nào sau đây là x  iL ie Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = –1 Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = –1 Ta A. B. C. D. uO khẳng định đúng? 1  A.  ;   2  up s/ Câu 3. Hỏi hàm số y = 2x4 + 1 đồng biến trên khoảng nào?  1  C.   ;    2  D. (–∞; 0) ro B. (0; +∞) –∞ 0 y’ + bo ok y .c x om /g Câu 4. Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên: || +∞ 1 – 0 + +∞ 0 –1 .fa ce –∞ Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? w w w A. B. C. D. Hàm số có đúng một cực trị Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1 Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng –1 Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1 Câu 5. Tìm giá trị cực đại tại yCĐ của hàm số y = x3 – 3x + 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B. yCĐ = 1 D. yCĐ = –1 C. yCĐ = 0 Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x2  3 trên đoạn [2;4] x 1 A. min y  6 C. min y  3 B. min y  2  2;4 19 3 D. min y   2;4  2;4 H  2;4 oc 01 A. yCĐ = 4 D. y0 = –1 C. y0 = 2 hi B. y0 = 0 nT A. y0 = 4 D ai Câu 7. Biết rằng đường thẳng y = –2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + 2 tại điểm duy nhất; kí hiệu (x0 ; y0) là tọa độ của điểm đó. Tìm y0. C. m  1 9 D. m = 1 3 iL B. m = –1 ie 1 A. m   3 9 uO Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x4 + 2mx2 + 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân. Ta Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  mx 2  1 có hai tiệm s/ cận ngang. x 1 D. m > 0 B. m < 0 ro C. m = 0 up A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài w w w .fa ce bo ok .c om /g Câu 10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 chứng minh. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất. A. x = 6 B. x = 3 C. x = 2 D. x = 4. >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  tan x  2 đồng biến trên tan x  m B. m ≤ 0 C. 1 ≤ m < 2. D. m ≥ 2 H A. m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m < 2. oc 01   khoảng  0;  .  4 B. x = 65 C. x = 80 D. x = 82 C. y '  13x D. y '  nT B. y '  13x.ln13 C. x < 3 iL 1  x3 3 D. x  Ta B. ie Câu 14. Giải bất phương trình log2(3x – 1) > 3. A. x > 3 13x ln13 uO A. y '  x.13x 1 hi Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số y = 13x. D A. x = 63 ai Câu 12. Giải phương trình log4(x – 1) = 3 10 3 s/ Câu 15. Tìm tập xác định D của hàm số y = log2(x2 – 2x – 3). A. D = (–∞; –1] ∪ [3; + ∞) up B. D = [–1;3] C. D = (–∞; – 1) ∪ (3; +∞) ro D. D = (–1;3). Câu 16. Cho hàm số f  x   2 x.7 x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? om /g 2 A. f  x   1  x  x 2 log 2 7  0 . .c B. f  x   1  x ln 2  x 2 ln 7  0 ok C. f  x   1  x log 7 2  x 2  0 bo D. f  x   1  1  x log 2 7  0 ce Câu 17. Cho các số thực dương a, b, với a ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 1 C. log a2  ab   log a b 4 B. log a2  ab   2  2 log a b D. log a2  ab   1 1  log a b 2 2 w w w .fa 1 A. log a2  ab   log a b 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B. y '  1  2  x  1 ln 2 2x D. y '  2 1  2  x  1 ln 2 22 x oc 01 C. y '  1  2  x  1 ln 2 22 x 1  2  x  1 ln 2 2x H A. y '  x 1 . 4x 2 ai Câu 18. Tính đạo hàm của hàm số y  D. log 6 45  2a 2  2ab ab  b hi 2a 2  2ab ab nT a  2ab ab  b B. log 6 45  ie C. log6 45  a  2ab ab uO A. log 6 45  D Câu 19. Đặt a = log2 3, b = log5 3. Hãy biểu diễn log6 45 theo a và b. iL Câu 20. Cho hai số thực a và b, với 1 < a < b. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? B. 1 < loga b < logb a C. logb a < loga b < 1 D. logb a < 1 < loga b s/ Ta A. loga b < 1 < logb a om /g ro up Câu 21. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ. bo ok 3 .c 100. 1, 01 A. m  (triệu đồng) 3 3 B. D. m  120. 1,12  1,12  ce 100.1,03 C. m  (triệu đồng) 3 1, 01 (triệu đồng) m 3 1, 01  1 3 3 1 (triệu đồng) w w w .fa Câu 22. Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox. b A. V    f 2  x  dx a b B. V   f 2  x  dx a >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 b b C. V    f  x  dx D. V   f  x  dx a oc 01 a Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   2 x  1 . 1 2x 1  C 3  f  x  dx  3  2x 1 D.  f  x  dx  2 1 2x 1  C H 1 B. 2x 1  C hi C.  f  x  dx   2x 1  C ai 2  f  x  dx  3  2x 1 D A. B. 2m C. 10m  Ta Câu 25. Tính tích phân I   cos3 x.sin xdx . s/ 0 1 A. I    4 4 B. I   4 D.20m iL A. 0,2m. ie uO nT Câu 24. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = –5t + 10 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét? D. I   1 4 ro up C. I = 0 e 1 2 B. I  e2  2 2 C. I  e2  1 4 D. I  e2  1 4 .c A. I  om 1 /g Câu 26. Tính tích phân I   x ln xdx 37 12 ce A. bo ok Câu 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 – x và đồ thị hàm số y = x – x2 B. 9 4 C. 81 12 D. 13 w .fa Câu 28. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2(x – 1)ex, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox. w w A. V = 4 – 2e. B. V = (4 – 2e)π C. V = e2 – 5 D. V = (e2 – 5)π. Câu 29. Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2 C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2 Câu 30. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 2 – 3i. Tính môđun của số phức z1 + z2. B. | z1 + z2 | = 5 C. | z1 + z2 | = 1 D. | z1 + z2 | = 5. H A. | z1 + z2 | = 13 D.Điểm N D C. Điểm M hi B. Điểm Q. B. w = –3 – 3i iL C. w = 3 + 7i D. w = –7 – 7i s/ A. w = 7 – 3i Ta Câu 32. Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w  iz  z . ie uO nT A. Điểm P. ai Câu 31. Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 – i. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên ? up Câu 33. Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  z 2  12  0 . Tính tổng B. T  2 3 C. T  4  2 3 D. T  2  2 3 /g A. T = 4 ro T  z1  z2  z3  z4 . om Câu 34. Cho các số phức z thỏa mãn | z | = 4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = (3 + 4i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. B. r = 5 C. r = 20 D. r = 22 ok .c A. r = 4 bo Câu 35. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết AC '  a 3 B. V  ce A. V = a3 3 6a 3 4 C. V  3 3a 3 1 D. V  a3 3 .fa Câu 36. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA w w w vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  2a . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. A. V  2a 3 6 B. V  2a 3 4 C. V  2a3 D. V  2a 3 . 3 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 6 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7 A. V  a3 2 B. V  14a3 28 3 a 3 D. V  7a3 H C. V  oc 01 Câu 37. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC =7a và AD = 4a. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện AMNP. 4 B. h  a 3 8 C. h  a 3 3 D. h  a 4 uO 2 A. h  a 3 nT hi D ai Câu 38. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 4 3 a . Tính khoảng cách h từ b đến mặt phẳng (SCD). 3 B. l  2a C. l  3a Ta A. l = a. iL ie Câu 39. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và AC  3a . Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB. D. l  2a ro Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng. /g   up s/ Câu 40. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50 cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây): w w w .fa ce bo ok .c om Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được V theo cách 2. Tính tỉ số 1 . V2 A. V1 1  V2 2 B. V1 1 V2 C. V1 2 V2 D. V1 4 V2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 7 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A. Stp = 4π B. Stp = 2π C. Stp = 6π D. Stp = 10π B. V  5 15 4 3 C. V  54 27 D. V  5 3 hi 5 15 18 nT A. V  D ai H Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. oc 01 Câu 41. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó. C. n3   3; 1;0  D. n2   3;0; 1 ie B. n1   3; 1; 2  iL A. n4   1;0; 1 uO Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x – z + 2 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? Ta Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu s/ (S): (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = 9 up Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S). ro A. I(–1;2;1) và R = 3 D. I(1;–2;–1) và R = 9 /g C. I(–1;2;1) và R = 9 B. I(1;–2;–1) và R = 3 .c 5 9 B. d  ok A. d  om Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 4y + 2z + 4 = 0 và điểm A(1;–2;3). Tính khoảng cách d từ A đến (P). 5 29 C. d  5 29 D. d  5 3 bo Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình: .fa ce x  10 y  2 z  2   5 1 1 w w w Xét mặt phẳng (P): 10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng ∆. A. m = –2 B. m = 2 C. m = –52 D. m = 52 Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;1;1) và B(1;2;3). Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB. >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 8 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A. x + y + 2z – 3 = 0 B. x + y + 2z – 6 = 0 C.x + 3y + 4z – 7 = 0 D. x + 3y + 4z – 26 = 0 hi D ai (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 8 (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 10 (S) : (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = 8 (S) : (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = 10 nT A. B. C. D. H Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;1) và mặt phẳng (P) : 2x + y + 2z + 2 = 0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S). oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 y z  2   2 2 1 x 1 y z  2   1 1 1 D.  : x 1 y z  2   1 3 1 iL ie B.  : s/ C.  : x 1 y z  2   1 1 1 Ta A.  : uO Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0;2) và đường thẳng d có phương x 1 y z  1 trình: . Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A, vuông góc và cắt d.   1 1 2 ro up Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;–2;0), B(0;–1;1), C(2;1;–1) và D(3;1;4). Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó? B. 4 mặt phẳng C. 7 mặt phẳng D. Có vô số mặt phẳng. w w w .fa ce bo ok .c om /g A. 1 mặt phẳng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 9 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN: TOÁN 5A 15C 25C 35A 45C 6A 16D 26C 36D 46B 7C 17D 27A 37D 47A 9D 19C 29D 39D 49B 10C 20D 30A 40C 50C uO Câu 1.Đáp án D 8B 18A 28D 38B 48D ai 4D 14A 24C 34C 44A D 3B 13B 23B 33C 43D hi 2C 12B 22A 32B 42B nT 1D 11A 21B 31B 41A H Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com ie Đồ thị hàm số có dạng chữ N nên là của hàm bậc 3. Ta iL Khi x tiến tới +∞ thì đồ thị hướng lên do đó hệ số của x3 phải dương. s/ Vậy ta chọn đáp án D up Câu 2. Đáp án C Vì lim f  x   1 nên hàm số có tiệm cận ngang y = 1 ro x  /g Vì lim f  x   1 nên hàm số có tiệm cận ngang y = –1 om x  Vậy hàm số có 2 tiệm cận ngang bo  y '  8 x3 ok y  2 x4  1 .c Câu 3. Đáp án B ce Có y’ > 0 ⇔ x > 0 suy ra hàm số đồng biến trên (0;+∞) .fa Vậy chọn đáp án B w w w Câu 4.Đáp án: D Chú ý điểm cực trị của hàm số là điểm x0 mà f(x0) lớn nhất (hay nhỏ nhất) trong các giá trị của hàm số trong một lân cận của x0, không nhất thiết f’(x0) phải bằng 0 Câu 5.Đáp án: A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta có: y  x3  3x  2 uO nT hi D ai H oc 01 y '  3x 2  3 y '  0  x  1 ie Chọn đáp án : A iL Câu 6. Đáp án A s/ up 19  min y  6  2;4 3 .c om Có y  2   7; y  3  6; y  4   /g ro  x  1(loai ) y'  0    x  3(tm) Ta x2  3 y x 1 2 x( x  1)  x 2  3 x 2  2 x  3 y'   2 2  x  1  x  1 ok Chọn A bo Câu 7.Đáp án: C ce Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là: x3  x  2  2 x  2 w w w .fa  x3  3x  0  x0 y(0) =2 Vậy chọn đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 8. Đáp án B y  x 4  2mx 2  1 oc 01 y '  4 x 3  4mx y '  0  4 x ( x 2  m)  0 ai H x  0  2  x  m hi D Dựa vào đây ta thấy m phải là 1 giá trị nhỏ hơn 0 nên ta loại đi đáp án C và D nT Thử với đáp án B: với m = -1 ta có y’ = 0 có 3 nghiệm x = 0; x = -1; x = 1 uO y(0)= 1; y (-1) = 0; y(1) = 0  3 điểm cực trị của là: A(0;1); B(-1;0); C(1;0) iL ie Ta thử lại bằng cách vẽ 3 điểm A, B, C trên cùng hệ trục tọa độ và tam giác này vuông cân. Ta Chọn đáp án B. s/ Câu 9. Đáp án D up Để hàm số có 2 tiệm cận ngang thì phải tồn tại các giới hạn hữu hạn lim y  lim y x  x  ro Khi m < 0 ⇒ không tồn tại lim y . Khi m = 0 ⇒ y = x + 1 ⇒ Hàm số không có tiệm cận /g x  x 1 Có lim y  lim  lim .c mx  1 x  2 x  bo ok x  om Khi m > 0: Có lim y  lim x  .fa ce x  x 1 mx  1 2  lim x  1 1 x m 1 x2 1 1 x  m 1 x2  1 m  1 m w w w Khi đó hiển nhiên lim y  lim y . Hàm số có 2 tiệm cận ngang. x  x  Vậy m > 0. Chọn D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10. Đáp án: C 1 1  4 x  12  2 x  12  2 x  2  128 Thể tích của hộp là 12  2 x  .x  .4 x 12  2 x   . 4 4 27 3 oc 01 2 H Dấu bằng xảy ra khi 4 x  12  2 x  x  2 ai Vậy x = 2 thì thể tích hộp lớn nhất D Chọn C nT hi Câu 11:Đáp án A ie iL tan x  2 ⇒ hàm số không đồng biến trên tan x  2    0;   4 Ta Khi y’ = 0 ⇔ m = 2 thì y  uO 1 1  tan x  m   2  tan x  2  2 2m cos x y '  cos x  2 2 cos 2 x  tan x  m   tan x  m  up s/     Hàm số đồng biến trên  0;  khi và chỉ khi hàm số xác định trên  0;  và y’ > 0  4  4 ro   ∀ x ∈  0;   4 .c om /g    m  0  tan x  m, x   0;    4 1  m  2 2  m  0  ok Chọn A bo Câu 12: Đáp án B ce Đk: x > 1 .fa pt  x  1  64  x  65 w w w Chọn đáp án: B Câu 13: Đáp án: B y '  13x.ln13 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chọn đáp án B. Điều kiện: x  oc 01 Câu 14:Đáp án : A 1 3 ai H BPT  3x  1  8  x  3 D Kết hợp điều kiện ta được x > 3 hi Chọn đáp án: A nT Câu 15: Đáp án: C uO x 2  2 x  3  0  x  (; 1)  (3; ) ie Chọn đáp án C iL Câu 16: Đáp án D 2 Ta f  x   1  2 x.7 x  1  7 x  2  x  x 2 .ln 7   x.ln 2  x ln 2  x 2 ln 7  0 2 s/  x  x 2 log 2 7  0 /g Chọn D ro Đối chiếu các đáp án thấy câu D sai. up  x log 7 2  x 2  0 om Câu 17: Đáp án D. ok .c 1 1 1 1 log a2 (ab)  log a (ab)  (1  log a b)   log a b 2 2 2 2 bo Câu 18: Đáp án A x 1 4x 4 x  4 x.( x  1) ln 4 y' 42 x 1  2( x  1) ln 2  22 x w w w .fa ce y Chọn đáp án A Câu 19: Đáp án C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 14 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc 01 1 2 2 log 3 45 log 3  3 .5  2  log 3 5 b  2ab  a . Chọn C log 6 45     log 3 6 log 3  2.3 1  log 3 2 1  1 ab  b a Câu 20: Đáp án D ai H Câu 21: Đáp án B D Lãi suất 12% / năm = 1% / tháng (do vay ngắn hạn nên lãi suất tính theo tháng) hi Sau tháng 1, ông A còn nợ 100.1, 01  m (triệu) uO nT Sau tháng 2, ông còn nợ 100.1, 01  m  .1, 01  m  100.1, 012  1  1, 01 m (triệu) Sau tháng 3, ông hết nợ do đó Ta iL ie 100.1, 012  1  1, 01 m  .1, 01  m  100.1, 013  1  1, 01  1, 012  m  0 (triệu đồng) 100.1, 013. 1, 01  1 100.1, 013 1, 013 m   2 3 2 1  1, 01  1, 01 1, 01  1 1  1, 01  1, 01  1, 01  1 s/ Chọn B up Câu 22 Đáp án A /g 3 om 1 1 1  2 x  1 2 1 2 x  1dx    2 x  1 2 d  2 x  1  .  C   2 x  1 2 x  1  C . Chọn B 3 2 2 3 2 ok Câu 24 Đáp án C .c  ro Câu 23 Đáp án B bo Ô tô còn đi thêm được 2 giây.  5t 2 2  10t   10  m  . Chọn C Quãng đường cần tìm là : s   v  t     5t  10  dt     2 0 0 0 2 .fa ce 2 w Câu 25 Đáp án C w w Sử dụng máy tính. I = 0. Chọn C Câu 26 Đáp án C Dùng máy tính kiểm tra từng đáp án hoặc >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 dx x2 ,v  x 2 e x 2 ln x e x e2 x 2 I  dx   2 1 1 2 2 4 e 1 e2  e2 1  e2  1      2  4 4 4 oc 01 u  ln x, dv  xdx  du   x  2 Xét phương trình hoành độ giao điểm x  x  x  x  x  x  2 x  0   x  0  x  1 3 2 2  x 2 1 3 8 5 37  x 2  2 x  dx     x3  x 2  2 x  dx    3 12 12 0 ie  0 x3  x  x  x 2 dx  iL 1 uO Diện tích cần tính: S hi 2 nT 3 D Câu 27 Đáp án A ai H Chọn C Ta Chọn A s/ Câu 28 Đáp án D ro up Xét giao điểm 2  x  1 e x  0  x  1 1 1 Thể tích cần tính: V     2  x  1 e x  dx  4   x  1 e 2 x dx    e2  5 (dùng máy tính thử) /g 0 ok .c Chọn D Câu 29 Đáp án D 2 om 0 2 Chọn D bo Số phức liên hợp của z là 3 + 2i, phần thực 3, phần ảo 2. ce Câu 30 Đáp án A .fa z1  z2  3  2i  z1  z2  32   2   13 . Chọn A w w w 2 Câu 31 Đáp án B 1  i  z  3  i  z  3i  1  2i  Q 1; 2  là điểm biểu diễn z. Chọn B 1 i >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 32 Đáp án B oc 01 z  2  5i  w  i  2  5i   2  5i  3  3i . Chọn B Câu 33 Đáp án C ai H  z  2 z 4  z 2  12  0   z 2  4  z 2  3  0    z  i 3 D T  22 3  3  42 3 nT hi Chọn C Câu 34 Đáp án C w  i x   y  1 i 3x  4  y  1  3  y  1  4 x  i   3  4i 3  4i 25 uO  z  ie w  x  yi  x, y  2 2  3x  4 y  4   4 x  3 y  3  2 16  z       x   y  1  400  r  20 25 25     2 Ta iL 2 s/ Chọn C ro AC ' a 3 /g Cạnh của hình lập phương là up Câu 35 Đáp án A om ⇒ Thể tích V = a3 .c Câu 36 Đáp án D ok 1 1 2a 3 V  SA.S ABCD  a 2.a 2  . Chọn D 3 3 3 1 1 AB. AC. AD  28a3  VAMNP  VABCD  7a3 . Chọn D 6 4 .fa ce VABCD  bo Câu 37 Đáp án D w w w Câu 38 Đáp án B Gọi H là trung điểm AD ⇒ SH ⊥ (ABCD). Có HS  3VS . ABCD  S ABCD  4a 3 2a  2  2a >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 17 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Vẽ HK ⊥ SD tại K ⇒ HK ⊥ (SCD) 1 1 1 2 4    HK  a  d  a 2 2 2 HK HS HD 3 3 H Có oc 01 AB / /  SCD   d  d  B;  SCD    d  A;  SCD    2d  H ;  SCD    2 HK ai Chọn B D Câu 39 Đáp án D nT hi Đường sinh của hình nón có độ dài bằng đoạn BC  AB 2  AC 2  2a uO Chọn D. Câu 40 Đáp án C ie Cách 1: Một đường tròn có bán kính r thì có chu vi và diện tích lần lượt là iL C2 C  2 r; S   r  S  4 Ta 2 2 /g ro up a   2 S V a a2 2 S1  ; S2  2.     1 2 1 2 4 4 8 S2 V2 s/ Gọi chiều dài tấm tôn là a thì tổng diện tích đáy của thùng theo 2 cách lần lượt là .c om Cách 2: Mỗi hình trụ nhỏ có được theo cách 2 có chu vi đáy bằng 1 nửa do đó có bán kính đáy bằng 1 nửa và diện tích đáy bằng 1 phần 4 hình trụ có được theo cách 1, mà các hình trụ có chiều cao bằng nhau do đó V1 gấp 2 lần V2 ok Chọn C bo Câu 41 Đáp án A ce Hình trụ có bán kính đáy r = 1, chiều cao h = 1 nên có Stp  2 r 2  2 rh  4 . Chọn A .fa Câu 42 Đáp án B w w w Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm AB, tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ SAB, tâm cầu ngoại tiếp chóp và tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ SBC ⇒ MNPQ là hình vuông suy ra 1 3 3 2 3 3 PN  MQ  .  ; NB  .  3 2 6 3 2 3 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 18 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Bán kính hình cầu ngoại tiếp chóp là R  PB  PN 2  NB 2  15 6 oc 01 4 5 15 Thể tích V   R3  3 54 Chọn B H Câu 43 Đáp án D ai Có (P): 3x + 0y – z + 2 = 0 nên (3;0;–1) là 1 VTPT của (P). Chọn D hi D Câu 44 Đáp án A 3.1  4.  2   2.3  4 32  42  22  5 . Chọn C 29 uO d  A;  P    nT Câu 45 Đáp án C ie Câu 46 Đáp án B iL Đường thẳng ∆ nhận (5;1;1) là 1 VTCP (d) ⊥ (P) ⇔ (10;2;m) = k.(5;1;1) ⇔ k = 2 và m = 2 s/ Chọn B Ta (P) nhận (10;2;m) là 1 VTPT up Câu 47 Đáp án A ro (P) nhận AB  1;1; 2  làm VTPT. (P) qua A ⇒ (P): x + y – 1 + 2(z – 1) = 0 ⇔ x + y + 2z – 3 = 0 /g Chọn A 2.2  1  2.1  2 22  12  22 3 .c Có d  d  I ;  P    om Câu 48 Đáp án D Bán kính mặt cầu là R  d 2  12  10   S  :  x  2    y  1   z  1  10 2 ok 2 bo Chọn D 2 ce Câu 49 Đáp án B Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc (d): (x – 1) + y + 2(z – 2) = 0 .fa ⇔ x + y + 2z – 5 = 0 (P) w w w Giao d và (P) là B(2;1;1) Phương trình đường thẳng cần tìm là AB: x 1 y z  2   1 1 1 Chọn B >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 19 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 50 Đáp án C Ta có phương trình mặt phẳng (ABC): x + z – 1 = 0 oc 01 ⇒ D ∉ (ABC) ⇒ 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng Gọi (P) là mặt phẳng cách đều 4 điểm A, B, C, D: Có 2 trường hợp ai H + Có 1 điểm nằm khác phía với 3 điểm còn lại so với mặt phẳng (P): Giả sử A nằm khác phía so với B, C, D. Mặt phẳng (P) cần tìm sẽ đi qua trung điểm AB, AC, AD. Có 4 mặt phẳng (P) như vậy. hi D + Mỗi phía của mặt phẳng (P) có 2 điểm: Giả sử A, B ở 1 phía và C, D ở một phía. Mặt phẳng (P) sẽ đi qua trung điểm AC, AD, BD, BC. Có 3 mặt phẳng (P) như vậy.. nT Vậy có 7 mặt phẳng thỏa mãn w w w .fa ce bo ok .c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Chọn C >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 20 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -