Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tài chính - Ngân hàng Ngân hàng - Tín dụng Giải pháp phát triển thẻ thanh toán hiện nay ở các nhtm...

Tài liệu Giải pháp phát triển thẻ thanh toán hiện nay ở các nhtm

.PDF
37
511
68

Mô tả:

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN HIỆN NAY Ở CÁC NHTM Nhóm thực hiện: Nhóm ..... Lớp Ngân hàng Đêm 4 – Khóa 21 DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1.TRẦN THỤY HOÀI MY 2. PHẠM THỊ KIỀU NGÂN 3. PHAN THÀNH NHÂN 4. TRẦN NHƯ PHƯƠNG GVHD: PGS.TS HOÀNG ĐỨC Phần 1: TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN 1 Khái Niệm 2 Lịch sử hình thành 3 Click Phânto loại add thẻ title thanh in here toán 4 Các bên tham gia 1.1 Khái niệm • Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được cung cấp bởi ngân hàng hoặc các công ty lớn. Thẻ được dùng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ mà không dùng tiền mặt. Thẻ cũng được dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự động. Số tiền thanh toán hay rút ra phải nằm trong phạm vi số dư trong tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng ngân hàng cho phép. 1.2 Lịch sử hình thành • Thẻ ra đời vào năm 1949 do ông Frank Mc Namara, một doanh nhân người Mỹ sáng chế lần đầu tiên Mc Namara cho ra đời loại thẻ mang tên “Diners Club” • Theo chân “Diners Club”, hàng loạt thẻ mới ra đời như Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club, Espire Club và đến năm 1995, Carte Blanche và American Express ra đời (1958) và thống lĩnh thị trường. • Ngân hàng Mỹ quốc là nơi đầu tiên phát hành thẻ Bank Americard mà ngày nay là Visa Card. Năm 1966, Bank Americard bắt đầu liên kết với các liên bang khác để phát triển mạng lưới thẻ này. 1.2 Lịch sử hình thành • Năm 1967, có bốn ngân hàng bang Califonia có hiệp hội thẻ mang tên Wessten States Bank Card Association đã liên kết với hiệp hội ngân hàng Interbank phát hành thẻ Master Charge mà ngày nay có tên là Master Card. Năm 1979, tổ chức thẻ quốc tế Master Card được thành lập, hiện nay hiệp hội có tới 29.000 thành viên. • Bên cạnh Visa Card và Master Card, thẻ American Express (Amex) và JCB của Nhật Bản cũng vươn lên mạnh mẽ. Doanh thu của các loại thẻ này cũng lên tới hàng trăm tỷ USD với hàng chục triệu thẻ lưu hành. 1.3 Phân loại Theo công nghệ Theo chủ thể phát hành •Thẻ khắc chữ nổi •Thẻ băng từ •Thẻ thông minh (Smart Card) •Thẻ do ngân hàng phát hành •Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành Thẻ Th ẻ Theo t.chất thanh toán •Thẻ tín dụng •Thẻ ghi nợ •Thẻ rút tiền mặt tự động (Thẻ ATM) Theo phạm vi lãnh thổ •Thẻ trong nước •Thẻ quốc tế 1.4 Các bên tham gia • Chủ thẻ  Là người có tên ghi trên thẻ, được dùng thẻ để thanh toán hàng hoá, dịch vụ thay tiền mặt.  Không áp dụng chế độ uỷ quyền sử dụng thẻ cho người thứ hai.  Chỉ có chủ thẻ mới có quyền sử dụng thẻ. • Ngân hàng phát hành  Xem xét việc phát hành thẻ, hướng dẫn chủ thẻ sử dụng và thực hiện các quy định cần thiết khi sử dụng thẻ.  Định kỳ lập sao kê ghi rõ và đầy đủ các giao dịch phát sinh và yêu cầu thanh toán đối với chủ thẻ tín dụng hoặc khấu trừ trực tiếp vào tài khoản của chủ thẻ đối với thẻ ghi nợ. 1.4 Các bên tham gia • Đơn vị chấp nhận thẻ: là đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ có ký kết với ngân hàng thanh toán về việc chấp nhận thanh toán thẻ. • Ngân hàng thanh toán: là ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với ĐVCNT và thanh toán các chứng từ giao dịch do ĐVCNT xuất trình. Một ngân hàng vừa có thể đóng vai trò là ngân hàng thanh toán vừa đóng vai trò là ngân hàng phát hành. • Tổ chức thẻ quốc tế: làm trung tâm xử lý, cấp phép, thông tin giao dịch, thanh toán của các ngân hàng thành viên trên toàn thế giới. Phần 2: VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG THẺ THANH TOÁN 1 2 3 • Đối với • Đối với • Đối với • Đối với chủ thẻ đơn vị chấp nhận thẻ Ngân hàng phát hành nền kinh tế •Phát triển theo chiều rộng •Phát triển theo chiều sâu VAI TRÒ CÁC NHÂN TỐ 2.1 VAI TRÒ CỦA THẺ THANH TOÁN AN TOÀN VÀ ĐƯỢC BẢO VỆ NHANH CHÓNG VÀ TIỆN LỢI ĐỐI VỚI CHỦ THẺ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NHU CẦU THỂ HIỆN 2.1 VAI TRÒ CỦA THẺ THANH TOÁN AN TOÀN VÀ ĐƯỢC BẢO VỆ NHANH CHÓNG VÀ TIỆN LỢI ĐỐI VỚI CHỦ THẺ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NHU CẦU THỂ HIỆN 2.1 VAI TRÒ CỦA THẺ THANH TOÁN ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHI TRẢ TĂNG LỢI NHUẬN, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TĂNG VÒNG QUAY CỦA VỐN ĐỐI VỚI GIẢM CHI PHÍ ĐVCNTT TĂNG UY TÍN HƯỞNG ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG 2.1 VAI TRÒ CỦA THẺ THANH TOÁN TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN PHONG PHÚ DỊCH VỤ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TĂNG UY TÍN VÀ DANH TIẾNG HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ 2.1 VAI TRÒ CỦA THẺ THANH TOÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NH TĂNG KHỐI LƯỢNG CHU CHUYỂN VÀ THANH TOÁN TRONG NỀN KT GIẢM TIỀN MẶT TRONG LƯU THÔNG ĐỐI VỚI NỀN KT TẠO MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI VĂN MINH, MỞ RỘNG HỘI NHẬP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC 2.2 NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG DẾN VIỆC MỞ RỘNG THẺ THANH TOÁN PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU RỘNG LỢI THẾ VỀ DÂN SỐ THÓI QUEN TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ THU NHẬP CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ 2.2 NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG DẾN VIỆC MỞ RỘNG THẺ THANH TOÁN PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU SÂU CHIẾN LƯỢC MARKETING RỘNG RÃI HỢP LÝ HÓA CHI PHÍ SỬ DỤNG THẺ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC QT ĐỂ MỞ RỘNG PHẠM VI SỬ DỤNG THẺ MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI CHẤP NHẬN THẺ TẬP TRUNG VỐN VÀO CÔNG NGHỆ NÂNG CAO TIỆN ÍCH CỦA THẺ Phần 3: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN HIỆN NAY Lịch sử hình thành và phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam Những kết quả ban đầu đạt được Hạn chế và nguyên nhân 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI VIỆT NAM • Năm 1990 hợp đồng làm đại lý chi trả thẻ Visa giữa ngân hàng Pháp BFCE và Ngân hàng Ngoại thương VN đã mở đầu cho sự du nhập của thẻ thanh toán vào VN. •Năm 1995 cùng với Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Liên doanh First-Vina-Bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN cho phép chính thức gia nhập tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan