Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 theo mô hình trường học mới vnen

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4885 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án Kĩ thuật Lớp 4 theo mô hình trường học mới VNEN
TUẦN 1 Ngaøy soaïn: ………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIEÁT 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU I/ Mục tiêu: - HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II/ Tài liệu và phương tiện: GV: - Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu: - Một số mẫu vải (vải sợi bông, vải sợi pha, vải hoá học, vải hoa, vải kẻ, vải trắng vải màu,…) và chỉ khâu, chỉ thêu các màu. - Kim khâu, kim thêu các cỡ (kim khâu len, kim khâu, kim thêu). - Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ. - Khung thêu tròn cầm tay, phấn màu dùng để vạch dấu trên vải, thước dẹt thước dây dùng trong cắt may, khuy cài khuy bấm. - Một số sản phẩm may, khâu ,thêu. HS: + Dụng cụ học môn kĩ thuâ ât:kéo ,kim, chỉ,vải… + SGK kyõ thuaät 4 + Theû maët xanh, maët ñoû III/ Tiến trình Tiết 1 1 - Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập 2- Giới thiệu và dẫn dắt vào bài: Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu. A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động lớp 1) Quan sát và nhận xét về vật liệu khâu, thêu. - Yêu cầu HS kể tên một số vật liệu cắt, khâu thêu mà em biết - > HS kể tên một số vật liệu cắt, khâu thêu mà em biết *Hoạt động nhóm * Vải: - Nhóm trưởng điều động các thanh viên đọc thông tin 1a trang 4 và thảo luận trả lới các CH: - Kể tên một số loại vải mà em biết - Kể tên 1 số sản phẩm được làm từ vải? - Nhóm trình bày - GV chốt: :Gồm nhiều loại vải: bông, vải sợi pha, xa tanh, vải lanh, lụa tơ tằm, vải sợi tổng hợp với các màu sắc, hoa văn rất phong phú. - GV lưu ý HS: + Khi may, thêu cần chọn vải trắng vải màu có sợi thô, dày như vải sợi bông, vải sợi pha. + Không chọn vải lụa, xa tanh, vải ni lông… vì những loại vải này mềm, nhũn, khó cắt, khó vạch dấu và khó khâu, thêu. * Chỉ: - Nhóm trưởng điều động các thanh viên đọc thông tin 1b trang 4 và thảo luận trả lời các CH: + Ở nhà em thường sử dụng những loại chỉ nào? + Kể tên 1 số loại chỉ có ở hình 1a, 1b.? + Chỉ khâu và chỉ thêu khác nhau như thế nào? - Nhóm trình bày - GV chốt: Chỉ được làm từ các nguyên liệu như sợi bông, sợi lanh, sợi hoá học…. và được nhuộm thành nhiều màu hoặc để trắng.Chỉ khâu thường được quấn thành cuộn, còn chỉ thêu thường được đánh thành con chỉ. -GV lưu ý HS :Muốn có đường khâu, thêu đẹp phải chọn chỉ khâu có độ mảnh và độ dai phù hợp với độ dày và độ dai của sợi vải. *Hoạt động nhóm 2) Tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo: - Nhóm trưởng đều động các thành viên đọc thông tin ở câu 2 trang 5 thảo luận các CH: +Nêu sự giống nhau và khác nhau của kéo cắt chỉ, cắt vải ? +Cách cầm kéo như thế nào? - Nhóm trình bày - GV KL *Hoạt động lớp - GV giới thiệu thêm kéo bấm trong bộ dụng cụ để mở rộng thêm kiến thức. - GV hướng dẫn cách cầm kéo . - HS quan sát và thực hiện theo thao tác cầm của GV 3) Quan sát và nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác. *Hoạt động nhóm - GV yêu cầu HS các nhóm quan sát H.6 và nêu tên và tác dung của các vật dụng có trong hình. -> Đại diện nhóm trình bày – nhóm khác NX – bổ sung => GV tóm tắt phần trả lời của HS và kết luận. - Hướng dẫn HS cách sử dụng các vật liệu trên 3:Nhận xét- dặn dò: - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. - Chuẩn bị các dụng cụ may thêu để học tiết sau. TUẦN 2 Ngaøy soaïn: …………………………….. Ngaøy daïy: …………..………… Môn kĩ thuâ ât TIEÁT 2: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU I/ MỤC TIÊU: - HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: GV: - Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu: - Một số mẫu vải (vải sợi bông, vải sợi pha, vải hoá học, vải hoa, vải kẻ, vải trắng vải màu,…) và chỉ khâu, chỉ thêu các màu. - Kim khâu, kim thêu các cỡ (kim khâu len, kim khâu, kim thêu). - Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ. - Khung thêu tròn cầm tay, phấn màu dùng để vạch dấu trên vải, thước dẹt thước dây dùng trong cắt may, khuy cài khuy bấm. - Một số sản phẩm may, khâu ,thêu. HS: + Dụng cụ học môn kĩ thuâ tâ + SGK kyõ thuaät 4 + Theû maët xanh, maët ñoû III/ TIẾN TRÌNH Tiết 2 1- Ổn định lớp : Kiểm tra dụng cụ học tập của HS. 2- Giới thiệu và dẫn dắt vào bài: Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu. A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. *Hoat động nhóm đôi -HS các nhóm quan sát H4 SGK và mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu. -> HS thảo luận và trình bày -GV nhận xét và nêu đặc điểm chính của kim: Kim khâu và kim thêu làm bằng kim loại cứng, nhiều cỡ to, nhỏ khác nhau, mũi kim nhọn, sắc, đuôi kim dẹt có lỗ để xâu kim. - Yêu cầu HS quan sát H5a, b, c SGK để nêu cách xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. -> HS các nhóm quan sát và nêu cách xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. -GV nhận xét, bổ sung. *Hoạt động lớp -GV nêu những đặc điểm cần lưu ý và thực hiện minh hoạ cho HS xem. -GV thực hiện thao tác đâm kim đã xâu chỉ vào vải để HS thấy tác dụng của vê nút chỉ. -> HS theo dõi , lắng nghe GV hướng dẫn và cùng thực hiện B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Hoạt động cá nhân Thực hành cách sử dụng kéo, kim, xâu kim và vê nút chỉ. - HS làm việc cá nhân thực hành cầm kéo, kim, xâu kim và vê nút chỉ - GV quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng. - GV gọi một số HS thực hiện các thao tác xâu kim, nút chỉ trước lớp - GV NX đánh giá C) HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG *Hoạt động cộng đồng: Yêu cầu HS về nhà thực hiện các thao tác xâu kim và vê nút chỉ cho thành thạo 3.nhận xét-dặn dò - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. - Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ để học bài sau. TUẦN 3 Ngaøy soaïn: / / 201 Ngaøy daïy: / / 201 Hoạt động GD kĩ thuâ ât TIEÁT 3 : CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU I/ MỤC TIÊU: - HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu. - Vạch được dấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu. Đường cắt có thể mấp mô. - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II/ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN GV chuẩn bị - Hướng dẫn tổ chức hoạt độnh giáo dục kỹ thuật lớp 4 trong VNEN - SGK và hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn kỹ thuật lớp 4 hiện hành - Tranh quy trình cắt vải theo đường vạch dấu. - Mẫu một mảnh vải đã được vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn may và cắt dài khoảng 7- 8cm theo đường vạch dấu thẳng. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Một mảnh vải có kích thước 15cm +30cm. Kéo cắt vải. Phấn vạch trên vải, thước may (hoặc thước dẹt có chia cm). HS chuẩn bị: - SGK kỹ thuật 4 ,một mảnh vải có kích thước 15cm +30cm. Kéo cắt vải. Phấn vạch trên vải, thước may (hoặc thước dẹt có chia cm). Thẻ có 2 mặt xanh và đỏ III TIẾN TRÌNH - Khởi động : cho HS hát tập thể một bài - GV dẫn dắt vào bài ghi tên bài lên bảng. A ) HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Quan sát và nhận xét mẫu. * Hoạt động nhóm a) HS trong nhóm cùng nhau quan sát hình 1, thảo luận nhận xét cách cắt vải theo đường vạch dấu b)Các thành viên trong nhóm lần lượt nêu ý kiến của mình. Nhóm trưởng tập hợp ý kiến của các bạn 2) Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 1 * Hoạt động lớp a) Đại diện một số nhóm trình bày lại kết quả thảo luận của nhóm mình b) GV giới thiệu mẫu một mảnh vải đã được vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn may và cắt dài khoảng 7- 8cm theo đường vạch dấu thẳng..Sau đó tập hợp các ý kiến và kết luận c) Các nhóm kiể tra kết quả hoạt động bằng cách đối chiếu kết quả hoạt động của nhóm với kết luận của GV 3) Xem hướng dẫn và làm thử * Hoạt động nhóm a) Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ và vật liệu của HS b) HS mở SGk và thực hiện các công việc sau: + Một bạn nêu tên các vật liệu và dụng cụ theo SGK. Các HS khác chọn và đặt các dụng cụ và vật liệu riêng ra bên ngoài hộp + HS quan sát và đọc hướng dận trong từng mục của bước 1. Mỗi HS trong nhóm vạch thử một đường thẳng và đường cong + Đọc hướng dẫn ở mục 2 kết hợp quan sát hình để thử cắt vải theo đường vạch dấu mà các thành viên trong nhóm đã vạch .4) HS biểu diễn thao tác vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu *Hoaït ñoäng lôùp a) Gọi 1 HS đọc mục vật liệu và dụng cụ. 1 HS khác chọn các vật liệu và dụng cụ theo lời đọc của bạn và giơ lên trước lớp cho các bạn quan sát b) Gọi 1 nhóm ( gồm 2 HS) lên bảng thực hiện trước lớp thao tác vạch dấu và cắt vải theo đường thẳng và đường cong ( mỗi em vạch 1 đường đã tự vạch ở nhóm) c) HS trong nhóm tiếp tục cắt vải theo đường vạch dấu mà cả nhóm đã làm. Cắt xong HS tự kiểm tra xem đường cắt có thẳng không hay còn mấp mô c) HS nêu thắc mắt và yêu cầu GV hướng dẫ thao tác khó d) NX cách thực hiện thao tác và kết quả làm việc của HS .Động viên khen ngợi những HS làm tốt 5) GV hướng dẫn thao tác.HS củng cố , khắc sâu kiến thức * Hoạt động lớp a) Gv nhắc lại quy trình b) GV thực hiện thao tác trong quy trình( tập trung những thao tác khó mà HS yêu cầu GV hướng dẫn, thực hiện nhanh các thao tác mà GV qs thấy HS đã thực hiện được) c) Gọi HS đọc phần ghi nhớ 6) Áp dụng trực tiếp *Hoạt động cá nhân Mỗi HS thực hiện lại những thao tác khó mà GV vừa lưu ý B) HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Hoạt động lớp 1) GV nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của hoạt động thực hành - Vạch được dấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu. Đường cắt có thể mấp mô. - Mỗi HS tự chọn vật liệu và dụng cụ - Thời gian thực hành không quá 15 phút 2) HS thực hành * Hoạt động cá nhân - HS trao đổi về những thao tác còn chưa rõ.Sau đó mỗi em tự thực hiện 2 cách vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu - GV đến quan sát , nhắc những nhóm cá nhân nào chưa rõ giơ thẻ để GV hổ trợ 3) Trưng bày sàn phẩm * Hoạt động nhóm - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm - Các nhóm thực hiện xong giơ thẻ.Gvcho các nhóm lần lược lên trưng bay2vao2 vị trí đã phân công * Hoạt động lớp 4) HS nhận xét đánh giá: Gọi 1 số HS dựa vào yêu cầu cần đạt nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn và tự đánh giá sản phẩm cho mình 5) GV nhận xét đánh giá: GV tập hợp các ý kiến NX ĐG kết quả của HS 6) Hướng dẫn cho HS xếp gọn các dụng cụ và vật liệu vào hộp Cuối giờ GV hướng dẫn và yêu cầu HS về nhà thực hiện Hoạt động ứng dụng C) HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG *Hoạt động cộng đồng: Yêu cầu HS về nhà thực hiện các thao tác vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu.Có thể nhờ người thân hổ trợ ở những thao tác khó TUẦN 4 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn :Kĩ thuật TIEÁT 4: KHÂU THƯỜNG I/ MỤC TIÊU: - HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Rèn luyện tính kiên trì, sư khéo léo của đôi bàn tay. II/ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN: GV - Hướng dẫn tổ chức hoạt độnh giáo dục kỹ thuật lớp 4 trong VNEN - SGK và hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn kỹ thuật lớp 4 hiện hành - Tranh quy trình khâu thường. - Mẫu khâu thường được khâu bằng len trên các vải khác màu và một số sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thườmg. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu kích 20 – 30cm. + Len (hoặc sợi) khác màu với vải. + Kim khâu len (kim khâu cỡ to), thước may, kéo, phấn vạch. HS: + Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu kích 20 – 30cm. + Kim khâu len (kim khâu cỡ to), thước kẻ, kéo, bút chì + SGK kyõ thuaät 4 + Theû maët xanh, maët ñoû Tiết 1 III TIẾN TRÌNH 1) Khởi động : cho HS hát tập thể một bài 2) GV dẫn dắt vào bài ghi tên bài lên bảng. A ) HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Quan sát và nhận xét mẫu. *Hoaït ñoäng nhoùm a) GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường và giải thích: các mũi khâu xuất hiện ở mặt phải là mũi chỉ nổi, mặt trái là mũi chỉ lặn. b) HS caùc nhoùm cuøng nhau quan saùt, thaûo luaän nhaän xeùt veà maãu khaâu thöôøng c) Caùc thaønh vieân laàn löôït neâu yù kieán.Nhoùm tröôûng taäp hôïp caùc yù kiến của caùc baïn trong nhoùm 2: Cuøng nhau kieåm tra laïi keát quaû hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng lôùp a) Ñaïi dieän 1 soá nhoùm trình baøy b) GV bổ sung và kết luận đặc điểm của mũi khâu thường: c) Caùc nhoùm kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng động bằng cách đối chiếu kết quả hoạt động của nhóm với kết luận của GV 3.Xem höôùng daãn vaø laøm thöû 1:Cách cầm vải và cầm kim, cách lên kim xuống kim * Hoạt động lôùp -GV hướng dẫn HS thực hiện một số thao tác khâu, thêu cơ bản:cầm vải và kim, cách lên kimvà xuống kim. +Khi cầm vải, lòng bàn tay trái hướng lên trên và chỗ sắp khâu nằm gần đầu ngón tay trỏ. Ngón cái ở trên đè xuống đầu ngón trỏ để kẹp đúng vào đường dấu. +Cầm kim chặt vừa phải, không nên cầm chặt quá hoặc lỏng quá sẽ khó khâu. +Cần giữ an toàn tránh kim đâm vào ngón tay hoặc bạn bên cạnh. - Hs làm thử cách GV vừa hướng dẫn -GV gọi HS lên bảng thực hiện thao tác. 2) GV hướng dẫn kỹ thuật khâu thường: -GV treo tranh quy trình, hướng dẫn HS quan sát tranh để nêu các bước khâu thường. -> HS nêu các bước khâu thường. - Yêu cầu HS quan sát H.4 để nêu cách vạch dấu đường khâu thường. -> HS quan sát H.4 để nêu cách vạch dấu đường khâu thường -GV lưu ý HS đường khâu theo 2cách: +Cách 1: dùng thước kẻ, bút chì vạch dấu và chấm các điểm cách đều nhau trên đường dấu. +Cách 2: Dùng mũi kim gẩy 1 sợi vải cách mép vải 2cm, rút sợi vải ra khỏi mảnh vải dược đường dấu. Dùng bút chì chấm các điểm cách đều nhau trên đường dấu. -Hỏi :Nêu các mũi khâu thường theo đường vạch dấu tiếp theo ? -GV hướng dẫn 2 lần thao tác kĩ thuật khâu mũi thường. -GV hỏi: khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần làm gì? -GV hướng dẫn thao tác khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu theo SGK. -GV lưu ý : +Khâu từ phải sang trái. +Trong khi khâu, tay cầm vải đưa phần vải có đường dấu lên, xuống nhip nhàng. +Dùng kéo để cắt chỉ sau khi khâu. Không dứt hoặc dùng răng cắn chỉ. - Cho HS đọc ghi nhớ *Hoạt động cá nhân - GV tổ chức HS tập khâu các mũi khâu thường cách đều nhau một ô trên giấy kẻ ô li. 3/ Nhận xét- dặn dò: -Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. -Chuẩn bị các dụng cụ vải, kim, len, phấn để học tiết sau. ***** TUẦN 5 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn :Kĩ thuật TIEÁT 5 : KHÂU THƯỜNG I/ MUC TIÊU: - HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Rèn luyện tính kiên trì, sư khéo léo của đôi bàn tay. II/ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN GV - Hướng dẫn tổ chức hoạt độnh giáo dục kỹ thuật lớp 4 trong VNEN - SGK và hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn kỹ thuật lớp 4 hiện hành - Tranh quy trình khâu thường. - Mẫu khâu thường được khâu bằng len trên các vải khác màu và một số sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thườmg. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu kích 20 – 30cm. + Len (hoặc sợi) khác màu với vải. + Kim khâu len (kim khâu cỡ to), thước may, kéo, phấn vạch. HS: + Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu kích 20 – 30cm. + Kim khâu len (kim khâu cỡ to), thước kẻ, kéo, bút chì + SGK kyõ thuaät 4 + Theû maët xanh, maët ñoû III/ TIEÁN TRÌNH: Tiết 2 1- Ổn định 2- Giới thiệu dẫn dắt vào bài B) HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1) GV nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của hoạt động thực hành *Hoaït ñoäng lôùp - GV nêu yêu cầu thực hành +Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu + Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Mỗi HS tự chọn vật liệu và dụng cụ - Thời gian thực hành không quá 30 phút 2. HS thực hành khâu thường * Hoaït ñoäng caù nhaân -Gọi HS nhắc lại kĩ thuật khâu mũi thường. - HS nêu lại -Vài em lên bảng thực hiện khâu một vài mũi khâu thường để kiểm tra cách cầm vải, cầm kim, vạch dấu. -GV nhận xét, nhắc lại kỹ thuật khâu mũi thường theo các bước: +Bước 1: Vạch dấu đường khâu. +Bước 2: Khâu các mũi khâu thường theo đường dấu. -GV nhắc lại và hướng dẫn thêm cách kết thúc đường khâu. Có thể yêu cầu HS vừa nhắc lại vừa thực hiện các thao tác để GV uốn nắn, hướng dẫn thêm. - HS thöïc haønh khâu thường trên vải - GV chỉ dẫn thêm cho các HS còn lúng túng caàn hoå trôï. 3: Trưng bày sản phẩm * Hoạt động nhóm - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm - Các nhóm thực hiện xong giơ thẻ.Gv cho các nhóm lần lược lên trưng baỳ vào vị trí đã phân công * Hoạt động lớp 4) HS nhận xét đánh giá: Gọi 1 số HS dựa vào yêu cầu cần đạt nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn và tự đánh giá sản phẩm cho mình 5) GV nhận xét đánh giá: GV tập hợp các ý kiến NX ĐG kết quả của HS 6) Hướng dẫn cho HS xếp gọn các dụng cụ và vật liệu vào hộp C) HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG *Hoạt động cộng đồng: Yêu cầu HS về nhà thực hiện các thao tác khâu thường. 3/ Củng cố - dặn dò - GV dặn HS chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường”. ****** Tuần 6 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIẾT 6: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T1) I/ MỤC TIÊU: - HS biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối). - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. + Len (hoặc sợi) chỉ khâu. + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước may, kéo, phấn vạch. HS: + Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. + Chỉ khâu + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước kẻ, kéo, bút chì Tiết 1 III TIẾN TRÌNH 1- Khởi động : cho HS hát tập thể một bài 2- GV dẫn dắt vào bài ghi tên bài lên bảng. A ) HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Quan sát và nhận xét mẫu. *Hoaït ñoäng lớp a) GV giới thiệu mẫu khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường và hướng dẫn HS quan sát để nêu nhận xét (Đường khâu là các mũi khâu cách đều nhau. Mặt phải của hai mảnh vải úp vào nhau. Đường khâu ở mặt trái của hai mảnh vải). -Giới thiệu một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải. Yêu cầu HS nêu ứng dụng của khâu ghép mép vải. *Hoạt động nhóm b) HS caùc nhoùm cuøng nhau quan saùt, thaûo luaän nhaän xeùt veà maãu khaâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường c) Caùc thaønh vieân laàn löôït neâu yù kieán.Nhoùm tröôûng taäp hôïp caùc yù kiến của caùc baïn trong nhoùm 2: Cuøng nhau kieåm tra laïi keát quaû hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng lôùp a) Ñaïi dieän 1 soá nhoùm trình baøy b) GV bổ sung và kết luận đặc điểm của khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường:về đặc điểm đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó: Khâu ghép hai mép vải được ứng dụng nhiều trong khâu, may các sản phẩm.Đường ghép có thể là đường cong như đường ráp của tay áo, cổ áo… Có thể là đường thẳng như đường khâu túi đựng, khâu áo gối,… c) Caùc nhoùm kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng động bằng cách đối chiếu kết quả hoạt động của nhóm với kết luận của GV. 2) Hướng dẫn cách làm: *Hoạt động lớp a) Hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV treo tranh quy trình khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. -Hướng dẫn HS xem hình 1, 2, 3, (SGK) để nêu các bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. - > HS nêu -Yêu cầu HS dựa vào quan sát H1 SGK để nêu cách vạch dấu đường khâu ghép 2 mép vải. -> HS nêu -Gọi HS lên bảng thực hiện thao tác vạch dấu trên vải. -GV hướng dẫn HS một số điểm sau: +Vạch dấu trên mặt trái của một mảnh vải. +Úp mặt phải của hai mảnh vải vào nhau và xếp cho hai mép vải bằng nhau rồi mới khâu lược. +Sau mỗi lần rút kim, cần vuốt các mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng rồi mới khâu các mũi khâu tiếp theo. -Gọi 2 HS lên thực hiện thao tác GV vừa hướng dẫn. -> 2 HS lên thực hiện -GV chỉ ra những thao tác chưa đúng và uốn nắn. -Gọi HS đọc ghi nhớ. b) HS củng cố , khắc sâu kiến thức *Hoạt động cá nhân - HS nêu lại các bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. -GV cho HS xâu chỉ vào kim, vê nút chỉ và tập khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. 3/Nhận xét dặn dò -Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. -Chuẩn bị các dụng cụ để học tiết sau. Tuần 7 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIẾT 7: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T2) I/ MỤC TIÊU: - HS biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối). - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: + Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. + Len (hoặc sợi) chỉ khâu. + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước may, kéo, phấn vạch. HS: + Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. + Chỉ khâu + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước kẻ, kéo, bút chì +Theû maët xanh, maët ñoû III/ TIẾN TRÌNH Tiết 2 1- Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập. 2- Giới thiệu bài: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. B) HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1)Hướng dẫn cách làm: a) HS thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. *Hoạt động lớp -GV yêu cầu HS nêu lại các bước khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường: ->HS nêu lại +Bước 1: Vạch dấu đường khâu. +Bước 2: Khâu lược. +Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành. - GV gợi ý cho HS trang trí sản phẩm * Hoạt động cá nhân - HS thực hàng khâu - GV chỉ dẫn thêm cho các HS còn lúng túng và những thao tác chưa đúng. 3: Trưng bày sản phẩm * Hoạt động nhóm - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm - Các nhóm thực hiện xong giơ thẻ.Gv cho các nhóm lần lược lên trưng baỳ vào vị trí đã phân công * Hoạt động lớp - GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: +Khâu ghép được hai mép vải theo cạnh dài của mảnh vải. Đường khâu cách đều mép vải. +Đường khâu ở mặt trái của hai mảnh vải ghép và tương đối thẳng. +Các mũi khâu tương đối cách đều nhau và bằng nhau. +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. 4) Gọi 1 số HS dựa vào yêu cầu cần đạt nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn và tự đánh giá sản phẩm cho mình 5)GV nhận xét đánh giá: GV tập hợp các ý kiến NX ĐG kết quả của HS và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em. 6) Hướng dẫn cho HS xếp gọn các dụng cụ và vật liệu vào hộp C) HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG *Hoạt động cộng đồng: Yêu cầu HS về nhà thực hiện các thao tác khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. Có thể nhờ người thân hổ trợ ở những thao tác khó 3- Nhận xét – dặn dò - NX tiết học - Dặn HS chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “Khâu đột thưa”. Tuần 8 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIẾT 8: KHÂU ĐỘT THƯA I/ MỤC TIÊU: -HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. -Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. -Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV -Tranh quy trình khâu mũi đột thưa. -Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu (mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2,5cm). -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x 30cm. +Len (hoặc sợi), khác màu vải. +Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch. HS + SGK +Theû maët xanh, maët ñoû + Một mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. + Chỉ khâu + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước kẻ, kéo, bút chì Tiết 1 III TIẾN TRÌNH 1- Khởi động : cho HS hát tập thể một bài 2 - GV dẫn dắt vào bài ghi tên bài lên bảng. A ) HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Quan sát và nhận xét mẫu. *Hoaït ñoäng lớp a) GV giới thiệu mẫu đường khâu đột thưa, hướng dẫn HS quan sát các mũi khâu đột ở mặt phải, mặt trái đường khâu kết hợp với quan sát H.1 (SGK) và trả lời câu hỏi : +Nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt trái và mặt phải đường khâu ? +So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường. *Hoạt động nhóm b) HS caùc nhoùm cuøng nhau quan saùt, thaûo luaän nhaän xeùt veà maãu đường khâu đột thưa theo câu hỏi gợi ý của GV c) Caùc thaønh vieân laàn löôït neâu yù kieán.Nhoùm tröôûng taäp hôïp caùc yù kiến của caùc baïn trong nhoùm d) Giới thiệu một số sản phẩm đường khâu đột thưa .Yêu cầu HS nêu ứng dụng đường khâu đột thưa 2: Cuøng nhau kieåm tra laïi keát quaû hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng lôùp a) Ñaïi dieän 1 soá nhoùm trình baøy b) GV bổ sung và kết luận đặc điểm của khâu đột thưa và ứng dụng của nó: c) Caùc nhoùm kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng động bằng cách đối chiếu kết quả hoạt động của nhóm với kết luận của GV. 1.Hướng dẫn cách làm: * Hoạt động lớp a) GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV treo tranh quy trình khâu đột thưa. -Hướng dẫn HS quan sát các hình 2, 3, 4, (SGK) để nêu các bước trong quy trình khâu đột thưa. -> HS nêu -Cho HS quan sát H2 và nhớ lại cách vạch dấu đường khâu thường, em hãy nêu cách vạch dấu đường khâu đột thưa. - > HS nêu *Hoạt động nhóm đôi -Yêu cầu HS đọc nội dung của mục 2 và quan sát hình 3a, 3b, 3c, 3d (SGK) để thảo luận trả lời các câu hỏi về cách khâu các mũi khâu đột thưa. + Em hãy nêu cách khâu mũi đột thưa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm… +Từ cách khâu trên , em hãy nêu nhận xét các mũi khâu đột thưa. *Hoạt động lớp -GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu, khâu mũi thứ nhất, mũi thứ hai bằng kim khâu len. -HS quan sát thực hiện theo -Dựa vào H4, em hãy nêu cách kết thúc đường khâu. -> HS nêu * GV lưu ý những điểm sau: +Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái. +Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc “lùi 1, tiến 3”, +Không rút chỉ chặt quá hoặc lỏng quá. +Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như cách kết thúc đường khâu thường. -Gọi HS đọc ghi nhớ. -GV kết luận hoạt động 2. -Yêu cầu HS khâu đột thưa trên giấy kẻ ô li với các điểm cách đều 1 ô trên đường dấu. 3-Nhận xét – dặn dò: -Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. -Chuẩn bị tiết sau. Tuần 9 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIẾT 9: KHÂU ĐỘT THƯA I/ Mục tiêu: -HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. -Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. -Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II/ Tài liệu và phương tiện GV -Tranh quy trình khâu mũi đột thưa. -Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu (mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2,5cm). -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x 30cm. +Len (hoặc sợi), khác màu vải. +Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch. HS: + SGK +Theû maët xanh, maët ñoû + Một mảnh có kích cỡ 20 x 30cm. + Chỉ khâu + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước kẻ, kéo, bút chì III/ Tiến trình Tiết 2 1- Ổn định:Hát. 2- Giới thiệu bài: Khâu đột thưa. B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1 ) HS thực hành khâu đột thưa: a) Củng cố lại quy trình thực hiện *Hoạt động lớp - Hỏi: Các bước thực hiện cách khâu đột thưa. - HS phát biểu -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột thưa qua hai bước: +Bước 1:Vạch dấu đường khâu. +Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu. -GV hướng dẫn thêm những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột thưa. -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành. b) HS thực hành trên vải * Hoạt động cá nhân - HS thực hành khâu đột thưa -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng. 2) Đánh giá kết quả học tập của HS. a) Trưng bày sản phẩm * Hoạt động nhóm - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm - Các nhóm thực hiện xong giơ thẻ.Gv cho các nhóm lần lược lên trưng baỳ vào vị trí đã phân công * Hoạt động lớp b) GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm: +Đường vạch dấu thẳng, cách đều cạnh dài của mảnh vải. +Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. +Đường khâu tương đối phẳng, không bị dúm. +Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau. +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.-GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm: +Đường vạch dấu thẳng, cách đều cạnh dài của mảnh vải. +Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. +Đường khâu tương đối phẳng, không bị dúm. +Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau. +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. c) HS nhận xét đánh giá: Gọi 1 số HS dựa vào yêu cầu cần đạt nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn và tự đánh giá sản phẩm cho mình d) GV nhận xét đánh giá: GV tập hợp các ý kiến NX ĐG kết quả của HS đ) Hướng dẫn cho HS xếp gọn các dụng cụ và vật liệu vào hộp C) HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG *Hoạt động cộng đồng: Yêu cầu HS về nhà thực hiện các thao tác gấp mép vải và cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . Có thể nhờ người thân hổ trợ ở những thao tác khó 3- Nhận xét – dặn dò - NX tiết học - GV dặn HS chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài sau Tuần 10 Ngaøy soaïn: …………………………………… Ngaøy daïy: ……………………………. Môn kĩ thuâ ât TIẾT 10 :KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA I/ Mục tiêu: -HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. -khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. -Yêu thích sản phẩm mình làm được. II/ Tài liệu và phương tiện: GV -Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm có đường khâu viền đường gấp mép vải bằng khâu đột hoặc may bằng máy (quần, áo, vỏ gối, túi xách tay bằng vải …) -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x30cm. +Len (hoặc sợi), khác với màu vải. +Kim khâu len, kéo cắt vải, thước, bút chì.. HS: + SGK +Theû maët xanh, maët ñoû + Một mảnh có kích cỡ 20 x 30cm. + Chỉ khâu + Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước kẻ, kéo, bút chì III/ Tiến trình Tiết 1 1- Ổn định:Hát. 2- Giới thiệu bài: Gấp và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1)Hướng dẫn cách làm: *Hoạt động nhóm Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát, nêu các câu hỏi yêu cầu HS nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu - HS caùc nhoùm cuøng nhau quan saùt, thaûo luaän nhaän xeùt veà maãu khaâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường - Caùc thaønh vieân laàn löôït neâu yù kieán.Nhoùm tröôûng taäp hôïp caùc yù kiến của caùc baïn trong nhoùm - Các nhóm trình bày - GV nhận xét và tóm tắt đặc điểm đường khâu viền gấp mép. (mép vải được gấp hai lần. Đường gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và đường khâu bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau.Thực hiện đường khâu ở mặt phải mảnh vải). Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. *Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng đều động HS quan sát H1,2,3,4 nêu các bước thực hiện. +Cách gấp mép vải lần 2. +Cách khâu lược đường gấp mép vải. *Hoạt động lớp - Các nhóm trình bày - Nhận xét chung và hướng dẫn thao tác khâu lược, khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Khâu lược thì thực hiện ở mặt trái mảnh vải. Khâu viền đường gấp mép vải thì thực hiện ở mặt phải của vải( HS có thể khâu bằng mũi đột thưa hay mũi đột mau). => Lưu ý HS :Khi gấp mép vải, mặt phải mảnh vải ở dưới. Gấp theo đúng đường vạch dấu theo chiều lật mặt phải vải sang mặt trái của vải. Sau mỗi lần gấp mép vải cần miết kĩ đường gấp. Chú ý gấp cuộn đường gấp thứ nhất vào trong đường gấp thứ hai. *Hoạt động cá nhân -GV tổ chức cho HS thực hành vạch dấu, gấp mép vải theo đường vạch dấu. -GV nhận xét các thao tác của HS thực hiện- uốn nắn. 3 .Nhận xét- dặn dò: -Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. -Chuẩn bị tiết sau.
- Xem thêm -