Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Giáo án thủ công lớp 2 theo chương trình vnen (hay)...

Tài liệu Giáo án thủ công lớp 2 theo chương trình vnen (hay)

.DOC
39
2693
135

Mô tả:

Giáo án Thủ công Lớp 2 theo chương trình VNEN (hay)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ....................... TRƯỜNG TIỂU HỌC ............................... ________________ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỦ CÔNG LỚP 2 Họ tên giáo viên: ........................................... Năm học 2014-2015 BÀI 1: GẤP TÊN LỬA (2 tiết) I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách gấp tên lửa. - Gấp được tên lửa. - Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1. GV chuẩn bị - Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy màu tương đương khổ A4. - Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp. - Giấy thủ công ( hoặc giấy màu) và giấy nháp tương đương khổ A4, bút màu. - 6 – 8 tờ giấy trắng có kích thước tương đương khổ A2 để phát cho các nhóm trình bày sản phẩm. Có thể sử dụng mặt trắng của quyển lịch treo tường. - Hồ dán hoặc băng dính để HS đính sản phẩm của nhóm. - Phiếu học tập. PHIẾU HỌC TẬP 1. 2. 3. 4. 5. Tên lửa gấp bằng giấy có hình dạng như thế nào? Tên lửa có những bộ phận nào ? Tên lửa thường có màu sắc gì? Từng phần của tên lủa có dạng như thế nào? Phán đoán xem tên lủa được gấp bằng tờ giấy hình gì? 2. HS chuẩn bị - Giấy nháp, giấy thủ công; - Vở thực hành thủ công 2 (nếu có). - Thẻ có hai mặt: xanh và đỏ III. TIẾN TRÌNH Khởi động : Hát tập thể một bài hoặc tổ chức chơi trò chơi(tùy trưởng ban văn nghệ lựa chọn) . Dẫn dắt vào bài và nêu mục đích của bài. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát, khám phá đặc điểm hình dạng của mẩu gấp tên lửa và phán đoán cách gấp tên lửa a) GV sử dụng hình mẫu gấp tên lửa. b) Các nhóm học sinh quan sát hình mẫu gấp tên lửa. c) GV phát phiếu học tập cho các nhóm và yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập. d) GV mời đại diện một số nhóm học sinh trình bày kết quả thảo luận. 2) Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 1 a) GV tập hợp ý iến và kết luận: Tên lửa có có hình dạng như mũi tên, gồm có hai phần đó là phần mũi và phần thân. Tên lửa thường có màu đỏ. Phần mũi nhọn, phần thân to dần như cánh máy bay. Tên lửa được gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật. b) Các nhóm kiểm tra kết quả hoạt động 1 bằng cách đối chiếu nhận xét của nhóm với kết luận của GV. 3) Xem hướng dẫn và làm thử a) Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu gấp tên lửa của HS. b) GV yêu cầu HS mở Vở thực hành thủ công 2 – bài 1, xem hướng dẫn gấp tên lửa hoặc GV treo tranh quy trình gấp tên lửa lên bảng. c) HS quan sát và so sánh các bước, thao tác gấp tên lửa. Từng cặp hai em trao đổi với nhau về cách gấp tên lửa. d) GV yêu cầu HS dựa vào kĩ thuật gấp tên lửa, kí hiệu chỉ dẫn gấp hình trong tranh quy trình gấp tên lửa để tự thực hiện các thao tác gấp tên lửa theo kinh nghiệm, khả năng của bản thân. 4. HS biểu diễn thao tác gấp tên lửa trước lớp theo cách hiểu, khả năng của bản thân a) GV yêu cầu HS nêu cách gấp tên lửa theo hai bước đó là bước 1 tạo mũi và thân tên lửa, bước 2 tạo tên lửa và sử dụng. b) Gọi 1 – 2 HS lên bảng thực hiện trước lớp các thao tác gấp tên lửa . Trong quá trình gấp, HS nêu cách gấp ở từng bước. Sau đó, nêu thắc mắc và yêu cầu GV hướng dẫn những thao tác chưa hiểu, thao tác khó tự mình không làm được. Những HS khác quan sát cách gấp của bạn. c) Nhận xét cách thực hiện thao tác và kết quả gấp tên lử của HS thực hiện trên bảng. Chú ý, động viên, khuyến khích những HS có tinh thần xung phong và thực hiện đúng các thao tác. 5. GV hướng dẫn thao tác, HS củng cố, khắc sâu kiến thức GV dựa vào hướng dẫn thao tác mẫu trong bài 1 – SGV nghệ thuật 2, phần Thủ công và dùng giấy thủ công khổ A3 hoặc A4 để thực hiện các thao tác gấp tên theo 2 bước. Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng Thực hiện nhanh, không cần giải thích những thao tác gấp tên lử mà HS đã học ở bài 1. Hướng dẫn chậm kết hợp với giải thích những thao tác HS ywwu cầu GV hướng dẫn và thao tác khó.Chú ý hướng dẫn cách gấp giấy tạo mũi và thân tên lửa. 6.Áp dụng trực tiếp HS lấy giấy nháp hoặc giấy báo gấp thử hình tên lửa. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. GV nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của bài thực hành - Gấp được tên lửa. - Các đường gấp tương đối thẳng và phẳng. Mỗi em trong nhóm phải gấp được ít nhất 1 hình tên lửa. Thời gian thực hành khoảng 30 – 40 phút. 2. HS thực hành a) HS ngồi thành từng nhóm. Các em trao đổi với nhau về những thao tác còn chưa hiểu rõ. Có thể sử dụng Vở thực hành thủ công 2 hoặc tranh quy trình gấp tên lửa treo trên bảng để theo đó gấp cho đúng. GV đến các nhóm quan sát thao tác và kết quả thực hành của HS. GV nhắc: Trong quá trình thực hành, nhóm nào có khó khó khăn thì giơ thẻ để GV biết và hổ trợ. Lưu ý HS: có thể gấp tên lửa bằng giấy vở, giấy báo hoặc báo thay cho giấy thủ công. Kích thước của tên lửa to, nhỏ tùy thích. Các em có thể gấp tên lửa theo cách khác, miễn sao làm được tên lửa bằng giấy. b) GV phát tờ giấy to cho các nhóm đính sản phẩm. Có thể gợi ý cho HS gấp xong sớm có thể trang trí hình gấp theo ý thích hoặc gấp thêm tên lửa khác. 3. Trình bày sản phẩm - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm. - Nhóm HS đã đính và trình bày xong sản phẩm giơ thẻ. - GV cho các nhóm giơ thẻ lên bảng trưng bày sản phẩm vào vị trí đã phân công theo thứ tự: nhóm nào xong trước trình bày trước. 4. HS tự nhận xét, đánh giá GV gọi một số HS lên bảng, dựa vào yêu cầu cần đạt của bài thực hành, nêu nhận xét, đánh giá sản phẩm của bạn. HS khác tự đánh giá sản phẩm của mình. 5.GV nhận xét, đánh giá GV tập hợp các ý kiến, đánh giá kết quả HĐGD của HS theo 2 mức: Hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Khen ngợi, đánh giá đạt ở mức hoàn thành tốt (A+) đối với những em gấp được tên lửa đạt mức độ khéo tay và trang trí sản phẩm sáng tạo. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG 1.Sử dụng những tờ giấy báo hoặc họa báo,… gấp tên lửa. Nếu được người lớn cho phép, có thể chơi trò chơi phóng tên lửa trên không ở ngoài sân hoặc vườn. Có chỗ nào còn vướng mắc, có thể nhờ người lớn trong gia đình hướng dẫn để gấp tên lửa cho đúng, đẹp. Khi đã gấp thành thạo, em có thể gấp tên lửa tặng cho các em bé làm đồ chơi. 2.Tìm hiểu xem có thể gấp tên lửa theo cách nào khác và gấp như thế nào. Hỏi người lownshoawcj tìm hiểu trong sách hướng dẫn gấp hình để theo đó gấp tên lửa. BÀI 2: GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (2 tiết) I. Mục tiêu bài học: - HS biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. - Ứng dụng kỷ thuâ ât gấp máy bay phản lực để làm đồ chơi II. Tài liê êu và phương tiê ên: 1. GV chuẩn bi: - Hướng dẫn tổ chức HĐGD thủ công lớp 2 trong VNEN. - SGV môn Nghê â thuâ ât lớp 2-Phần thủ công. - Mẫu máy bay phản lực gấp từ giấy thủ công.Số máy bay phản lực bằng số nhóm HS trong lớp. - Giấy thủ công dành cho GV. - Tranh quy trình gấp máy bay phản lực. - 6 tờ giấy trắng có kích thước khổ A2 để phát cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Phiếu học tâ âp,hồ dán. 2. HS chuẩn bi: - Giấy nháp, giấy thủ công.,bút màu. - Vở thực hành thủ công. 3. Tiến trình: Khởi đô êng: Hát tâ âp thể. A. Hoạt đô n ê g cơ bản: 1. Quan sát, khám phá đă êc điểm, hình dạng của mẫu gấp máy bay phản lực và phán đoán cách gấp may bay phản lực: a) GV sử dụng hình mẫu máy bay phản lực đã chuẩn bị để giới thiê âu và hướng dẫn HS quan sát. b) Các nhóm HS quan sát hình mẫu gấp máy bay phản lực. c) GV phát phiếu học tâ âp cho các nhóm và yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luâ ân để trả lời câu hỏi trên phiếu BT. d) GV mời đại diê ân mô ât số nhóm HS trình bày kết quả thảo luâ ân. 2. Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt đô âng 1: a) Đại diê ân mô ât số nhóm trình bày kết quả thảo luâ ân. HS khác bổ xung ý kiến. b) GV tâ âp hợp ý kiến và kết luâ ân. Máy bay phản lực gồm có: 3 bô â phâ ân: mũi, thân và cánh máy bay. c) Các nhóm kiểm tra lại kết quả hoạt đô âng của nhóm mình bằng cách đối chiếu nhâ ân xét của nhóm với kết luâ ân của GV về máy bay phản lực. d) Các nhóm kiểm tra lại kết quả hoạt đô âng của nhóm mình bằng cách đối chiếu nhâ ân xét của nhóm với kết luâ ân của GV về máy bay phản lực. 3. Xem hướng dẫn và làm thử: a) Kiểm tra sự chuẩn bị vâ ât dụng cụ, vâ ât liê âu của tất cả HS. b) GV yêu cầu HS mở vở thực hành thủ công 2, xem hướng dẫn gấp máy bay phản lực ở bài 2 hoă âc GV treo tranh quy trình gấp máy bay phản lực lên bảng. c) HS quan sát các bước gấp máy bay phản lực. Từng că âp 2 em trao đổi với nhau về cách gấp máy bay phản lực. d) GV yêu cầu HS dựa vào kỹ thuâ ât gấp máy bay phản lực làm theo ký hiê âu chỉ dẫn trong quy trình gấp máy bay phản lực để tự thực hiê ân các thao tác gấp máy bay phản lực theo kinh nghiê âm khả năng của bản thân 4. HS biểu diển thao táo gấp máy bay phản lực trước lớp theo cách hiểu khả năng của bản thân: a) GV gọi 1-2 HS lên bảng thực hiê ân các thao tác gấp máy bay phản lực. Trong quá trình gấp, HS nêu cách gấp ở từng bước. GV hướng dẫn những thao tác HS chưa hiểu, thao tác khó mà HS tự mình không làm được. Những HS khác quan sát cách gấp của bạn. b) Nhâ ân xét cách thực hiê ân các thao tác gấp máy bay phản lực của HS. 5.GV hướng dẫn thao tác, HS củng cố, khắc sau kiến thức: - Gấp máy bay phản lực gồm 2 bước: * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân máy bay phản lực. * Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - Thực hiê ân nhanh không cần giải thích những thao tác gấp. GV hướng dẫn châ âm kết hợp với giải thích. - GV hướng dẫn các thao tác khó. - HS lấy giấy nháp gấp máy bay phản lực. 1. - Trưng bày sản phẩm: GV phân chia vị trí các nhóm trưng bày sản phẩm. Nhóm HS đã đính và trình bày xong sản phẩm giơ thẻ. GV cho các nhóm giơ thẻ lên bảng trưng bày sản phẩm vào vị trí đã được phân công theo thứ tự: nhóm nào xong trước trình bày trước. 2. HS tự nhâ ân xét, đánh giá: - GV gọi mô ât số HS lên bảng, dựa vào yêu cầu cần đạt của bài thực hành, nêu nhâ ân xét đánh giá sản phẩm của bạn. HS khác tự đánh giá sản phẩm của mình. 3. GV nhâ ân xét, đánh giá. - GV tâ âp hợp các ý kiến nhâ ân xét, đánh giá kết quả HĐGD của HS theo 2 mức: Hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Khen ngợi, đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+), đối với những em gấp được máy bay phản lực đạt mức đô â khéo tay và trang trí sản phẩm sáng tạo.  Hoạt đô nâ g với công đồng: Hướng đẫn và yêu cầu HS về nhà thực hiê nâ những công viê câ sau: 1. Sử dụng tờ giấy báo gấp lại máy bay phản lực. Chỗ nào còn vướng mắc, có thể nhờ người lớn trong gia đình hướng dẫn. Khi đã gấp thành tạo, em cthể gấp máy bay phản lực tă âng cho em bé làm đồ chơi. BÀI 3: GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (2 tiết) I MỤC TIÊU: Hoàn thành bài này, HS cần: -Mô tả được hình dạng và các bộ phận của máy bay đuôi rời, so sánh được hình dạng của máy bay đuôi rời và máy bay phản lực ( bài 4) - Biết cách gấp máy bay đuôi rời. - Ung dụng được kiến thức, kĩ năng về gấp máy bay đuôi rời. - Hứng thú, say sưa gấp, yêu thích sản phẩm. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Quan sát,khám phá đặc điểm hình dạng của mẫu gấp máy bay đuôi rời và đoán cách gấp máy bay a) GV sử dụng hình gấp mẫu máy bay đuôi rời đã chuẩn bị để giới thiệu và hướng dẫn học sinh quan sát. b) Các nhóm HS quan sát hình mẫu gấp máy bay đuôi rời. c) GV phát phiếu học tập cho các nhóm và yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập. d) GV mời đại diện một số nhóm HS trình bày kết quả thảo luận. 2. Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 1 a) GV tập hợp ý kiến và kết luận : Máy bay đuôi rời có đầu, cánh máy bay, thân và đuôi máy bay. b) Các nhóm kiểm tra kết quả hoạt động 1 cách đối chiếu nhận xét của nhóm với kết luận của GV. 3. a) b) c) Xem hướng dẫn và làm thử Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu gấp máy bay đuôi rời của HS. GV treo 2 tranh quy trình: gấp máy bay đuôi rời và máy bay phản lực lên bảng. HS quan sát và so sánh các bước, thao tác gấp máy bay đuôi rời và máy bay phản lực ( đã học ở bài d) Từng cặp em trao đổi với nhau về cách gấp máy bay đuôi rời. đ) GV yêu cầu HS dựa vào kĩ thuật gấp máy bay phản lực đã học ở bài 4; kí hiệu chỉ dẫn gấp hình trong tranh quy trình gấp máy bay đuôi rời để thực hiện các thao tác gấp máy bay đuôi rời theo kinh nghiệm,khả năng của bản thân. 4. HS biểu diễn thao tác gấp thuyền phẳng đáy có mui trước lớp theo cách hiểu, khả năng của bản thân. a) GV yêu cầu HS nêu sự giống và khác nhau giữa cách gấp máy bay đuôi rời và máy bay phản lực. b) Gọi 1-2 HS lên bảng thực hiện trước lớp các thao tác gấp máy bay đuôi rời.Trong quá trình gấp, HS nêu cách gấp ở từng bước. Sau đó, nêu thắc mắc và yêu cầu GV hướng dẫn những thao tác chưa hiểu ,thao tác khó tự mình không làm được. Những HS khác quan sát cách gấp của bạn. c) Nhận xét cách thực hiện thao tác và kết quả gấp máy bay đôi rời của HS thực hiện trên bảng.Chú ý động viên, khuyến khích những HS có tinh thần xung phong và thực hiện các thao tác. 5) GV hướng dẫn thao tác,HS cũng cố ,khắc sâu kiến thức GV dựa vào hướng dẫn thao tác mẫu trong bài 5- SGK Nghệ thuật 2, phần Thủ công và dùng giấy thủ công khổ A3 hoặc A4 để thực hiện các thao tác gấp máy bay đuôi rời theo 4 bước: + Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật. + Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay. + Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay + Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. Thực hiện nhanh, không cần giải thích những thao tác gấp máy bay mà HS đã học ở bài. - - Hướng dẫn chậm kết hợp với giải thích những thao tác HS yêu cầu GV hướng dẫn thao tác khó. Chú ý hướng dẫn cách gấp máy bay đuôi rời. 6 ) Áp dụng trực tiếp HS lấy giấy nháp thử hình máy bay đuôi rời. B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.GV nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của bài thực hành. - Gấp được máy bay đuôi rời. - Các đường gấp tương đối phẳng và thẳng. Mỗi em trong nhóm phải gấp được ít nhất 1 máy bay đuôi rời. Thời gian thực hành khoảng 30-35 phút. 2.HS thực hành: a) HS ngồi thành từng nhóm. Các em trao đổi với nhau về những thao tác còn chưa hiểu rõ. Có thể sử dụng vở thực hành thủ công 2 hoặc tranh quy trình gấp máy bay đuôi rời GV treo trên bảng để theo đó gấp cho đúng, GV đến các nhóm quan sát thao tác và kết quả thực hành của HS. GV nhắc : Trong quá trình thực hành,nhóm nào có khó khăn thì giơ thẻ để GV biết và hỗ trợ. Lưu ý với HS: có thể gấp máy bay đuôi rời bằng giấy vở, thay cho giấy thủ công. Kích thước máy bay to,nhỏ tùy thích. b)GV phát tờ giấy to cho các nhóm đính sản phẩm. Nhắc HS ghi tên nhóm và ghi tên mình vào sản phẩm. Những sản phẩm xong sớm có thể trang trí hình gấp theo ý thích hoặc gấp thêm nhiều máy bay. 3. Trưng bày sản phẩm: - GV phân chia vị trí cho các nhóm trưng bày sản phẩm. - Nhóm HS đã đính và trình bày xong sản phẩm giơ thẻ. - GV cho các nhóm giơ thẻ lên bảng trưng bày sản phẩm vào vị trí đã phân công theo thứ tự: nhóm nào xong trước, trình bày trước. 4.HS tự nhận xét, đánh giá GV gọi một số HS lên bảng,dựa vào yêu cầu cần đạt của bài thực hành, nêu nhận xét,đánh giá sản phẩm của bạn. HS khác tựu đánh giá sản phẩm của mình. 5.GV nhận xét,đánh giá: GV tập hợp các ý kiến nhận xét,đánh giá kết quả HĐGD của HS theo 2 mức: Hoàn thành ( A ) và chưa hoàn thành ( B ). Khen ngợi, đánh giá đạt ở mức hoàn thành tốt ( A +) đối với những em gấp được máy bay đuôi rời đạt mức độ khéo tay và trang trí sản phẩm sáng tạo. C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn và yêu cầu HS về thực hiện những công việc sau: 1. Sử dụng các tờ giấy báo, giấy trắng gấp máy bay đuôi rời. Nếu người lớn cho phép,có thể cho các em phóng lên cao. Khi đã gấp thành thạo, em có thể gấp cho các em bé làm đồ chơi. 2. Tìm hiểu xem có thể gấp máy bay theo cách nào khác và gấp như thế nào. Các em có thể hỏi người lớn hoặc tìm hiểu trong sách hướng dẫn để theo đó gấp máy bay. BÀI 4: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI (2 tiết) * TIẾT 1 I. MỤC TIÊU : HS nắm và gấp thuyền phẳng đáy không mui trên giấy màu. Gấp hoàn thành sản phẩm đúng, đẹp. Rèn tính cẩn thận khi thực hành. Trình bày sản phẩm cân đối đẹp. HS yêu thích và hứng thú gấp hình. * Tích hợp GD: Muốn di chuyển thuyền cĩ thể dng sức giĩ ( gắn thm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền ( gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu. II.CHUẨN BỊ : GV : Mẫu thuyền, quy trình gấp thuyền. HS : Giấy nháp. III.CÁC HOẠT ĐỘNG : 1.Khởi động : (1’) 2.Bài cũ : (2) Kiểm tra ĐDHT của HS. 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò * Giới thiệu bài: * Hoạt động cơ bản: + MT : HS biết quan sát các và nhận xét hình dáng, màu sắc hình phẳng đáy không mui. * Hoạt động 1 : Quan sát nhận xét mô hình. + Cách tiến hành: . -GV cho HS quan sát mẫu. -Hình phẳng đáy không mui có hình dáng và màu sắc như thế nào ? -Thuyền có mấy phần :  GV mở dần mẫu thuyền phẳng đáy không mui. -Để gấp dược chiếc thuyền này ta cần tờ giấy hình gì ? * Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp theo mẫu. - Hoạt động lớp. - Lớp quan sát. - Màu đỏ, dài, hai đầu nhọn. - 3 phần : mạn tthuyền, đáy thuyền, mũi thuyền. - Hình chữ nhật. - Hoạt động lớp, cá nhân. * Hoạt động thực hành: + MT : HS nắm được các bước gấp - HS quan sát. thuyền phẳng đáy không mui. + Cách tiến hành: GV vừa gấp vừa hướng dẫn HS theo quy trình. Bước 1: Gấp các bước gấp cách đều : -Đặt ngay tờ giấy thủ công lên bàn, mặt kẻ ô ở trên (hình 2) . Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài ta được hình 3. -Gấp đôi mặt trước theo hình dấu gấp ở hình 3 được hình 4. -Lật hình 4 ra mặt sau, gấp đôi mặt trước ta được hình 5. Bước 2 : Gấp tạo thân và mẫu thuyền. -Gấp theo đường dấu gấp của H5 sau cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình 6. Tương tự gấp theo đường dấu gấp hình 6 được hình 7. -Lật hình 7 ra mặt sau, gấp hai lần giống như hình 5, hình 6 được hình 8. -Gấp theo dấu gấp hình 8 được hình 9, gấp giống như mặt trước được hình 10. Bước 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui. -Lách hai ngón tay cái vào hai mép giấy, cácc ngón tay còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào lòng thuyền (H11). Miết dọc theo hai cạnh thuyền vừ lôn cho phẳng đáy không mui. (H12). * Hoạt động 3 : Thực hành . + MT : Giúp HS nắm vững quy trình gấp - Hoạt động cá nhân. trên giấy nháp. + Cách tiến hành: . - GV yêu cầu HS thực hành trên giấy nháp. - HS thực hành trên giấy nháp..  Nhận xét chung. * Hoạt động ứng dụng: HS yêu thích và hứng thú gấp hình. 5. Củng cố – dặn dò (2’) Cho HS xem một vài sản phẩm đã hoàn thành trên giấy nháp. Chuẩn bị : Giấy màu thực hành tiết 2. * TIẾT 2 I. MỤC TIÊU : HS nắm và gấp thuyền phẳng đáy không mui trên giấy màu. Gấp hoàn thành sản phẩm đúng, đẹp. Rèn tính cẩn thận khi thực hành. Trình bày sản phẩm cân đối đẹp. HS yêu thích và hứng thú gấp hình. * Tích hợp GD: Muốn di chuyển thuyền cĩ thể dng sức giĩ ( gắn thm buồm cho thuyền) hoặc phải cho thuyền ( gắn thm mi cho). Thuyền my dng nhin liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu. II. CHUẨN BỊ : - GV mẫu gấp thuyền và qui trình. - HS giấy màu, kéo, hồ, vở. III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1.Khởi động : (1’) 2.Bài cũ : (4’) GV kiểm tra ĐDHT của học sinh. 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò  Giới thiệu bài:  * Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1 : Ôn lại qui trình gấp - Hoạt động lớp, cá nhân. thuyền. + MT : HS nắm vững qui trình gấp thuyền. + Cách tiến hành: . - 2 HS nhắc lại, lớp nhận xét - Yêu cầu HS nhớ lại cách gấp bổ sung. thuyền. - Nêu lại thao tác gấp. * Hoạt động thực hnh: - Hoạt động nhóm, cá nhân. Hoạt động 2 : Thực hành. + MT : HS gấp đúng, đều, đẹp. - HS thi đua + Cách tiến hành: -Yêu cầu HS lấy giấy màu thực hành - HS quan sát nhận xét. gấp ( thi đua 4 nhóm ) -Gợi ý HS trang trí sản phẩm trong tập. GV nhận xét đánh giá sản phẩm. * Hoạt động ứng dụng: HS yêu thích và hứng thú gấp hình. 5.Củng cố – dặn dò (3’) GV cho HS xem một số sản phẩm đẹp. GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị : Gấp thuyền phẳng đáy có mui. BÀI 5: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (2 tiết) I/ MỤC TIÊU: - Mô tả được hình dạng của thuyền phẳng đáy có mui và so sánh được hình dạng của thuyền phẳng đáy có mui với hình dạng của thuyền phẳng đáy không mui. - Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Ứng dụng được kĩ thuật gấp thuyền để làm đồ chơi ở nhà. - Yêu thích, tự hào sản phẩm làm được. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. GV chuẩn bị: - HD tổ chức HĐGD thủ công lớp 2 VNEN. - HD thực hiện chuẩn kiến thức, KN thủ công lớp 2. - Mẫu thuyền phẳng đáy có mui gấp từ tờ giấy thủ công hoặc giấy họa báo. - Giấy thủ công cho GV. - Tranh quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui. - 6-8 tờ giấy trắng có kích thước tương đương khổ A2 để phát cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Hồ dán hoặc băng dính để học sinh đính sản phẩm của nhóm. - Phiếu học tập. 2. HS chuẩn bị: - Giấy thủ công và giấy nháp. - Bút màu - Vở thực hành thủ công 2. - Thẻ có 2 mặt: xanh và đỏ. III/ TIẾN TRÌNH: Khởi động: Cho cả lớp hát bài "Lá thuyền ước mơ". Dẫn dắt vào bài và nêu mục đích của bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Hoạt động cơ bản: * Hoạt động nhóm: a) Hoạt động 1: 10' Quan sát, tìm hiểu cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Cho HS quan sát thuyền phẳng đáy có mui đã sưu tầm. - GV đặt cho thảo luận các câu hỏi: + Thuyền phẳng đáy có mui rời có hình dáng ntn? + Thuyền phẳng đáy có mui gồm có mấy phần? + Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui. + Cách sử dụng thuyền phẳng đáy có mui như thế nào? b) Cùng nhau kiểm tra lại hoạt động 1: 10' - Cho HS trình bày những câu hỏi hoạt động 1. - Gv nhận xét. - Tập hợp những ý kiến và rút ra kết luận. - Gv mở dần thuyền phẳng đáy có mui đã gấp, gấp lần luợt lại từ bước1 đến khi thành thuyền phẳng đáy có mui như ban đầu. c)Đọc tài liệu và làm thử: 18' - GV cho Hs đọc tài liệu và thử tự thực hiện gấp thuyền phẳng đáy không mui. - GV rút ra quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui : Bước 1: Gấp tạo mui thuyền. - Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu ở h2 được h3. *Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều nhau. - Gấp đôi mặt trước của h3 được h4. . Lật h4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được h5. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Quan sát ,tìm hiểu. - HS thảo luận các câu hỏi. - HS trả lời các câu hỏi. - Lắng nghe - HS theo dõi,ghi nhớ. - Học sinh quan sát. - HS đọc tài liệu, tìm hiểu. - HS lắng nghe, quan sát. - Hs thực hành Gấp theo đường dấu gấp của hs sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được h6. Tương tự gấp theo đường dấu gấp h6 được h7. Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền. Tiếp theo lật h7 ra mặt sau, gấp 2 lần giống như h5, h6 được h8. gấp theo các dấu gấp của h8 được h9. tiếp theo lật h9 ra mặt sau, gấp giống mặt trước được h10. Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại cầm ở 2 bên phía ngoài, lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống như h11. Tiếp đó, dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở 2 đầu thuyền lên như h12 được thuyền PĐCM (h13). - Gv gọi 1 hoặc 2 hs lên thao tác lại các bước gấp thuyền PĐCM. - GV nhận xét. Tiết 2 2. Hoạt động thực hành: * Hoạt động nhóm: - GV nêu nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt của bài thực hành. + Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. + Các đường gấp tương đối thẳng và phẳng. - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu của HS. - Cho hs thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - GV quan sát hs thực hiện( Sửa sai nếu có). - GV cho HS trưng bày sản phẩm làm được.. * THNLĐ: Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu.. * Hoạt động cả lớp: - Yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của mình. - GV nhận xét,đánh giá bài thực hành của học sinh. 3. Hoạt động ứng dụng: GV dặn HS: - Về nh, em hãy làm một thuyền phẳng đáy có mui theo ý thích. - Hướng dẫn cách gấp thuyền phẳng đáy có mui cho những người thân của em cùng thực hiện.. - Nếu được người thân cho phep, em hãy thả thuyền vào chậu nước hoặc bồn nước cho thuyền bơi.. - 2 HS lên bảng thực hiện. - Lắng nghe nhận xét. - HS lắng nghe các yêu cầu. - HS đặt lên bàn những dụng cụ, vật liệu đ chuẩn bị. - HS thực hành thuyền phẳng đáy không mui. - HS trưng báy sản phẩm. - HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm làm được. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Thực hiện cùng với gia đình. BÀI 6: ÔN TẬP CHƯƠNG I (2 tiết) (Chưa có thiết kế) BÀI 7: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (2 tiết) (Chưa có thiết kế) BÀI 8: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU VÀ BIỂN BÁO CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU (2 TIẾT) Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông (BBGT) cấm xe đi ngược chiều. - Học sinh gấp, cắt dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều, đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước tùy ý.(Học sinh khéo tay gấp cắt dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều, đường cắt ít mấp mô, biển báo cân đối.) - Học sinh hứng thú khi học thủ công. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. * Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động dạy và học: I. Hoạt động cơ bản Khởi động: Hát tập thể bài về ATGT hoặc tổ chức trò chơi trong 2 phút. Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học. 1.Quan sát tìm hiểu hình dáng, cấu trúc của BBGTcấm xe đi ngược chiều. a. Hs ngồi theo nhóm nhỏ. Các em lấy các BBGT mẫu đã được giáo viên sưu tầm đặt lên bàn và quan sát. b. Gv đặt các câu hỏi gợi ý để các nhóm học sinh suy nghĩ trao đổi và nêu nhận xét: - BBGT cấm xe đi ngược chiều có mấy phần? - Mặt biển báo có hình gì, màu gì? Ở giữa hình tròn có hình gì, màu gì? Chân biển báo có hình gì, màu gì? - BBGT cấm xe đi ngược chiều được đặt ở đâu? Để làm gì? - Thư kí nhóm tập hợp ý kiến của các bạn trong nhóm. 2. Cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 1. a. Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm về BBGT cấm xe đi ngược chiều. - Hs khác bổ sung ý kiến. b. Nhận xét. c. Gv tập hợp các ý kiến và kết luận: BBGT cấm xe đi ngược chiều có mặt hình tròn, màu đỏ, ở giữa có hình chữ nhật màu trắng. Chân biển báo hình chữ nhật, màu khác. BBGT cấm xe đi ngược chiều được đặt ở đường một chiều để cấm người và phương tiện giao thông đi theo chiều ngược lại. d. Các nhóm kiểm tra lại kết quả hoạt động của nhóm mình. 3. Đọc tài liệu và làm thử. a. Mở vở Thực hành Thủ công xem hướng dẫn. b. Làm thử (theo quy trình ). Bước 1: Gấp, cắt BBGT cấm xe đi ngược chiều. Bước 2: Dán BBGT cấm xe đi ngược chiều. b.1. GV mời 2 HS lên bảng thực hiện cách gấp, cắt, dán các em khác theo dõi. Nếu HS còn lúng túng, GV giúp đỡ. HS tập gấp bằng giấy nháp. b.2. GV nhận xét. 2. Hoạt động thực hành a. Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. b. Tất cả hs lấy giấy thủ công hoặc bìa màu, bút chì, bút màu, kéo để làm BBGT cấm xe đi ngược, mỗi em làm một biển báo. 1. Gv nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của bài thực hành Biết cách cắt, gấp được biển báo. Cả nhóm tập trung làm một biển báo lớn. Các nhóm thi đua xem nhóm nào làm được biển báo đẹp nhất. - Thời gian thực hành khoảng 30 phút. 2. Hs thực hành gấp, cắt biển báo theo nhóm. - Hs ngồi thành từng nhóm nhỏ. Các em bàn bạc về kích thước, màu sắc biển báo. Sau đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Mỗi em một việc để hoàn thành biển báo trong thời gian qui định. Gv đến các nhóm quan sát, khích lệ các nhóm thực hành làm biển báo và đưa ra chỉ dẫn, nhận xét khi cần thiết. 3. Trưng bày các sản phẩm. - Gv tổ chức triển lãm nhỏ về BBGT cấm xe đi ngược chiều. Mỗi nhóm cử một người vào Ban giám khảo. Các nhóm trưng bày biển báo của cá nhân trong nhóm và biển báo của cả nhóm vào vị trí được phân công. Ban giám khảo sẽ đến từng nhóm quan sát, nhận xét và chấm điểm. Hs đến tham quan sản phẩm của từng nhóm. (BGK cử đại diện nhận xét và công bố kết quả của từng nhóm). 4. Gv nhận xét, đánh giá Gv tập hợp các ý kiến nhận xét của hs, đánh giá và kết luận kết quả thực hành của hs. 3. Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy giới thiệu BBGT cấm xe đi ngược chiều do mình làm cho các thành viên trong gia đình xem và nhắc nhở mọi người hãy thực hiện đúng các quy định về ATGT nhất là không được đi ngược chiều khi đã có biển báo cấm để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan