Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkk một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trư...

Tài liệu Skkk một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường tiểu học

.DOC
31
1396
50

Mô tả:

SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp I.PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lý do chọn đề tài Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, Đảng ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, Trong đó việc xây dựng tập thể nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái đó là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới của đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định: “ Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường tiểu học hoạt động theo quy định của pháp luật giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục ”(khoản 2 điều 20 Điều lệ trường tiểu học). Năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phong trào ra đời đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo không chỉ lớp lớp thầy cô giáo mà cả các bậc phụ huynh và các em học sinh, mục tiêu giúp cho học sinh “ Mỗi ngày tới trường là một ngày vui”. Sinh thời Bác Hồ cũng đã từng căn dặn chúng ta phải luôn coi trọng đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để thành công, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Khắc ghi lời Bác Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường luôn cố gắng xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp trồng người. Tập thể nhà trường đoàn kết, thân ái sẽ tạo ra một môi trường sư phạm đoàn kết, vui vẻ. Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường đoàn kết, thân ái, thống nhất với nhau góp phần giúp cho mọi thành viên trong nhà trường sẽ yêu nghề, tận tuỵ với nghề hơn, phấn đấu hết mình trong một môi trường thi đua lành mạnh, công bằng và hiệu quả. Trên thực tế một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người. Tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh tập thể. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 1 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp thân thiện, một chút quan tâm nhỏ của những người cán bộ quản lý có tâm huyết sẽ thể làm cho mọi thành viên trong nhà trường nâng cao hiệu quả công việc, yên tâm công tác và đều muốn vun đắp, đem lại lợi ích cho đơn vị của mình. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của người quả lý có thể làm cho người ta trở nên ủ dột, chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ. Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường thật sự thân thiện, chính là xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, GV, NV và PHHS tốt. Mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau, coi nhau như anh em một nhà, nếu đoàn kết mọi người sẽ sẵn lòng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm. Trong một nhà trường, đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt. Đội ngũ nhà giáo có mạnh thì nhà trường mới vững mạnh. Muốn làm được điều này thì nhà trường phải có tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết. Tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Trong một tập thể đông người đã phức tạp, với một tập thể phần đa là nữ như trường tôi thì lại càng phức tạp hơn, mỗi người mỗi tính nết, nếu không đồng lòng thì mọi việc sẽ trở nên rối ren công việc sẽ không trôi chảy và làm việc gì cũng khó. Vì vậy việc “xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường ” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó tồn tại song song với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhà trường. Sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như trong việc thực hiện mục tiêu của nhà trường. Từ thực trạng của nhà trường nhiều năm qua tôi nhận thấy : Sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm đã tạo nên sức mạnh và là điều kiện tối ưu cho các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, đưa tập thể sư phạm nhà trường ngày càng đi lên. Đó cũng chính là lí do tôi chọn và nghiên cứu đề tài “ Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường Tiểu học Dray Sáp”. I.2. Mục tiêu, nhiê êm vụ của đề tài Thực hiện đề tài này giúp cho: Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 2 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp - Người quản lý xác định rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong nhà trường. - Nâng cao năng lực lãnh đạo của người quản lý, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa người với người, giữa người lãnh đạo với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. - Nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhiệm vụ của đề tài: Xây dựng cơ sở lý luận về việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường; nghiên cứu thực trạng của đơn vị và đưa ra một số biện pháp nhằm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh tại đơn vị. I.3. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp xây dựng khối đoàn kết nội bộ. I.4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khuôn khổ nghiên cứu: Một số kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Đối tượng khảo sát: Tập thể sư phạm trường Tiểu học Dray Sáp. Thời gian: Từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 - 2015 I.5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp trải nghiệm thực tế - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp II. PHẦN NỘI DUNG II.1. Cơ sở lý luận Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới hết sức quan trọng và mang tính quyết định giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông. Theo tinh thần Đại hội Đảng IX, nghị quyết 40 của Quốc hội, chỉ thị 14 của thủ tướng chính phủ một vấn đề lớn đặt ra là: Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 3 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (Điều 2- Luật giáo dục). Từ lý luận đến thực tiễn, chúng ta nhận thấy xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Là ý chí quyết tâm của mỗi thành viên trong tập thể sư phạm, là sự kết dính chặt chẽ, khoa học của mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm, sự phối kết hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Đất nước đang chuyển mình để đổi mới và phát triển, buộc các nhà giáo dục, các nhà quản lý cũng phải chuyển đổi, vận động sao cho phù hợp với xu thế chung của xã hội. Bằng mọi biện pháp, hình thức thông minh, năng động, sáng tạo, tập hợp, huy động được mọi nguồn lực, một lực lượng quan trọng mang tính quyết định đó chính là “Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết”. Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đoàn kết tập thể luôn tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự thành công của tổ chức. Trong nhà trường, đoàn kết trong tập thể sư phạm vừa tạo nên sức mạnh của tập thể, vừa tạo tâm lý xã hội đặc biệt quan trọng của người quản lý. Sarucốp trong cuốn “Hiệu trưởng nhà trường với bầu không khí tập thể ” đã viết: “Đoàn kết giáo viên là một trong những nhiệm vụ tâm lý xã hội cơ bản của người lãnh đạo nhà trường, vì hiệu quả của quá trình dạy học, giáo dục phần lớn phụ thuộc vào nó. Sự đoàn kết của tập thể thúc đẩy sự tối ưu hoá tất cả các mặt đời sống và hoạt động của tập thể”. Thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ngược lại một tập thể không có sự đoàn kết thống nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn Đảng, toàn dân luôn ra sức học tập và rèn luyện tấm gương đạo Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 4 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp đức Hồ Chí Minh đã giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có nhận thức sâu sắc về nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng của Bác, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, tư tưởng của mỗi cá nhân. đã tạo ra phong trào tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong các trường học. Tình hình thực trạng đội ngũ trong trường tôi đi sâu tìm hiểu thì vẫn bộc lộ những vấn đề cần quan tâm: đội ngũ giáo viên, nhân viên, không đồng bộ, một số còn non về chuyên môn nghiệp vụ, không kịp thời đổi mới, còn thiếu chí tiến thủ, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, tính tự giác còn hạn chế, một bộ phận nhỏ ý thức còn sống theo kiểu “ Gió chiều nào theo chiều đó” hoặc là sống theo kiểu “mặc kệ không phải việc của tôi”…tình hình nội bộ chưa thật sự đoàn kết, chưa thực sự đồng cảm hóa, bằng mặt nhưng không bằng lòng, dẫn đến bầu không khí căng thẳng, chưa thật sự hòa nhã. Một số thành viên trong nhà trường chưa có ý thức cao trong việc nêu cao tinh thần tập thể, thường ít tham gia góp ý xây dựng; một số do bất đồng quan điểm bởi một nguyên nhân nào đó không đáng có, đôi khi chỉ vì quyền lợi riêng của cá nhân chưa thỏa đáng…cho nên họ làm việc một cách miễn cưỡng, không tự giác, ảnh hưởng rất nhiều trong việc điều hành hoạt động của cán bộ quản lý trong việc chỉ đạo đội ngũ thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, dẫn đến hiệu quả công tác trong đơn vị đạt chất lượng chưa cao. Vì vậy việc xây dựng xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường càng trở nên cấp thiết, để họ gắn bó, yêu thương, bảo vệ và sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong chính tập thể của mình. Người cán bộ quản lý cũng cần nâng cao, mở rộng kiến thức hiểu biết, kiến thức khoa học bắt đầu từ việc đặt nền móng vững chắc đó là: Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường, thông qua tập thể sư phạm sẽ hình thành những nhân cách lý tưởng cho những lớp người lao động sáng tạo, tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Có xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thì ở đó mỗi cá nhân mới có cơ hội, điều kiện thể hiện năng lực, chuyên môn của mình. Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 5 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên thì mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường phải vững mạnh toàn diện, thúc đẩy mọi hoạt động giáo dục, từ đó vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng then chốt để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy chính là sự cố gắng của từng thành viên, mối quan hệ thân thiện gắn kết giữa các thành viên trong tập thể sư phạm nhà trường. Qua thực tế, tôi nhận thấy việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là một vấn đề rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn nhất là đối với những người làm công tác quản lý như chúng tôi. Có xây dựng được tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kết thì mới đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường . Cũng chính vì lẽ đó mà tôi luôn quan tâm suy nghĩ : làm thế nào để xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường? Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết! Thành công! Thành công! Đại thành công”. Từ đó xây dựng một tập thể đồng tâm, thống nhất, phát huy sức mạnh của từng cá nhân tạo nên sức mạnh tập thể. Một tập thể đoàn kết, sẽ tạo ra tâm trạng phấn khởi, vui vẻ ở mỗi thành viên, nhằm thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái không chỉ là nguyện vọng của các cá nhân trong tập thể đó mà còn là mong muốn của toàn xã hội. Có như vậy tập thể sư phạm đó mới góp phần hình thành và phát triển đúng đắn nhân cách của người học sinh, đào tạo ra những con người với đầy đủ đạo đức lẫn tài năng đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu và ý nghĩa như trên, việc xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái là nhu cầu cấp bách đối với tất cả các trường học nói chung và trường tiểu học Dray Sáp nói riêng trong giai đoạn hiện nay. II.2.Thực trạng a.Thuân lợi – khó khăn Trường TH Dray Sáp nằm trên địa bàn xã Dray Sáp với hai điểm trường. Điểm chính thuộc thôn An Na, gần trung tâm xã Dray Sáp. Điểm lẻ nằm tại Buôn Kuốp, cách điểm chính và trung tâm xã tới gần 10 cây số. Đường xá đi lại vô cùng Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 6 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp khó khăn, vất vả, nhất là vào mùa mưa dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình đi lại, cũng như việc vận chuyển đồ dùng dạy học của giáo viên * Cơ sở vật chất: Diện tích trường chính: 2543 m2 Diện tích Phân hiệu Buôn Kuôp: 5510 m2 Phòng học văn hóa: 14, phòng học tin học: 01 , phòng hội đồng: 01. Hệ thống về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày được bổ sung đầy đủ và đổi mới hiện đại, đảm bảo để nhà trường tổ chức dạy học từ 7-8 buổi/tuần. Trình độ của người cán bộ quản lý cũng như giáo viên trong những năm gần đây không ngừng được nâng cao. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể và tư duy làm việc trong mỗi giáo viên ngày được nâng lên. Nhà trường được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đray Sáp, bên cạnh đó có sự phối hợp chỉ đạo giữa cấp ủy nhà trường với cấp ủy Ban tự quản thôn An Na, Buôn Kuốp, BĐDCMHS nhà trường, nên tình hình giáo dục ngày càng phát triển, tỉ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm , chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những thuận lợi trên trong công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường còn gặp một số khó khăn sau: Trình độ chuyên môn cũng như khả năng nhận thức của giáo viên không đồng đều, một số giáo viên chưa có chí tiến thủ, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm chưa nhạy bén; Vận dụng phương pháp dạy học chưa thực sự linh hoạt, sáng tạo. Một số cá nhân còn cố ý gây mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường như : phát ngôn còn chưa đúng ,chưa thẳng thắn góp ý xây dựng cho đồng nghiệp, trong một số nội dung công việc được giao, thực hiện còn mang tính chống đối. Mặc khác trường đóng trên địa bàn khó khăn, đường đi vào phân hiệu Buôn Kuôp mặc dù đã được nâng cấp nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thiết bị và đồ dùng dạy học còn hạn chế. Đời sống tinh thần của người Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 7 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp giáo viên còn nghèo; đội ngũ giáo viên phải luân phiên dạy ở 02 điểm trường nên ít có thời gian gặp nhau để cùng trao đổi tâm tư, nguyện vọng . b.Thành công - hạn chế Đội ngũ giáo viên có ý thức xác định rõ mục đích phấn đấu, tư tưởng vững vàng, thân ái với đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình, mỗi người đều coi lợi ích tập thể là lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân là danh dự tập thể. Các đồng chí lớn tuổi hơn luôn tận tình giúp đỡ, động viên dìu dắt các đồng chí ít tuổi một cách vô tư, nhiệt tình hoặc khi thấy đồng chí , đồng nghiệp mình mắc khuyết điểm thay vì chê chách, xì xèo thì họ lại gần gũi, thân thiện, phân tích đúng sai để đồng chí, đồng nghiệp mình nhận ra sai sót và sửa chữa kịp thời hoặc khi có vấn đề gì chưa thấu hiểu thì các đồng chí có trách nhiệm giải thích rõ ràng, thấu đáo để đồng chí, đồng nghiệp mình hiểu. Chính vì thế mọi việc đều được giải quyết một cách thấu tình đạt lí, không để trở thành vấn đề nổi cộm, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên không hiểu hoặc cố tình không hiểu nên trong phân công nhiệm vụ hoặc trong một số cuộc họp đã gây ra sự hiểu lầm giữa giáo viên với nhau, ganh tị, ganh đua, đố kị ... Một số giáo viên chưa mạnh dạn,chưa thẳng thắn nhận ra sai sót của bản thân, của đồng nghiệp để góp ý xây dựng. Đôi khi chỉ một vấn đề rất nhỏ nhưng lại đem suy diễn lung tung theo cách riêng của bản thân rồi quy kết vô lý cho đồng nghiệp tạo nên mâu thuẩn giữa các đồng nghiệp với nhau. c. Mặt mạnh, mặt yếu Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần phê và tự phê của mỗi cá nhân, thẳng thắn nhận ra những thiếu sót của bản thân, của đồng nghiệp để từ đó góp ý chân thành cho đồng nghiệp, phát huy sức mạnh của từng cá nhân, tạo nên sức mạnh tập thể cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 8 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Một số giáo viên còn chưa mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, còn an phận thủ thường. Đôi khi còn kích bác ,“ việc bé xé ra to” , gây mất đoàn kết nội bộ. d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Trong những năm gần đây, nhà trường nhờ sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, sự quan tâm phối hợp của địa phương và sự chỉ đạo linh hoạt của BGH nhà trường, Công đoàn nhà trường, sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ đã thật sự trở thành cái nôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của CB- GV- NV toàn trường. Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với đội ngũ giáo viên, đó là mối quan hệ gần gũi, cảm thông, là sự góp ý chân thành, cởi mở chứ không mang tính áp đặt trên - dưới. Các đồng chí quản lí luôn biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB- GV- NV trong trường, phân công công việc hay giải quyết những thắc mắc để không gây ức chế, cũng như không để xảy ra hiểu lầm giữa giáo viên với nhau. Chính vì thế nội bộ trong nhà trường không có sự tị nạnh, ganh đua, hay đố kị mà thay vào đó là sự nhiệt tình vui vẻ hòa thuận. Bên cạnh đó việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, bởi: - Một số giao viên tuổi cao, tư tưởng còn mang tính bảo thủ.Trong khi đó đội ngũ cán bộ quản lý tuổi còn trẻ nên trong góp ý còn mang tính cả nể. - Vẫn còn một số giáo viên lập trường tư tưởng không vững vàng“ Gió chiều nào , che chiều đấy”.Không có chính kiến của mình. - Khả năng nhận thức của giáo viên không đồng đều. - Ý thức tự giác của một số giáo viên chưa cao: chưa nhiệt tình trong công việc được giao, chưa cảm thông với khó khăn của đồng nghiệp thấy đồng nghiệp mình được giao thêm một số công việc thì tỏ ra ganh ghét,đố kị, mỉa mai... - Trước đây công tác xây dựng mối đoàn kết, thân ái trong tập thể nhà trường chưa được chú trọng quan tâm nhiều. - Chưa có giải pháp hiệu quả cũng như những biện pháp xử lý triệt để trong việc ngăn chặn những tác động xấu của một số thành viên cố ý gây mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 9 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp e. Phân tích, đánh giá các vấn đề của thực trạng e.1. Số lượng và trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trình độ đào tạo Năm học T.số T.số T.số Đảng CBQL GV NV viên Nữ Đại Cao Trung Dưới học đẳng cấp T.cấp Sau ĐH 2012-2013 02 25 4 12 25 09 06 15 01 0 2013-2014 02 28 4 12 27 19 06 08 01 0 2014-2015 02 29 05 14 27 19 07 09 01 0 * Tổ chức trong nhà trường - Hiệu trưởng: Bà Thái Thị Mai – Phụ trách chung - Phó Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Nguyệt – Chuyên môn ; Chủ tịch CĐCS - Tổ trưởng tổ 1: Bà Lê Thị Thanh Cảnh - Tổ trưởng tổ 2 + 3 : Bà Đỗ Thị Hồi - Tổ trưởng tổ 4: Ông Võ Văn Bình - Tổ trưởng tổ 5: Bà Đỗ Thị Liễu e.2. Thực trạng về việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường Tiểu học Dray Sáp Đội ngũ giáo viên trong trường cơ bản đủ về số lượng và cơ cấu các bộ môn, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Mỗi cá nhân đều xác định rõ mục đích phấn đấu, tư tưởng vững vàng, thân ái với đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình, mỗi người đều coi lợi ích tập thể là lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân là danh dự tập thể. Bên cạnh đó còn một số giáo viên ý thức chưa cao, phát ngôn không có tinh thần xây dựng, chưa thể hiện tình tương thân, tương ái,còn ngại khó khăn, né tránh thường tạo ra những khúc mắc trong nội bộ làm ảnh hưởng đến công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường, cũng như chất lượng dạy học. Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 10 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Nguyên nhân ảnh hưởng đến xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường là: Thứ nhất, trình độ năng lực của đội ngũ chưa đồng đều về kiến thức, thành viên trong trường đa số là nữ và tuổi đời còn trẻ chiếm gần 2/3, lực lượng này đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ nên cũng có nhiều hạn chế trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về mối quan hệ, giao lưu với đồng nghiệp, nhất là trong quan hệ đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thứ hai, tình hình nội bộ trong nhà trường chưa thật sự đoàn kết, chưa thực sự đồng cảm hóa, còn gây tâm lý bằng mặt không bằng lòng, nên dẫn đến bầu không khí căng thẳng, chưa thật hòa nhã. Một số thành viên trong nhà trường ý thức chưa cao trong việc nêu cao tinh thần tập thể do bản chất hoặc tính cách làm việc nên thường ít tham gia góp ý xây dựng; một số do bất đồng nội bộ bởi một nguyên nhân nào đó không đáng có, đôi khi chỉ vì quyền lợi riêng của cá nhân chưa thỏa đáng, khi được giao nhiệm vụ thì họ làm việc một cách miễn cưỡng, không tự giác, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc, cũng như trong việc điều hành hoạt động của cán bộ quản lý. Về chế độ chính sách : trường TH Dray Sáp đa số giáo viên nhà ở xa, có giáo viên nhà cách trường 45 km (huyện Cư Kuin ), rồi một số giáo viên ở thành phố Buôn Ma Thuột vào, đường xá đi lại khó khăn. Nhưng trường lại không được hưởng bất kì một chế độ, chính sách ưu tiên gì nên cũng phần nào tạo ra tâm lí chán nản,một số giáo viên không an tâm công tác. Mặt khác việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường vẫn chưa thật sự được chú trọng, nội dung này chỉ thông qua trong một số buổi sinh hoạt chi bộ, công đoàn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ cũng như để giải quyết ổn thỏa những bất cập ở trên thì mỗi thành viên trong nhà trường cần phải xác định được những mục đích phấn đấu, nắm bắt được thuận lợi, khắc phục khó khăn của đồng nghiệp và giải quyết mọi khó khăn trên cơ sở “Hiểu và tôn trọng lẫn nhau”, không để tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ quá trớn xảy ra. Đồng nghiệp cần góp ý với nhau một cách thẳng thắn, chân tình, và đúng Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 11 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp lúc. Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường phải thật sự trở thành cái nôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của toàn thể CB-GV-NV trong toàn trường. Các thành viên đến trường trong tâm trạng vui vẻ, lạc quan, muốn đến trường gặp đồng nghiệp để được sẽ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Các tổ chức trong nhà trường cần phối hợp với nhau để đưa ra những biện pháp góp ý một cách thẳng thắn, chân tình, và đúng lúc. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, nề nếp kỷ cương, nội quy cơ quan. Xây dựng quy chế chuyên môn, quy chế phối hợp công đoàn với chuyên môn…Thực hiện tốt công tác “Ba công khai”, Dân chủ - Kỷ cương- Tình thương - Trách nhiệm. Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với đội ngũ giáo viên, đó là mối quan hệ gần gũi, cảm thông, là sự góp ý chân thành, cởi mở chứ không mang tính áp đặt trên - dưới. Các đồng chí quản lí luôn biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong trường, trong phân công công việc hay giải quyết những thắc mắc không gây ức chế, cũng như sự hiểu lầm giữa giáo viên với nhau. Chính vì thế nội bộ trong nhà trường vấn đề tị nạnh, ganh đua, hay đố kị đã giảm hẳn, thậm chí không còn xảy ra mà thay vào đó là sự nhiệt tình vui vẻ khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Nhà trường cũng coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày 20/11; 8/3; 26/3; 19/5…lồng ghép tổ chức các hội thi, các hoạt động tập thể như : Thi giáo viên dạy giỏi, thi viết chữ đẹp, thi kể chuyện, văn nghệ, thể dục thể thao…Tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu để tạo bầu không khí vui vẻ,các thành viên trong nhà trường có thời gian gần gũi, tâm sự tâm tư nguyện vọng từ đó có sự cảm thông và hiểu nhau hơn.Tạo thêm động lực giúp họ tiếp tục cống hiến, phấn đấu cho sự nghiệp trồng người như lời Bác dạy: “ Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng người”,tạo nên một môi trường học tập thân thiện giữa Nhà trường, Giáo viên và Học sinh. Đưa trường TH Dray Sáp hướng tới trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 12 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Công tác xã hội hóa giáo dục Nhà trường cũng rất coi trọng, luôn tuyên truyền tốt các quan điểm của Đảng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương cũng như mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở địa phương, tổ chức các cuộc họp phụ huynh theo định kỳ để triển khai, thông báo, đánh giá xếp loại học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường.Tổ chức giao lưu văn nghệ quyên góp ủng hộ học sinh nghèo. Chú trọng công tác tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm cùng tham gia vào sự nghiệp giáo dục như : Khu du lịch thác Dray Nu, Công ty du lịch Đặng Lê, Công đoàn giáo dục, Huyện đoàn Krông Ana.... Các tổ chức trong nhà trường luôn chủ động tham mưu với nhà trường về cải tiến lề lối và thời gian làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hoạt động thăm hỏi, hiếu hỷ, các dịp lễ tết cũng được có sự đổi mới, chia tay tặng quà giáo viên chuyển đơn vị công tác, kịp thời động viên con em cán bộ đoàn viên nhân dịp 1/6, tết trung thu hàng năm tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho các cháu, phát thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt từ nguồn quỹ khuyến học của nhà trường. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng Ban giám hiệu luôn sắp xếp thời gian phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể như :tổ chức gặp mặt đầu xuân tạo ra một không khí đầm ấm trong nhà trường, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ cho cán bộ giáo viên, khơi dậy tinh thần, sức khoẻ cho tất cả mọi người, đội văn nghệ công đoàn tuy mỏng nhưng rất nhiệt tình tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng. Công đoàn , phối hợp với nhà trường bằng nguồn tiền đóng góp từ quỹ tham quan của tất cả CB - GV- NV, đã tổ chức đi thăm quan Nha Trang trong dịp nghỉ hè năm học 2014-2015. Những chuyến đi như vậy thực sự là món ăn tinh thần quý giá đối với tất cả mọi người, đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên có điều kiện hiểu và thông cảm với nhay hơn, tăng thêm tình cảm yêu trường, mến Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 13 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp lớp, mở rộng tầm nhìn, tích luỹ được nhiều kiến thức thực tế, làm giàu thêm cho bài giảng của mình nâng cao chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh. Sự phối hợp hoạt động giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu giáo dục của nhà trường. Tóm lại: Có thể nói rằng muốn xây dựng khối đoàn kết nội bộ, cùng thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường thì các tổ chức trong nhà trường cần tìm ra biện pháp toàn diện, tổng hợp, vừa cụ thể, vừa thiết thực phù hợp với thực trạng đội ngũ nhà trường. Đây là việc làm khó, đòi hỏi người lãnh đạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết, thời gian. Nếu một tập thể sư phạm nhà trường không đoàn kết thì có nói gì, làm gì đi nữa cũng không thể nâng cao được chất lượng dạy và học. II.3. Giải pháp, biện pháp a.Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp giúp Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch, kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm thành một khối thống nhất, đồng sức, đồng lòng trong mọi hoạt động của nhà trường; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của việc đoàn kết nội bộ để từ đó nâng cao ý thức phát huy được sức mạnh tập thể. Kế tục sự nghiệp trồng người, đưa tập thể nhà trường tạo thành một khối thống nhất, nâng cao chất lượng dạy - học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Từ thực tế trong công tác quản lý với cương vị là Phó hiệu trưởng, cũng như kinh nghiệm làm chủ tịch công đoàn nhiều năm. Tôi xin trao đổi vài suy nghĩ và đề xuất một số giải pháp, biện pháp nhằm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm ở trường tôi như sau : *Nâng cao vai trò lãnh đạo của người cán bộ quản lý trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường: Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 14 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Sự đoàn kết, thống nhất trong ban giám hiệu, với các đoàn thể, ban ngành là yếu tố tiên quyết của sự đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường. Muốn có sự đoàn kết đó cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, phù hợp, hỗ trợ và thiện cảm với nhau trong công việc cũng như trong đời sống thường ngày. Mỗi người đều cần phải chủ động, sáng tạo, nhiệt tình với công việc được giao và không ngừng hoàn thiện mình để trở thành người quản lý có năng lực. Để mọi người hiểu nhau, tôn trọng tài năng và nhân cách của nhau, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ, giữa họ cần có sự dung hợp, hài hoà về mặt tâm lý thì người quản lý phải là linh hồn, là trung tâm của sự đoàn kết đó. Xây dựng một đội ngũ luôn thể hiện tinh thần, nhận thức đúng đắn, tin tưởng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn ra sức tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức độc lập, tự chủ tạo sự đoàn kết thống nhất từ nhận thức đến hành động. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, không dao động trước những khó khăn, cảnh giác trước đối tượng bên ngoài châm chọc, xuyên tạc, gây rối đến nội bộ nhà trường . Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng trong chi bộ nhà trường. Cán bộ quản lý thường xuyên đưa công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng đối tượng quần chúng trong đơn vị, đồng thời uốn nắn kịp thời khi phát hiện có trường hợp có biểu hiện nhận thức lệch lạc, sai trái. Mỗi giáo viên luôn ra sức thực hiện tốt những quy chuẩn đạo đức nhà giáo mà được xã hội tôn vinh là người “Kỹ sư tâm hồn”, là “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo”. Lãnh đạo nhà trường luôn là người tiên phong gương mẫu trong mọi công tác, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền mà phải luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ phía cấp dưới của mình để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Chẳng hạn từ một việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ đề ra mà có nhiều ý kiến xây dựng thì lãnh đạo nhà trường phải nhìn nhận lại quyết định của mình có đúng như những ý kiến xây dựng của cấp dưới không, thì phải bổ sung, điều chỉnh ngay, không khư khư bảo thủ quan điểm sai lệch của mình. Trên thực tế hiện nay ở một Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 15 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp số nhà trường mà tôi được biết, một số ít lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo cho đơn vị mình một không khí làm việc vui vẻ, mà luôn cứng nhắc một nguyên tắc. Chẳng hạn có đơn vị chỉ vì một lý do nhỏ như công tác xét thi đua, khen thưởng mà đã gây ra việc bất đồng giữa giáo viên với công đoàn trường, các tổ khối trưởng và Ban giám hiệu nhà trường, thậm chí phải dẫn đến giáo viên khiếu kiện đến các cấp quản lý. Vì thế, người lãnh đạo phải nắm bắt và giải quyết kịp thời, hợp tình hợp lý, giải thích rõ ràng những sai trái mà giáo viên vô tình hoặc cố ý cố chấp không nhìn nhận ra. Khi có được sự quan tâm đúng mức, giúp đỡ họ thấy rõ việc sai trái để sửa chữa, từ đó họ sẽ khắc phục ngay và làm việc với tinh thần tự giác, tự nguyện. *Ban giám hiệu nhà trường luôn luôn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát huy khả năng của mình: Để xây dựng được khối đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường, trước hết Ban giám hiệu phải hiểu rõ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về trình độ, năng lực, hoàn cảnh, thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn của từng người để bố trí công tác hợp lý, tạo niềm tin để họ phấn đấu (phù hợp với năng lực, sở trường). Nếu không hiểu được tâm tư, nguyện vọng, những mong muốn của từng cá nhân trong tập thể nhà trường thì rất khó mang lại thành công. Với cương vị của Chủ tịch CĐCS, đặc biệt là khi được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Dray Sáp, trước khi phân công chuyên môn hoặc phân công nhiệm vụ của công đoàn tôi đều tìm hiểu xem cá nhân được phân công có cảm thấy vướng mắc, khó khăn hay không? Có thoải mái với sự phân công hay không? Sau đó mới tiến hành phân công nhiệm vụ, do vậy mà không có đồng chí nào cảm thấy gượng ép khi được phân công nhiệm vụ. Ngoài ra, nhờ nắm được mặt mạnh, mặt yếu và năng lực của từng cá nhân từ đó phân công công việc một cách phù hợp nên hiệu quả công việc cũng được nâng lên rõ rệt. *Phát huy sức mạnh của tập thể: Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 16 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp Muốn xây dựng được nội bộ đoàn kết thì đòi hỏi phải có sức mạnh tổng hợp của tập thể, mang tính quyết định cho mọi công việc. Có thời gian dài, tôi quan niệm xây dựng đội ngũ cứ dựa trên quan điểm chỉ đạo, những quy định bắt buộc của ngành để thực hiện, vận dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn trong đơn vị mình, trong khi các thành viên chưa bắt kịp nhịp độ, chưa có tiếng nói chung. Mặc dù họ không phản đối, nhưng tính chấp hành rất gượng ép, tạo nên một lực cản, sức ì, khó tìm đến con đường phát triển toàn diện. Mặt khác họ không có dịp để bày tỏ ý kiến, đóng góp một cách thẳng thắn, trung thực. Nhận thức được vấn đề nhạy cảm này, tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên môn, họp công đoàn và nêu rõ mục đích yêu cầu của cuộc họp, tạo ra không khí buổi họp như các buổi trò chuyện cởi mở, chân tình để cán bộ, giáo viên được trao đổi thẳng thắn những suy nghĩ, những vấn đề chưa vừa ý trong nhà trường, những vấn đề cần đề xuất cụ thể, từ đó bàn bạc về những biện pháp khắc phục, giải tỏa những mâu thuẩn nội bộ để cùng thống nhất yêu cầu, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc xây dựng, giữ gìn khâu đoàn kết trong sinh hoạt, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ về mọi mặt. Qua các hoạt động tổ chức trong trường, tôi chú ý quan sát tinh thần, thái độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, khi thấy các biểu hiện và chuyển biến tốt trong các mối quan hệ công tác của tập thể, tôi khích lệ để họ kịp thời thấy được những điểm tốt đó để phát huy. Điều này thúc đẩy họ tự tin hơn, thích thể hiện những cái tốt, cái đẹp về nhân cách của mình; thích làm việc tốt mang lại lợi ích chung vì sự tiến bộ của nhà trường. Ngoài công tác chuyên môn, tôi phối hợp với công đoàn tổ chức các ngày hội, ngày lễ, những nội dung sinh hoạt chuyên đề, những cuộc vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, những buổi thăm hỏi gia đình…giúp tình cảm mọi người trong tập thể nhà trường gần gũi, gắn bó với nhau hơn. * Sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách hợp lý: Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thân ái là hết sức cần thiết. K.D.Usin-xki đã nói: "Không còn nghi ngờ gì, kỉ cương trong nhà trường có vai trò to lớn. Nhưng điều chủ yếu vẫn là nhân cách của người giáo viên đang trực tiếp với Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 17 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp học sinh. Nhân cách của nhà giáo dục có sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể thay thế bằng sách giáo khoa, bằng những lời khuyên bảo về đạo đức, bằng hệ thống khen thưởng, kỉ luật nào cả." (K.D.U-sin-xki: Ích lợi của sách báo sư phạm - tuyển tập bằng tiếng Nga - tập 2). Đội ngũ cán bộ, giáo viên là người quyết định đến chất lượng giáo dục trong nhà trường và cũng là người trực tiếp tham gia xây dựng nội bộ đoàn kết. Do đó phân công, sử dụng đúng sẽ phát huy được khả năng, năng lực của họ, ngược lại sắp xếp không hợp lý làm giảm ý chí và chất lượng công việc, gây cản trở cho việc đào tạo bồi dưỡng và ảnh hưởng tới nội bộ nhà trường không đoàn kết, thống nhất. Vì thế, khi phân công công việc phải dân chủ, công khai, công bằng, người quản lý hạn chế tối đa giao việc không phù hợp với năng lực sở trường . Trong quá trình thực hiện cán bộ quản lý cần chú trọng khâu theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ công việc ở mức độ nào? Để từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra chứ không để sự việc phát sinh rồi mới giải quyết. Tuy nhiên cũng cần phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cá nhân chấp hành tuyệt đối quyết định của cấp trên khi những quyết định đó đúng đắn, hợp lý. Mặt khác, việc phân công, sử dụng đội ngũ phải có sự cân nhắc để vừa đảm bảo nguyên tắc chung, vừa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nhất là khi phân công giáo viên đứng lớp. VD: Đối với học sinh dân tộc khi bắt đầu vào lớp 1, đặc điểm do các em ít biết nói tiếng Việt, thậm chí có em không nói được tiếng Việt trẻ, đòi hỏi cô giáo phải có tính chịu khó, dịu dàng, tận tụy; Riêng đối với lớp lớn hơn khối 4,5 với lượng kiến thức khó hơn nên khi phân công chuyên môn, tôi phải lựa chọn các giáo viên có trình độ chuyên môn vững, có năng lực sư phạm đạt khá tốt, linh hoạt nhạy bén để đáp ứng được yêu cầu của nội dung chương trình và khả năng đòi hỏi của học sinh. Mặt khác, khi phân công cũng cần quan tâm đến vấn đề điều kiện gia đình sao cho hòa hợp, giúp mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Giáo viên ở gần với ở xa, giáo viên có điều kiện hoàn cảnh thuận lợi với giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn; phải có sự luân chuyển giáo viên hàng năm giữa hai điểm trường để giáo viên nào cũng nắm bắt được các đối tượng học sinh, Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 18 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp nhằm giúp họ vững vàng hơn về chuyên môn, tạo cho họ có điều kiện giúp đỡ và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy cũng như trong cuộc sống. Đây là khâu then chốt của sự đoàn kết và là khâu quan trọng nhất, bởi vì một tập thể đoàn kết, biết san sẽ tạo ra tâm trạng phấn khởi, vui vẽ ở mỗi thành viên, nhằm thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và hiệu quả công tác sẽ tốt hơn * Xây dựng tập thể vững mạnh về chuyên môn: Trong nhà trường chuyên môn có vai trò quyết định đến chất lượng dạy học. Người quản lý phải là con chim đầu đàn về chuyên môn, không buông lõng về chuyên môn hoặc khoán cho các bộ phận cấp dưới. Cho nên xây dựng một tập thể vững mạnh về chuyên môn: Trước hết: Cần trang bị phương tiện cần thiết cho giáo viên như: - Sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị trang bị cho giáo viên có đủ điều kiện trong giảng dạy như tài liệu giảng dạy, đồ dùng dạy học đảm bảo theo nội dung chương trình - Cấp kinh phí cho các tổ tiến hành làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho các tiết dạy nhất là các tiết hội giảng, chuyên đề, tiết dạy mẫu, tiết dạy khó… - Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các hoạt động cho giáo viên: Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học, giúp giáo viên có kỹ năng tốt về tin học, theo hình thức hướng dẫn tập trung, thực hành, trao đổi giúp đỡ lẫn nhau. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, cuối tháng kiểm tra xếp loại. - Động viên giáo viên đăng ký tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Đó cũng là cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên từ khá lên giỏi, từ trung bình lên khá và từ yếu lên trung bình và khá. - BGH tiến hành xây dựng các tiết hội giảng, các tiết dạy mẫu để giáo viên tham dự học hỏi kinh nghiệm, nhờ thực hiện tốt các nội dung bồi dưỡng chuyên môn nên tập thể nhà trường luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau để nâng cao năng lực Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 19 SKKK: Một vài kinh nghiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường TH Dray Sáp chuyên môn, có 18/29 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015-2016. * Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thành một tập thể: sống và làm việc “Có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”: Giữa người lãnh đạo và cấp dưới: Muốn có mối quan hệ tốt đẹp giữa họ thì người cán bộ quản lý cần tin tưởng, tôn trọng, chân thành, khách quan, dân chủ và có trách nhiệm giúp đỡ và tạo cơ hội tốt nhất cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ lãnh đạo là chỗ dựa vững chắc cho cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trong cuộc sống riêng. Đồng thời, giáo viên cần tự giác chấp hành sự phân công, phân nhiệm của cấp trên, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng góp ý với cán bộ lãnh đạo trên tinh thần thiện chí và xây dựng. Giữa các giáo viên trong tập thể: Cần phải bình đẳng, phối hợp. Mọi giáo viên cùng nhau hợp tác, tương thân, tương ái, khoan dung, độ lượng với nhau sẽ tạo bầu không khí tâm lý lành mạnh, thắm đượm tình cảm anh em đồng nghiệp. Tổ chức công đoàn nhà trường có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng tập thể sư phạm thành tổ ấm gia đình thứ hai, nơi mọi người có thể chia sẻ nỗi buồn, thành công hay thất bại với nhau. Chủ động giải quyết các mâu thuẩn xung đột trong tập thể sư phạm giúp họ sự nhận ra cái đúng, cái sai và có hướng sửa chữa tạo ra môi trường thân thiện thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Để thực hiện được điều này đòi hỏi người cán cán bộ quản lý, tập thể sư phạm nhà trường phải xây dựng được bầu không khí tâm lý. Chúng ta thường nói “Không khí căng thẳng” hoặc “Không khí đầm ấm”. Không khí tâm lý trở nên căng thẳng khi có xung đột tâm lý, có giáo viên thích cải cọ, lý sự, ích kỷ…có giáo viên nhân ái, giàu lòng vị tha, thương người như thể thương thân…Người quản lý phải biết tính của từng người để điều kiển các mối quan hệ trong tập thể, vì đây là vấn đề gay cấn và phức tạp, nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của nhà trường. Do đó, đòi hỏi người quản lý phải tìm hiểu, thu thập số liệu có tính tường minh để phải trái phân minh, đưa ra tập thể cùng trao đổi, xây dựng, tìm ra điều hay, lẽ phải, giúp đỡ nhau để dẫn đến “Nghĩa tình trọn vẹn”. Xây dựng được lòng Trần Thị Nguyệt – Trường TH Dray Sáp Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan