Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động ở tổ chuyên môn của hiệu ...

Tài liệu Skkn một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động ở tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học

.DOCX
23
1125
63

Mô tả:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Công tác chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động của tổ chuyên môn có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, Tổ chuyên môn là tổ chức trực tiếp quản lí giáo viên về mặt tư tưởng. trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch giảng dạy giáo dục học sinh, là nơi tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, cũng là nơi triễn khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học sinh. Tổ chuyên môn là nơi tốt nhất để người thầy rèn luyện phẩm chất, nâng cao tay nghề, là điều kiện tốt để tất cả giáo viên trong trường được trao đổi, học hỏi thêm về chuyên môn, phương pháp giảng dạy các môn học ở tiểu học, cũng là môi trường, điều kiện để mỗi cá nhân giáo viên tự khẳng định năng lực giảng dạy của mình trong tập thể Sư phạm Nhà trường. Muốn chất lượng giáo dục của nhà trường đi lên thì nhất định phải bắt đầu từ tổ chuyên môn, nơi tổ chức các hoạt động chuyên môn của người thầy một cách toàn diện nhất. Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục. Thực tế nhiều năm làm tổ trưởng, trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động ở tổ chuyên môn tôi nhận thấy đội ngũ giáo viên trong nhà trường luôn có tinh thần học hỏi, trách nhiệm với công tác chuyên môn, tích cực năng nổ, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của tổ chuyên môn để thực hiện tốt công tác dạy và học. Tuy nhiên, phải tổ chức các hoạt động của tổ chuyên môn như thế nào để mang lại hiệu quả cao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để gắn bó các thành viên trong tổ, phát huy được thế mạnh của mỗi cá nhân tạo nên một tập thể vững mạnh. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động ở tổ chuyên môn” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA SÁNG KIẾN): Quá trình chỉ đạo tổ chuyên môn, tôi đã tìm ra một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của tổ nhằm xây dựng tập thể tổ khối chuyên môn vững mạnh góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục đạt kết quả cao. Giải pháp 1: Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt. Để có kế hoạch chỉ đạo hợp lí, công việc phải làm trước tiên là tìm hiểu nắm tình hình đội ngũ giáo viên. Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên: -Lịch sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, sở trường nguyện vọng qua các việc làm cụ thể như + Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên. + Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp. + Qua lắng nghe và phân tích dư luận. + Qua chất lượng công việc. Tình hình đội ngũ giáo viên khối 3 như sau: Tổng số cán CBCNV: 03 GV Nữ 03 Trên 50 tuổi 1đ/c ; trên 30 tuổi : 1 đ/c; dưới 30 tuổi : 1 đ/c Trình độ đào tạo trên chuẩn 100%. Kết qủa xếp loại năng lực sư phạm hằng năm: Tốt :02 GV. Khá: 01GV (CV hợp đồng) Với kết quả điều tra cơ bản như trên, chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của tổ chuyên môn Trước khi xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của tổ, tổ trưởng chuyên môn cần quán triệt các tiêu chí của một tổ chuyên môn vững mạnh đó là: - Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể. - Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh thân yêu. - Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của nhà nước, nội qui của nhà trường. - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Căn cứ vào các tiêu chí trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của trường, của khối tất cả các giáo viên trong khối tự xây dựng kế hoạch cá nhân, tham gia xây dựng kế hoạch khối, quy chế hoạt động của khối và cùng kí cam kết thực hiện. Kế hoạch phải sát, đúng có các giải pháp thiết thực ,mang tính thực thi cao Với tinh thần đó, hằng năm, sau triễn khai nhiệm vụ năm học của trường, nắm được nhiệm vụ cụ thể của trường và của tổ , kết hợp với tình hình thực tế, tổ trưởng dự thảo kế hoạch năm học. Sau đó tiến hành họp tổ để thông qua kế hoạch , các tổ viên bàn bạc đóng góp ý kiến xây dựng đi đến thống nhất các chỉ tiểu về chất lượng giáo dục (chất lượng văn hóa, hạnh kiểm ) cho từng lớp và cả khối. Chỉ tiêu về học sinh giỏi, giáo vên giỏi các cấp và các hoạt động khác.. Thống nhất các biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện (ví dụ: tháng 9 khảo sát chất lượng, xây dựng các nề nếp…, tháng 10 bắt đầu triễn khai các chuyên đề,…) Đồng thời phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các môn (kế hoạch 01buổi/tuần), phụ đạo học sinh yếu tùy giáo viên chủ nhiệm từng lớp bố trí thời gian ít nhất 2 buổi/ tháng. Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng theo kế hoạch của trường. Sau khi xây dựng hoàn thành kế hoach trình BGH phê duyệt và triễn khai thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch năm và kế hoạch chỉ đạo của nhà trường hàng tháng, hàng tuần mà xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ cho từng tháng, từng tuần. Giải pháp 3: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và tập thể - Tuy mỗi thành viên trong một tổ đều có những đặc điểm riêng khác nhau về năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn ... nhưng họ đều có chung một mục tiêu giáo dục, thực hiện kế hoạch năm học . Cái chung đó chính là cơ sở của các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thể và ngược lại. - Tăng cường việc xây dựng các mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể từ nhân cách của mỗi người: lòng yêu nước, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp - quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng công việc chung của tổ, của trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo. - Dân chủ hoá hoạt động của tổ. Tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào những công việc chung tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh. - Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo sự hoà hợp thống nhất, gắn bó các thành viên trong tổ. - Tổ trưởng và giáo viên trong tổ thực sự đoàn kết, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Thực hiện vô tư, công bằng trong xử sự, tạo sự tin yêu của tập thể. Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong khối tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện cho từng cá nhân phát huy điểm mạnh của bản thân. Sinh hoạt trong tập thể khối chuyên môn là điều kiện để giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của khối, trước hết là công tác chủ nhiệm. Giải pháp 4: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: a) Ý nghĩa của việc bồi dưỡng đội ngũ GV Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mới đem lại cho người giáo viên một vốn kiến thức tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên cần luôn luôn học hỏi để hoàn thiện mình hơn, khi một con người đã tự cho mình là hoàn chỉnh về đạo đức thì đạo đức của người đó cũng bắt đầu xuống cấp. - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu; là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải thường xuyên cập nhật những kiến thức và những đổi mới xung quanh. b) Một số hình thức bồi dưỡng + Tự bồi dưỡng Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc tự bồi dưỡng sẽ thành công hơn là bồi dưỡng qua các lớp học. Để thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cần phải tổ chức thành các phong trào và tiến hành thường xuyên, liên tục mới có hiệu quả cao.( Như thi giáo viên dạy giỏi các cấp). Tổ chuyên môn phát động phong trào tự tích lũy kiến thức của giáo viên. Mỗi tháng một đ/c có ít nhất 2 chuyên đề tự học. Mỗi giáo viên phải có một bộ hồ sơ tích lũy kiến thức cái nhân. + Trao đổi, giao lưu về chuyên môn qua mạng. Dưới sự chỉ đạo có kế hoạch dài hơi của nhà trường, tổ chúng tôi được tập huấn việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học do nhà trường và cấp trên tổ chức . Toàn tổ có 3/3 GV đã biết truy cập thông tin qua mạng. Đó là một trong những điều kiện hết sức thuận tiện để giáo viên tự truy cập trao đổi giao lưu hoặc tìm kiếm tư liệu bổ sung hồ sơ tư liệu nghề của cá nhân nhằm nâng cao năng lực CM nghiệp vụ. + Bồi dưỡng chung: Theo tôi việc bồi dưỡng năng lực cho giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn chiếm vị trí hết sức quan trọng. Năng lực đó là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thường đi sâu bàn bạc, thống nhất các vấn đề còn vướng mắc trong chương trình của tuần, của tháng. Thống nhất một số hình thức và phương pháp dạy học phù hợp. + Tổ chức thực hiện các chuyên đề Việc tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, thao giảng,hội giảng.Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ chuyên môn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay: thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, và phương pháp dạy - học tích cực; theo hướng lấy học sinh làm trung tâ - Về phía nhà trường: phân công, theo dõi, động viên giáo viên thực hiện tốt công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên trong hè và trong cả năm học. - Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường tổ chuyên môn triển khai học tập chuyên đề sau đó thao giảng minh họa. Hàng tuần tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch và phân công giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng. Nhà trường đã quy định cụ thể về công tác dự giờ thăm lớp như sau:Giáo viên có thời gian giảng dạy dưới 5 năm ít nhất 4 tiết / 1 tháng, giáo viên có thời gian giảng dạy trên 5 năm ít nhất 2 tiết / 1 tháng. *Xây dựng chuyên đề: Tổ trưởng cập nhật các thông tin đổi mới về chuyên môn, kế hoạch chuyên môn của trường, kết hợp với tình hình của tổ để xây dựng thành các chuyên đề cho từng tháng. Phân công giáo viên đảm nhận từng chuyên đề (mỗi tháng một chuyên đề). Lần họp chuyên môn đầu tiên của tháng bàn bạc thống nhất và triễn khai. *Triễn khai chuyên đề: Sau khi triễn khai lí thuyết, xác định mục đích yêu cầu của chuyên đề, giáo viên xây dựng tiết dạy minh họa chuyên đề, sau đó sinh hoạt tổ để đánh giá chỉ ra được những điểm đạt, chưa đạt hoặc còn vướng mắc theo yêu cầu của chuyên dề, rút kinh nghiệm hướng khắc phục… Tiếp theo cho giáo giên đăng kí dạy theo chuyên đề dưới hình thức giờ dạy tốt. *Kiểm tra đánh giá Sau khi triển khai lí thuyết chúng tôi đều tổ chức dạy minh họa để so sánh, kiểm định việc vận dụng lí thuyết vào thực hành. Cứ sau mỗi tiết dạy cho dù là tiết minh họa chuyên đề hay thao giảng chúng tôi đều mổ xẻ, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn với tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp tiến bộ. Tôi luôn tin tưởng đội ngũ, giao việc cụ thể cho từng giáo viên để họ chủ động thực hiện .Trong quá trình đó khối trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ. - Những chuyên đề chúng tôi đã thực hiện tốt trong năm học vừa qua và những năm học trước: * Dạy kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với các hình thức dạy học khác. * Dạy tích hợp GDMT trong môn TN&XH. * Phát huy tính tích cực chủ động trong tìm hiểu bài, trong phương pháp học nhóm. * Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. * Dạy lồng ghép kĩ năng sống trong môn đạo đức, Tiếng Việt, TN&XH Ngay từ đầu năm chúng tôi phân công cụ thể giáo viên tham gia đảm nhận các chuyên đề dạy học . + Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm - Bồi dưỡng việc đúc rút kinh nghiệm, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục cho đội ngũ giáo viên sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Đầu năm học theo kế hoạch của nhà trường chúng tôi tổ chức cho giáo viên đăng kí đề tài , hướng dẫn giáo viên thu thập minh chứng trong quá trình dạy học để viết sang kiến. Đến nay 100% giáo viên đã làm được các đề tài với bố cục rõ ràng, các giải pháp đã bắt đầu có tính thực thi, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu. Để tạo điều kiện cho giáo viên biết cách làm đề tài đồng thời học tập áp dụng các kinh nghiệm của đồng nghiệp, chúng tôi thường dành thời gian để giáo viên được phổ biến kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp học và áp dụng vào quá trình giảng dạy. Chúng tôi thường gợi ý những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải quyết những vấn đề mà trong thực tế nhà trường còn đang hạn chế. +Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp: Tổ chức và động viên giáo viên tham gia các hội thi giáo viên giỏi các cấp là một hình thức bồi dưởng chuyên môn có hiệu quả cao.Vì vậy việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên giỏi cấp cơ sở cũng được quan tâm không kém, bởi muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tiến hành cho giáo viên đăng kí công tác thi đua, đăng kí giáo viên dạy giỏi các cấp, trên cơ sở đó tổ chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng cho các giáo viên tham gia thi. Mỗi giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, ngoài nổ lực của bản thân, tổ khối tập trung trí tuệ giúp đở và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. + Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn: Phiên họp kì đầu hàng tháng chúng tôi kết hợp kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn (giáo án, chấm chữa và các loại sổ sách) để kịp thời uốn nắn những sai lệch. Nhờ đó mà năng lực chuyên môn của các thành viên trong tổ ngày được nâng cao. - Nếu tổ còn có giáo viên non chuyên môn, tổ phân công giáo viên cùng khối giúp đỡ thêm. - Ngoài ra còn bố trí thời gian để tổ chức nghiên cứu thêm tài liệu 2 lần/ năm (vào tháng 9 và cuối tháng1). +Tổ chức các phong trào : *Phong trào rèn chữ giữ vở: Chúng tôi triễn khai đầu năm. Tổ chức cho học sinh thi viết chữ đẹp cấp khối và kiểm tra chéo việc rèn chữ giữ vở giữa các lớp trong khối, 3 lần/ năm (cuối tháng 10, cuối tháng 1 và cuối tháng 4). Qua mỗi lần kiểm tra không chỉ xếp loại nhất nhì mà tìm ra điểm yếu của phong trào để trao đổi kinh nghiệm,bổ sung, hoàn thiện hơn. Kết quả: - Năm học 2014-2015 qua thẩm định của phòng GD&ĐT khối 3 có 3/3 lớp được công nhận đạt lớp “Vở sạch chữ đẹp”, 01 lớp chọn tham dự thi “vở sạch chữ đẹp” cấp huyện đạt Giải Ba và được Phòng chọn trương bày ở Tỉnh. *Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Với phong trào này vấn đề nào thuộc phạm trù chuyên môn chúng tôi xây dựng thành chuyên đề để thực hiện ( như phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đở nhau trong học tập, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh…) Hoặc kết hợp với hoạt động Đội triễn khai trong các buổi sinh hoạt ngoài giờ, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh (như tham quan các di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ trong các dịp lễ tết, tổ chức chơi các trò chơi dân gian, hội trại 26-3...) - Phần trang hoàng lớp, chúng tôi triễn khai đầu năm, kiểm tra vào cuối tháng 9 theo các tiêu chí trường đề ra. *Phong trào làm đồ dùng: Triễn khai kế hoạch của nhà trường, chúng tôi tổ chức họp bàn bạc thống nhất tự làm bộ đồ dùng cá nhân, tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của từng giáo viên, từng môn học và từng lớp sau đó tham gia dự thi cấp trường và cấp huyện đạt kết quả cao. *Phong trào đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học: Bước đầu chúng tôi kết hợp với các tổ khối khác, thuê thầy dạy soạn giáo án điện tử (chúng tôi có thuận lợi có phòng máy, giáo viên gần nhà, nhiệt tình và ham học hỏi) chúng tôi tổ chức học ban đêm đến nay 100% giáo viên tổ chúng tôi đều sử dụng máy tính soạn, giảng thành thạo. Nhiều năm chúng tôi tổ chức cho giáo viên trong tổ soạn giáo án điện tử, lựa chọn giáo án tốt dự thi cấp trường, cấp huyện. Ngoài ra tổ chúng tôi còn tham gia tốt các hoạt đông khác của trường của ngành đề ra, như phong trào thể dục thể thao. Giải pháp 5: Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh.. Kiểm tra và đánh giá kiến thức học sinh là một công việc rất quan trọng của người giáo viên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên và các tổ chuyên môn phải làm tốt công tác này, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau: - Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hiện hành. - Đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu. Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật. - Chấm bài phải chính xác, đúng theo đáp án. Chống hiện tượng chấm bài cảm tính, qua loa hay quá khắt khe. - Trả bài kịp thời, để học sinh thấy được kiến thức thực tế của mình. Giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường nắm bắt được kịp thời chất lượng học tập của học sinh. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học. - Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, nhưng phù hợp với tâm lý của học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề. - Việc đánh giá học sinh phải thực hiện đúng quy chế, động viên khen thưởng học sinh kịp thời. Có như vậy kết quả kiểm tra mới phản ánh đúng trình độ thực tế của học sinh theo đúng yêu cầu, mục đích giáo dục. Giải pháp 6: Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Đề nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị, tổ chuyên môn có một vai trò hết sức quan trọng . + Là nơi trực tiếp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cho từng lớp, từng giáo viên. + Là nơi tực tiếp đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của từng giáo viên và báo cáo với Ban giám hiệu để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Vào đầu năm học, sau khi ổn định, tổ khối thông qua nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng chung của khối, trên cơ sở đó, trong các năm học trước tổ họp phân loại đối tượng học sinh , thành lập nhóm học sinh giỏi và nhóm học sinh còn yếu kém một số mặt để phân công giáo viên bồi dưỡng và phụ đạo. Năm học 2014-2015 thực hiện thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, không tổ chức bồi dưỡng HSG nhưng chúng tôi vẫn có kế hoạch phụ đạo cho một số em còn yếu kém một số mặt, HS khuyết tật và học sinh cá biệt, nhằm giúp các em sớm hòa nhập. Năm hoc 2014-2015, khối 3 chúng tôi hướng các em thi giải toán qua mạng đạt giải Nhất, Nhì và giải Tư cấp Huyện. Giải pháp 7: tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: Tổ chuyên môn thực hiện bước hai trong quy trình đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn, là đơn vị kiểm chứng tự đánh giá của từng giáo viên với đầy đủ minh chứng sát thực nhất.Trong quá trình giáo viên tự đánh gía tổ trưởng có trách nhiệm giúp đỡ, khuyến khích làm rỏ các minh chứng. đồng thời có trách nhiệm kiểm tra tự đánh giá của giáo viên, tổ chức cho toàn tổ tham gia nhận xét góp ý kiến, ghi điểm và lập báo cáo đánh giá của tổ gữi lên Hiệu trưởng. Giải pháp 8: Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn: Để nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên môn, trước hết phải nói đến vai trò của người tổ trưởng. -Muốn chỉ đạo tốt hoạt động của tổ hơn ai hết tổ trưởng phải là người tích cực đi đầu, xung phong gương mẫu trong mội hoạt động , có kiến thức vững vàng, và nhất là hoạt động phải có kế hoạch dài hơi. - Phải luôn là người nhiệt tình, kiên quyết, giám quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc. Có nhiều dóng góp tích cực trong việc xây dựng tập thể vững mạnh. - Là người bạn, người đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp về vật chất lẫn tinh thần. Điều cốt yếu là biết động viên tinh thần, khích lệ sự cố gắng phấn đấu của mội thành viên trong tổ. - Nhà trường quy định mỗi tháng phải sinh họat chuyên môn 2 lần vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng. + Nội dung họp tổ chuyên môn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành chính như thi đua, kỷ luật, nề nếp ... chỉ được chiếm không quá 1/3 thời gian họp tổ.Thời gian còn lại, tổ chuyên môn cần trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm trong công tác vận động và duy trì sĩ số học sinh, phương pháp dạy học tích cực, xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học, thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần. PHẦN III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động của tổ chuyên môn và kết quả dạy học có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: Tổ trưởng chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên trong tổ trong vấn đề chuyên môn, kịp thời nắm bắt, được những khó khăn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để phân công nhiệm vụ cho giáo viên rõ ràng, dễ thực hiện; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của tổ khoa học, linh hoạt và sáng tạo hơn. Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ và hào hứng, thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên môn thể hiện được tính dân chủ, cởi mở. Các thành viên chủ động, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt. Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đoàn kết hơn. Mỗi một giáo viên đều có ý thức tực học để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ . Cụ thể đ/c nào cũng đảm bảo tối thiểu mỗi tháng 1 chuyên đề có chất lượng. Các giáo viên trong tổ đã thể hiện sự ham học hỏi để tự tìm ra nhiều kiến thức bổ ích, lí thú. Điều đáng nói là kiến thức , kinh nghiệm dạy học của giáo viên được nâng lên đáng kể, qua đánh giá xếp loại hằng năm tất cả các giáo viên trong tổ đều được xếp xuất sắc, có năng lực chuyên môn tốt.. Qua sinh hoạt tố đã bổ sung cho giáo viên những kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. - Hoạt động của tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, hay công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học. - Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn đồng bộ chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong các hoạt động của tổ. Về phía học sinh: - Chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao và củng cố vững chắc. Tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh lên lớp thẳng tăng dần theo hằng năm.Tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm dần . - Tinh thần, ý thức học tập của học sinh được nâng cao, tỉ lệ học sinh bỏ học nửa chừng giảm đã không còn - Nhiều học sinh biết tự học, tham gia thảo luận nhóm hăng hái, biết hỗ trợ nhau hoàn thành công việc chung. Học sinh nghe, đọc, nói viết và tính toán thành thạo, tham gia các hoạt động học tập và giáo dục một cách chủ động và tự giác. - Nhiều em biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống như giải thích một số hiện tượng thiên nhiên, thực hành đo đạc, tính toán chu vi, diện tích, một số vật thường gặp, thường dùng trong thực tiễn. - Nhiều học sinh biết trình bày và trình bày vấn đề một cách lưu loát. PHẦN IV KẾT LUẬN CHUNG 1. Bài học kinh nghiệm Để xây dựng được tập thể vững mạnh có đội ngũ giáo viên “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, điều cốt lõi là phải tổ chức tốt các hoạt động ở tổ chuyên môn, bỡi vậy người quản lí giáo dục, mà trực tiếp là Ban Giám hiệu nhà trường cần quan tâm chỉ đạo sâu sát các hoạt động của tổ chuyên môn. Quá trình chỉ đạo các hoạt động của tổ chuyên môn và thông qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiêm tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiêm để nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân và tổ khối như sau: 1- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của trường để xây dựng kế hoạch hoạt động của từng cá nhân thông qua đó dể xây dựng kế hoạch của tổ với những giải pháp thiết thực. 2- Người tổ trưởng chuyên môn phải thực sự gương mầu trong phong trào tự học, tự bồi dưỡng, có tinh thần trách nhiệm đặc biệt là phải có tính quyết đoán song phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tổ viên. 3- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Hàng tháng, hàng kì phải thực hiện đúng theo kế họach đề ra. Tổ chức đánh giả việc thực hiện kế hoạch nghiêm túc thông qua đó
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan