Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viê...

Tài liệu Skkn một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên tiểu học

.PDF
29
1357
115

Mô tả:

Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương MỤC LỤC Tên nội dung Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 5 II. PHẦN NỘI DUNG 5 1. Cơ sở lí luận 5 2. Thực trạng 7 2.1 Thuận lợi - khó khăn 7 2.2 Thành công - hạn chế 8 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu 9 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động... 9 2.5 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra 10 3. Giải pháp, biện pháp: 15 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp. 15 3.2 Nội dung và cách thực hiện giải pháp, biện pháp 15 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 20 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 21 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 21 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa họccủa vấn đề 21 nghiên cứu III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 23 1. Kết luận 23 2. Kiến nghị 26 Tài liệu tham khảo 29 Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 1 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền tảng giáo dục được coi là nhân tố quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực và góp phần khẳng định sự thành đạt của mỗi con người trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Chính vì vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", luôn đánh giá cao về vai trò của đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nói riêng, hàng năm đầu tư rất nhiều ngân sách cho giáo dụcvà đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển giáo dục của nước nhà. Để phát triển sự nghiệp giáo dục & đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học đề ra, bước đầu hình thành nhân cách con người và giáo dục các em phát triển toàn diện. Vì vậy vị trí của người giáo viên chủ nhiệm có một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình dạy học. Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục & đào tạo ở nước ta có nhiều đổi mới được xã hội rất quan tâm, đồng tình ủng hộ, thành tích của giáo dục đạt được trong nhiều năm qua rất đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy chúng ta có thể nhận định rằng “Để có được những thành công lớn trong sự nghiệp trồng người đội ngũ giáo viên giữ vị trí then chốt, trong đó phải kể đến đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm”. Muốn có thế hệ HS phát triển toàn diện về mọi mặt thì phải có đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm có năng lực tốt. Để đáp ứng với yêu cầu của xã hội hiện nay phải giáo dục HS phát triển toàn diện: Đức – Trí – Thể - Mỹ. Đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải được bồi dưỡng về mọi mặt ngoài phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn còn phải bồi dưỡng thêm năng lực công tác chủ nhiệm để có đầy đủ yếu tố đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ đổi mới. Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng lớn, có tính chất quyết định năng lực sư phạm của giáo viên, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường hàng năm, bởi vì công tác chủ nhiệm là tổng hợp quá trình lao động sư phạm sáng tạo, kinh nghiệm, tâm huyết,... đòi hỏi Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 2 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương người giáo viên chủ nhiệm phải có kiến thức đa chiều và toàn diện: có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, giỏi về chuyên môn, hiểu biết về tâm lý lứa tuổi, có tình thương đối với HS, trách nhiệm lớn trong công việc, biết hy sinh, luôn sáng tạo, cập nhật những thông tin đổi mới kịp thời, luôn trăn trở và xác định "Tất cả vì học sinh thân yêu" biết bổ sung tinh hoa,... nhằm hoàn thiện mình để gieo vào thế hệ HS những tinh hoa của con người. Hiểu được tính đa dạng của giáo dục, tính phức tạp của của người học, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa có nhiều kinh nghiệm, các giải pháp mà giáo viên chủ nhiệm đã áp dụng nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, từ đó thôi thúc Ban lãnh đạo nhà trường phải có chiến lược, có giải pháp tối ưu để thường xuyên bồi dưỡng nâng cao hơn nữa năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. Trong những năm gần đây đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của trường TH Trưng Vương nói riêng, một số giáo viên đã làm tương đối tốt công tác chủ nhiệm, có kỹ năng nên chất lượng giáo dục toàn diện của HS có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều giáo viên chủ nhiệm còn xem nhẹ vai trò, trách nhiệm của mình, chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để làm tốt công tác này, thực tế so với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường tôi còn nhiều hạn chế về năng lực, cần phải được bồi dưỡng thêm nhiều giải pháp mới để có thể vận dụng trong công tác, giúp HS phát triển một cách toàn diện nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học đề ra và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Có đạt được mục tiêu lớn nêu trên hay không chính là nhờ một phần lớn năng lực công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên. Vì vậy tôi chọn đề tài “Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Mục tiêu của đề tài: Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 3 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương - Đề ra một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương, giúp giáo viên chủ nhiệm nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm để từ đó nêu cao trách nhiệm của mình để làm tốt công tác chủ nhiệm; - Bồi dưỡng thêm năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên; - Nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS và hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học, nhiệm vụ năm học đề ra. Nhiệm vụ của đề tài: - Tìm hiểu thực trạng giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong đơn vị; - Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng; - Xác định được cơ sở lý luận để làm căn cứ cho việc bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho giáo viên; - Khảo nghiệm số liệu trước, sau khi nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp tích cực nhằm bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm tại đơn vị để đạt mục tiêu giáo dục cao hơn; Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. 3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên tiểu học. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 4 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường TH Trưng Vương từ năm học 20132014; 2014-2015; 2015-2016. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Đảng và Nhà nước ta luôn coi trong nền giáo dục, chăm lo vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc, luôn nhận định rằng "Những con người thầm lặng chiến đấu trên mặt trận văn hóa luôn thiết tha gắn bó với lý tưởng Cách mạng, Họ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, có ý chí kiên cường, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào công cuộc xây dựng sự nghiệp Giáo dục, chính vì thế mà nhân dân ta ai cũng gọi Họ là Thầy, là Cô. Là đội ngũ tiên phong trong mọi lĩnh vực, luôn giữ gìn và truyền tinh hoa văn hóa của dân tộc cho lớp lớp thế hệ cháu con, kế thừa di sản văn hóa, và phát huy các giá trị văn hoá, thông qua giáo dục con người truyền tải nền văn minh tiên tiến, chiếm lĩnh tri thức khoa học cho nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam ta, giáo dục làm chủ trí thức khoa học và công nghệ hiện đại, có sự kế thừa của thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dần sánh kịp các nước tiên tiến trên thế giới, đạt được điều mong ước của Bác Hồ kính yêu ”. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 5 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Lực lượng duy nhất có thể giúp thế hệ trẻ thắp sáng ngọn lửa tri thức, phát triển toàn diện về mọi mặt góp phần hình thành nhân cách không ai khác đó chính là đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy và kiêm nhiệm làm công tác chủ nhiệm. Như chúng ta đã biết trong sự nghiệp trồng người thì sự đóng góp của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng, góp phần vào giáo dục con người bồi dưỡng nhân tài và hoàn thiện nhân cách: “Phải có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có tính nhân văn cao thì mới có đủ chất để giáo dục nhân cách cho HS, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường cao hay không, có hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm học đề ra hay không, có tạo được sự chuyển biến trong sự nghiệp giáo dục hiện nay hay không, người quyết định là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Thực tiễn cho thấy đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính góp phần góp phần hình thành nhân cách con người, quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Nói đến chất giáo dục toàn diện thì phải kể đến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường. Họ là những người gieo vào thế hệ trẻ tâm hồn trong sáng, nghĩa cử cao đẹp, biết giữ gìn bản sắc văn hóa nhân loại và tiếp thu tinh hoa văn hoá tiên tiến trên thế giới để làm chủ tương lai đất nước và con người. Chính đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường tạo ra giá trị giáo dục cao quý nhất đó là những con người có đủ các phẩm chất và năng lực: đức – trí – thể - mĩ, tạo ra nhiều giá trị khác cho cuộc sống của bản thân. Trong nhà trường muốn nâng cao chất lượng đội ngũ phải chú trọng việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy mà việc bồi dưỡng để nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trở thành nhiệm vụ cần thiết, quan trọng nhất hiện nay trong nhà trường chúng tôi. Theo một số nhà khoa học “Bồi dưỡng là các hoạt động bồi bổ, làm tăng thêm trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm giúp cho giáo viên chủ Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 6 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương nhiệm thực hiện công việc đạt kết quả tốt hơn. Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên giúp nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục. Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên là để Phục vụ cho chiến lược phát triển giáo dục lâu dài của nhà trường. Giúp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thuận lợi khi giáo dục HS, có ý thức trách nhiệm cao, thái độ tích cực trong công tác. Nêu cao tinh thần giáo dục HS về mọi mặt, giáo viên làm việc hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin trong cha mẹ HS. Nâng cao ý thức trách nhiệm, có kỹ năng công tác chủ nhiệm tốt, thói quen tự học tự rèn, có khả năng tự đánh giá về mọi mặt của giáo viên và HS. Làm tiền đề, đúc rút kinh nghiệm để tham gia cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp đạt hiệu quả. 2.Thực trạng 2.1. Thuận lợi - khó khăn Nhà trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề về công tác chủ nhiệm nhằm bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên; phân công giáo viên có kinh nghiệm, đảm bảo đủ số lượng mỗi giáo viên chủ nhiệm một lớp. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đại đa số chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, yêu nghề; một số giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tốt. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 7 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Bên cạnh những thuận lợi trên việc bồi dưỡng năng lực công tác công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường còn gặp một số khó khăn như sau: Nhận thức của một số giáo viên chủ nhiệm chưa cao trong việc xác định vai trò, trách nhiệm của mình, vẫn còn một số giáo viên chủ nhiệm chưa nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao, đối phó trong công tác chủ nhiệm, chưa đầu tư quan tâm nhiều đến công tác này. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa có tính bền vững, trình độ chuyên môn không đồng đều, nhiều độ tuổi khác nhau, một vài giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh giữa các lớp chưa đồng đều, một số giáo viên ngại nhận công tác chủ nhiệm, tư tưởng của một vài giáo viên cao tuổi chưa tích cực, số lượng HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, HS khuyết tật, HS dân tộc thiểu số ở một số lớp tương đối nhiều, một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến con em,… nên việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên gặp khó khăn. 2.2. Thành công - hạn chế Phần lớn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm chất lượng giáo dục, là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ của mỗi giáo viên khi được phân công nhiệm vụ, nhiều giáo viên đã có ý thức tự học tự rèn tốt, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS hàng năm năm sau cao hơn năm trước, số lượng, kết quả các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh của giáo viên và HS ngày càng tăng, khi giao công tác chủ nhiệm nhiều giáo viên vui vẻ, xung phong nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt và tích cực tham gia công tác bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm trong sinh hoạt chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế đó là: Một số giáo viên chưa làm tốt công tác chủ nhiệm, chưa thực sự nhiệt tình, còn hạn chế về kinh nghiệm, về kỹ năng sư phạm trong việc sử dụng các giải pháp công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo dục Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 8 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở một số lớp chưa cao, chưa tích cực trong việc tự học tự rèn, tham gia bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm. Giáo viên chưa đam mê công tác chủ nhiệm. 2.3. Mặt mạnh - mặt yếu Một số giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn cao được đào tạo chính quy, nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm, biết vận dụng kinh nghiệm công tác chủ nhiệm của năm trước để bổ sung điều chỉnh cho năm sau, linh hoạt, sáng tạo trong việc giáo dục HS phát triển toàn diện, cập nhật nhanh những đổi mới về giáo dục, xã hội; tiên phong trong công tác chủ nhiệm. Một số giáo viên chưa tích cực bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm, có tư tưởng xem nhẹ, chưa đầu tư nhiều trong công tác chủ nhiệm,... 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động… Trong những năm gần đây nhờ sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, sự chỉ đạo linh hoạt, sự quan tâm của BGH nhà trường và nhận thức của một số giáo viên chủ nhiệm cao, hiểu được vai trò, tầm quan trọng công tác chủ nhiệm, học sinh ngoan, phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục con em,… Bên cạnh đó một số nguyên nhân, yếu tố tác động khác như: - Một số giáo viên chủ nhiệm tuổi cao, chưa linh hoạt trong công tác, hạn chế về kinh nghiệm; - Chưa thật sự tâm huyết với công tác chủ nhiệm, nhận thức chưa sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, đối phó để hoàn thành công tác chủ nhiệm. - Do áp lực quá nhiều công việc - Năng lực công tác chủ nhiệm của giáo viên không đồng đều; - Ý thức tự giác của một số giáo viên chưa cao: chưa chịu khó rèn luyện và học hỏi kinh nghiệm,… Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 9 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra Số lượng và trình độ giáo viên chủ nhiệm Năm học T.số T.số GVCN CBQL Trình độ chuyên môn GV GVCN là Đảng Nữ viên Đại Cao Trung Sau đại học đẳng cấp học 2013-2014 11 02 5 5 2 6 03 0 2014-2015 11 02 6 6 2 7 02 0 2015-2016 11 02 6 6 2 7 02 0 Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đủ về số lượng, 100% giáo viên chủ nhiệm có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó giáo viên trên chuẩn đạt 81,8 %. Đội ngũ giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tương đối đồng đều. Đa số đội ngũ giáo viên chủ nhiệm xác định rõ mục tiêu của giáo dục tiểu học: Giáo dục HS có đủ Đức – Trí - Thể - Mĩ, tận tụy với học sinh. Trong ba năm gần đây theo nhà trường đánh giá có 6/11 giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên chủ nhiệm tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 8/11, cấp huyện đạt 5/11, thi viết chữ đẹp cấp trường đạt 7/11, cấp huyện đạt 3/11, tham gia thi thiết kế bài giảng E-learning đạt cấp huyện, nhìn chung đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tham gia nhiều phong trào và đạt kết quả, có 03 giáo viên làm công tác chủ nhiệm mới ra trường tuổi nghề ít, tuổi đời còn trẻ nhiệt tình nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm; có 08 giáo viên tuổi đời tương đối cao, có thâm niên và làm tốt công tác chủ nhiệm hàng năm lần lượt nghỉ hưu, luân chuyển công tác, một số giáo viên tuy nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm nhưng chưa sáng tạo trong việc đổi mới các giải pháp, việc tự học tự rèn để nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm còn hạn chế, chưa đáp ứng đáp ứng nhu cầu mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 10 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Nhà trường có Chi bộ Đảng lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm, Phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo sát sao mọi hoạt động. BGH xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm nên trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tổ chức các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, họp Hội đồng chủ nhiệm, thảo luận các giải pháp nhằm bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên; đầu năm học ban giám hiệu bàn bạc, xét năng lực, có kinh nghiệm,… để phân công công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ số lượng 11 giáo viên/11 lớp. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm được bồi dưỡng kiến thức chính trị thường xuyên thông qua các đợt học chính trị hè hàng năm, các đợt học Nghị quyết,… nên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đại đa số chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tương đối trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, yêu nghề; một số giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tốt, có uy tín trong tập thể nhà trường, được HS quý mến và phụ huynh tin tưởng, được nhà trường đánh giá cao, làm căn cứ xét thi đua khen thưởng cuối năm học. Song song với những vấn đề làm được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế về năng lực công tác công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường cụ thể: Một số giáo viên chủ nhiệm chưa xác định vai trò, tầm quan trọng công tác chủ nhiệm, chủ yếu là đối phó, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ, nên chưa đầu tư nhiều về thời gian, công sức, vẫn còn một số giáo viên chủ nhiệm chưa nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao, trong công tác chủ nhiệm, chưa quan tâm nhiều đến công tác này thường lo dạy xong là về, chưa chú trọng giáo dục HS phát triển toàn diện. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa có tính bền vững: do luân chuyển công tác, nghỉ sản, tuổi tác, trình độ chuyên môn không Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 11 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương đồng đều nhiều giáo viên Trung cấp chưa tích cực trong việc tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số giáo viên phản ứng khi nhận công tác chủ nhiệm, tư tưởng của một vài giáo viên gần được nghỉ hưu chưa tích cực, chưa đầu tư, một số lớp nhiều HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ ly dị, HS khuyết tật, HS dân tộc thiểu số tương, có lớp 04 HS khuyết tật và thiểu năng trí tuệ, một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến con em chủ yếu khoán trắng trách nhiệm cho nhà trường cho giáo viên chủ nhiệm,… dẫn đến chất lượng giáo dục HS toàn diện của học sinh giữa các lớp chưa đồng đều, việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên gặp khó khăn, năng lực công tác chủ nhiệm ở một số giáo viên lãnh đạo nhà trường đánh giá chưa cao. Nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực công tác chủ nhiệm là: Nhiều giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường còn hạn chế nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm Đa số giáo viên chưa đam mê công tác chủ nhiệm Áp lực công việc nhiều, có quá nhiều cuộc thi đối với giáo viên và học sinh Nhiều hoàn cảnh gia đình giáo viên, HS khó khăn về tinh thần, vật chất Một số giáo viên nghỉ sản thời gian dài, sức khỏe chưa tốt Quan niệm trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa đúng đắn “Quan trọng gì công tác chủ nhiệm” Chưa có nguồn động viên khen thưởng về vật chất đối với giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tốt. Chưa tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng, chưa tận tụy, chưa đầu tư về trách nhiệm, về thời gian,... Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến năng lực công tác chủ nhiệm và chất lượng giáo dục toàn diện HS trong nhà trường. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 12 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Năng lực công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường đã phần nào đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục tiểu học đề ra, nhưng để đạt ở mức độ cao hơn thì đội ngũ cán bộ quản lý phải tìm ra những giải pháp tích cực hơn để bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu giáo dục đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay, ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thông qua các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, nhà trường đã bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm nhận thức được vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị trong giao dục. Cụ thể đã tổ chức học tập quán triệt sâu sắc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cuộc vận động và phong trào:chỉ thị 03/CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên chủ nhiệm tham gia học tập để nâng cao nhận thức, trình độ. Kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường động viên giáo viên thường xuyên bồi dưỡng nhận thức, năng lực chủ nhiệm, yên tâm gắn bó với nghề, bám trường, bám lớp, yêu nghề, mến trẻ, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục”. Ngoài ra, trường có kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên ngay từ đầu năm học, thể hiện cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch tháng, kỳ, năm. Bố trí phân công hợp lý các giáo viên chủ nhiệm dự các chuyên đề do Phòng GD&ĐT cũng như Cụm chuyên môn tổ chức. Thường xuyên thực hiện chuyên đề về công tác chủ nhiệm để trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn giải pháp nâng Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 13 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương cao năng lực công tác chủ nhiệm. Ban giám hiệu phân công giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên trẻ. Động viên giáo viên chủ nhiệm phải tích cực tự học tự rèn. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên bằng nhiều hình thức: kiểm tra trên lớp các lĩnh vực của HS, sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi chất lượng giáo dục HS, dự giờ, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,…để đánh giá năng lực công tác chủ nhiệm của giáo viên, kịp thời nhắc nhở, giúp đỡ những thiếu sót khi thực hiện, dự sinh hoạt tổ chuyên môn để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên. Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên được tiến hành theo kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chú trọng nhân rộng kinh nghiệm làm tôt công tác chủ nhiệm. Ngay từ đầu năm Ban giám hiệu hướng cho giáo viên chủ nhiệm đăng ký sáng kiến kinh nghiệm nói về công tác chủ nhiệm. có kế hoạch để giáo viên báo cáo sáng kiến kinh nghiệm của mình và tiến hành đánh giá phân loại sáng kiến kinh nghiệm. Chú trọng các sáng kiến kinh nghiệm hay vận dụng hiệu quả, nhân rộng để giáo viên học tập và có phần thưởng xứng đáng cho sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cao. Bên cạnh các việc làm trên nhà trường còn có kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục trong việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm. Ban giám hiệu tạo mọi điều kiện để giáo viên giúp nhau về công tác chủ nhiệm tạo sự đồng đều trong đội ngũ. Nhà trường đặt ra yêu cầu cao hơn đối với giáo viên chủ nhiệm về tác phong làm việc, thời gian, tâm huyết, chủ động nghiên cứu những đổi mới để nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm. Từ những việc làm trên đã giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ý thức được việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm để góp giúp HS phát triển Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 14 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương toàn diện, hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra. 3. Giải pháp, biện pháp 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp đề ra có vai trò quan trọng hàng đầu giúp BGH nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao hơn; giáo viên phát huy được năng lực công tác chủ nhiệm, nhận thức sâu sắc việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm là quan trọng và cần thiết, mỗi giải pháp sẽ giải quyết được một vấn đề giúp giáo viên nâng cao ý thức tự học, tự rèn, biết sáng tạo,… những giải pháp này thành công sẽ góp phần nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường, giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ giáo dục HS phát triển toàn diện, tạo niềm tin trong phụ huynh. 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp * Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên: Ban giám hiệu Xác định đây là việc làm khó nhưng không thể không làm, mà coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu tuyên truyền bằng nhiều hình thức cùng với sự cộng tác của lực lượng trong và ngoài nhà trường. Thực hiện bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên có đầy đủ các yếu tố: năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Ngoài ra xác định rõ trong lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên chủ nhiệm khắc phục hoàn cảnh khó khăn để thực hiện bằng được việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của Ban lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 15 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương * Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá, phân loại chính xác đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với các bước sau: - Phân loại giáo viên chủ nhiệm: Vào đầu năm học, Ban giám hiệu phân loại chất lượng giáo viên chủ nhiệm: Căn cứ vào kết quả kiểm tra chuyên môn trong năm, thông qua theo dõi, trao đổi với đồng nghiệp, khảo sát học sinh mà giáo viên chủ nhiệm. So sánh mức độ tiến bộ của giáo viên chủ nhiệm đạt ở mức nào, nếu giáo viên ở trường khác chuyển đến thì tìm hiểu qua cán bộ quản lý ở trường cũ. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác chủ nhiệm để xác định năng lực để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm Kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên được đưa vào kế hoạch của nhà trường, kế hoạch hoạt động chuyên môn năm, kì, tháng, tuần và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm, đưa vào nghị quyết hội nghị viên chức đầu năm. Phân công tổ trưởng chuyên môn, giáo viên năng lực công tác chủ nhiệm vững vàng giúp đỡ những giáo viên có năng lực chủ nhiệm hạn chế. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho giáo viên còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. - Thành lập hội đồng bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm Chủ tịch hội đồng bồi dưỡng là Hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng bồi dưỡng: Phó Hiệu trưởng Thành viên hội đồng bồi dưỡng: Các tổ trưởng tổ chuyên môn và một số giáo viên có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 16 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương * Bồi dưỡng phẩm chất chính trị nhận thức cho đội ngũ: Quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nắm được nhiệm vụ trọng tâm của năm học từ đó nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm. Tổ chức học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo chuyên môn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm nêu cao ý thức tinh thần và trách nhiệm. Tổ chức họp hội đồng chủ nhiệm góp ý, bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại; cuối năm. - Bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên Để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm trước hết giáo viên phải tận tâm, tận tụy, xác định cô giáo chủ nhiệm như mẹ hiền, phải lập kế hoạch chủ nhiệm cụ thể, chi tiết năm - kì - tháng - tuần. Lập kế hoạch chủ nhiệm trên cơ sở định hướng chỉ đạo của cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thông qua sinh hoạt Hội đồng chủ nhiệm, các buổi chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn Tư vấn giáo viên lập kế hoạch chủ nhiệm phù hợp, vận dụng các giải pháp phù hợp, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình tiến bộ, kịp thời tuyên dương khen thường giáo viên chủ nhiệm có năng lưc, làm tốt công tác. Các giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên rất quan trọng, phong phú và đa dạng, mỗi giải pháp đều có những ưu điểm, tác dụng riêng, phải phù hợp với thực tiễn, mang tính tích cực, linh hoạt và hiệu quả. Chọn những giải pháp phù hợp , , Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 17 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương - Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên thông qua tổ chức chuyên đề Công tác chủ nhiệm là một trong những lĩnh vực khó trong quá trình giáo dục HS phát triển toàn diện, dàn trải nhiều nội dung, có nhiều giải pháp, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải biết vận dụng các giải pháp một cách linh hoạt có nghệ thuật. Không phải giáo viên chủ nhiệm nào cũng có năng lực tốt, để có được những kinh nghiệm từ nhiều phía, nhà trường tổ chức chuyên đề bằng nhiều hình thức giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm. Phân công giáo viên có năng lực về công tác chủ nhiệm cùng BGH chọn nội dung và hình thức tổ chức chuyên đề. Ví dụ: Chọn nội dung "GV chủ nhiệm giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS", hình thức: Báo cáo chuyên đề cấp trường 100% Ban giám hiệu, giáo viên tham dự, kết thúc nội dung chỉ đạo góp ý, thống nhất thực nhiện. Những sáng kiến kinh nghiệm được cấp trên công nhận có đề tài về công tác chủ nhiệm thì Ban giám hiệu phân công giáo viên báo cáo trước buổi sinh hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi, tự học tập kinh nghiệm cho bản thân. Tích cực tham dự chuyên đề cấp cụm về công tác chủ nhiệm. Phó Hiệu trưởng trao đổi những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm công tác chủ nhiệm mang lại hiệu quả cao, lồng ghép trong buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc thực hiện chuyên đề riêng. - Dự giờ thăm lớp: Thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp giúp giáo viên chủ nhiệm thể hiện năng lực của mình trong mọi hoạt động, sau khi dự giờ xong có thể khảo sát HS một vài lĩnh vực giáo dục để đánh giá năng lực chủ nhiệm. * Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 18 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương Quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: ít nhất mỗi tháng 2 lần, BGH duyệt kế hoạch của tổ để chỉ đạo tổ sinh hoạt có hiệu quả. Chọn tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có năng lực công tác chủ nhiệm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh đạo tổ, giao quyền chủ động cho tổ trưởng để điều hành hoạt động chuyên môn trong tổ, những vấn đề cần thiết sẽ kiến nghị với BGH để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Nội dung sinh hoạt tổ: Triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng tháng, trao đổi thảo luận những vấn đề mà tổ viên còn lúng túng, chia sẻ kinh nghiệm, …. * Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá Kiểm tra đánh giá nhằm giúp giáo viên phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. Kiểm tra với nhiều nội dung như: giáo án, dự giờ, xem vở ghi của học sinh,…. Hình thức kiểm tra cũng phải phong phú: kiểm tra thường xuyên theo quy định, kiểm tra đột xuất (đối với những giáo viên ý thức chưa cao), … Trong quá trình kiểm tra, người kiểm tra phải chỉ ra được ưu điểm, tồn tại của người được kiểm tra; tránh tư tưởng cào bằng làm thủ tiêu ý chí phấn đấu của những giáo viên có năng lực và ý thức trách nhiệm cao. * Nâng cao công tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo: Đầu năm học Nhà trường triển khai việc đăng kí kế hoạch tự bồi dưỡng đến toàn thể đội ngũ giáo viên, tư vấn các nội dung tự học liên quan đế công tác chủ nhiệm, nêu rõ nội dung bồi dưỡng, người giúp đỡ, thời gian kiểm tra công nhận kết quả tự bồi dưỡng. Động viên giáo viên chủ nhiệm tự học tự rèn bằng nhiều hình thức khác nhau Bình xét thi đua cuối năm cũng chú trọng việc tự học. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 19 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương * Sử dụng các biện pháp động viên, khen thưởng Một yếu tố không thể thiếu được là nguồn động viên kịp thời, khen thưởng thích đáng của cấp trên với những thành tích của giáo viên chủ nhiệm có năng lực tốt. Ban giám hiệu theo dõi phát hiện, đánh giá được trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, động viên những giáo viên có cố gắng vượt khó khăn làm tốt công tác chủ nhiệm, tích cực bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm giỏi, lớp có nhiều học sinh giỏi toàn diện tuyên dương và khen thưởng. Phần thưởng là nguồn động viên có giá trị tinh thần rất lớn, thúc đẩy nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm, đem hết khả năng và trí tuệ phục vụ công tác. Vì vậy BGH nhà trường đã chú ý quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo viên chủ nhiệm yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảm bảo chế độ làm việc cho giáo viên chủ nhiệm theo Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thăm hỏi gia đình giáo viên chủ nhiệm khi có hiếu, hỷ,... Đó là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên chủ nhiệm coi công tác chủ nhiệm là trọng trách lớn của mình. Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để khen thưởng cho những giáo viên chủ nhiệm giỏi và học sinh giỏi. 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp - Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường - BGH nhà trường phải quan tâm việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm. - BGH, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác phối kết hợp, kiểm tra, đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 20 -
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan