Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường tiể...

Tài liệu Skkn một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường tiểu học

.DOC
28
1494
117

Mô tả:

Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương 01 MỤC LỤC Tên nội dung Trang I. Phần mở đầu 2 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Giới hạn của đề tài 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 II. Phần nội dung 5 1. Cơ sở lí luận 5 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 6 3. Nội dung và hình thức của giải pháp 12 a. Mục tiêu của giải pháp 12 b. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 13 c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 20 d.. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm 20 vi và hiệu quả ứng dụng III. Phần kết luận, kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị Nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng Tài liệu tham khảo 23 25 26 27 28 I. Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài. Nền tảng giáo dục được coi là nhân tố quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực và góp phần khẳng định sự thành đạt của mỗi con người trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Chính vì vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", luôn đánh giá cao về vai trò của đội ngũ giáo viên nói chung, đội Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 1 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi nói riêng, hàng năm đầu tư rất nhiều ngân sách cho giáo dục của nước nhà. Để phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học đề ra thì giáo viên chủ nhiệm giỏi giữ vị trí then chốt, quan trọng hàng đầu trong nhà trường. Muốn có chất lượng đội ngũ, chất lượng HS phát triển toàn diện ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện căn bản giáo dục hiện nay, nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học,... đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm giỏi phải được bồi dưỡng về mọi mặt: phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, công tác chủ nhiệm,... trong đó lĩnh vực quan trọng nhất là bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học trong nhà trường. Việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng lớn, có tính chất quyết định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường hàng năm, bởi vì giáo viên chủ nhiệm giỏi là tổng hòa quá trình lao động sư phạm sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm, tâm huyết,... đòi hỏi phải có kiến thức đa chiều và toàn diện: có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, giỏi về chuyên môn, hiểu biết về các văn bản, kĩ năng giải quyết tình huống, có tình thương đối với HS, trách nhiệm lớn trong công việc, biết hy sinh, luôn sáng tạo, cập nhật những thông tin đổi mới, bổ sung kiến thức kịp thời, luôn trăn trở và xác định "Tất cả vì học sinh thân yêu", nhằm đạt được kết quả cao trong công tác. Trước tình hình giáo viên chủ nhiệm giỏi của đơn vị, mỏng về số lượng, non về chất lượng, các giải pháp đã áp dụng bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi trước đây nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, chất lượng đội ngũ hạn chế nhiều mặt, chất lượng giáo dục HS phát triển toàn diện cũng chưa được nâng lên. Trong những năm gần đây chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh hạn chế, nhà trường chưa có nhiều thành tích đáng kể, phụ Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 2 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương huynh chưa đặt niềm tin đối với giáo viên tại trường,... một phần do nhiều giáo viên chủ nhiệm giỏi nhận thức chưa đúng đắn tư tưởng chính trị, xem nhẹ vai trò, trách nhiệm của mình, chưa đầu tư công sức, chưa tích cực tự học tự rèn,... dẫn đến chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi tại đơn vị còn nhiều hạn chế về năng lực. Trước tình hình đó, là người phụ trách chuyên môn tôi trăn trở, muốn khắc phục những hạn chế nêu trên, thấy được sự cần thiết của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, nên tôi đã tìm tòi, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương”. Nhằm giúp giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS, đạt được mục tiêu lớn về chiến lược giáo dục của nhà trường trong tương lai cũng như góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường đề ra trong năm học này. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Mục tiêu: - Đề ra một số giải pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương, giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng chính trị, vai trò, tầm quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm giỏi, việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm trong thời kỳ đổi mới giáo dục hiện nay. - Nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Nhiệm vụ: - Tìm hiểu thực trạng giáo viên chủ nhiệm giỏi tại đơn vị - Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng - Xác định được cơ sở lý luận để làm căn cứ trong việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi - Đưa ra một số giải pháp mới để bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 3 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương - Rút ra bài học kinh nghiệm qua việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi để để giúp nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ . 3. Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương. 4. Giới hạn của đề tài. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi trường TH Trưng Vương từ năm học 20142015; 2015-2016; 2016- 2017; 5. Phương pháp nghiên cứu. a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập; b) Nhóm- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; - Phương pháp khảo nghiệm; c) Phương pháp thống kê toán học II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Như chúng ta đã biết trong sự nghiệp trồng người thì lực lượng duy nhất có thể giúp thế hệ trẻ thắp sáng ngọn lửa tri thức, phát triển toàn diện về mọi mặt góp Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 4 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương phần hình thành nhân cách tốt, không ai khác đó chính là đội ngũ giáo viên, trong đó phải kể đến giáo viên chủ nhiệm giỏi là người giữ vai trò nòng cốt mang tính quyết định cao nhất trong nhà trường. Sự đóng góp của giáo viên chủ nhiệm giỏi là hết sức quan trọng, góp phần vào giáo dục con người bồi dưỡng nhân tài và hoàn thiện nhân cách cho HS: “Phải có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có ý thức vươn lên, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, thường xuyên nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, giỏi về chuyên môn, tự rèn các kĩ năng ứng xử,... có như vậy mới trở thành người giáo viên chủ nhiệm giỏi. Chất lượng đội ngũ, chát lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nâng cao hay không, có hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm học đề ra hay không, có tạo được sự chuyển biến tích cực trong sự nghiệp giáo dục hay không, người quyết định chính là giáo viên chủ nhiệm giỏi. Thực tiễn cho thấy giáo viên chủ nhiệm giỏi là lực lượng chính trong nhà trường, họ là những người tiên phong trong mọi hoạt động, muốn nâng cao chất lượng đội ngũ phải chú trọng việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, xem đây là một nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhất hiện nay mà mỗi giáo viên chủ nhiệm phải tích cực tham gia, nhà trường phải qua tâm đầu tư. Thông qua các hướng dẫn, văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, qua thực tế để bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi đó là: - TT43/2012/TT-BGDĐT & Điều lệ Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi - Quyết đinh số 16/2016/QĐ-BGDĐT Chuẩn kiến thức, kĩ năng - TT30/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học - TT22 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học - QĐ số 14/ 2007/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 5 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương - TT41/2010/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học - Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đào tạo - TT 36/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi - TT 28/2009/TT-BGD-ĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông,... Việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học là để Phục vụ cho chiến lược phát triển giáo dục lâu dài của nhà trường. Làm tiền đề cho giáo viên chủ nhiệm giỏi vận dụng, tham gia các cuộc thi đạt kết quả, có ý thức trách nhiệm cao, thái độ tích cực trong công tác. Nêu cao hiệu quả làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin trong phụ huynh và HS. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu (Phân tích, đánh giá các nội dung, vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra, cần có số liệu cụ thể minh họa). Nhà trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT. Giáo viên chủ nhiệm giỏi đa số nhiệt tình, có trách nhiệm, nhưng các lĩnh vực trong tiêu chí giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa đạt yêu cầu so với quy định đề ra. Trong những năm học trước đây, giáo viên chủ nhiệm giỏi tại nhà trường có nhưng hạn chế cả về số lượng và chất lượng, phần lớn do nhận thức chưa sâu sắc, xem nhẹ công tác chủ nhiệm giỏi, họ thường lo chất lượng dạy - học, chưa đầu tư đến các lĩnh vực khác, tư tưởng của một số giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa xác định rõ vai trò tầm quan trọng, họ nhận thức rằng “Giáo viên hoàn thành công tác chủ nhiệm là được, chứ cần gì phải là giáo viên chủ nhiệm giỏi”. Do áp lực công việc: quá nhiều cuộc thi do các cấp tổ chức, nhiều phong trào phải tham gia, nhiều yếu tố Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 6 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương khách quan, chủ quan tác động nên hầu như tập trung lo hoàn thành công việc chuyên môn, ít đầu tư cho công tác này. Một số giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường có nhiều cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiệu quả so với yêu cầu và quy định hiện nay thì đang ở mức thấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi có kiến thức nhưng chưa năng động, sáng tạo, chưa đầu tư thời nghiên cứu các hướng dẫn, văn bản liên quan đến giáo dục, chưa tích cực rèn luyện các kỹ năng về ứng xử, kể chuyện, làm hồ sơ, viết sáng kiến kinh nghiệm, ngại tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, Giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa tích cực trong việc tham gia bồi dưỡng năng lực, còn hạn chế về nhiều mặt. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành các chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành đề ra, một số giáo viên chủ nhiệm giỏi trẻ khoẻ, năng động, sáng tạo, yêu nghề, trình độ chuyên môn cao, nhưng vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay. Trước đây những tiêu chí, yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi cũng chưa đòi hỏi cao như hiện nay, nhà trường chưa quan tâm chú trọng bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi cũng chưa có chiến lược bền vững, các giải pháp trước đây đã vận dụng tương đối hiệu quả, nhưng áp dụng trong thực tế hiện nay thì còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu của quy định đề ra. Nhận thức của một số giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa cao về tư tưởng chính trị, vai trò, trách nhiệm chưa cao, ngại nghiên cứu các hướng dẫn, văn bản đổi mới liên quan đến giáo dục hiện nay, chưa chú trọng đầu tư làm hồ sơ, rèn luyện năng khiếu ứng xử, năng khiếu kể chuyện, trình độ và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều, nhiều độ tuổi khác nhau, ngại đăng kí ngại dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, tư tưởng của một vài giáo viên cao tuổi chưa tích cực, có tư tưởng nghỉ chế độ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh trước đây đạt ở mức thấp, một số lớp có nhiều HS hoàn cảnh gia đình khó khăn, HS khuyết tật, HS dân tộc Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 7 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương thiểu số, một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến con em, do tâm lý chủ quan, chưa xác định rõ tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm giỏi, có tư tưởng cào bằng “Quan trọng gì giáo viên chủ nhiệm giỏi, hoàn thành nhiệm vụ là được ”. Chính vì vậy mà những năm học trước đây số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi của nhà trường đạt tỉ lệ thấp, chất lượng giáo dục toàn diện của HS hàng năm đạt mức độ chưa cao, họ chưa chú trọng đầu tư các kĩ năng nghiệp vụ khác, ngại tham gia cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, phần lớn do hạn chế về năng lực, ngại tìm tòi nghiên cứu các văn bản, thông tư, điều lệ, những đổi mới về giáo dục hiện nay cũng như các kĩ năng khác. Bên cạnh đó nhà trường cũng chưa đầu tư nhiều về công tác chủ nhiệm giỏi, chưa có chiến lược, các giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trước đây còn hạn chế, chưa tích cực, hiệu quả đạt được chưa cao, một phần do quá nhiều công việc chỉ đạo chuyên môn, hầu như lo đầu tư chất lượng dạy, chất lượng học, chất lượng mũi nhọn, đại trà, các phong trào văn nghệ thể dục thể thao,… nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản, TT43/2012/TT-BGD ĐT & Điều lệ Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, Điều lệ trường tiểu học,… chưa tuyên truyền sâu rộng về vai trò tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay, chưa tìm hiểu kỹ tâm lý của giáo viên chủ nhiệm giỏi, chưa hiểu hết tâm tư nguyện vọng của họ, do những năm học trước đây quy mô giáo viên chủ nhiệm giỏi còn hạn chế ở cấp trường, chưa tôn vinh giáo viên chủ nhiệm giỏi, chưa thường xuyên bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi. trước yêu cầu đổi mới hiện nay, đòi hỏi người quản lý, giáo viên chủ nhiệm giỏi phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa về lĩnh vực này, trong những năm học gần đây số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhà trường cũng thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, những giáo viên chủ nhiệm giỏi ngày càng phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, linh hoạt sáng tạo trong công tác chủ nhiệm, luôn tìm tòi học hỏi, tích cực trong công tác tự học tự rèn, giáo dục HS phát triển toàn diện đạt mức độ cao, nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 8 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương đề ra trong năm học, tạo niềm tin trong phụ huynh nói riêng và nhân dân nói chung. Trong thực tế cho thấy những giáo viên chủ nhiệm giỏi thường là những giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỉ luật tốt, luôn đi đầu trong mọi phong trào, có chí hướng phấn đấu vươn lên, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt thành tích cao trong các cuộc thi, chất lượng giáo dục toàn diện của HS cũng cao hơn,… Theo thống kê, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường khi tham gia các phong trào, các cuộc thi do các cấp tổ chức đều đạt kết quả 100% : Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp huyện, thi thiết kế bài giảng E-learning cấp huyện, thi văn nghệ, thể thao, các phong trào khác,… nhìn chung đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi là đội quân “Tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường”. Hiện nay nhà trường có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tham gia thi cấp huyện 01 Đ/C đạt tỉ lệ 100%, có giáo viên tuổi đời, tuổi nghề chưa cao nhưng rất giỏi về công tác chủ nhiệm, có 02 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường mới vào nghề, tuổi nghề, tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rất nhiệt tình, trách nhiệm cao, có năng lực tốt về công tác chủ nhiệm, có 06 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường tuổi đời tương đối cao, thâm niên nghề nghiệp nhiều, hàng năm lần lượt nghỉ hưu, có nhiều giáo viên chủ nhiệm giỏi phải đảm nhiệm những trọng trách kiêm nhiệm khác trong nhà trường, việc tự học tự rèn, bồi dưỡng chưa tích cực, năng lực công tác chủ nhiệm còn hạn chế. Một phần do tuổi cao, có tư tưởng nghỉ chế độ nên không muốn phấn đấu, hạn chế đầu tư cho công tác này. Phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo sát sao và đặc biệt quan tâm lĩnh vực giáo viên chủ nhiệm giỏi. BGH xác định vai trò, tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm giỏi nên trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tổ chức các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, họp Hội đồng chủ nhiệm, đề ra các giải pháp, tổ chức thảo luận các giải pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 9 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương viên tiểu học. Vào đầu năm học ban giám hiệu bàn bạc, xem xét năng lực, kinh nghiệm, kết quả của giáo viên chủ nhiệm giỏi năm trước để phân công công tác chủ nhiệm cho năm học sau, đảm bảo đủ số lượng 11 giáo viên/11 lớp. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi được bồi dưỡng kiến thức chính trị thường xuyên thông qua các đợt học chính trị hè hàng năm, các đợt học Nghị quyết,… nên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đại đa số chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, không vi phạm đạo đức nhà giáo, giáo viên chủ nhiệm giỏi tương đối trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, yêu nghề, một số giáo viên có năng lực chủ nhiệm giỏi, có uy tín trong tập thể nhà trường, được HS tin yêu và phụ huynh quý mến, được nhà trường đánh giá cao. Trước đây đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa có tính bền vững: Nghỉ hưu, nghỉ chế độ, trình độ chuyên môn không đồng đều nhiều giáo viên Trung cấp chưa tích cực trong việc tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số giáo viên chủ nhiệm giỏi phản ứng khi giao nhiệm vụ tham gia các cuộc thi, tư tưởng của một vài giáo viên chủ nhiệm giỏi gần được nghỉ hưu chưa tích cực, chưa đầu tư, thêm vào đó một số lớp nhiều HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ ly dị, HS khuyết tật, HS dân tộc thiểu số, có lớp 02 HS khuyết tật và thiểu năng trí tuệ, một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến con em chủ yếu khoán trắng trách nhiệm cho nhà trường cho giáo viên chủ nhiệm giỏi,… dẫn đến chất lượng giáo dục HS toàn diện của học sinh giữa các lớp chưa đồng đều, việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học gặp khó khăn, năng lực ở một số giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa phát huy. Chính những thực trạng nêu trên, trước yêu cầu về giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay, công tác chủ nhiệm cũng được quan tâm và chú trọng, xác định được các giải pháp trước đây không phù hợp với thực tế hiện tại, sự cần thiết phải áp dụng các giải pháp mới hiệu quả hơn để bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 10 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương nên tôi đầu tư nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đưa ra một số giải pháp tích cực, nhằm bổ sung, thay thế những giải pháp trước đây chưa phù hợp nhằm đáp ứng được yêu cầu, quy định của giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay. Khi vận dụng các giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường tôi thấy số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi tăng lên rõ rệt, giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu, tiêu chí của giáo viên chủ nhiệm giỏi theo quy định đề ra. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi cũng đã hiểu sâu hơn về tư tưởng, nhiệm vụ, ý thức được trách nhiệm cao hơn, xác định được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, thể hiện nhiệt huyết trong vai trò giáo viên chủ nhiệm giỏi nên vui vẻ phấn khởi đăng ký và dự thi, có ý thức tự học tự rèn tốt, luôn tìm tòi nghiên cứu các hướng dẫn, văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tích cực rèn luyện các năng khiếu: ứng xử, kể chuyện, làm hồ sơ chủ nhiệm, viết sáng kiến knh nghiệm, đầu tư chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giáo dục toàn diện cho HS, số lượng, kết quả các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh của giáo viên và HS ngày càng tăng, giáo viên chủ nhiệm giỏi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia công tác bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các đợt tập huấn, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, mạnh dạn đăng ký và tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp đạt kết quả. Nhà trường cũng đã khắc phục được những thực trạng trước đây mà giáo viên chủ nhiệm giỏi còn hạn chế, nhờ vận dụng tốt các giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường nên chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện của HS ngày càng tăng lên, tạo được chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả và đạt được những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản về giáo dục hiện nay, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục mà nhà trường đặt ra trong năm học. Số lượng và trình độ giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm giỏi Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 11 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương Năm học T.số GVCN GVCNG là Đảng viên Tổng số Trình độ chuyên môn GVCNG GVCNG Cấp Cấp Đại Cao Trung Sau trường huyện học đẳng cấp ĐH 2014-2015 11 04 05 02 02 01 0 2015-2016 11 04 06 02 03 01 0 2016-2017 11 06 09 02 05 01 0 01 3. Nội dung và hình thức của giải pháp: a. Mục tiêu của giải pháp. Các giải pháp đề ra nhằm bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học tại trường tiểu học Trưng Vương, giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi nâng cao hơn nữa năng lực chủ nhiệm cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được năng lực sở trường công tác, nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trong thời kỳ đổi mới giáo dục hiện nay và sự cần thiết của giáo viên chủ nhiệm giỏi trong việc giáo dục toàn diện cho HS. Mỗi giải pháp sẽ giải quyết được một vấn đề cơ bản, giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học, tự rèn, linh hoạt sáng tạo,… những giải pháp này thành công sẽ góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, giúp HS nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện của HS đạt hiệu quả cao hơn, nhận thức sâu sắc việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm là quan trọng và cần thiết, giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin trong phụ huynh, HS, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học của nhà trường đề ra. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 12 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương * Bồi dưỡng phẩm chất chính trị và các nội dung bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi Quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học để giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi nắm được nhiệm vụ chính trị của năm học từ đó nâng cao nhận thức tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tổ chức học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo chuyên môn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để giáo viên chủ nhiệm giỏi nêu cao ý thức công việc, tinh thần trách nhiệm cao hơn. - Các nội dung bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi Để bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trước hết lãnh đạo phải làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ năm học, mục tiêu giáo dục, phẩm chất chính trị, đạo đức của nhà giáo, triển khai các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục, TT43/2012/TT-BGDĐT & Điều lệ Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi,… từ đó giáo viên xác định và ý thức được trách nhiệm của giáo chủ nhiệm giỏi như người mẹ hiền thứ hai của các em HS. Thường xuyên kiểm tra giáo viên chủ nhiệm giỏi thông qua các hoạt động để khảo sát sự tận tâm, tận tụy, hiệu quả trong công tác chủ nhiệm. Tư vấn giáo viên chủ nhiệm giỏi viết sáng kiến kinh nghiệm về đề tài công tác chủ nhiệm. Thường xuyên kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm lớp để tư vấn kịp thời. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề. Tư vấn giáo viên chủ nhiệm giỏi thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản liên quan đến chuyên môn và các lĩnh vực khác: TT43/2012/TT-BGDĐT & Điều lệ Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, Quyết đinh số 16/2016/QĐ-BGDĐT Chuẩn Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 13 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương kiến thức, kĩ năng, TT30/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, TT22 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học, QĐ số 14/ 2007/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, TT41/2010/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học, Nghị quyết số 29NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đào tạo, TT 36/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, TT 28/2009/TT-BGD-ĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông,… Nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thường xuyên theo dõi các hoạt động chuyên môn, giáo dục HS, kịp thời tuyên dương khen thường những giáo viên chủ nhiệm giỏi sau khi tổng kết hội thi, phong trào, sơ kết học kì I, tổng kết năm học,… Tập luyện cho giáo viên chủ nhiệm giỏi các kỹ năng ứng xử tình huống, lựa chọn câu chuyện kể về kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình làm công tác chủ nhiệm. Thông qua sinh hoạt tổ, hội đồng chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra phần năng lực của giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục, TT43/2012/TT-BGDĐT & Điều lệ Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Các giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi rất quan trọng, phong phú và đa dạng, mỗi giải pháp đều có những ưu điểm, tác dụng riêng, phải phù hợp với thực tiễn, mang tính tích cực, linh hoạt và hiệu quả nên đòi hỏi người lãnh đạo phải năng động, sáng tạo, hiểu biết về các lĩnh vực giáo dục, không ngừng học hỏi, nghiên cứu các văn bản, thông tư để bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi có hiệu quả. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 14 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương Đưa ra những giải pháp phù hợp, tích cực bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm để đạt được yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm giỏi hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản của giáo dục hiện nay. * Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học Ban giám hiệu Xác định đây là việc làm khó khăn nhưng không thể không làm, mà coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu tuyên truyền, tư vấn bằng nhiều hình thức cùng với sự nỗ lực của bản thân người giáo viên chủ nhiệm giỏi. Thực hiện bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi cho đội ngũ giáo viên tiểu học có đầy đủ các yếu tố: năng lực chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Ngoài ra các tổ chức trong nhà trường từ lãnh đạo, các đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên chủ nhiệm giỏi phải nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ chính trị của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi là rất cần thiết, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân khắc phục mọi khó khăn để thực hiện bằng được việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm hàng đầu của Ban lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi phải quyết tâm làm tốt công tác này. * Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá, phân loại chính xác đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi với các bước sau: - Phân loại giáo viên chủ nhiệm: Vào đầu năm học, Ban giám hiệu triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác chủ nhiệm giỏi, TT43/2012/TT-BGDĐT & Điều lệ thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 15 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương Căn cứ vào kết quả các hoạt động trong năm học, kết quả các cuộc thi, thông qua theo dõi, trao đổi với đồng nghiệp, khảo sát học sinh, so sánh mức độ tiến bộ của giáo viên chủ nhiệm giỏi đạt ở mức nào, Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra giáo viên chủ nhiệm giỏi về mọi mặt để xác định năng lực, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi Kế hoạch bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi được đưa vào kế hoạch của nhà trường, kế hoạch hoạt động chuyên môn năm, kì, tháng, tuần và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm, đưa vào nghị quyết hội nghị viên chức đầu năm. Phân công tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi của những năm học trước, giáo viên có bề dày kinh nghiệm công tác chủ nhiệm trực tiếp giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm với những giáo viên có năng lực chủ nhiệm còn hạn chế. Đặc biệt lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là phụ trách chuyên môn thường xuyên bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi bằng nhiều hình thức khác nhau. - Thành lập tổ bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi Tổ trưởng tổ bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi là Hiệu trưởng Tổ phó tổ bồi dưỡng là Phó Hiệu trưởng Thành viên tổ bồi dưỡng: Các tổ trưởng tổ chuyên môn và một số giáo viên chủ nhiệm giỏi của những năm học trước. - Bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi thông qua tổ chức chuyên đề, trong sinh hoạt chuyên môn Giáo viên chủ nhiệm giỏi là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động giáo dục, đòi hỏi phải có năng lực, linh hoạt, có nghệ thuật. Không phải giáo viên chủ nhiệm giỏi nào cũng có năng lực tốt mà cần phải được bồi dưỡng từ nhiều phía, nhà trường tổ chức chuyên đề bằng nhiều hình thức giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 16 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương Phân công giáo viên giỏi của những năm học trước có năng lực, bề dày về công tác chủ nhiệm cùng BGH chọn nội dung và hình thức tổ chức chuyên đề theo TT 43/2012/TT-BGDĐT và các văn bản liên quan đến giáo dụ, các sáng kiến kinh nghiệm có đề tài về công tác chủ nhiệm giỏi đạt cấp huyện,.... Ví dụ: chuyên đề nội dung "GV chủ nhiệm giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS" của cô giáo Ngô Thị Minh đạt giải B cấp huyện, kể một câu chuyện nói về kỉ niệm đáng nhớ trong công tác chủ nhiệm, tư vấn phần năng lực,… Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm tham dự, kết thúc nội dung chuyên đề tổ chức góp ý, bổ sung, thống nhất thực hiện. Những sáng kiến kinh nghiệm được cấp trên công nhận có đề tài về công tác chủ nhiệm thì Ban giám hiệu phân công giáo viên báo cáo trước buổi sinh hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi, tự học tập kinh nghiệm cho bản thân. Tích cực tham dự chuyên đề cấp cụm về công tác chủ nhiệm giỏi. Phó Hiệu trưởng lập kế hoạch và thực hiện chuyên đề thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn lồng ghép từng nội dung hoặc thực hiện chuyên đề riêng ngoài giờ học. - Dự giờ thăm lớp: Thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi thể hiện năng lực của mình trong mọi hoạt động, sau khi dự giờ xong có thể đóng vai HS đưa ra các tình huống để giáo viên chủ nhiệm giỏi ứng xử, kịp thời góp ý bổ sung. * Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: ít nhất mỗi tháng 2 lần trong đó có lồng nội dung bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trong tổ, BGH duyệt kế hoạch của tổ để chỉ đạo tổ sinh hoạt có hiệu quả. Chọn tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có năng lực công tác chủ nhiệm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh đạo tổ, giao quyền chủ động cho tổ trưởng để điều Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 17 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương hành hoạt động chuyên môn trong tổ, những vấn đề cần thiết sẽ kiến nghị với BGH để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Nội dung sinh hoạt tổ chú trọng trao đổi thảo luận những vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong công tác, đặc biệt nội dung các văn bản, thông tư liên quan đến lĩnh vực giáo dục, các tình huống ứng xử. * Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi. Trong quá trình kiểm tra chỉ ra được ưu điểm, tồn tại, hướng khắc phục, tư vấn những vấn đề cần thiết giúp giáo viên chủ nhiệm giỏi có thêm kiến thức và năng lực . * Nâng cao công tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo: Động viên giáo viên chủ nhiệm giỏi tích cực trong công tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo, tự học tự rèn bằng nhiều hình thức khác nhau: nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin trên mạng Internet,… về các văn bản, thông tư liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường kịp thời cung cấp các văn bản hướng dẫn, thông tư mới nhất liên quan đến lĩnh vực giáo dục để tự nghiên cứu. Nhà trường căn cứ công tác tự học, tự rèn để đánh giá viên chức cuối năm. * Sử dụng các biện pháp động viên, khen thưởng Một yếu tố không thể thiếu được là nguồn động viên kịp thời, khen thưởng thích đáng đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi. Ban giám hiệu theo dõi, đánh giá kết quả đạt được về mọi mặt, kịp thời động viên những giáo viên chủ nhiệm giỏi có cố gắng vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi toàn diện. Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 18 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương BGH nhà trường có chính sách động viên, khích lệ giáo viên chủ nhiệm giỏi giỏi khi có thành tích đột xuất, cuối kỳ cuối năm, tôn vinh những giáo viên chủ nhiệm giỏi sau mỗi cuộc thi, dịp tổng kết cuối năm học. Đảm bảo chế độ làm việc theo Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông. Thăm hỏi gia đình giáo viên chủ nhiệm giỏi khi gặp khó khăn. Việc động viên, khen thưởng là rất thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo viên chủ nhiệm giỏi nên nhà trường đã làm tốt công tác này. Kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để khen thưởng cho những giáo viên chủ nhiệm giỏi. - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi. - BGH nhà trường phải lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, quan tâm đến công tác này, thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi. - BGH, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác phối kết hợp, kiểm tra, đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời. - Giáo viên chủ nhiệm giỏi xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi trong thời kỳ đổi mới giáo dục hiện nay, tích cực công tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo, vận dụng linh hoạt các kiến thức hiểu biết về lĩnh vực giáo dục để đạt được hiệu quả. c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Mỗi một giải pháp, biện pháp có vai trò quan trọng khác nhau, giải pháp này hỗ trợ cho biện pháp kia và ngược lại. Do đó các giải pháp, biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau, không thể thiếu. Trong đó giải pháp thứ nhất làm tiền đề cho việc bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, bởi vì tư tưởng và nhận thức đúng đắn thì mọi việc sẽ làm tốt. Biện pháp các nội dung bồi dưỡng Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 19 - Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương giáo viên chủ nhiệm giỏi hỗ trợ, tương tác đắc lực và giữ một vai trò quan trọng, then chốt nhất góp phần quyết định sự thành công việc sử dụng các biện pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương. Khi số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi ngày càng được nâng lên sẽ tác động rất lớn đến chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh đó cũng là sự thành công của đề tài và góp phần hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục của nhà trường đề ra trong năm học. . d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng (cần xác định rõ thước đo hiệu quả của ứng dụng, có số liệu định tính, định lượng minh họa). Nhờ vận dụng tốt các giải pháp bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường, nhờ đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi có chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, thực hiện tốt các giải pháp đề ra, tích cực trong công tác tự học tự rèn, đầu tư thời gian nghiên cứu các hướng dẫn, văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thường xuyên rèn luyện các kỹ năng, tích cực tham gia công tác bồi dưỡng nên số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường ngày càng tăng lên rõ rệt, đặc biệt là trong năm học 2016-2017. Kết quả khảo nghiệm cụ thể: Kết quả xếp loại công tác chủ nhiệm trong 3 năm gần đây: Năm TS Đạt giáo viên chủ học GV nhiệm giỏi các cấp CN Cấp Cấp trường huyện SL SL % Xếp loại Cuối HKI G KH TB Y Xếp loại cuối năm học G KH TB Y % Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: 20 -
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan