Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở l...

Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới việt nam (vnen), tại

.DOC
21
1368
135

Mô tả:

Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. MỤC LỤC Trang MỤC LỤC: ..............................................................................................1 I. Phần mở đầu:.......................................................................................2 1 . Lý do chọn đề tài:.................................................................................2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:..............................................................4 3. Đối tượng nghiên cứu:...........................................................................4 4. Giới hạn của đề tài:...............................................................................4 5. Phương pháp nghiên cứu:......................................................................4 a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:...............................................4 b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:............................................5 c..Phương pháp thống kê toán học:...........................................................5 II. Phần nội dung:....................................................................................5 1. Cơ sở lý luận:........................................................................................5 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:..............................................................6 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:....................................................8 a. Mục tiêu của giải pháp:.........................................................................8 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:..........................................9 c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:..........................................17 d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu phạm vi và hiệu quả ứng dụng:..............................................................................................17 III. Phần kết luận, kiến nghị:.................................................................18 Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 1 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Tại hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định:” Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục và Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học”. Trong năm học 20132014 toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana thực hiện chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – Đổi mới toàn diện”, như vậy mỗi đơn vị cần phải chủ động đổi mới. Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới đang biến động từng giờ, từng phút. đòi hỏi công tác giáo dục phải tích cực biến đổi, trong đó việc đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học là tất yếu. Phương pháp giảng dạy và giáo dục ở các trường Tiểu học của nước ta đã quan tâm đến việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên còn mang tính hình thức, đôi khi còn áp đặt, gò bó, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh. Việc đánh giá, sửa sai cho học sinh còn có biểu hiện khắt khe, thiếu dân chủ, chủ yếu là giáo viên nhận xét, đánh giá. Bởi vậy học sinh còn có những khiếm khuyết về nhân cách như: rụt rè, thụ động, thiếu tự tin vào bản thân, không dám đề đạt ý kiến, không mạnh dạn thể hiện khả năng. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được thực dạy và học chương trình " Dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)". Điều đó cho thấy, cơ hội cho trường cũng cao nhưng thách thức cũng không phải là nhỏ. Trong quá trình kiểm tra tiết dạy, kiểm tra các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp , dự giờ thăm lớp tôi nhận thấy Hội đồng tự quản một số lớp hoạt động còn yếu, kỹ năng điều hành lớp học còn hạn chế. Muốn thực hiện được công tác dạy và học theo mô hình trường học mới Việt Nam thì việc điều hành lớp học của hội đồng tự quản rất quan trọng trong tiết học. Một tiết dạy thành công theo mô hình VNEN người đánh giá quan tâm đến tiêu chí hội đồng tự quản làm việc đã tốt Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. chưa, các nhóm hoạt động như thế nào. Nếu tiết học đó Hội đồng tự quản (HĐTQ) điều hành không tốt thì tiết học diễn ra không thành công. Chính vì vậy, tôi luôn trăn trở phải làm gì để Hội đồng tự quản các lớp có kỹ năng điều hành tốt tiết học và tôi đã chọn đề tài : “Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi”. Để đưa vào nghiên cứu, nhằm thực hiện tốt hơn mô hình dạy học tại trường. Giúp đỡ học sinh có kỹ năng thực hiện tốt vai trò điều hành tiết học một cách có hiệu quả, tạo hứng thú trong học tập. Và thực sự là cánh tay nối dài của giáo viên đứng lớp. Giúp giáo viên hoàn nhiệm vụ của mình trong các tiết dạy. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Năm học 2012 - 2013 Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana chỉ đạo 04 trường tiểu học trong huyện tham gia thực hiện dạy thí điểm chương trình theo mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN), trong đó có trường TH Nguyễn Văn Trỗi chúng tôi. Cùng với 04 trường trên địa bàn huyện từng bước tiếp cận nội dung trang trí, tổ chức quản lí lớp học theo mô hình trường học mới VNEN (tổ chức quản lí lớp theo mô hình Hội đồng tự quản). Trong quá trình thực hiện một việc mà bản thân tôi nhận thấy cần phải khắc phục đó là hội đồng tự quản các lớp điều hành tổ chức lớp học chưa đạt theo yêu cầu. Như vậy, vấn đề đạt ra cần có giải pháp để bồi dưỡng kỹ năng điều hành của Hội đồng tự quản đạt theo yêu cầu của mô hình trường học mới. Đây là vấn đề mới giáo nên viên còn bỡ ngỡ, phụ huynh chưa hiểu nhiều về ý nghĩa công tác thành lập HĐTQ, hay chỉ cũng như ban cán sự lớp như trước đây mà thôi. Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng Kỹ năng tổ chức điều hành cho HĐTQ việc đầu tiên chúng ta cần phải tuyên truyền để nhân dân được biết, giáo viên và Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 3 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. học sinh hiểu tầm quan trong của HĐTQ để hưởng ứng. Kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá thực trạng và có giải pháp để thực hiện. Tập huấn cho giáo viên và học sinh, sau đó kiểm tra, đánh giá để rút kinh nghiệm. Khi đi vào hoạt động các thành viên HĐTQ đứng ra chỉ đạo, quản lý lớp học theo nội quy, quy định. Các thành viên của lớp mơ hồ chưa xác định được vai trò của bản thân dẫn đến chưa có động cơ đúng, chưa chủ động tham gia vào hoạt động học tập, giao lưu, hoạt động nhóm chưa thực sự nằm trong tập thể để hoạt động và hoàn thiện chính bản thân. Như vậy hiệu quả của mô hình chưa đạt. 2. Đối tượng nghiên cứu Công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 3. Giới hạn của đề tài Hội đồng tự quản học sinh khối lớp Hai, trường TH Nguyễn Văn Trỗi. 4. Phương pháp nghiên cứu a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu: Đọc tài liệu về dạy học mô hình Trường học mới nắm bắt những đặc trưng của mô hình để hiểu cách thực hiện mô hình. Nhận diện thực tại đã làm để nghiên cứu các giải pháp làm tốt hơn. - Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập: Mô hình trường học mới là hướng đến người học “Lấy học sinh làm trung tâm”, người học phải biết tự nghiên cứu, trao đổi với bạn bè dưới sự điều hành của HĐTQ thông qua hướng dẫn của giáo viên. Hội đồng tự quản làm việc tổ chức các hoạt động của một giờ học, đặt vấn đề, giải quyêt vắn đề, hỗ trợ các bạn gặp khó khăn, đánh giá việc thực hiện vấn đề…giúp giáo viên thực hiện công tác tổ chức lớp học. b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 4 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. - Phương pháp điều tra: Hỏi học sinh để lấy ý kiến cho vấn đề cần nghiên cứu. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Thông qua hoạt động giáo dục, nghiên cứu kết quả thực hiện. - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động: Thông qua các buổi dự giờ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhận xét kỹ năng làm việc của các hội đồng tự quản. - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tham khảo các tài liệu, cách thực hiện của một số đơn vị bạn thực hiện cùng mô hình dạy học. - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm: Thông qua nghiên cứu đề tài, ứng dụng các giải pháp, kiểm tra lại quá trình thực hiện để thu thập kết quả sau khi thử nghiệm các giải pháp. c) Phương pháp thống kê toán học Dùng phương pháp này để thống kê kết quả của thực trạng và sau khi thử nghiệm để so sánh kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Mô hình trường tiểu học mới VNEN dựa trên kết quả và thành tựu đổi mới Giáo dục Quốc tế. Dựa trên nền tảng những ưu điểm và khắc phục được những tồn tại của chương trình hiện hành. Trong lớp học, học sinh học không thụ động mà bắt buộc phải trao đổi, hợp tác với bạn bè, thầy cô để lĩnh hội kiến thức. Mô hình này HĐTQ có trách nhiệm điều khiển chương trình theo từng nội dung tiết học, để mọi mọi thành viên trong lớp được thực hiện đúng theo quy trình đạt mục tiêu của bài học. Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 5 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐTQ học sinh là một biện pháp giáo dục nhằm: Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo; đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình. Tạo thói quen giao tiếp, mạnh dạn trước tập thể. Biết tham gia vào các hoạt động chung của tập thể, xây dựng tốt nề nếp lớp học, theo yêu cầu nội dung chương trình trong mỗi tiết học, dưới sự hướng dẫn của thầy cô. khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động của nhà trường và phát triển tích tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng hợp tác và đoàn kết của HS. Phát huy tính dân chủ của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều có kỹ năng lãnh đạo tập thể, chịu trách nhiệm trước tập thể khi mình phụ trách, thói quen làm việc có trính khoa học và tính hợp tác. 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu Mô hình trường học mới, yêu cầu đặt ra trong lớp học có HĐTQ để tự quản trong tiết học. Hội đồng tự quản do lớp bầu ra, dưới sự điều hành của giáo viên,có sự chứng kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Việc này do các giáo viên chủ nhiệm thực hiện, sau khi thành lập các GV đã giao nhiệm vụ cho các HĐTQ, và từng cá nhân các thành viên. HĐTQ nhận nhiệm vụ điều hành chủ trì các buổi sinh hoạt lớp trên cơ sở theo dõi các hoạt động học tập của các bạn trong lớp. Học sinh đã thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong mỗi tiết học. Đã điều hành lớp học qua từng hoạt động, các thành viên trong HĐTQ làm việc tốt hơn so với ban cán sự trước đây. Chất lượng hoạt động đã bước đầu đã có hiệu quả tốt, một số học sinh tích cực đã tham gia vào các hoạt động của lớp, có động cơ, thái độ đúng. Một số học sinh đã có tiến bộ về năng lực phẩm chất tốt, biết làm việc theo nhóm có sự điều hành của nhóm trưởng và HĐTQ. Tuy nhiên hầu hết các hoạt động của học sinh phần lớn do giáo viên chỉ đạo HĐTQ điều hành thực hiện theo. Điều này dẫn tới một số cá nhân thực hiện theo quy định bắt buộc mà chưa có tính tự giác, tự chịu trách nhiệm và tự thân vận động Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 6 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. trong việc học. Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm rèn kỹ năng tự quản cho học sinh, còn hướng dẫn chung chung theo lối cũ, làm học sinh còn mơ hồ về vai trò tự quản của mình. Một số học sinh thiếu kỹ năng điều hành, kỹ năng ra quyết định điều hành lớp học hiệu quả chưa cao. Làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập cả lớp. Theo đó việc tổ chức dạy học theo mô hình mới hiệu quả sẽ không cao. Kết quả khảo sát tháng 10 năm 2014 - Về chất lượng Hội đồng tự quản: Chất lượng công việc Tổng số HĐTQ 04 Hoàn thành tốt Hoàn thành 01 02 Chưa hoàn thành 01 - Thái độ của học sinh tham gia vào công việc HĐTQ Tổng Thái độ tham gia số thành viên HĐTQ được Rất thích Thích Bình thường 8 6 6 hỏi 20 3. Nội dung và hình thức của giải pháp a) Mục tiêu của giải pháp Làm cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của hội đồng tự quản trong lớp. Giúp các em có một số kỹ năng điều hành tổ chức lớp học có hiệu quả. Giáo viên và học sinh thực hiện tốt mô hình trường học mới góp phần đổi mới giáo dục. Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 7 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp b.1.Chỉ đạo Làm tốt công tác tuyên truyền Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Khuyến học và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tại cuộc họp này, trường đã giới thiệu rõ các văn bản của Bộ Giáo dục, của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo về mô hình trường học mới (VNEN) và kế hoạch tổ chức thực hiện của nhà trường để tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các lực lượng xã hội. Hàng tháng, nhà trường luôn tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền địa phương để họ đưa vào nghị quyết và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện. Nhà trường kết hợp với ban đại diện Hội CMHS để phối hợp giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, trang trí lớp học, làm đẹp bồn hoa, cây cảnh để đảm bảo một môi trường học tập “xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”. Nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên tuyên truyền đến tận các bậc CMHS để họ nhận thức đúng đắn về vai trò của mình trong nhà trường, giúp phụ huynh thấy được những lợi ích mà mô hình trường học mới sẽ mang lại cho con em họ để họ đồng tình ủng hộ. Chỉ đạo giáo viên mời cha mẹ HS đến tham gia vào các hoạt động của nhà trường của lớp như: Bầu hội đồng tự quản, dự giờ, thăm lớp,... Đồng thời chỉ đạo Liên đội lên bảng tin, cho phát thanh viên tuyên truyền các thành tích và hoạt động nổi bật của nhà trường trong việc thực hiện mô hình trường học mới. Tổ chức cuộc họp với các đoàn thể và giáo viên trong nhà trường để quán triệt chủ trương và các công văn hướng dẫn thực hiện, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên. b.2. Chỉ đạo tập huấn cho giáo viên Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tài liệu, xem băng đĩa về cách thức hình Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 8 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. thành hội đồng tự quản tại lớp. Sau khi giáo viên được nghiên cứu thì tổ chức thảo luận để học hỏi lẫn nhau để. Nêu ra được sự khác biệt giữa hội đồng tự quản và ban cán sự lớp trước đây. Nhằm làm cho giáo viên thấy được nhiệm vụ của HĐTQ điều hành lớp học qua các hoạt động để các bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập chứ không chỉ quản lớp như trước đây. Mỗi ban của hội đồng tự quản làm các nhiệm vụ khác nhau như: Ban học tập, ban văn nghệ, ban vệ sinh sức khỏe...Sau đó phát phiếu hỏi để giáo viên trình bày ý kiến của mình. Hội đồng tự quản Nội dung công việc Hình thức hoạt động Chủ tịch Phó chủ tịch Ban học tập Ban văn nghệ Ban quyền lợi Ban vệ sinh sức khỏe... Hình thức đặc trưng của lớp học VNEN là học sinh ngồi theo nhóm. Mỗi nhóm có khoảng từ 4 đến 6 học sinh. Có nhóm trưởng điều hành hoạt động của mỗi nhóm. Mỗi lớp có Hội đồng tự quản điều hành chung các hoạt động của lớp. Vì vậy, cần phải hướng dẫn giáo viên nắm được một số nhiệm vụ sau: * Thành lập Hội đồng tự quản tổ chức ít nhất 2 lần/năm học Việc thành lập Hội đồng tự quản phải tổ chức ít nhất 2 lần/năm học. Các lớp cũng có thể tổ chức 2 tháng/1 lần nhằm mục đích phát huy sự cạnh tranh, ganh đua lành mạnh giữa các học sinh, thúc đẩy sự tiến bộ, đồng thời bồi dưỡng được nhiều học sinh năng động, mạnh dạn, tự tin. Tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều làm Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 9 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. được công tác lãnh đạo, xóa bỏ lòng tự ti, mặc cảm với bản thân, mạnh dạn trước tập thể. Trải nghiệm trong lớp học để ứng dụng trong thực tế sau này. * Tổ chức tranh cử Mô hình VNEN là cách thức tổ chức lớp học. lớp học phải có Hội đồng tự quản học sinh, các ban trong lớp, do học sinh trong lớp bầu ra. Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ có giám sát của giáo viên, phụ huynh, và học sinh trong lớp. Hội đồng tự quản học sinh giúp học sinh được phát huy quyền làm chủ quá trình học tập, giáo dục. Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong môi trường giáo dục, được rèn các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng tham gia, hợp tác trong các hoạt động của lớp, của trường. Với mục tiêu trên cho HS được tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường có hứng thú rèn luyện, tự phấn đấu phát triển bản thân. Phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác, hình thành phát triển kĩ năng lãnh đạo. Học sinh tham gia tranh cử là cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình trước tập thể, hiểu thêm về tài năng của các bạn trong lớp. Ở đây các em được trải nghiệm bản thân và khẳng định quyền và bổn phận mỗi cá nhân, qua đó hướng đến giáo dục nhân cách cho học sinh. * Tổ chức bầu Hội đồng tự quản Với lớp truyền thống, vào đầu năm học việc bầu Ban cán sự lớp thường do các giáo viên chủ nhiệm chỉ định hoặc lấy từ ban cán sự cũ của năm học trước để làm. Thực hiện nhiệm theo mệnh lệnh của giáo viên để điều hành lớp, thiếu tính quyết định trong nhiệm vụ được giao. Mô hình trường tiểu học mới có tổ chức hội đồng tự quản, được học sinh bầu ra để điều hành lớp. Các em tham gia một cách dân chủ và tích cực, khách quan. Bầu hội đồng tự quản học sinh phải có sự tham gia của giáo viên, học sinh, mời ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và anh chị tổng phụ trách Đội cùng tham gia . Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 10 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Giáo viên cần nêu ra một số nhiệm vụ cụ thể về quyền lợi, phong trào của lớp, một số nhiệm vụ sắp đến của HĐTQ để các em định hướng cho trách nhiệm mình chuẩn bị đảm nhận để thực hiện. Sau đó, giáo viên cùng học sinh thảo luận về cơ cấu hội đồng tự quản tuỳ vào đặc điểm của từng lớp (01 chủ tịch, 01 hoặc 2 phó chủ tịch) . Học sinh cùng giáo viên thảo luân về phẩm chất, năng lực cần có của các bạn trong hội đồng tự quản. Lập danh sách ứng cử và danh sách đề cử, dưới sự hỗ trợ của giáo viên tổ chức bầu cử bằng bỏ phiếu kín. Học sinh nào có số phiếu cao nhất từ trên xuống sẽ trúng cử vào vị trí Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh. Chủ tịch và Phó Chủ tịch ra mắt trước lớp, đại diện hội đồng tự quản phát biểu hứa hẹn. Sau khi bầu cử tiến hành thành lập các ban chuyên trách: Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh cùng bàn bạc với giáo viên để quyết định thành lập các ban chuyên trách và thông báo rõ về vai trò của các ban như: Học tập, sức khoẻ và vệ sinh, quyền lợi học sinh, lao động, thư viện, ban văn nghệ, ban thể dục thể thao… Số lượng các ban dựa vào tình hình, đặc điểm lớp và có sự thống nhất của hội đồng tự quản, học sinh trong lớp. Vận động khuyến khích các thành viên khác trong lớp ứng cử vào các ban theo nguyện vọng và sở thích của mình. Qua hoạt động bầu cử học sinh tự giác hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong quản lý và chỉ đạo những công việc được giao, hình thành các kĩ năng hoàn thành mục tiêu giáo dục theo mô hình trường học mới. Hội đồng tự quản, trưởng ban, nhóm trưởng có thể luân phiên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tạo cơ hội cho các em biết trách nhiệm gánh vác công việc chung, các em có hướng phấn đấu tốt để hoàn thành nhiệm vụ, thông qua trách nhiệm các em cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn. * Bồi dưỡng năng lực cho Hội đồng tự quản Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 11 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Qua các hoạt động, giáo viên chủ nhiệm cần phát huy tốt vai trò của Hội đồng tự quản và các nhóm trưởng, thường xuyên giao việc và hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi hoạt động, giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá từng thanh viện của HĐTQ và điều chỉnh cách thực hiện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Vì qua trải nghiệm các em sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Có thể cho Hội đồng tự quản của lớp xem băng hình về tiết dạy Bộ GD&ĐT cung cấp và yêu cầu học sinh quan sát các bạn Hội đồng tự quản của lớp đó hoạt động như thế nào. Tổ chức cho Hội đồng tự quản của lớp tham quan học tập Hội đồng tự quản của lớp khác trong trường để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng điều hành, làm việc để các em phấn đấu làm tốt hơn. Giáo viên làm mẫu các vai trong Hội đồng tự quản để học sinh học tập, sau đó cho các em thực hiện lại. Khi các em tập làm, giáo viên quan sát, uốn nắn nhưng tranhs áp đặt, rập khuôn mà phải để các em phát huy sự sáng tạo của bản thân. * Bồi dưỡng năng lực điều hành của nhóm trưởng Để tiết học dạy theo mô hình VNEN thành công hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào các nhóm trưởng. Nhiệm vụ chính của nhóm trưởng là thay giáo viên điều hành các bạn hoạt động nhóm như: Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm; kiểm tra hoạt động các thành viên; hướng dẫn các thành viên thực hiện các bước nghiên cứu tài liệu, báo cáo kết quả học tập với HĐTQ, giáo viên. Nhóm trưởng phải phát huy được nội lực của nhóm, tạo ra những tương tác đa chiều giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm, Hội đồng tự quản, giáo viên. Đồng thời, hướng dẫn các bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ và giải quyết được một số khó khăn gặp phải; biết quản lí và sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng và bảo quản tài liệu học tập; biết tổ chức và quản lí công việc; biết giơ thẻ khi đã hoàn thành công việc và biết giơ thẻ cứu trợ khi không tự giải quyết được công Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 12 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. việc; biết nêu ra vấn để các thành viên cùng thảo luận; biết chốt những kết quả đã tìm được. Để bồi dưỡng năng lực điều hành của nhóm trưởng, giáo viên có thể thực hiện một số biện pháp: cuối tiết sinh hoạt lớp hoặc cuối buổi học, giáo viên mời các nhóm trưởng ngồi lại tạo thành một nhóm và hướng dẫn từng thao tác. Ví dụ: Sau khi đã ghi xong tên bài học, nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc mục tiêu. Nhóm trưởng nói to đủ cho cả nhóm nghe: “Mời các bạn đọc mục tiêu. Bạn nào đọc xong thì giơ tay lên”. Nhóm trưởng nói: “Mời bạn A đọc mục tiêu thứ nhất”. Mời bạn B đọc mục tiêu thứ hai... Sau đó, tiếp tục tổ chức cho các bạn thực hiện tiếp hoạt động tiếp theo dựa vào logo. Đối với nhóm trưởng làm việc còn lúng túng, giáo viên phải là người làm mẫu. Có thể chọn ra một số học sinh học giỏi, nhanh nhẹn trong học cho các em ngồi vào một nhóm để giáo viên hướng dẫn. khi học sinh đã biết việc và biết cách điều hành giáo viên chia các bạn đến mỗi nhóm để bạn làm nhóm trưởng, giáo viên tiếp tục theo giỏi giúp đỡ, uốn nắn kịp thời. Giáo viên cho nhóm làm tốt làm mẫu thảo luận một hoạt động nào đó và các nhóm còn lại chú ý để học tập theo. Giáo viên cũng không quên động viên, tuyên dương kịp thời các nhóm làm tốt. Sau đó, các nhóm trưởng nêu lên các ưu điểm nhóm mẫu thực hiện mà mình học tập được. b.3. Chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng kĩ năng điều hành cho các thành viên HĐTQ Để đáp ứng được yêu cầu cũng như cách thức tổ chức dạy học trong hoạt động của Mô hình Trường học mới ở bậc tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm cần chú trọng việc hướng dẫn Hội đồng tự quản thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình thông qua một số bước cụ thể sau: Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 13 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. * Nêu ra những nhiệm vụ, chức năng tới tất cả các thành viên trong Hội đồng tự quản: Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt động của lớp. Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ và đôn đốc cho các Phó chủ tịch, các trưởng ban sau mỗi giờ học, ngày học. Theo dõi, các hoạt động trong lớp để có đánh giá, nhận xét từng điểm mạnh, điểm yếu qua mỗi ngày học sau đó báo cáo giáo viên chủ nhiệm. Các Phó chủ tịch Hội đồng phụ trách theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các ban thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách, báo cáo kết quả hoạt động của các ban với chủ tịch HĐTQ. Các trưởng ban có chức năng giao nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong Ban thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động liên quan. Ví dụ: Trưởng ban thư viện kiểm tra việc nhận sách, trả sách, việc sắp xếp lại thư viên sau khi trả, việc bố trí các dụng cụ trên ban học tập đã ngăn nắp, khoa học chưa. Các bạn sử dụng dụng cụ bảo quản tốt chưa…Ban học tập thì theo dõi các bạn đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập chưa. Cách tổ chức hoạt động trong nhóm như thế nào, đạt hiệu quả chưa… * Hướng dẫn các kĩ năng cho Hội đồng tự quản - Kĩ năng giao nhiệm vụ: Giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn cho Hội đồng tự quản một số câu, lệnh mẫu khi giao nhiệm vụ. Các câu lệnh mẫu của giáo viên phải ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm. Ví dụ Hoạt động khỡi động: Mời các bạn làm theo tôi; Mời các bạn hát bài…; Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 14 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ví dụ hoạt động thực hành: Mời bạn đọc yêu cầu hoạt động A; Yêu cầu hoạt động này đã rõ xin mời các bạn làm việc; Mời bạn báo cáo kết quả của mình; Mời bạn đánh giá nhận xét kết quả. Sau khi giao nhiệm HĐTQ kiểm tra kết quả của các nhóm làm việc đã hiệu quả chưa để có sự hỗ trợ kịp thời. - Kĩ năng quan sát: Đây là một trong những kĩ năng rất quan trọng, quyết định tới hiệu quả làm việc của Hội đồng tự quản lớp học và chất lượng của mỗi giờ học. Trong các hoạt động Chủ tịch Hội đồng, các Phó chủ tịch, các trưởng ban, các nhóm trưởng cần quan sát, theo dõi, bao quát được từng thái độ, cử chỉ, hành động, việc làm của mỗi thành viên trong lớp. Xem các bạn đang làm gì và làm như thế nào, thái độ làm việc ra sao để có đánh giá, nhận xét chính xác. Lưu ý vị trí quan sát các thành viên trong Hội đồng tự quản phải thuận lợi để bao quát tốt các hoạt động trong lớp. - Kĩ năng hướng dẫn, nêu vấn đề, giúp đỡ, hỗ trợ: Hội đồng tự quản vận dụng kĩ năng quan sát thấy bạn khó khăn về vấn đề gì thì hỗ trợ, giúp đỡ. Hỏi xem các thành viên cần mình giúp đỡ điều gì? Vì sao các bạn ấy lại chưa hiểu vấn đề? Hướng dẫn các bạn cách tháo gỡ vấn đề. Kĩ năng này cần lưu ý thành viên Hội đồng tự quản không nên mớm kết quả cho bạn, vì làm như thế sẽ làm cho các bạn không phát huy được tính tích cực, tư duy của mình. - Kĩ năng nhận xét, đánh giá: Hội đồng tự quản cần nắm được cách nhận xét, đánh giá bạn trong các hoạt động . Những lời nhận xét phải chính xác, kích thích được sự phấn đấu quyết tâm của mỗi thành viên trong lớp. Nếu lời đánh giá nhận xét thiếu tế nhị sẽ làm các thành viên trong lớp nhụt chí, không khí lớp học sẽ bị lắng xuống. Do vậy, giáo viên đưa ra lời nhận xét mẫu, hướng dẫn các em học hỏi cách làm của thầy cô. Nhận xét cần ngắn gọn, đúng ý, nhẹ nhàng, cởi mở và thiện cảm. Sau mỗi lần bạn được đánh giá, nhận xét bạn cảm thấy mình được người khác giúp đỡ mình một cách thiện chí và cố gắng hơn. Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 15 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Một số lời nhận xét như: Hôm nay bạn làm hiểu bài tốt, nếu bạn cố hơn nữa thì bạn sẽ tiến bộ nhanh. Bạn hiểu chưa hết nội dung yêu cầu bài học nhưng bạn đã có phần hiểu và làm được một số nội dung của yêu cầu bài học; Hôm nay nhóm Thỏ Nâu làm bài tốt đấy, các nhóm khác cố gắng hơn để được tuyên dương nhé. - Hướng dẫn đánh giá rút kinh nghiệm cho HĐTQ Tổ chức cho các Hội đồng tự quản các lớp Hội thảo tập trung dưới sự dẫn dắt của các giáo viên chủ nhiệm về cách điều hành, quản lí lớp. Cho các em nêu các ý kiến, quan điểm của mình về các cách tổ chức hoạt động, các em thực hành cùng đánh giá và rút ra những bài học trên cơ sở đó giáo viên kết luận và phổ biến rộng rãi. Tổ chức các buổi lắng nghe ý kiến của các bạn trong lớp góp ý cho các thành viên HĐTQ sau một giai đoạn. Hình thức tổ chức có thể trực tiếp hoặc thông qua phiếu điều tra; góp ý qua thư (sử dụng công cụ hộp thư bè bạn) Buổi giao lưu nhận xét góp ý cho các thành viên HĐTQ được tổ chức linh hoạt đảm bảo sự thoải mái dân chủ trong đó cần lưu ý khơi dậy tinh thần tham gia góp ý chân thành, khách quan nhưng phải đảm bảo không làm tổn thương các thành viên HĐTQ. Thực hiện tốt điều này không những giúp HĐTQ có cơ sở điều chỉnh hoạt động nâng cao hiệu quả. c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Các giải pháp có sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau, muốn thự hiện thành công đề tài trước tiên phải tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người cùng hiểu, sau đó tổ chức tập huấn cho giáo viên và cuối cùng là hình thành các kỹ năng cho học Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 16 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. sinh về hoạt động của Hội đồng tự quản. d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng Với những giải pháp đề ra, qua quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị, chất hoạt động của Hội đồng tự quản tăng lên rõ rệt, cụ thể như sau: - Về chất lượng Hội đồng tự quản tháng 4 năm 2016: Chất lượng công việc Tổng số HĐTQ Hoàn thành tốt 04 03 Hoàn thành Chưa hoàn thành 02 - Thái độ của học sinh tham gia vào công việc HĐTQ Tổng Thái độ tham gia số thành viên HĐTQ được Rất thích Thích Bình thường 16 4 0 hỏi 20 III. Phần kết luận, kiến nghị 1. Kết luận: Việc thực hiện triển khai quản lí tổ chức lớp học theo mô hình HĐTQ đã bước đầu làm thay đổi nhận thức của giáo viên về đổi mới PPDH, làm thay đổi nhận thức và cách làm truyền thống trong quản lý học sinh một chiều theo nội quy cứng nhắc bắt buộc tuân theo một chiều. Học sinh nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin, tự giác, tự trao Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 17 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. đổi trong các giờ học. Hội đồng tự quản có năng lực điều hành nhóm, lớp hoạt động một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo nên một môi trường lớp học sôi động, thân thiện và hiệu quả. Để đề tài đi vào ứng dụng có hiệu quả thì nhà trường phải có định hướng rõ ràng ngay từ đầu năm học, xây dựng các giải pháp để giúp đỡ các em hoàn thành nhiệm vụ với vai trò là thành viên của Hội đồng tự quản. Với mong mõi của bản thân về thực hiện đề tài có hiệu quả hơn nữa tốiẽ tiếp tục nghiên cứu thêm một số giải pháp như: Tổ chức thi “Chủ tịch Hội đồng tự quản giỏi” để các em có cơ hội giao lưu học hỏi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mình. 2. Kiến nghị: Kiến nghị bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức một số chuyên đề về mô hình xây dựng Hội đồng tự quản để các trường có cơ hội giao lưu học hỏi, thực hiện tốt hơn công tác dạy và học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại huyện nhà. Người viết Lê Công Khôi Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 18 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 19 Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ 1 Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam Nhà xuất bản giáo dục 2 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 1 Nhà xuất bản giáo dục 3 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 2 Nhà xuất bản giáo dục 4 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường thẹc hiện Mô hình trường học mới Việt Nam Nhà xuất bản giáo dục 5 Hướng dẫn sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong Mô hình trường học mới Việt Nam Nhà xuất bản giáo dục Lê Công Khôi – TH Nguyễn Văn Trỗi 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan