Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm tổ chức các hội thi trong công tác đội (tiểu học)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 163 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC EA BÔNG Tên đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức các Hội thi trong công tác Đội Lĩnh vực: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Họ và tên tác giả: Trương Thị Thái Thịnh Đơn vị: Tiểu học Ea Bông Krông Ana, tháng 4 năm 2018 I. Phần mở đầu: 1 1. Lý do chọn đề tài. Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường xã hội chủ nghĩa nói chung và các trường học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri thức và nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên cố của nền móng đó. Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ còn phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động đội là một trong những hình thức sinh hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất. Để thu hút các em thiếu nhi tham gia có hiệu quả vào tổ chức hoạt động Đội thì người cán bộ phụ trách Đội phải là người thiết kế các chương trình hoạt động phong phú, đa dạng tạo cho các em tư thế thoải mái “chơi mà học”, “học mà chơi” nhằm thu hút các em đội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, tránh sự gò bó ép buộc không có hiệu quả. Xuất phát từ thực tế khi tổ chức các hoạt động tập thể ở Liên đội trường Tiểu học Ea Bông còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, thời gian và kinh nghiệm tổ chức hoạt động; đặc biệt là trình độ và năng lực, kỹ năng tổ chức, thực hiện các phong trào hoạt động tập thể chưa có sức thu hút các em trong hoạt động, việc kết hợp giữa các cán bộ Đội trong sinh hoạt động tập thể chưa mang lại kết quả giáo dục cao, hoạt động chỉ mang tính hình thức không chất lượng; Là những người tham gia hoạt động công tác Đội thì cần phải luôn luôn tìm ra những phương pháp mới và sáng tạo để tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt Đội nói chung và tổ chức các hội thi nhằm thu hút các em tham gia. Vì vậy tôi chọn và nghiên cứu đề tài “ Một số kinh nghiệm tổ chức các Hội thi trong công tác Đội ”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực hoạt động Đội cho đội viên thiếu niên tại Liên Đội nói chung và ban chỉ huy Liên chi Đội nói riêng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các hoạt động Đội và thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Việc nghiên cứu đề tài này nhằm tìm ra các giải pháp, biện pháp hiệu quả nhất để xây dựng các kế hoạch, tổ chức các hội thi đảm bảo tốt nhất phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Vận dụng vào thực tiễn qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại liên Đội Ea Bông. 2 3. Đối tượng nghiên cứu Các phương pháp tổ chức các hội thi tại Liên đội tiểu học Ea Bông năm học 2016-2017 và học kì I năm học 2017-2018. 4. Giới hạn của đề tài. Chất lượng công tác hoạt động phong trào trong công tác Đội và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động phong trào để nâng cao chất lượng hoạt động Đội ở Liên Đội Tiểu học Ea Bông năm học 2017-2018. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp tra cứu tài liệu. - Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp thống kê và xử lí số liệu. - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp kiểm tra đánh giá. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận. Đối với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; sự phát triển cá thể các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang được phát triển. Ví dụ vui chơi, học tập, lao động,… Mỗi dạng hoạt động có vai trò, tác dụng khác nhau đối với sự phát triển nhân cách của các em. Những quan sát hằng ngày cho thấy, trẻ em rung cảm và suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ không làm được rất nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trẻ không làm được những gì, chưa nắm được những gì… mà vấn đề cơ bản là ở chỗ phải hiểu được đứa trẻ hiện có những gì, có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi… Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em nhỏ được thể hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như các hoạt động ngoại khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là đội viên thiếu niên TP Hồ Chí Minh vừa là thành viên của ban chỉ huy, vừa là cây văn nghệ của nhà trường… Khi học sinh tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội… Các em quen dần với việc tôn trọng tập thể, công việc mình làm, những ý kiến, việc làm đó được tập thể kiểm tra và đánh giá. Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có khả năng xây dựng được một tập thể học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với học sinh cũng như công việc, phải có 3 sự lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được bình đẳng trước tập thể. Mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác nhau. Với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của đội là tự rèn luyện đội viên. Vì vậy công tác thiếu niên, nhi đồng được Đảng và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội. Sinh hoạt Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên liên tục nó thể hiện năng lực của Tổng phụ trách Đội, năng lực của Ban chỉ huy Liên Chi Đội, là một việc làm thường xuyên trong hoạt động Đội của nhà trường từ trước tới nay; Thông qua hoạt động của Liên Đội nâng cao chất lượng học tập sinh hoạt của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Thông qua đề tài, tôi đặt ra các giải pháp nhằm giúp đội viên nhi đồng của Liên Đội có nhiều hứng thú trong các hoạt động phong trào nói chung và các hội thi nói riêng, biết cách thực hiện các hoạt động tập thể một cách có hiệu quả. 2. Thực trạng Trong nhà trường ngoài việc tham gia học tập kiến thức của các em thì các em còn phải tham gia các phong trào do nhà trường cũng như cấp trên tổ chức. Hội thi trong trường Tiểu học là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thu hút, lôi cuốn được số lượng học sinh đông nhất. Khi tham gia các hội thi, học sinh được trang bị nhiều kĩ năng sống phong phú, thiết thực. Qua đó, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho các em. Thực tế cho thấy, ở một số trường Tiểu học hiện nay việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua hội thi chưa được thực hiện thường xuyên, chưa chú trọng đến nội dung và hình thức tổ chức. Công việc này ít được các nhà trường quan tâm chú trọng, nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như tổ chức Đội trong nhà trường, điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện chưa được nâng cao. Mặt khác hiện nay với sự phát triển của công nghệ thì việc các em được tiếp xúc với công nghệ mới là một tất yếu. Sự phát triển của các trò chơi trực tuyến đã lôi kéo các em tham gia, bên cạnh đó thì việc quan tâm của cha mẹ các em cũng hạn chế từ đó dẫn tới việc các em không còn hứng thú với các cuộc thi do nhà trường cũng như liên đội tổ chức. Trong các năm học gần đây việc các em phải tham gia nhiều kỳ thi học sinh năng khiếu, văn hóa, thời gian bồi dưỡng chồng chéo khiến các em xa rời với các hoạt động đội và khi tham gia thì thường với ý nghĩ bị bắt buộc. 4 Một số anh chị phụ trách vẫn còn có tư tưởng xem nhẹ các hoạt động ngoài giờ lên lớp nên thiếu sự quan tâm, khi tham gia các cuộc thi thường với suy nghĩ tham gia cho có nên ít đầu tư. Một số gia đình học sinh vẫn còn đặt nặng vấn đề học để có kiến thức nên xem nhẹ các hoạt động khác ngoài việc học của con nên hiệu quả tổ chức các hội thi chưa cao. Vậy, làm thế nào để thu hút các em tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp nói chung và các hội thi tại Liên đội nói riêng một cách chủ động, tích cực, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho các em. Đó là động lực thúc đẩy tôi suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân và tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thi trong trường Tiểu học. Giúp các em có được môi trường rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Để làm được điều đó thì người giáo viên TPT đội cần phải trang bị cho mình các phương pháp, kĩ năng để tổ chức một hoạt động Đội. Nắm bắt được tình hình của địa phương, nhà trường, học sinh. Từ đó xây dựng kế hoạch tham mưu theo lộ trình thì kết quả sẽ thành công. 3. Nội dung và hình thức của giải pháp: a. Mục tiêu của giải pháp Làm thế nào để Đội viên, Nhi đồng trong Liên đội tham gia một cách tích cực có hiệu quả các hội thi tại Liên Đội; Anh chị phụ trách tham gia nhiệt tình tích cực cùng liên chi Đội. Tìm ra giải pháp để tổ chức tốt các Hội thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoài gờ lên lớp và các hoạt động Đội. Qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các em được phát triển toàn diện, đáp ứng được mục tiêu của giáo dục hiện nay. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp b.1. Xây dựng kế hoạch. Vào đầu mỗi năm học nhà trường thường triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ đó tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi, tham mưu với lãnh đạo nhà trường để tổ chức các hội thi đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hội thi đến toàn thể các anh chị phụ trách cũng như giáo viên và học sinh trong toàn trường. b.2. Phương pháp thiết kế các hội thi Các hội thi phải được nghiên cứu và thiết kế phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức tổ chức để khích lệ được các em tham gia một cách chủ động, bên cạnh đó việc thiết kế các hội thi cũng phải phù hợp với chủ đề, chủ điểm của từng tháng. Ví dụ như: Chủ điểm của tháng 9 là “Truyền thống nhà trường” tôi sẽ tổ chức hội thi “Tìm 5 hiểu về truyền thống nhà trường” hay chủ điểm của tháng 11 là “Tôn sư trọng đạo” tôi sẽ tổ chức hội thi “Văn nghệ chào mừng ngày 20/11”... Ngoài ra việc thiết kế các hội thi cũng phải phù hợp với đối tượng, tâm sinh lí lứa tuổi của các em, phải gắn chặt và phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và nhà trường. Thiết kế các hội thi mang tính bổ trợ cho việc học tập của các em, không quá nặng nề về hình thức mà chỉ mang tính bổ trợ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các em. Khi thiết kế các hội thi phải có tính giáo dục và tính hiệu quả. Ngoài ra, phải tích hợp được các kiến thức tự nhiên - xã hội, kĩ năng sống và kiến thức các em học tập ở trường, đồng thời phải tạo nên những yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, lôi cuốn các em. b.3. Công tác phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường Khi tổ chức các hội thi thì giáo viên tổng phụ trách đội là người trực tiếp xây dựng kế hoạch nhưng để hội thi diễn ra một cách thành công và đạt kết quả cao nhất thì cần phải có sự phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cụ thể như: Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể và các cá nhân tham gia hỗ trợ liên đội tổ chức tốt hội thi. Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của hội thi tới toàn thể cha mẹ học sinh trong trường từ đó thu hút được cha mẹ học sinh cùng tham gia vào các hội thi. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Chi đoàn nhà trường để tổ chức các hội thi có hiệu quả. b.4.Tổ chức tốt sinh hoạt chủ điểm Việc duy trì sinh hoạt chủ điểm là cần thiết và phải thường xuyên, luôn chủ động tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo định kì tháng, quý. Các chủ điểm sinh hoạt cần phải phong phú và đa dạng nhằm thu hút học sinh tích cực tham gia. Ví dụ: Tháng 9: “Chủ điểm: Đội – Sao: Truyền thống nhà trường” Tổ chức cho các em thi tìm hiểu về truyền thống của nhà trường trong buổi sinh hoạt dưới cờ qua các câu hỏi như: - Ngày thành lập trường là ngày bao nhiêu? - Ai là hiệu trưởng đầu tiên của trường chúng ta? - Trường mình có những điểm trường nào, nêu tên các điểm trường? 6 …… Tháng 11: Chủ điểm: Đội – Tôn sư trọng đạo Sao – Trò giỏi Tổ chức cho các em tham gia phong trào “Trang trí lớp học thân thiện” hoặc thi văn nghệ hát về thầy cô và mái trường, sinh hoạt chủ điểm tìm hiểu về ngày 20/11,... Tháng 3: Chủ điểm: Đội – Tiến bước lên đoàn Sao – Yêu Sao, yêu Đội Phối hợp với Chi đoàn tổ chức cho các em tham gia thi “Trò chơi dân gian và kỹ năng”, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, ngày hội Công nhận các huyên hiệu Rèn luyện đội viên,… tìm hiểu về ngày thành lập Đoàn 26/3. Tháng 5: Chủ điểm: Đội – Sao “Kính yêu Bác Hồ” tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác. b.5. Quy trình tiến hành thiết kế một hội thi Khi thiết kế một hội thi cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Công tác chuẩn bị Khi thiết kế hội thi cần phải tham mưu với lãnh đạo nhà trường về ý tưởng của hội thi, mục đích của việc tổ chức hội thi. Tổ chức hội thi phải phù hợp với chủ điểm của tháng hoặc ngày lễ kỉ niệm trong tháng để tổ chức hội thi nhằm mục đích tuyên truyền về ý nghĩa của ngày lễ đó. Chuẩn bị cơ sở vật chất, dự kiến thời gian, thời điểm cho phù hợp. Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên có năng lực và phù hợp với từng hội thi. Bước 2: Thiết kế nội dung, chương trình hoạt động Nội dung của hội thi phải được thiết kế một cách rõ ràng, rành mạch và lô gic với nhau, các phần của hội thi phải được thiết kế một cách linh hoạt liền mạch với nhau tránh để thời gian chết trong hội thi. Nội dung của hội thi phải đa dạng và phong phú nhằm khuyến khích được học sinh tham gia. Bước 3: Phối hợp - Chỉ đạo thực hiện Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể và các cá nhân tham gia hỗ trợ Liên đội tổ chức tốt hội thi. 7 Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của hội thi tới toàn thể cha mẹ học sinh trong trường từ đó thu hút được cha mẹ học sinh cùng tham gia vào các hội thi. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Chi đoàn nhà trường để tổ chức các hội thi có hiệu quả. Tiến hành triển khai, phát động tới toàn thể giáo viên, các lớp trong cuộc họp cơ quan, các tiết sinh hoạt dưới cờ, qua các buổi phát thanh Măng non và đầu các buổi tập thể dục hàng ngày để tham gia tốt hoạt động. Bước 4: Tổng kết, đánh giá kết quả Sau khi hội thi kết thúc cần phải tổng kết, đánh giá kết quả của hội thi từ đó rút ra kinh nghiệm để tổ chức các hội thi tiếp theo một cách hiệu quả. Mặt khác, tổng kết đánh giá kết quả, kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng cũng như nhắc nhở những cá nhân, tập thể để đảm bảo thực hiện yêu cầu của hội thi. Ví dụ: Khi thiết kế Hội thi “Quyền trẻ em” 1. Lập kế hoạch triển khai và tổ chức cuộc thi. Để làm tốt việc này Tổng phụ trách phải lên kế hoạch cụ thể, sát với thực tế. Căn cứ vào chương trình nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động chung của trường và kế hoạch hoạt động đội mà Tổng phụ trách lên kế hoạch triển khai và tổ chức cuộc thi sao cho phù hợp. a. Thời gian triển khai: Nên bắt đầu từ học kì I, để việc lập kế hoạch được chu đáo và hoàn thiện, giúp cho việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất. b. Thời gian kiểm tra:Thời gian hợp lý để học sinh có thời gian chuẩn bị là vào cuối học kì I hoặc cuối tháng 4 đầu tháng 5 vì 2 tháng này gần với tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em và tháng này cũng có những ngày đặc biệt như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6. c. Đối tượng triển khai: Tất cả đội viên, nhi đồng toàn trường. d. Đối tượng dự thi: Học sinh khối 3, 4, 5. e. Hình thức triển khai: Phổ biến cuộc thi trong học sinh toàn trường thông qua các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao nhi đồng, dưới cờ, qua chương trình rèn luyện đội viên, thi vẽ tranh, thi đố em … Cuộc thi được chia thành các đội, mỗi đội có 5 em dành cho học sinh khối 3, 4 và 5 2. Xây dựng nội dung cần triển khai: 8 Để triển khai tốt cuộc thi, Tổng phụ trách phải xây dựng nội dung theo chương trình sách giáo khoa và tài liệu dành cho bậc tiểu học, dựa vào điều kiện thực tế ở cơ sở cũng như trình độ, khả năng của học sinh … 3. Trình bày kế hoạch trước ban giám hiệu và thông qua hội đồng sư phạm. Kế hoạch mà Tổng phụ trách đưa ra phải được Ban giám hiệu thống nhất phê duyệt đưa vào hoạt động chung của nhà trường. Vậy nên sau khi lập kế hoạch Tổng phụ trách phải trình bày chi tiết, thuyết phục trước Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian thực hiện kế hoạch. Thông qua kế hoạch trước Hội đồng sư phạm phải trình bày rõ ràng, chi tiết để cho giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, qua đó nhiệt tình ủng hộ, tham gia hướng dẫn học sinh tìm hiểu và thực hiện. 4. Công tác phối kết hợp. Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thống nhất toàn bộ nội dung chương trình tiển khai hội thi về quyền trẻ em. Kết hợp với Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em trong cung cấp tài liệu, việc triển khai và tổ chức cuộc thi. Kết hợp với thư viện nhà trường trong việc tuyên truyền sách báo, tài liệu về quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc trẻ em. Kết hợp với giáo viên Mĩ thuật tổ chức thi vẽ tranh về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Kết hợp với chi đoàn nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn các em tìm hiểu học tập và thực hiện hàng ngày quyền và bổn phận của mình. 5. Triển khai trong học sinh. Triển khai tinh thần hội thi vào các buổi sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp trước ít nhất là hai tháng. Tổng phụ trách giới thiệu, nói lên ý nghĩa của quyền và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm của Đảng, nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Sau khi triển khai xong thì kiểm tra sự tiếp thu cũng như sự hào hứng của các em thông qua một số câu hỏi như: Tại sao trẻ em cần được đến trường? Bổn phận của trẻ em với gia đình là gì? Tại sao Quốc tế lại tổ chức ngày 1/6?... để đánh giá sự tiếp thu, vừa để ôn lại kiến thức và giúp các em ý thức hơn trong việc tìm hiểu, học tập, tu dưỡng và bảo vệ bản thân, cũng như tham gia thật hứng khởi với cuộc thi. 6. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở các em học sinh đăng ký và rèn 9 luyện, thực hiện phong trào bảo vệ chăm sóc trẻ em. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, các anh chị đoàn viên giáo viên cho các em đăng kí thực hiện phong trào “Chúng em bảo vệ chúng em”, ”Học tập và làm theo năm điều Bác Hồ dạy”, ”Giúp bạn vượt khó”, để các em ý thức và hiểu rõ hơn quyền và bổn phận của mình trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của Đảng, Nhà nước, cộng đồng quốc tế đối với trẻ em. Tổ chức thi đua giữa các đội với nhau và xếp loại thi đua hàng tuần. Giáo dục các em trong việc học tập hàng ngày như chuẩn bị bài tốt ở nhà, hăng hái xây dựng bài trên lớp, đi học đúng giờ. Giúp đỡ gia đình những việc nhỏ, giúp bạn học kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Lồng ghép việc tuyên truyền về quyền và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em vào các chương trình phát thanh măng non, các buổi sinh hoạt đội, lớp,giúp các em tìm hiểu, học tập và tuyên dương các gương mặt tốt để các em noi theo. 7. Tổ chức cuộc thi. a. Thời gian: Thi vào cuối học kì I hoặc cuối tháng 4 đầu tháng 5.( Tôi chọn thời gian cuối học kỳ I) b. Địa điểm và trang trí hội trường: Địa điểm: Trường Tiểu học Ea Bông Trang trí: Tuỳ địa điểm mà trang trí sao cho phù hợp, âm thanh ánh sáng phải đảm bảo tốt c. Đối tượng dự thi Học sinh khối 3, 4 và 5. Chọn 4 đội, mỗi đội gồm 5 em. Hình thức nội dung thi: Được chia làm 5 phần như sau: 7.1. Thi giới thiệu về đội mình: Các đội sẽ lên giới thiệu về đội của mình bằng nhiều hình thức. Thời gian tối đa cho mỗi đội là 5 phút, khuyến khích các đội có sáng tạo. Điểm tối đa trong phần thi này là 5 điểm. 7.2. Thi trắc nghiệm: Phần này gồm 20 câu hỏi tìm hiểu về luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em dựa trên trương trình học của bậc tiểu học. Thi theo hình thức Rung chuông vàng. Thời gian tối đa cho mỗi câu là 30 giây, điểm tối đa cho mỗi câu hỏi đúng là 1 điểm 7.3. Thi xử lý tình huống: 10 Phần này có 4 tình huống dành cho 4 đội. Các đội sẽ lần lượt bắt thăm. Bắt đầu từ đội cao điểm nhất. Ban tổ chức sẽ đưa ra nội dung tình huống bằng băng hình, các thí sinh theo dõi tình huống sau đó hội ý trong vòng 5 phút và trả lời dựa trên các điều luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội bắt thăm không trả lời được hoặc trả lời không đầy đủ các đội khác hoặc khán giả có thể trả lời bổ sung. Điểm thi tối đa cho phần này là 10 điểm/ 1 tình huống. ( nếu khán giả trả lời bổ sung đúng sẽ được nhận 1 phần quà) 7.4. Thi vẽ tranh: Mỗi đội cử ra một đại diện hoặc tất cả các đội cùng lên để thực hiện thi vẽ tranh theo chủ đề “ Mong ước của em” trên khổ giấy A0. Điểm tối đa cho mỗi bài vẽ là 10 điểm ( có thuyết trình). 7.5. Thi hùng biện : Chủ đề đưa ra “Nếu được nói lên những mong muốn của em, em sẽ nói lên điều gì?” Mỗi đội cử một đại diện lên để hùng biện. Thời gian tối đa là 5 phút. Điểm tối đa cho một bài diễn thuyết hay là 10 điểm. * Phần dành cho khán giả: Sau mỗi phần thi sẽ có những câu hỏi dành cho khán giả nhằm tạo cho không khí cuộc thi thêm phần hào hứng, hấp dẫn, giúp cho người xem cũng được hoà mình vào cuộc thi. Ngoài ra còn có một số tiết mục văn nghệ để khích động cuộc thi thêm phần sôi động,giúp cho mọi người được thư giãn, bớt căng thẳng. Giáo viên có thời gian tư vấn động viên học sinh của mình, giúp các em vững tâm trong các phần thi tiếp theo. 8. Ban giám khảo – dẫn chương trình. Những thành viên trong Ban giám khảo phải là những người công bằng, hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công ước quyền trẻ em, yêu thương con trẻ, có uy tín. 8.1.Ban giám khảo gồm: Đại diện nhà trường: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng. Mời đại diện Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em. Đại diện Đoàn, Đội, Hội. 8.2. Người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình phải là người có chất giọng tốt, rõ ràng, truyền cảm, biết cách xử lý mọi tình huống một cách nhanh và tốt nhất, bình tĩnh, tự tin, hiểu và chủ động trong toàn bộ nội dung cuộc thi, không thiên vị tình cảm cá nhân. 11 9. Nguồn kinh phí cho cuộc thi. Kinh phí của cuộc thi là kinh phí từ nguồn quỹ Đội, sự ủng hộ của các đoàn thể trong nhà trường và các nguồn kinh phí huy động từ các mạnh thường quân. 10. Diễn biến cuộc thi: - Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu các đội dự thi, giới thiệu ban giám khảo. - Nêu thể lệ cuộc thi, biểu điểm và cơ cấu giải thưởng. - Giới thiệu người dẫn chương trình. - Thực hiện cuộc thi và chấm điểm công khai các phần dự thi của các đội, nhận xét, góp ý những câu trả lời tự luận của các đội. - Nhận xét chung (Thay mặt ban giám khảo nhận xét khi kết thúc cuộc thi) - Tổng kết, trao giải. - Bế mạc hội thi, cảm ơn đại biểu, ban giám khảo, các đội đến tham dự cuộc thi. - Họp đánh giá rút kinh nghiệm. c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Trong các giải pháp,biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi trong trường Tiểu học, các biện pháp khi vận dụng phải kết hợp một cách linh hoạt và nhuần nhuyễn, phải có mối quan hệ giữa các biện pháp để hiệu quả đạt cao nhất. Việc tổ chức các hội thi cần phải có sự phối hợp giữa các đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm đem lại hiệu quả cao. Khi thực hiện cần chú ý những giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất, không xem nhẹ giải pháp, biện pháp nào. Cần nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng theo kế hoạch và thực hiện theo một trình tự nhất định là từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp,… như vậy sẽ đem lại kết quả cao nhất. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng d.1. Kết quả khảo nghiệm Qua thực tiễn tổ chức các hội thi của bản thân cùng với những kinh nghiệm đúc rút được trong quá trình làm công tác phong trào của Đội, bản thân đã bước đầu thấy được những kết quả đáng mừng từ các hội thi, xin trình bày như sau: Các em đã yêu thích và hứng thú hơn với các hội thi, mỗi hội thi là một sân chơi bổ ích, mang tính giáo dục và định hướng cao cho sự phát triển toàn diện của các em. Là nơi các em giao lưu, học tập lẫn nhau, được thể hiện sở thích, khả năng cá nhân, 12 tình đoàn kết, tính tập thể và rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân. Về bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hội thi tại trường, chất lượng của các hội thi ngày một nâng cao, chất lượng hoạt động đội tại liên đội ngày một đi lên Bằng cách khảo nghiệm thông qua phiếu điều tra từ học sinh sau mỗi hội thi tại liên đội tiểu học Ea Bông tôi thu được kết quả như sau: Kết quả thu được sau khi tổng hợp là: Năm học 2016-2017: STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN, NHI ĐỒNG THÍCH KHÔNG THÍCH 1 1 59 54 05 2 2 66 62 04 3 3 53 47 06 4 4 65 62 03 5 5 68 60 08 311 285 26 Tổng MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TẠI LIÊN ĐỘI 13 Thi giao lưu “ Tiếng việt của chúng em” Thi “ Ai là học sinh giỏi lịch sử Việt Nam” 14 15 Tổ chức Thi “ Làm Mâm cỗ vui Tết Trung thu cho em” Thi “ Nghi thức đội viên và chỉ huy đội giỏi” Học kì I -Năm học 2017 - 2018: STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN, NHI ĐỒNG THÍCH KHÔNG THÍCH 1 1 45 42 03 2 2 60 60 00 3 3 66 62 04 4 4 49 47 02 5 5 67 62 05 287 273 14 Tổng 16 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC CUỘC THI TỔ CHỨC ĐẦU NĂM Thi “ Trang trí góc trung thu của lớp em” 17 Thi “ Trò chơi dân gian” Thi “ Trang trí Lớp học thân thiện” 18 Thi “ Hội khỏe Phù Đổng” Tổ chức “Ngày hội vui khỏe – Thi kể chuyện Bác Hồ của chúng em” 19 d.2. Giá trị khoa học Tôi đã vận dụng đề tài vào trong công tác tổ chức các hội thi tại Liên đội tiểu học Ea Bông. Với việc vận dụng đề tài này vào tổ chức các hội thi đã khuyến khích được các em tích cực tham gia các cuộc thi. Với việc tổ chức các hội thi cho các em ngoài việc tạo cho các em sân chơi bổ ích còn góp phần giáo dục kĩ năng sống cho các em, giúp các em trưởng thành hơn. d.3. Phạm vi và hiệu quả ứng dụng. Việc ứng dụng một số phương pháp tổ chức các hội thi cho học sinh tại Liên đội, tôi thấy chất lượng của các hội thi đã được nâng lên rất nhiều. Các lớp đã chủ động tổ chức tập luyện và các em đã mạnh dạn, tự tin thể hiện mình hơn, tham gia các hội thi đạt kết quả tốt nhất. Qua việc tổ chức các hội thi bản thân tôi thấy các em học sinh đã tích cực hơn trong việc tham gia các hội thi từ đó cho thấy được hiệu quả của các hội thi mang lại, mặt khác việc tổ chức các hội thi cũng đã thu hút được các bậc cha mẹ học sinh cùng tích cực tham gia. III. Phần kết luận, kiến nghị 1. Kết luận: Việc tổ chức các hội thi để thu hút và tập hợp thiếu nhi trong nhà trường tại Liên đội trường Tiểu học Ea Bông là rất cần thiết và bổ ích. Nó góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh, làm tốt được công tác này, chúng ta sẽ tạo ra một tiền đề, cơ sở vững chắc trong hoạt động phong trào của Liên đội. Về cơ bản việc tổ chức các hội thi để tập hợp và thu hút thiếu nhi đã tạo nên bước chuyển biến mới. Một không khí thi đua đầy hứng khởi ở các em học sinh và trong các hoạt động của Liên đội trong năm học vừa qua. Nó giúp cán bộ Đội biết tổ chức, phát huy năng lực trước tập thể, qua đó các em luôn tu dưỡng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ rèn luyện mình trong các phong trào hoạt động Đội. 2. Kiến nghị: Để tổ chức tốt các hội thi, lôi cuốn các em học sinh tham gia và mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất ngoài việc chuẩn bị tốt cho các hội thi thì yếu tố khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các hội thi. 20
- Xem thêm -