Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học...

Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học

.DOC
30
1601
79

Mô tả:

Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Môc lôc Trang Phần mở đầu 2-3 Phần nội dung [ Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ th viÖn trêng tiÓu häc cam Thñy 4-6 I. Chức năng, nhiệm vụ thư viện....................................................................7- 8 II. Cơ sở vật chất trang thiết bị......................................................................8-9 III. Cơ cấu tổ chức...................................................................................10-11 Ch¬ng 2. Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc. I. Khái quát công tác bạn đọc ở thư viện trường TH Cam Thủy.......................12 II. Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường TH Cam Thủy .13 -14 Ch¬ng 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phục vụ bạn đọc I. Mét sè nhận xét về công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường ...........15-16 II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phục vụ bạn đọc......................17-25 III. Nh÷ng kiến nghị.................................................................................26-27 Phần kết luận: 28 -29 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam ta nói riêng và tất cả các nước khác trên thế giới nói chung đang bước vào một thời đại mới. Đó là thời đại của công nghệ, của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ. Thời đại đòi hỏi đất nước phải có những người lao động với trình độ học vấn cao, có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực thực hiện đáp ứng mọi yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực tiễn nói trên đòi hỏi ngành GD-ĐT phải không ngừng đổi mới nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Muốn vậy phải đổi mới trong phương pháp dạy và học, đặc biệt cần coi trọng công tác thư viện trường học. “Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, Thư viện xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời Thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường” Nhiệm vụ của Thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy và học tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong Thư viện trường học phải được đặt lên hàng đầu. Trong nhiều năm qua, Thư viện trường tiểu học Cam Thủy đã luôn đổi mới công tác phục vụ bạn đọc song việc phục vụ bạn đọc vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở trường tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy” 2. Ý nghĩa, mục đích nghiên cứu: Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy. 3. Phương pháp áp dụng: Thông qua điều tra thực tế tỷ lệ bạn đọc tham gia đọc sách tại thư viện trường hàng năm kết hợp với phiếu điều tra nhu cầu đọc sách của bạn đọc để lựa 2 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan chọn phương pháp áp dụng. Đồng thời cán bộ thư viện đầu tư thời gian nghiên cứu tài liệu, lựa chọn phương pháp phục vụ bạn đọc mới, hiệu quả, có tác dụng thiết thực đối với tình hình thư viện trường. Mặt khác, thông qua việc phục vụ bạn đọc hàng ngày, giao tiếp giữa cán bộ thư viện và bạn đọc thông qua các câu hỏi của bạn đọc và ý kiến trả lời của cán bộ thư viện. Có những câu hỏi của bạn đọc mà cán bộ thư viện không thể đáp ứng được nhu cầu. Để hoàn thiện công tác đó cán bộ thư viện cần có phương pháp thích hợp. 4 .Phạm vi đề tài: Do thời gian có hạn, bản thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác thư viện nên đề tài chỉ có thể đề cập một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy - Lệ Thủy Quảng Bình. Đề tài tôi đưa ra ngoài lời nói đầu, kết luận, còn bao gồm 3 chương chính: Chương 1: Khái quát về thư viện trường tiểu học Cam Thủy. Chương 2: Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Khái quát về thư viện trường Tiểu học Cam Thủy 3 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Trường TH Cam Thủy - Ngôi trường cao tầng đang ngắm mình cạnh hồ sen ngát hương trong làn gió nam hây hẩy nồng nàn. Trường đóng trên địa bàn thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trường có bề dày truyền thống, nguyên gốc đầu tiên trường có tên: Trường Tiểu học Hòa Luật Nam - Lệ Thủy khóa 1950 - 1953 do thầy giáo Lê Lượng quê ở Hoàng Giang - Xuân Thủy làm Hiệu trưởng. Cựu học sinh của trường nhiều người nay đã trở thành các nhà giáo Lão thành như: thầy Phạm Xuân Thạnh, Nguyễn Văn Soa... và nhiều người đã trở thành lãnh đạo các cấp. Trường TH Cam Thủy được chính thức tách ra từ trường PTCS năm 1996 nhưng mãi đến năm 1998 mới có một khuôn viên riêng. Năm 2000 - 2001: trường được BGD - ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2006: được UBND Tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ năm 2003 đến nay trường luôn duy trì giữ vững "Trường tiên tiến xuất sắc" và tập thể "Lao động tiên tiến", chi bộ “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường vững mạnh góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng thời kỳ. Trải qua thời gian với những biến cố lịch sử, hôm nay trường được xây dưng trên khuân viên rộng lớn gồm: 10 phòng học, và nhiều phòng chức năng khác. Tuy cơ sở vật chất của nhà trường chưa được khang trang song đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học. Đặc biệt thư viện trường đã được Sở giáo dục kiểm tra công nhận “ Thư viện tiên tiến năm học 2009 - 2010” là cơ sở để phát huy vai trò thư viện trong việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy học nói chung và nâng cao công tác phục vụ bạn đọc nói riêng. Trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao dân trí tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Phát huy truyền thống nhà trường, thầy trò trường Tiểu học Cam thủy đang tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, tạo không khí vui tươi thân thiện trong trường học. Từng bước củng cố, 4 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan cải tạo cơ sỏ vật chất, cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp, xây dựng các phòng chức năng: phòng máy, phòng nghệ thuật, phòng âm nhạc, đưa tin học, ngoại ngữ vào nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục trong giai đoạn mới. Tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất và lượng trong cán bộ giáo viên và học sinh. Trong 3 năm vừa qua trường đã có 14 lượt GV đạt GVDG cấp huyện, 25 lượt học sinh đạt học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp huyện, tỉnh, Quốc gia. Năm 2007: trường được UBND Huyện công nhận Cơ quan văn hóa. Hiện nay, trường đang từng bước phấn đấu nhằm xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2. Năm học 2010 - 2011 Trường tiểu học Cam Thủy có 296 học sinh, tập thể hội đồng sư phạm có 22 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó có: - 2 cán bộ quản lý: 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó. - 1 nhân viên kế toán. - 1 nhân viên y tế học đường. - 1 cán bộ thư viện - 17 giáo viên Cả hội đồng chia làm 3 tổ: tổ văn phòng, tổ 1,2,3 và tổ 4,5. Tuy điều kiện nhà trường còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết đòng lòng nhất trí cao trong mọi công việc luôn đóng góp cho nhau để hoàn thiện hơn trong mỗi giờ lên lớp, nhà trường luôn nâng cao khẩu hiệu: “Thầy cô mẫu mực, học sinh chăm ngoan” Đối với địa phương sự ra đời trường tiểu học Cam Thủy đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nên môi trường lành mạnh cho vùng quê trở nên văn minh, giàu đẹp hơn. Qua đó nhà trường càng nhận được sự quan tâm đầu tư của nhân dân trong vùng và quan trọng hơn là sự khơi dậy trong họ tinh thần ham học và đầu tư đúng mức trong việc học tập của con em mình. Nhờ đó trong những năm qua nhà trường đã tạo được một bước ngoặt quan trọng trong quá 5 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan trình xây dựng và phát triển. Để có sự thành công đó phải kể đến sự đóng góp của thư viện nhà trường từ khi thành lập đến nay. Cùng với sự phát triển của nhà trường, Thư viện đã hình thành và phát triển phục vụ tốt cho việc dạy và học của giáo viên học sinh trong trường. Năm 1992 thư viện trường tiểu học Cam Thủy được thành lập, trước đây là một thư viện nhỏ chật chội với vài trăm bản sách, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều, chưa có cán bộ chuyên trách mà chủ yếu là giáo viên kiêm nghiệm cả thư viện. Vì vậy chất lượng phục vụ bạn đọc thấp. Cho đến năm 1995 thư viện được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất được bổ sung thêm, vốn tài liệu tăng thêm đáng kể, xuất hiện nhiều môn ngành mới. Hiện nay, thư viện được xây dựng rộng rãi khang trang với hàng trăm đầu sách, báo, tạp chí đang ngày càng tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Công tác hoạt động của thư viện đang có sự biến đổi rõ rệt đáp ứng nhu cầu tin ngày càng cao của bạn đọc, cán bộ thư viện mới được đào tạo đúng chuyên ngành, có năng lực chuyên môn vững vàng . Cán bộ thư viện đề ra công tác hoạt động theo chương trình công tác Thư viện trường học. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, thư viện trường tiểu học Cam Thủy đã và đang đáp ứng nhu cầu của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. I. Chức năng, nhiệm vụ thư viện trường tiểu học Cam Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1. Chức năng: Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện trường còn tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên của nhà trường. Ngoài giờ lên lớp, giáo viên thường đến thư viện tìm tài liệu để tham khảo làm phong phú thêm bài giảng của mình, những tài liệu mà thầy cô tìm đọc là: Thiết kế bài giảng, tuyển chọn những đề thi trắc nghiệm, toán nâng cao... Đối với học sinh: thư viện góp phần hình thành và phát triển thói quen đọc sách của học sinh qua sử dụng thư viện một cách thường xuyên các cuốn 6 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan sách tạo sự hứng thú cho các em. Từ đó, thúc đẩy các em yêu thích sách và say mê đọc sách. Thư viện giúp các em giải trí với những cuốn sách yêu thích của mình trong thời gian rãnh rỗi, những cuốn truyện ngắn dành cho thiếu nhi, báo thiếu niên, hoa học trò… luôn là niềm yêu thích của các em. Thư viện còn góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực cho học sinh, tại đây học sinh tìm kiếm, khám phá thông tin, hình thành kiên thức mới để phục vụ bài học và làm giàu kiến thức cho bản thân. Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện mượn sách để phục vụ cho việc học của mình như: Sách nâng cao, sách học tốt, sách bồi dưỡng học sinh giỏi… Thư viện trường tiểu học Cam Thủy còn lưu giữ những tài liệu nói về lịch sử Quảng Bình nói chung và xã hội nói riêng, những tài liệu nói về truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân Quảng Bình trong các cuộc kháng chiến như: Tiền sử Quảng Bình, lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lệ Thủy, tiến trình lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng bộ xã Cam Thủy... Tại thư viện học sinh có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua đó khích lệ niềm hứng thú và niềm tự hào của các em về quê hương, đất nước mình. Qua đó chúng ta thấy rằng, tuy là một thư viện cơ sở vật chất chưa thật khang trang, nhưng Thư viện trường Tiểu học Cam đã góp phần không nhỏ vào việc giảng dạy, học tập, nâng cao kiến thức cho giáo viên và các em học sinh. 2. Nhiệm vụ: Cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để tra cứu, các sách báo cần thiết khác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và học sinh. Sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh những sách báo cần thiết của Đảng, Nhà nước và của Ngành, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các bộ môn khoa học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 7 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học; tìm hiểu nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống. Chủ động khai thác, sử dụng vốn sách báo, trang thiết bị chuyên dùng, huy động các nguồn kinh phí nhằm tăng trưởng sách báo, trang thiết bị thư viện. Tổ chức quản lý theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý chặt chẽ, bảo quản giữ gìn sách báo tránh mất mát, hư hỏng; thường xuyên thanh lọc sách báo cũ, lạc hậu, kịp thời bổ sung các loại tài liệu mới; từng bước đưa các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác quản lý thư viện phục vụ bạn đọc có hiệu quả. II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của thư viện trường tiểu học Cam Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Xuất phát từ một thư viện nhỏ, giờ đây Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy đang được BGH nhà trường chú trọng đầu tư về mọi mặt đáp ứng nhu cầu bạn đọc một cách rộng rãi. 1. Phßng th viÖn: Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy đặt ngay ở tầng hai cạnh dãy các phòng chức năng với diện tích 90m2 trong ®ã phßng ®äc gi¸o viªn 40m2 cã 25 chç ngåi, phßng ®äc häc sinh 502 cã 30 chç ngåi Trang trÝ trong phßng gåm: ch©n dung B¸c Hå ngåi lµm viÖc ghÕ m©y, c©u danh ng«n vÒ th viÖn, b¶ng néi quy híng dÉn cña th viÖn, b¶ng theo dâi t×nh h×nh ®äc s¸ch cña GV vµ HS, b¶ng kÕ ho¹ch th viÖn. C¸c b¶ng biÓu ®Ñp, bè trÝ khoa häc. 2. ThiÕt bÞ chuyªn dông: Th viÖn được trang bị 1 tñ môc bªn trong ng¨n tñ cã ®Çy ®ñ phÝch m« t¶ tªn s¸ch vµ cã 2 c¸ch tra: tra theo m«n lo¹i vµ tra theo ch÷ c¸i t¸c gi¶ hoÆc tªn s¸ch. Cã 01 b¶ng híng dÉn sö dông tñ môc lôc. Cã 01 gi¸ dïng ®Ó giíi thiÖu s¸ch b¸o, t¹p chÝ míi nhËn trong tuÇn, th¸ng. Cã ®ñ bµn ghÕ lµm viÖc cho c¸n bé phô tr¸ch th viÖn. Thư viện có 7 tủ trưng bày sách gồm có: 8 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan 1 tủ đựng sách giáo khoa 1 tủ đựng sách tham khảo 1 tủ đựng sách nghiệp vụ 1 tủ đựng sách giáo khoa dùng chung 1 tủ đựng báo, tạp chí. 1 tủ đựng sách pháp luật. 1 tủ đựng sách tra cứu. Ngoµi ra th viÖn ®îc trang bÞ 3 máy vi tính nối mạng phục vụ công tác tra cứu, và quản lý thư viện... 3. Vốn tài liệu: Hiện nay, thư viện có trên 4350 bản sách, chia làm 3 kho chính: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ. Trong ®ã: Sách tham khảo: 1863 bản Sách nghiệp vụ: 787 bản Sách giáo khoa: 1700 bản Thư viện hàng tháng, tuần có các loại báo, tạp chí như: Báo giáo dục thời đại Báo thiếu niên Báo Quảng Bình. Toán tuổi thơ dành cho cấp Tiểu học. Tạp chí thế giới trong ta Tạp chí Nhật Lệ III. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy 1. Cơ cấu tổ chức: Trường hiện có cô Lan là cán bộ thư viện đảm nhiệm vai trò chuyên trách quản lý thư viện, đã được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trung cấp thời gian 2 năm. Bên cạnh đó, cán bộ Thư viện thường xuyên được nhà trường cho đi học các lớp nâng cao về nghiệp vụ thư viện, trau dồi kiến thức nghề nghiệp nâng cao tay nghề. 9 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Thư viện nhà trường được Hiệu trưởng nhà trường quan tâm trực tiếp chỉ đạo về mọi mặt công tác hoạt động thư viện. Thư viện trường nằm ở tầng 2 gần phòng thiết bị, phòng kho được ghép cùng phòng đọc giáo viên và phòng đọc học sinh Trong xu hướng xã hội thông tin phát triển cán bộ thư viện được xem là người tư vấn thông tin cho người dùng tin. Hằng năm, Thư viện đã phục vụ hàng ngàn sách giáo khoa, sách tham khảo, sác nghiệp vụ và các thiết bị dạy học khác phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. 2. Hoạt động thư viện trường Tiểu học Cam Thủy: Hoạt động chuyên môn của thư viện được tổ chức theo định kỳ hàng tháng họp 1 lần để đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc. Thư viện thông báo sách mới nhập bằng cách lập ra một bảng liệt kê sách mới nhập về bao gồm các loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ… khi bạn đọc lên thư viện sẽ nhìn thấy tấm bảng thông báo có những loại sách gì cần thiết cho cầu mình hay không Thư viện đã thực hiện đầy đủ đúng các quy trình xử lý nghiệp vụ khi có tài liệu mới nhập về như vào sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký tổng quát, phân loại, mô tả, viết phiếu, giới thiệu sách… Thư viện mở cửa hoạt động theo giờ lên lớp của nhà trường và kết thúc lúc cả trường nghỉ học, hoạt động theo 2 buổi sáng chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thư viện cho mượn tài liệu dưới 3 hình thức đó là: cho mượn về nhà, đọc tại chổ và mượn đọc 15 phút đầu giờ. Thư viện tổ chức kho sách theo các khối lớp và chia nhỏ theo từng môn loại để dễ dàng phục vụ cho giáo viên và học sinh. Mối ngày Thư viện tiếp nhận phiếu yêu cầu của giáo viên và học sinh khoảng 20-25 phiếu, cán bộ thư viện tổ chức cho mượn theo yêu cầu, trong quá trình mượn sách thì giáo viên và học sinh luôn được hướng dẫn những sách phù hợp và được giới thiệu những cuốn sách mới hoặc tương tự. 10 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Nội quy Thư viện được dán ở cửa ra vào của Thư viện nêu rõ những quy định khi bạn đọc đến Thư viện và cả thời gian mượn trả sách. Cán bộ thư viện đã lập danh mục tài liệu sách, báo mới nhập về để giáo viên và học sinh dễ dàng tìm kiếm. Cứ một tháng một lần cán bộ thư viện tổ chức các hoạt động giới thiệu sách vào buổi chào cơ thứ 2 đầu tuần và nội dung kể chuyện luôn được xem xet chọn lọc phù hợp với từng lứa tuổi học sinh và sử dụng nhiều hình thức rất phong phú: như cán bộ thư viện giới thiệu, học sinh tự nêu cảm nghĩ của mình khi tham gia đọc sách thư viện và khái quát ý nghĩa, nội dung cuốn sách. Hoạt động này được BGH nhà trường, giáo viên, học sinh hưởng ứng rất sôi nổi. Đầu năm học Thư viện báo cáo kế hoạch với hiệu trưởng bao gồm việc bổ sung mới, xin kinh phí để mua sắm trang thiết bị thư viện, kế hoạch thanh lý một số sách cũ, rách nát không thể khôi phục lại, kế hoạch thay đổi hệ thống thư viện để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày một nhiều hơn và nhiều kế hoạch khác. Tổ chức lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, hàng năm thư viện tiến hành kiểm kê sách một lần để nắm lại số sách có trong kho bao nhiêu, số sách bị mất mat hư hỏng là bao nhiêu để có kế hoạch bổ sung, kiểm kê xem sổ đăng ký có hoàn toàn ăn khớp với nội dung tài liệu hay không, đồng thời qua công tác kiểm kê thư viện tiến hành vệ sinh kho. Thư viện thông báo sách mới nhập bằng cách lập danh mục sách mới nhập về bao gồm các loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách ngiệp vụ…; biên soạn thư mục giới thiệu sách ( 02 bản thư mục trở lên / 1 năm). Khi bạn đọc lên thư viện sẽ nhìn thấy tấm bảng thông báo có những loại sách gì cần thiết cho nhu cầu mình hay không ? Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy bên cạnh phục vụ bạn đọc còn tổ chức các hoạt động khác như: Cán bộ thư viện phối hợp với các đơn vị của nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 26/3, 8/3, ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh… 11 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Trong tương lai Thư viện sẽ có những bước phát triển mới dần hướng đến “Thư viện trường học thân thiện”, phát triển tốt hơn về cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ bạn đọc có hiệu quả. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỦY I.Khái quát công tác bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy Công tác phục vụ bạn đọc là hoạt động của Thư viện nhằm tuyên truyền và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, giúp đỡ người tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu. Công tác phục vụ bạn đọc được xem là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy, phát triển và thỏa mãn nhu cầu, hứng thú đọc của người đọc thông qua việc tuyên truyền hướng dẫn và cung cấp tài liệu bằng các hình thức khác nhau. Nó là thước đo hiệu quả của việc luân chuyển tài liệu nhằm đánh giá sự phát triển củathưviện. Người làm công tác phục vụ bạn đọc không chỉ giỏi về khả năng giao tiếp, thành thạo về công tác tìm tin..., mà phải có thái độ nhỏ nhẹ, lịch lãm. Nhưng cán bộ phục vụ hiện nay nhiều người chưa có thái độ suy nghĩ đúng đắn, trong phục vụ còn ít nhiều không nhiệt tình. 1.Vị trí của công tác phục vụ bạn đọc: Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, báo, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải đọc. Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. Vì vậy công tác bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. 12 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan 2. Nội dung công tác phục vụ bạn đọc bao gồm: - Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc. - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện - Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện - Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu - Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu - Hướng dẫn phương pháp đọc sách - Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc II. Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình. Cơ sở vật chất thư viện chưa hoàn chỉnh, đồng bộ. Các trang thiết bị hiện đại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Dân cư tại khu vực chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống còn khó khăn nên việc quan tâm đến nhu cầu vui chơi, giải trí cũng như phát triển năng khiếu cho con em còn hạn chế. Các em rất ham mê đọc sách nhưng phần lớn các gia đình không có tủ sách gia đình riêng nên chủ yếu các em chỉ được tham khảo sách ở thư viện trường. Các loại sách ở thư viện trường chưa thật phong phú để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các em (đặc biệt là sách thiếu nhi ).Việc lựa chọn tài liệu là do BGH nhà trường và cán bộ Thư viện tiến hành chưa có sự tham gia của học sinh. Việc chú ý tới các mối quan tâm, sở thích, nhu cầu, hứng thú của học sinh cấp học này là rất quan trọng khi chọn sách, phát triển vốn tài liệu của thư viện. Tuy nhiên, công tác này chưa thật sự đáng chú ý. Công tác phục vụ bạn đọc chưa được thường xuyên vì cán bộ thư viện phải kiêm nhiều công việc. Tình hình phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam tuy được chú trọng và quan tâm song hiệu quả vẫn chưa cao. Cụ thể: - Tỷ lệ bạn đọc đến thư viện qua các năm không đồng đều (Thể hiện qua bảng tổng hợp sau) Thống kê tỷ lệ bạn đọc tham gia đọc sách thư viện qua các năm Bạn đọc Tỉ lệ bạn đọc đến TV Tỉ lệ bạn đọc đến TV 13 Tỉ lệ bạn đọc đến TV Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan GV HS CB, CNV năm học: 2007 -2008 năm học: 2008 -2009 75% 85% 60% 70% 65% 70% năm học: 2009 -2010 90% 75% 90% - Lượt bạn đọc đến thư viện chưa cao và được thống kê: Năm học: 2007 - 2008: thư viện phục vụ: 1934 lượt bạn đọc Năm học: 2008 - 2009: thư viện phục vụ: 1857 lượt bạn đọc Năm học: 2009 - 2010: thư viện phục vụ: 2343 lượt bạn đọc Có thể nói công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy trong những năm qua vẫn chưa thực sự phát huy được hết vai trò thư viện đối với hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là việc phát triển khả năng tự học của học sinh. Mặt khác, công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy luôn nhận được sự quan tâm của BGH nhà trường cùng với sự nổ lực của cán bộ thư viện. Tuy nhiên công tác này phải tiến hành thường xuyên, lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh trong toàn trường. Để công tác phục vụ bạn đọc tiến hành phong phú, đa dạng hơn nữa cần có sự chỉ đạo giúp đỡ của các cấp các ngành, BGH nhà trường cũng như tập thể giáo viên và học sinh. CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỦY I. Một số nhận xét về công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy có những ưu điểm và hạn chế sau: 1. Ưu điểm: Thư viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu hút của phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy, BGH nhà trường tạo điều kiện mua sắm thiết bị dạy học, vốn tài liệu phục vụ cho giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh. 14 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan Sách, báo, tạp chí trong thư viện tương đối nhiều nên chỉ cần bổ sung hiện tại, cung cấp những tài liệu mới xuất bản đồng thời giải phóng ra khỏi thư viện những tài liệu không có giá trị sử dụng. Hiện tại thư viện nên bổ sung thêm sách tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi, từ điển, tác phẩm kinh điển và một số sách thiếu nhi. Cán bộ thư viện có trình độ về chuyên môn nghiệp thư viện nên công tác phục vụ bạn đọc luôn được cán bộ thư viện quan tâm, trong phục vụ bạn đọc luôn cởi mở, nhiệt tình. Hàng tuần thư viện đặt mua nhiều loại báo, tạp chí phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu tìm hiểu của học sinh toàn trường tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận được những thông tin mới nhất. Công tác phục vụ bạn đọc là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh. Là một trong những công đoạn trong công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… đều có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc. Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để đọc mượn có dễ dàng và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen đọc sách ra sao. 2. Hạn chế: Công tác phục vụ bạn đọc chưa được tiến hành đồng bộ, chưa huy động và phát huy được sự chung sức của các tổ chức trong nhà trường và xã hội. Vốn tài liệu chưa phong phú, hoạt động trưng bày, triển lãm sách còn chung chung nên chưa thực sự kích thích niềm đam mê sách đối với học sinh ở lứa tuổi Tiểu học. Công tác xây dựng và phát triển vốn tài liệu còn phụ thuộc nhiều vào nguồn kinh phí của nhà trường. Kinh phí được cấp để bổ sung và phát triển vốn tài liệu chưa nhiều nên cán bộ thư viện chỉ đặt mua sách giáo khoa và một số 15 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan loại sách nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong trường, bên cạnh đó các loại báo, tạp chí chưa thật sự phong phú, đa dạng. Mặt khác, học sinh ở lứa tuổi Tiểu học, tâm lý đọc sách các em cũng khác nhau. Tuy nhiên việc nắm bắt tâm lý học sinh của cán bộ thư viện vẫn chưa linh hoạt nên vẫn còn tồn tại tỷ lệ học sinh không tham gia đọc sách thư viện trong những năm qua chiếm tỷ lệ khá cao từ ( 15% - 20 %). Chưa xây dựng được kế hoạch đọc sách cụ thể theo từng năm học. CBTV chưa có hình thức nghiên cứu nhu cầu hứng thú bạn đọc nên việc phục vụ bạn đọc chưa đạt hiệu quả cao. CBTV chưa đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc linh hoạt nên sách chưa được luân chuyển nhiều. CBTV chưa chủ động sáng tạo ra nhiều hình thức mới tuyên truyền, giới thiệu sách đến với bạn đọc nên tỉ lệ bạn đọc với thư viện chưa cao. II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Cam Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình. Biện pháp 1: Phát huy và tranh thủ sự ủng hộ, góp sức của các tổ chức trong nhà trường trong việc hoàn thiện công tác phục vụ bạn đọc. 1. NhiÖm vô cña th viÖn trong c«ng t¸c phèi hîp: Tríc hÕt víi nhiÖm vô cña th viÖn ë c¸c trêng phæ th«ng, chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®èi tîng phôc vô chñ yÕu cña chóng ta lµ tÊt c¶ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, vµ häc sinh. Bëi vËy, muèn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp tèt víi c¸c tæ chøc trong nhµ trêng. Lµ mét trêng vïng ®iÒu kiÖn vµ ®êi sèng cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c«ng t¸c nµy cµng trë nªn quan träng. Bëi vËy ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt vai trß cña th viÖn cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp víi c¸c tæ chøc trong nhµ trêng víi nhau, ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn gióp th viÖn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Cán bộ thư viện cần tuyªn truyÒn giíi thiÖu ®Õn toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn biÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña th viÖn. §Ó hä n¾m b¾t ®îc môc ®Ých vµ ý nghÜa cña th viÖn trêng häc. 16 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan C¸c néi dung c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña th viÖn đặc biệt là công tác phục vụ bạn đọc, c¸c c«ng viÖc chÝnh cña mét ngêi c¸n bé th viÖn. Nªu râ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ nh÷ng c«ng t¸c mµ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thÓ gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Giíi thiÖu cho tÊt c¶ b¹n ®äc n¾m b¾t ®îc néi dung kho s¸ch vµ c¸ch tæ chøc kho s¸ch. Bạn đọc có thể đến đọc sách, báo tại phòng đọc dành cho giáo viên và học sinh. Đối với học sinh có lịch tham gia đọc sách và mượn sách hàng tuần. Trong quá trình tham gia đọc sách, bạn đọc có thể viết phiếu yêu cầu để cán bộ thư viện phục vụ mượn về nhà. Ngoài ra cán bộ thư viện còn đưa sách về phục vụ học sinh ở các lớp vào 15 phút đầu buổi thông qua “ Tủ sách Kim Đồng”. Tủ sách này luôn được luân chuyển thường xuyên để các em luôn được tiếp nhận nhiều sách mới. 2. §èi víi c¸c tæ chøc trong trêng: * Tríc hÕt lµ ®èi víi tæ chøc c«ng ®oµn vµ chi ®oµn trêng: Lµ tæ chøc ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trong trêng, cÇn ph¶i tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng cña th viÖn, n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh th viÖn, gãp kiÕn trong viÖc mua s¾m vèn tµi liÖu cña th viÖn (trong trêng hîp khi cÇn tµi liÖu mµ trong th viÖn kh«ng cã, chóng ta cÇn cã ý kiÕn ®Ó th viÖn cã thÓ mua bæ sung, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña mçi c¸ nh©n). CÇn ph¶i thêng xuyªn ®Õn th viÖn, t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn th viÖn. * §èi víi Chuyªn m«n trêng vµ tæ chuyªn m«n: Lªn kÕ ho¹ch d¹y häc theo c¸c c¸c chñ ®Ò, chuyªn ®Ò ®Ó th viÖn biÕt vµ tæ chøc c¸c trng bµy, giíi thiÖu s¸ch theo c¸c chuyªn ®Ò ®ã. * §èi víi §éi TNTP Hå ChÝ Minh: Gãp phÇn gióp ®ì th viÖn trong viÖc thùc hiÖn viÖc phục vụ bạn đọc vµ híng dÉn cho c¸c em biÕt ®îc vai trß cña th viÖn, cung cÊp cho c¸c em c¸c lo¹i tµi liÖu cÇn thiÕt. Động viên, khích lệ các em thường xuyên đến thư viện đọc sách và tham gia tích cực các hoạt động thư viện nhằm phát triển khả năng cá nhân thông các buổi tuyên truyền, các buổi kể chuyện theo sách. §èc thóc vµ quan t©m ®Õn viÖc ®äc s¸ch cña c¸c em, kiÓm tra viÖc sö dông s¸ch cña c¸c em. 3 §èi víi c¸c c¸ nh©n trong trêng: 17 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan a. §èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn: Mîn ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Thêng xuyªn ®Õn víi th viÖn, ®äc vµ t×m hiÓu vµ quan t©m ®Õn ho¹t ®éng cña th viªn. Gióp th viÖn trong viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông s¸ch báo thư viện. b. §èi víi häc sinh: Gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n s¸ch mîn vÒ cÈn thËn. §Õn th viÖn thêng xuyªn vµ cã ý thøc x©y dùng th viÖn. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đọc sách cùng cán bộ thư viện. Tích cực hưởng ứng phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” nhằm xây dựng tủ sách Kim đồng thêm phong phú. c. §èi víi c¸n bé th viÖn: Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu mµ b¹n ®äc cÇn. NhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, luôn vui vẻ, niềm nở với bạn đọc, động viên, khuyến khích bạn đọc sử dụng thư viện. Lên kÕ ho¹ch lµm viÖc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ Biện pháp 2: Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu thích hợp và tổ chức phục vụ bạn đọc có hiệu quả.. Ngay từ đầu năm học, Thư viện trường Tiểu học Cam Thủy đã phát phiếu nhu cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh từ đó CBTV đã phân loại và lập kế hoạch tăng trưởng sách, bổ sung, xử lý đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. Không chỉ có vậy CBTV còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh, nên nắm bắt được nhu cầu và xây dựng vốn tài liệu để phục vụ các em được tốt hơn.Cụ thể: + Đối với học sinh lớp 1 : Ở lứa tuổi này tâm lý các em thường quan tâm tới bản thân và thế giới xung quanh và thích các cuốn sách/ câu chuyện về những học sinh nghịch ngợm. Những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, những chuyện về con vật, gia đình và những sách giải thích những cuốn sách cơ bản về môi trường xung quanh. Học sinh thích những chuyện có nhân vật mà có thể chia sẻ cảm giác và cảm xúc của mình. Ví dụ: câu chuyện về một chú chó nhỏ bị 18 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan lạc đường và có những chuyến phiêu lưu thú vị. Bên cạnh đó các phim hoạt hình là chủ đề cuốn hút các em. Vì vậy cán bộ thư viện chọn những cuốn sách có hình ảnh đẹp, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu cho các em. Nhu cầu của các em chưa hình thành rõ rệt, do đó các em đọc tất cả những cuốn nào tới tay mình, hoặc chọn sách qua hình vẽ hấp dẫn ở bìa. Vì vậy, khi giới thiệu sách cho các em, phải làm cho các em vui thích, để ngay từ đầu các em tin cậy ở cán bộ thư viện. + Đối với các em học sinh lớp 2-3: Ở lứa tuổi này, các em bắt đầu có nhu cầu đọc sách, nhưng chủ yếu vẫn là những truyện tranh, truyện cổ tích ngắn. Vì vậy cán bộ thư viện nên chủ động chọn lựa cho các em các truyện tranh, truyện cổ tích ngắn, nhiều hình ảnh minh họa. Cốt truyện thường chia thành các chương ngắn, dễ hiểu và cuốn hút các em. + Đối với các em học sinh lớp 4-5: Các em thích đọc sách về các cuộc phiêu lưu, mạo hiểm, các sách về khám phá thiên nhiên, thích đọc truyện tranh truyện về các thiếu niên anh hùng, truyện lịch sử, cổ tích và báo Thiếu niên tiền phong, báo ảnh của địa phương Các em tiếp thu sách bằng trực giác nhưng đã hiểu nội dung tư tưởng của sách và biết biểu lộ thái độ của mình đối với sách, có những học sinh lớp 5 đã biết quan tâm tới lịch sử, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng. Một số em lại thích đọc truyện khoa học viễn tưởng.... Vì vậy cán bộ thư viện cần lưu ý đặc điểm đó để thu hút các em và các hoạt động thư viện đặc biệt là khâu bổ sung, lựa chọn sách phù hợp. Biện pháp 3 Xây dựng kế hoạch đọc sách và lịch đọc sách cụ thể đối với học sinh. Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải nêu lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc. Cán bộ thư viện đã xây dựng lịch đọc sách và khai thác thông tin qua mạng tại thư viện trên cơ sở nghiên cứu chương trình học của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh. Với đặc thù học sinh Tiểu học là học 2 buổi / ngày nên 19 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy” Ngêi thùc hiÖn: Mai ThÞ Lan CBTV đã lên lịch đọc sách cụ thể vào buổi học thứ hai ( Có lịch đọc sách kèm theo vào buổi học thứ hai). Phßng gd & §T lÖ thñy TV Truêng th cam thñy lÞch ®äc s¸ch c¸c líp t¹i thu viÖn Thùc hiÖn tõ: Th¸ng 9/2010 ( LÞch ®äc dµnh cho buæi chiÒu) Ph©n tiÕt c¸c líp ®äc s¸ch vµo buæi chiÒu TiÕt 1 TiÕt 2 TiÕt 3 TiÕt 4 1A + 1B 5B 5A 4A 4B 3A 3B 2A 2B Thø 2 3 4 5 6 Ghi chó Ghi chó: Líp truëng nh¾c líp m×nh tham gia ®äc s¸ch t¹i thu viÖn theo lÞch. Thùc hiÖn ®óng néi quy thu viÖn. CBTV Mai ThÞ Lan Kết quả: Sau thời gian áp dụng phương pháp trên việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Năm học: 1010- 2011: Đội tuyển học sinh giỏi xếp thứ nhất đồng đội Toán cấp Huyện và thứ 3 đồng đội Tiếng Việt cấp huyện, Giải nhì Tiếng Anh qua mang. Đặc biệt có nhiều em đạt giải cá nhân và có 1 em Lê Trung Hiếu đạt giải quốc gia môn Tiếng Anh qua mạng. Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách cụ thể là một biện pháp cần thiết và thường xuyên để tạo cho các em ý thức và nề nếp trong việc tham gia đọc sách, khai thác thông tin ở thư viện nhằm mở rộng kiến thức và khả năng sáng tạo của các em. Kế hoạch này phải được triển khai từ đầu năm học. 20 Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Cam Thủy”
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan