Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo tốt nghiệp quy trình phát triển sản phẩm trong sản xuất tại công ty tnhh...

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp quy trình phát triển sản phẩm trong sản xuất tại công ty tnhh r pac

.PDF
76
1
141

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC Sinh viên thực hiện Lớp Khoá Ngành Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Phương Thanh : D17QT05 : 2017-2021 :Quản trị kinh doanh : Ths. Võ Hoàng Ngọc Thủy Bình Dương, tháng 11/2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan báo cáo tốt nghiệp “ Quy trình phát triển sản phẩm trong sản xuất tại Công ty TNHH r-pac” là kết quả của quá trinh tự nghiên cứu của bản than với sự hướng dẫn của Giảng viên Võ Hoàn Ngọc Thủy, không sao chép kết quả của bất kỳ báo cáo tốt nghiệp nào trước đó. Báo cáo tốt nghiệp có tham khảo các tài liệu, thông tin theo danh mục tài liệu tham khảo. Bình Dương, ngày….tháng…. năm 2020 Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Thanh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tạo cơ hội và trang bị cho em kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm cần thiết để em có thể trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế. Và hơn hết em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến giảng viên Võ Hoàng Ngọc thủy- Cô đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập vừa qua. Trong suốt quá trinh thực hiện bài báo cáo tốt nghiệp là một cơ hội để em có thể trau dồi them nhiều kiến thức đã được học áp dụng vào môi trường làm việc thực tế. Trong suốt quá trinh làm việc tại môi trường làm việc chuyên nghiệp, em cũng đã gặp những bỡ ngỡ và khó khan, nhưng cô luôn sẵn sàng động viên và đưa ra những lời khuyên chân thành cho em. Em xin cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty, Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm Huỳnh Ngọc Thạnh đã hướng dẫn em thực hiện từng quy trinh trong công việc để có thể tích lũy them nhiều thông tin kiến thức để hoàn thành báo cáo. Cám ơn các anh chị đồng nghiệp đã tận tình giải đáp thắc mắc và giúp đỡ em trong quá trinh làm việc tại công ty. Cuối cùng, em xin kính chúc Quý Thầy cô dồi dào sức khỏe và luôn thành công tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp cao quý của mình. Đồng thời chúc các anh chị đồng nghiệp trong công ty TNHH R-pac dồi dào sức khỏe đóng góp cho công ty ngày càng phát triển thịnh vượng. Bình Dương, ngày….tháng…. năm 2020 Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Thanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1. Sinh viên / Học viên thực hiện đề tài: Nguyễn Ngọc Phương Thanh MSSV: 1723401010218 Lớp: D17QT05 Ngày sinh: 11/01/1999 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Điện thoại: 0942986606 Email: [email protected] 2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số …/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 2020 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy 4. Tên đề tài: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC Nhận xét của CBHD Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện (Ký tên) 1 07/09/2020 Gặp mặt giáo viên hướng dẫn ký tên xác nhận chủ đề 2 28/09/2020 Nộp chương 1 cho giáo viên hướng dẫn 3 12/10/2020 Nộp chương 2 cho giáo viên hướng dẫn Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục:  Không tiếp tục:  Nhận xét của CBHD Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện (Ký tên) 4 26/10/2020 Nộp số liệu cho giáo viên hướng dẫn 5 02/11/2020 Nộp chương 3 cho giáo viên hướng dẫn 6 10/11/2020 Nộp bài giáo viên hướng ký tên xác nhận Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Kiểm tra ngày: Được tiếp tục:  7 23/11/2020 Không tiếp tục:  Nộp bài chính thức Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa luận/đồ án khi kết thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN. Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Bình Dương, ngày …… tháng …… năm …… (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH:QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Thời gian: ............................................................................................................. Địa điểm: .............................................................................................................. Thành viên Hội đồng: ............................................................................................ 1. ................................................................................................................... 2 .................................................................................................................... 3 ................................................................................................................... Tên đề tài QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Phương Thanh Lớp: D17QT05 Mã số sinh viên: 1723401010218 NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: I. Nội dung - Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. - Nội dung & kết quả ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. - Trả lời câu hỏi hội đồng ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. II. Điểm kết luận của Hội đồng: ............................................................................ Bình Dương, ngày ... .tháng ..... năm 2020 Chủ tịch (Ký, ghi rõ họ tên) Ủy viên – thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bình Dương, ngày …. tháng …..năm 2020. PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Báo Cáo Tốt nghiệp) 1. Họ và tên người chấm: ............................................................................................................................................................ 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh 3. Lớp: D17QT05 Mã số SV: 1723401010218 Khóa học: 2017-2020 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH RPAC 5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Hình thức Điểm tối đa Tốt 100% Khá 75% 1 Trình bày đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận chặt chẽ Trình bày khá đúng quy định, bố cục hợp lý, lập luận có cơ sở 1 Văn phong gọn gàng và súc tích, không có lỗi văn phạm và chính tả. Văn phong gọn gàng và súc tích, ít lỗi văn phạm và chính tả. Hình thức trình bày Văn phong Nội dung và kết quả Nội dung báo cáo 3.5 Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học ràng, có ý nghĩa thực và thực tiễn. Trình bày đầy tiễn. Trình bày khá đầy đủ cơ sở lý thuyết liên đủ cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên quan. Phương pháp cứu phù hợp nghiên cứu phù hợp Trung bình 50% Kém 0% Trình bày sai quy Trình bày khá đúng quy định, bố cục không định, bố cục chưa hợp lý, hợp lý, lập luận không lập luận thiếu cơ sở. cơ sở Văn phong rườm rà Văn phong rườm rà nhưng gây khó hiểu, có nhiều hiểu được, nhiều lỗi văn lỗi nặng về văn phạm phạm và chính tả. và chính tả Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu ràng. Có trình bày sơ sở lý chưa rõ ràng. Chưa thuyết liên quan nhưng trình bày cơ sở lý còn thiếu và sai sót. thuyết liên quan. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên khá phù hợp không phù hợp Điểm Kết quả Thể hiện kiến thức Mức độ thể hiện kiến thức và kỹ năng thuyết trình BCTN 2.5 Kết quả thiếu cơ sở và Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả đảm bảo độ tin thiếu tin cậy, không cậy, có giá trị thực tiễn, chưa đảm bảo độ tin cậy, cậy, có giá trị khoa học và có giá trị thực tiễn, kết kết luận đáp ứng đầy ít có giá trị thực tiễn, kết thực tiễn, kết luận đáp ứng luận không đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu luận chưa đáp ứng đủ yêu đủ yêu cầu về mục tiêu và được yêu cầu về mục và nội dung nghiên cầu về mục tiêu và nội nội dung nghiên cứu tiêu và nội dung cứu. dung nghiên cứu nghiên cứu. Không thể hiện được kiến thức, không trả lời được câu hỏi của Hội đồng 1 Thể hiện được kiến Ít thể hiện được kiến Thể hiện được kiến thức, thức nhưng cần gợi ý, thức, trả lời được từ 30trả lời được 100% câu trả lời được trên 50% 50% câu hỏi của Hội hỏi của Hội đồng câu hỏi của Hội đồng đồng 1 Trình bày đủ và đúng Trình bày tương đối đầy thiếu logic, không Trình bày logic và đúng thời gian quy định, đủ, đúng thời gian quy theo thời gian quy thời gian quy định, phong phong cách báo cáo định, phong cách thiếu tự định, phong cách báo cách tự tin, am hiểu sâu về tin, khá nắm vấn đề báo cáo thiếu tự tin, không tự tin, nắm vững vấn đề báo cáo cáo nắm được vấn đề báo được vấn đề báo cáo Báo cáo trình bày Thuyết trình cáo Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bình Dương, ngày ….. tháng ….. năm 2020 PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Phản biện) 1. Họ và tên người chấm: ........................................................................................................................................................................................................................................... 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh 3. Khóa học: D17QT05 Mã số SV: 1723401010218 Khóa học: 2017-2020 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH RPAC 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Điểm tối đa Tiêu chí Hình thức Nội dung và kết quả Nội dung báo cáo Khá 75% Trung bình 50% 1 Trình bày đúng quy định, Trình bày khá đúng quy bố cục hợp lý, lập luận định, bố cục hợp lý, lập chặt chẽ luận có cơ sở 1 Văn phong gọn gàng và Văn phong gọn gàng và Văn phong rườm rà nhưng súc tích, không có lỗi văn súc tích, ít lỗi văn phạm hiểu được, nhiều lỗi văn phạm và chính tả. và chính tả. phạm và chính tả. 4 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. Phương pháp nghiên cứu phù hợp Hình thức trình bày Văn phong Tốt 100% Trình bày khá đúng quy định, bố cục chưa hợp lý, lập luận thiếu cơ sở. Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, có ý nghĩa thực Mục tiêu nghiên cứu khá tiễn. Trình bày khá đầy rõ ràng, cơ sở lý thuyết có đủ cơ sở lý thuyết liên trình bày nhưng còn thiếu quan đến đề tài. sót. Phương pháp nghiên Phương pháp nghiên cứu khá phù hợp cứu phù hợp Kém 0% Trình bày sai quy định, bố cục không hợp lý, lập luận không cơ sở Văn phong rườm rà gây khó hiểu, có nhiều lỗi nặng về văn phạm và chính tả Mục tiêu nghiên cứu chưa rõ ràng. Chưa trình bày các khái niệm cơ sở lý thuyết liên quan. Phương pháp nghiên không phù hợp Điểm Trích dẫn Kết quả 3.5 Trích dẫn 0.5 Kết quả thiếu cơ sở và Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả có cơ sở nhưng thiếu tin cậy, không cậy, có giá trị khoa học và cậy, có giá trị thực tiễn, chưa đảm bảo độ tin cậy, có giá trị thực tiễn, kết thực tiễn, kết luận đáp kết luận đáp ứng đầy ít có giá trị thực tiễn, kết luận không đáp ứng ứng đủ yêu cầu về mục đủ yêu cầu về mục tiêu luận chưa đáp ứng đủ yêu được yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên và nội dung nghiên cầu về mục tiêu và nội tiêu và nội dung cứu cứu. dung nghiên cứu nghiên cứu. Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bình Dương, ngày …. tháng …. năm 2020 PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn) 1. Họ và tên người chấm: ...................................................................................................................................................... 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh 3. Lớp: D17QT05 Mã số SV: 1723401010218 Khóa học: 2017-2020 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH RPAC 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Hướng dẫn (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Điểm tối đa Tiêu chí Nêu ý tưởng Thái độ tham gia Tinh thần và thái độ Kiến thức và kỹ Kiến thức năng Tốt 100% Tích cực tìm kiếm và chủ động đưa ra ý tưởng xây dựng nội dung BCTN Khá 75% Cần hỗ trợ để lựa chọn ý tưởng và xây dựng nội dung BCTN Trung bình 50% Cần hỗ trợ nhiều để lựa chọn ý tưởng và xây dựng nội dung BCTN 1 Nghiêm túc, chủ động, thường xuyên trao đổi và báo cáo kết quả thực hiện Nghiêm túc, khá chủ động, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Khá nghiêm túc, không chủ động báo cáo kết quả thực hiện 0.5 Chủ động, vận dụng tốt kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề Chủ động, vận dụng khá tốt kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề Cần nhiều hỗ trợ từ GVHD mới vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề 0.5 Kém 0% Không quan tâm lựa chọn ý tưởng thực hiện BCTN Không nghiêm túc và không trung thực, không trình bày và báo cáo kết quả thực hiện Hoàn toàn không vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề Điểm Kỹ năng 0.5 Nội dung báo cáo 3.5 Kết quả 3.5 Trích dẫn 0.5 Nội dung và kết quả Trích dẫn Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Sử dụng khá thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Sử dụng tương đối thành thạo các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Không sử dụng được các phần mềm chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo nước ngoài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu rõ Mục tiêu nghiên cứu khá rõ ràng. Có trình ràng, có ý nghĩa khoa học ràng, có ý nghĩa thực chưa rõ ràng. Chưa bày cơ sở lý thuyết liên và thực tiễn. Trình bày tiễn. Trình bày khá đầy đủ trình bày cơ sở lý quan đến đề tài nhưng đầy đủ cơ sở lý thuyết liên cơ sở lý thuyết liên quan thuyết liên quan. còn thiếu và sai sót. quan đến đề tài. Phương đến đề tài. Phương pháp Phương pháp nghiên Phương pháp nghiên pháp nghiên cứu phù hợp nghiên cứu phù hợp không phù hợp cứu khá phù hợp Kết quả có cơ sở nhưng Kết quả thiếu cơ sở và Kết quả đảm bảo độ tin Kết quả đảm bảo độ tin chưa đảm bảo độ tin thiếu tin cậy, không cậy, có giá trị khoa học và cậy, có giá trị thực tiễn, cậy, ít có giá trị thực có giá trị thực tiễn, kết thực tiễn, kết luận đáp kết luận đáp ứng đầy đủ tiễn, kết luận chưa đáp luận không đáp ứng ứng đủ yêu cầu về mục yêu cầu về mục tiêu và ứng đủ yêu cầu về mục được yêu cầu về mục tiêu và nội dung nghiên nội dung nghiên cứu. tiêu và nội dung nghiên tiêu và nội dung cứu cứu nghiên cứu. Đúng quy định Có ít sai sót Nhiều sai sót Hoàn toàn sai quy định Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA KINH TẾ CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho Chủ tịch Hội đồng) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh MSSV: 17234010101218 - Lớp: D17QT05 - Tên đề tài: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC - Họ và tên người hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy II. Nhận xét về báo cáo tốt nghiệp 2.1. Nhận xét về hình thức: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.3. Mục tiêu và nội dung: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.6. Kết quả đạt được: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.7. Kết luận và đề nghị: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số: Không đạt: Bằng chữ:………………………. Giảng viên chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên phản biện) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh MSSV: 172340101010218 - Lớp: D17QT05 - Tên đề tài: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC - Họ và tên người hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy II. Nhận xét về báo cáo tốt nghiệp 2.1. Nhận xét về hình thức: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.3. Mục tiêu và nội dung: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.6. Kết quả đạt được: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.7. Kết luận và đề nghị: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số: Không đạt: Bằng chữ:………………………. Giảng viên chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CTĐT: QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung - Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Phương Thanh MSSV: 172340101010218 - Lớp: D17QT05 - Tên đề tài: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC - Họ và tên người hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy II. Nhận xét về báo cáo tốt nghiệp 2.1. Nhận xét về hình thức: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.2. Tính cấp thiết của đề tài: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.3. Mục tiêu và nội dung: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.4. Tổng quan tài liệu và tài liệu tham khảo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.5. Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.6. Kết quả đạt được: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.7. Kết luận và đề nghị: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.8. Tính sáng tạo và ứng dụng: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2.9. Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... III. Phần nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... IV. Đánh giá 1. Đánh giá chung 2. Đề nghị Đạt: Kết quả bằng số: Không đạt: Bằng chữ:………………………. Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên) MỤC LỤC 1. Lý do chọn đề tài. ..................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 1 2.1. Mục tiêu tổng quát................................................................................. 1 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2 3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu:........................................ 2 4. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................ 2 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..................................................................... 2 B: NỘI DUNG .............................................................................................. 4 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH RPAC ............................................................................................................ 4 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ............................. 4 1.1.1. Tên công ty: ................................................................................ 4 1.1.2. Người đại diện pháp luật ........................................................... 4 1.1.3. Văn phòng chính và các chi nhánh............................................ 4 1.1.4. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................... 5 1.2. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP................. 5 1.3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP......................... 6 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:.................................................................... 6 1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban chính ...................... 7 1.4. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP................................................................................................ 11 1.5. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP................................................................................................ 19 1.6. TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ........................................... 20 1.7. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2019 .......................................... 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ......... 22 2.1. SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT IN ............. 22 2.2. KHÁI QUÁT VỀ SẢN XUẤT: ..................................................... 22 2.2.1. Khái niệm về sản xuất ................................................................ 22 i 2.2.2. Vai trò của sản xuất.................................................................... 23 2.2.3. Hệ thông sản xuất. ...................................................................... 23 2.2.3.1. Khái niệm.................................................................................. 23 2.2.3.2. Loại hình sản xuất.................................................................... 23 2.2.4. Quản trị sản xuất ........................................................................ 23 2.3. KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG NGÀNH IN. ............................................................................................................... 24 2.3.1. Các vấn đề liên quan đến thiết kế và phát triển sản phẩm....... 24 2.3.2. Công tác tổ chức phát triển sản phẩm....................................... 24 2.3.3. Hình thức tổ chức nghiên cứu phát triển sản phẩm ................. 25 2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển sản phẩm: ....... 25 2.4. PHÂN TÍCH SWOT CÔNG TY TNHH R-PAC ......................... 27 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BAO BÌ TẠI CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM .................................................. 30 3.1. LƯU ĐỒ SẢN XUẤT TỔNG QUÁT. ........................................ 30 3.1.1. Các đối tác của công ty: ........................................................... 33 3.1.2. Các thông tin cần có để phát triển một sản phẩm. ................. 34 3.2. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM: ............................... 35 ............................................................................................................... 35 3.3. NHỮNG QUY TRINH ĐẶT BIỆT............................................... 42 3.3.1. Quy trinh test mẫu...................................................................... 42 3.3.2. Quy trinh gửi duyệt mẫu............................................................ 44 3.3.3. Quy trinh điều chỉnh AW. .......................................................... 45 3.3.4. Quy trinh duyệt giá bán và giá cost ........................................... 46 3.3.4. Ứng dụng công nghệ trong trao đổi thông tin. .......................... 47 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ......................... 49 4.1.ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM.................................................... 49 4.1.1.. Điểm mạnh ................................................................................. 49 4.1.2. Điểm yếu...................................................................................... 49 4.1.3. Giải pháp..................................................................................... 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN. ...................................................................... 52 ii
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng