Tài liệu Dạy học theo chủ đề tích hợp toán 7 luyện tập giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8301 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN. TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN BÁ NGỌC. BÀI DỰ THI:DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. ''LUYỆN TẬP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN". GIÁO VIÊN:NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH. Năm học 2015-2016. Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp I. Tên dự án dạy học: Luyện tập giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận II. Mục tiêu dạy học: Kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học trong dự án này là: Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn đại số – Vật lý, đại số – Giáo dục môi trường để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra. III. Đối tượng dạy học : Học sinh khối 7 trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc. IV. Ý nghĩa : Gắn kết các kiến thức, kỹ năng thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội, làm cho HS yêu thích môn học và yêu cuộc sống hơn . Học sinh rút ra được những kĩ năng sống thiết thực cần cho cuộc sống xung quanh. V. Thiết bị dạy học, học liệu: Giáo viên: - Máy chiếu - Bảng nhóm - Bảng phụ - Phiếu học tập - Sưu tầm nội dung các bài toán sử dụng kiến thức liên môn và hiếu biết xã hội. - Tìm hiểu về thực trạng xã hội hiện nay trên các lĩnh vực: Vật lý, lịch sử, thiên nhiên môi trường,xã hội … - Các hình ảnh minh họa các nội dung trên. Học sinh: - Kiến thức liên quan đến các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. - Tìm hiểu trên các phương tiện thông tin xã hội hiện nay, những vấn đề thời sự nóng bỏng trong cả nước và trên toàn cầu. - Bút dạ viết bảng, chia nhóm học tập. VI. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: Mô tả các hoạt động dạy học của tiết 25 đại số 7. Tôi đã thay đổi, bổ sung một số bài tập có liên quan đến tích hợp các môn học khác. Để giải quyết tốt bài học này HS cần nắm vững các nội dung, các môn học có liên quan. VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: * Nội dung: 1. Về nhận thức: Đánh giá ở 3 cấp độ: a) Nhận biết b) Thông hiểu c) Vận dụng 2. Về kỹ năng: Đánh giá việc rèn luyện kỹ năng tìm các yếu tố trong các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Rèn luyện kỉ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải bài toán. 3. Về thái độ: Đánh giá thái độ của HS về ý thức, tinh thần tham gia học tập, tình cảm của HS với các môn học có liên quan. * Cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS: Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp -Giáo viên đánh giá kết quả của học sinh,sản phẩm của học sinh. -Học sinh tự đánh giá kết quả,sản phẩm lẫn nhau(các nhóm) VIII. Các sản phẩm của học sinh: - Hệ thống kiến thức liên quan bài học. - Giải các bài tập vào nháp - Làm vào phiếu học tập cá nhân. Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo án Tiết 25 LUYỆN TẬP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN. I.MỤC TIÊU: * Kiến thức:Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận để tìm giá trị của một đại lượng Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và chất dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận. * Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn học vật lí, hình học ... để giải thành thành thạo một số bài toán có nội dung khác nhau . * Thái độ: Có ý thức áp dụng các kiến thức và kỹ năng nói trên vào việc giải một số bài toán thực tiễn. (Có nội dung liên quan đến các môn học: Hình học, Vật lý.Giáo dục môi trường…) II.CHUẨN BỊ: - HS: Xem trước bài học ở nhà, phiếu học tập, thước, nháp, bảng nhóm - GV: Sgk, giáo án,phấn màu, máy chiếu, bảng phụ. III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, thảo luận, nêu và giải quyết vấn đề. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra. 3.Bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Nội dung ghi bảng học sinh Bài toán 1 Học sinh đọc đề Bài toán 1 Hạnh và Vân định làm mức dẻo từ bài Giải 2,5 kg dâu.Theo công thức,cứ 2kg Gọi y 1 ,y 2 là khối lương dâu thì cần 3kg đường.Hạnh bảo cần dâu theo công thức và 3,75kg đường ,còn Vân bảo cần 3,25 lượng dâu cần làm kg đường.Theo em ,ai đúng và vì x 1 ,x 2 là lượng đường sao? tương ứng cần dùng vì khối lượng dâu và khối Đường và dâu là hai đại lượng như lượng đường là hai đại thế nào? -Hai đại lượng tỉ lệ lượng tỉ lệ thuận Nếu gọi y 1 ,y 2 là khối lương dâu thuận nên theo tính chất hai đại theo công thức và lượng dâu cần lượng tỉ lệ thuận, ta có: y1 y 2 2 2,5 làm   hay 3 x2 x1 x 2 x 1 ,x 2 là lượng đường tương ứng y1 y 2 3.2,5 cần dùng thì theo tính chất hai đại suy ra x 2 = 2 =3,75 - ta có: x  x lượng tỉ lệ thuận ta có điều gì? 1 2 Vậy Hạnh đúng Hãy thay các giá trị tương ứng của -Hs thực hiện bài toán và giải bài toán. -Hs nhận xét bài Gv nhận xét bài giải giải của bạn GV liên hệ thực tế Hiện nay trên thị trường có rất Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp nhiều hàng hóa thực phẩm được bày bán mà không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng.Đặc biệt là diệp tết Nguyên Đán sắp đến có rất nhiều loại bánh kẹo ,mức... được bày bán.Chúng ta cần chọn cho mình những sản phẩm có chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn về thực phẩm. Vấn đề về an toàn thực phẩm đang được quan tâm Thực phẩm chế biến không an toàn dẫn đến ngộ độc Cần lụa chọn cho mình những thực phẩm có chất lượng và an toàn Bài toán 2 (trình chiếu đề bài toán 2) Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và Hs đọc đề bài toán 17cm3.Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam,biết rằng tổng khối lượng -Hai đại lượng tỉ lệ thuận của hai thanh bằng 327,7g. Khối lượng và thể tích của vật là hai m1 m2  đại ượng như thế nào? và 12 17 Nếu gọi khối lượng của hai thanh m 1 + m 2 =327,7 chì tương ứng là m 1 (gam) và m 2 Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Bài toán 2. Giải Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m 1 (gam) và m 2 (gam). Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên m1 m2  12 17 và Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc (gam). hãy biểu diễn quan hệ của m 1 ,m 2 với thể tích tương ứng của nó? Làm thế nào để tìm m 1 , m 2 ? Gọi hs lên bảng trình bày GV nhận xét GV liên hệ với môn vật lí về công thức tính khối lượng riêng của một Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp -Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có: -Hs thực hiện -Hs nhận xét bài làm của bạn -Hs nhắc lại công thức tính khối lượng riêng của m 1 + m 2 =327,7 theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có: m1 m2 m1  m2 327,7     11,3 12 17 12  17 29 vậy:m 2 =17.11,3=192,1 m 1 =12.11,3=135,6 vậy hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g m một vật D= V m vật D= V với D:khối lượng riêng của vật m:khối lượng của vật V :thể tích của vật Bài toán 3 (trình chiếu đề bài toán 2) Hs đọc đề bài toán Học sinh ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh.Lớp 7A có 32 học sinh,lớp 7B có 28 học sinh,lớp 7C có 36 học sinh.hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh,biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh. -Gọi số cây trồng GV:Tương tự các bài toán trên,để của các lớp giải bài này trước hết ta cần là gì? 7A,7B,7C lần lượt là x,y,z. Hs thực hiện (theo Hãy biểu diễn x,y,z qua các số liệu nhóm) của bài toán và giải. Các nhóm nộp bài (cho hs làm việc theo nhóm) -GV nhận xét -Cây cho bóng GV liên hệ với môi trường. mát,ngăn bụi,làm Cây xanh có tác dụng gì đối với xạch không chúng ta? khí,bảo vệ môi GV cho hs xem một số hình ảnh về trường chống ô hiện trạng rừng đang bị tàn phá và nhiễm... tác hại của nó. Tàn phá rừng Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Bài toán 3. Giải Gọi số cây trồng của các lớp 7A,7B,7C lần lượt là x,y,z. Theo đề bài,ta có; x+y+z=24 và x y z   32 28 36 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có: x y z   = 32 28 36 x yz 24 1   32  28  36 96 4 1 do đó:x= 4 .32=8 1 y= 4 .28=7 1 z= 4 .36=9 Vậy số cây trồng của các lớp7A,7B,7C theo thứ tự là 8,7,9 cây. Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp Gây ngập lụt Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp Vì vậy chúng ta cần bảo vệ rừng đầu nguồn để giảm thiểu thiên tai Núi Chóp chài và Tháp Nhạn ở Phú Yên cao bao nhiêu mét.Các em hãy giải bài toán sau để làm rõ vấn đề này Hs đọc dề bài toán Bài Toán 4 Giải. Gọi chiều cao của núi Chóp Chài và Tháp Nhạn lần lượt là x,y. Theo đề bài ,ta có Bài toán 4 (chiếu bài toán lên màn hình) Núi chóp chài và Tháp Nhạn của Tỉnh Phú Yên có chiều cao tỉ lệ với 26:1,6 Tính chiều cao của Núi Chóp Chài và Tháp Nhạn .Biết tổng chiều cao của chúng gần bằng 414m. x y  26 1,6 và x+y=414 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có: Các nhóm làm việc x y  26 1,6 = x y 414   15 26  1,6 27,6 Do đó:x=26.15=390 y=1,6.15= 24 Vậy Núi Chóp Chài có chiều cao khoảng 390m Tháp Nhạn có chiều cao khoảng 24m (Núi Chóp Chài) Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp Tháp Nhạn Cho hs thảo luận theo nhóm GV thu bài giải và nhận xét GV liên hệ với môn địa lí và lịch sử. Thông qua hai địa danh này GV giới thiệu cảnh đẹp phú yên,giáo dục tình yêu quê hương đất nước. (Núi Chóp Chài cao khoảng 390m thuộc địa phận xã Bình Kiến cách trung tâm thành phố Tuy Hoà khoảng 4km về phía bắc,ngay sát quốc lộ 1A Núi có hình dáng vuông vức như một Kim Tự Tháp .Trên núi có nhiều cảnh quan đẹp,công trình kiến trúc,công trình viễn thông dân sự và quân sự. Dưới chân núi Chóp Chài là nơi năm 1961 lực lượng vũ trang của Phú Yên đã giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ ra vùng căn cứ lãnh đạo mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam. Tháp Nhạn: cao khoảng 24m nằm ở bờ bắc sông Đà Rằng gần quốc lộ 1A thuộc thành phố Tuy Hòa ,được xây dựng vào cuối thế kỉ 11 đầu thế kỉ 12.Tháp là nơi thờ phụng thần linh của người Chăm cổ Tháp Nhạn là một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lịch sử cao của nguời Chăm và đây cũng là thắng cảnh tiêu biểu của Phú Yên. Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016 Trường THCS& THPT Nguyễn Bá Ngọc Tháp Nhạn đã được Bộ Văn HóaThông tin công nhận là Di tích kiến trúc-nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 16/11/1988 *GV:Tổng kết bài học -Cho học sinh nhắc lại công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của nó. Bài dự thi :Dạy học theo chủ đề tích hợp Hs trả lời Hướng dẫn về nhà: Bài vừa học:Xem lại nội dung các bài tập đã giải Ôn lại các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận. Làm các bài tập 9,10 sgk/56. Bài sắp học:Đại lượng tỉ lệ nghịch Xem trước nội dung bài học: Tìm hiểu:+ Hai đại lượng x,y tỉ lệ nghịch thì liên hệ theo công thức nào? +Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch? Người thực hiện:Nguyễn Thị Tuyết Trinh Năm học 2015-2016
- Xem thêm -