Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên vipco hải phòng 

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0