Tài liệu Skkn-Xây dựng các câu hỏi tương tác trong dạy học Tiểu học thông qua việc ứng dụng phần mềm Adobe Captivate

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2087 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015