Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ internet băng thông rộng của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 752 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Dịch vụ Internet băng thông rộng là một trong các dịch vụ VT đang bị cạnh tranh gay gắt, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) không còn là doanh nghiệp (DN)chiếm lĩnh thị trường nữa mà phải chia sẻ thị trường với các DNkhác. Trước những thời cơ và thách thức mới trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet băng thông rộng, VNPT phải củng cố lại năng lực của mình để không những cạnh tranh với các đối thủ hiện tại mà còn sẵn sàng cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Từ vấn đề được đặt ra, đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ Internet băng thông rộngcủa VNPT”sẽ giải quyết được vấn đề trên, góp phần thúc đẩy cạnh tranh thắng lợi trên thị trường cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng của VNPT.