Tài liệu Năng su ất và 5s bí mật sự thành công tại nhật bản

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 608 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Smith Nguyen Ebooks! Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản 10/11/2006 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 1 Làm thế nào người Nhật đã thành công trong các ngành công nghiệp ? Smith Nguyen Ebooks! 1. Định hướng khách hàng 2. Quan niệm về năng suất 3. Thực hành những điều cơ bản nhất 4. Tích hợp các hoạt động Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 2 Định hướng khách hàng 1. Thỏa mãn khách hàng Chất lượng & số lượng Công ty Khách hàng 2. Công đoạn sau là khách hàng Chất lượng & số lượng Tinh chế Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Chất lượng & số lượng Lắp ráp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Nguội 3 Quan niệm về năng suất 1. 3 nguyên tắc chủ đạo 2. P, Q, C, D, S và M 3.Cho tất cả mọi người, bởi tất cả mọi người Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 4 Thực hành những điều cơ bản nhất - 5S “5” từ tiếng nhật 1) Seiri – Sàng lọc 2) Seiton – Sẵp xếp 3) Seiso – Sạch sẽ 4) Seiketsu – Săn sóc 5) Shitsuke – Sẵn sàng Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 5 Thực hiện những điều cơ bản nhất – Cách tiếp cận thực tiễn Bắt đầu từ những việc nhỏ 1. ở khu vực làm điểm 2. do nhóm dự án 3. tập trung nỗ lực Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 6 Thực hành những điều cơ bản nhất – Yếu tố thành công 1. Cam kết của lãnh đạo 1) Thời gian của bản thân (cho ủy ban, và cho các phân xưởng) 2) Ngân sách (theo chế độ đặc biệt để dành cho nhóm dự án ) 3) Con người (Trưởng dự án, điều phối viên) 2. Thực hiện liên tụ Cần 1 năm để có thể xây dựng những nền tẳng đầu tiên Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 7 Các hoạt động tích hợp Mục tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu •Shitsuke PQCDSM •Năng suất •Điều kiện tốt nhất •Dòng sản xuất •Chất lượng •Chi phí •Giao hàng •Kiểm soát bằng h.ảnh •An toàn •PDCA •Tinh thần Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 •Thoả mãn khách hàng •Lợi nhuận •Hiệu quả và an toàn trong công ty •Cuộc sống tươi đẹp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 8 Chúc các bạn có năng suất cao hơn Bằng cách thực hành liên tục 5S. Xin cảm ơn !! Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 9 Phương pháp thực tiễn để thực hiện 5S 5S là Công cụ Cơ bản và vô cùng hữu dụng để KAIZEN Mr. Hajime SUZUKI (Kỹ sư cao cấp, Cố vấn JPCSED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia APO) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 0 Lịch sử 5S ? Tại Nhật Bản, ・ 5S được thực hành trong nhiều năm với ý nghĩĩa phổ biến là Seiri Seiton 「整頓整理」 整頓整理」 để hỗ trợ cho hoạt động An toàn, Chất lượng, Hiệu suất và Môi trường. ・ Năm 1986, cuốn sách đầu tiên về 5S được xuất bản, từ đó 5S phổ biến nhanh chóng.. ・ Tại các công ty phát triển, 5S được thực hành thường xuyên và duy trì ở mức độ cao. Tại Singapore, ・ 5S bắt đầu được thực hiện tại một công ty mẫu trong Dự án Năng suất JICA vào năm 1986. ・ Sau đó nó trở thành hoạt động quốc gia đặt dưới Uỷ ban 5S. ・ Hiện nay nó đã đạt tới cấp độ cao ở rất nhiều tổ chức. Tại nhiều quốc gia, ・ 5S đã rất thành công trong giai đoạn ban đầu, nhưng sau một thời gian, nó nhanh chóng trở nên hời hợt, hình thức và không hữu ích do bị áp dụng sai. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 1 5S bắt nguồn từ 5 từ tiếng Nhật bắt đầu bằng chữ S Khi bạn tìm trong sách, 5S thông thường được giải thích như sau. Những giải thích này tốt cho giai đoạn ban đầu nhưng cần được sửa đổi để áp dụng trong thực tiễn. Seiri( (整理) 整理) : Lọc ra những vật không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng. Seiton( (整頓) 整頓) : Sắp xếp ngăn nắp những vật cần thiết sao cho có thể dễ dàng lấy chúng ra để sử dụng. Seiso (清掃 清掃) 清掃) : Dọn sạch sẽ hoàn toàn nơi làm việc để không còn bụi bám trên sàn, máy móc và trang thiết bị. Seiketsu( (清潔) 清潔): Duy trì tiêu chuẩn cao về giữ gìn vệ sinh và sắp xếp nơi làm việc gọn gàng vào mọi lúc. Shituke( (躾) Tháng 11/2006 : Đào tạo mọi người tự giác tuân theo quy tắc giữ gìn thật tốt nơi làm việc. Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 2 5S là gì? Điểm mấu chốt của 5S (5S thực tiễn) “5S” là một trong những “Công cụ” cơ bản và vô cùng hữu dụng cho KAIZEN để Cải tiến Quản lý Sản xuất, nếu được áp dụng một cách đúng đắn. Điểm mấu chốt: 1) Giai đoạn 1: 5S thông thường (Vidu VN 1-1., VN 2-1., VN 3.) Dù thế nào cũ ũng thực hành nó, rồi bạn sẽ thấy điều khác biệt. 2) Giai đoạn 2: 5S thực tiễn Thực hành với suy nghĩĩ “đối tượng của 5S tại mỗi nơi làm việc” để giải quyết vấn đề hiệu quả, đó là, 1) Điều kiện tốt nhất 2) Dòng sản xuất 3) Kiểm soát bằng hình ảnh 4) PDCA Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 3 5S thực tiễn: 5S do Ô. SUZUKI sửa đổi Seiri( (整理: 整理 Lọc ra và “di di” những vật không cần và “lng không cn (của những vật cần thiết)” ra khỏi nơi làm việc Seiton( (整頓): 整頓 Sắp xếp- - để dùng. Những vật này cũng phải được sắp xếp trong “điu kin tt” (sẵn sàng để dùng) và “đ m b o an toàn” (không bị dùng sai để ngăn ngừa sự cố) Seiso (清掃 清掃) 清掃): Làm sạch - - hoặc thiết bị. Làm bằng cách lu ý đ n đi tng, “thu lm rác mà không v t lung tung” để nơi làm việc sạch sẽ, “t y s ch bi mà không gây h h i s n ph m” đối với những sản phẩm sẵn sàng, “kiểm tra và sửa chữa trạng thái bất thường” o - - Seiketsu( (清潔) 清潔): “Ngăn nga bi b n và gi v sinh  m c cao” “Duy trì v sinh cao” Shituke( (躾): Tháng 11/2006 (Không sửa đổi, nhưng với những nhà máy mới thành lập thì những quy tắc, quy định và tiêu chuẩn công việc phải được đặt ra trước) Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 4 “Seiri” Seiri” là gì? Các ví dụ về Seiri. Seiri. ・ “Seiri” Seiri” là chọ chọn ra nhữ những vật không cần thiế thiết và lượng không cần thiế thiết của nhữ những vật cần dùng. ng. Cần có tiêu chuẩ chuẩn rõ ràng với các ví dụ như như sau. sau. ・ Nơi làm việ việc khá khác nhau và đối tượng khá khác nhau sẽ có nhữ những tiêu chuẩ chuẩn khá khác nhau. nhau. ・ Tại dây chuyề chuyền sản xuấ xuất, chỉ chỉ để đủ lượng cần thiế thiết cho hoạ hoạt động hàng ngà ngày. Bắt đầu là 1 ngà ngày, rồi giả giảm xuố xuống ½ ngà ngày, - - - . ・ Đối với nhữ những vật nhỏ nhỏ, có thể thể để lượng nhiề nhiều hơn cần thiế thiết sao cho không ảnh hưởng đến dây chuyề chuyền sản xuấ xuất và công việ việc. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 5 Sử dụng “nhãn đỏ” sẽ rất hiệ hiệu quả quả để nhậ nhận biế biết rõ ràng nhữ những vật không cần thiế thiết. (từng thứ thứ một cho nhữ những vật lớn) (cho một nhó nhóm rất nhiề nhiều nhữ những vật không cần thiế thiết và cần thiế thiết lẫn lộn ) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 6 Nói là “Seiri, Seiri, Seiton” Seiton” như nhưng không thự thực hành. nh. 整理整頓 出所:マンガ「5S」, 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 平野裕之、日刊工業新 7 Ví dụ về nhãn vàng và nhãn đỏ để “Seiri” Seiri” 1) Criteria in this area Red tag: Yellow tag: 2) Put continuous No. 3) When completed, keep tag in file Date By Location Item (s) Quantity Actions: 1) Move to temporary area 2) Sell as scrap 3) Discard as rubbish By when By whom Completed Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 8 Phân loạ loại nhữ những vật không cần thiế thiết Vứt hết chú chúng đi ? Phân loạ loại là chì chìa khoá khoá cho nhữ những vật không cần thiế thiết Cần tạo ra tiêu chuẩn chu n riêng. riêng. Seiri 出所:5Sテクニック, 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 工場管理編集部、日刊工業新 9 Seiri, Seiri, Seiton tại dây chuyề chuyền sản xuấ xuất Hiện trạng: Quá nhiều lượng dư thừa của sản phẩm dở dang tại nơi làm việc Sơ đồ bố trí đề xuất Chỉ để đủ lượng cần thiết của sản phẩm dở dang tại nơi làm việc Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 10 “Seiton” Seiton” là gì ? Ví dụ về Seiton. Seiton. Sau khi “Seiri”, nơi làm việc chỉ còn lại những vật cần thiết và số lượng dùng hàng ngày. “Seiton” là sắp xếp ngăn nắp những vật và lượng này sao cho tiện sử dụng. Việc này tốt cho Dòng sản xuất và Kiểm soát bằng hình ảnh để công việc hiệu quả, nhưng nó chưa đủ tốt để có Điều kiện tốt nhất cho công việc hiệu quả và an toàn. Những vật và lượng cần thiết phải được xếp không chỉ theo trật tự mà còn, trong “điu kin tt” (sẵn sàng để dùng), “đ m b o an toàn” (không bị dùng sai để ngăn ngừa sự cố) và “d làm theo” vào mọi lúc. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 11 Ví dụ: Góc lối đi “Mục tiêu” tiêu” = Kiể Kiểm soá soát bằng hình ảnh để công việ việc tự nhiên và an toà toàn Nếu góc thế này thì có được không? Lối đi chí chính Góc của lối đi chí chính 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 長田 貴、日本能率 12 Ví dụ: Giá Giá có tên vật, min và max “Mục tiêu” tiêu” = Kiể Kiểm soá soát bằng hình ảnh cho công việ việc hiệ hiệu quả quả Min. Max. 出所:5S定着化ワンツースリー, 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 平野裕之、日刊工業新 13 Ví dụ: Chụ Chụp ảnh, cùng vị trí trí và cùng hướng Trư Trước, -, -, Bước 3, Trư Trước - - Bước 3 Cùng hướng 出所:5Sテクニック, 聞社 Tháng 11/2006 Cùng vị trí trí 工場管理編集部、日刊工業新 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 14 Các ví dụ về Seiton tốt Phả Phải trong điều kiệ kiện Tốt! Sẵn sàng để dùng! ng! lối đi công cụ và thiế thiết bị đo lường pallet thé thép ống cần trục cần trục công cụ và khuôn file tài liệ liệu tại văn phòng Tốt Tháng 11/2006 出所:5Sテクニック, 聞社 工場管理編集部、日刊工業新 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Tốt 15 Ví dụ về Seiton bậc cao Không dễ làm theo Dễ dàng làm theo 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 長田 貴、日本能率 16 Ví dụ về Seiton bậc cao (File tài liệ liệu) Tên người đang dùng Tách riêng tài liệu đang dùng Bất cứ ai cũng có thể biết được là ai đang dùng nó. Khi có người đang dùng một tài liệu nào đó, không ai biết được là ai đang dùng nó. 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 長田 貴、日本能率 17 “Seiso” Seiso” là gì? Ví dụ về Seiso. Seiso. “Seiso” có nghĩa là dọn dẹp nhưng có rất nhiều cách tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên tại nơi làm việc. Nơi làm việc không bụi bẩn: Thu lượm rác mà không vứt lung tung Lau sạch sản phẩm dở dang và thành phẩm: Tẩy bụi bẩn thật nhẹ nhàng và cẩn thận mà không làm hư hại Seiso-kiểm tra máy móc và thiết bị: Kiểm tra trạng thái bất thường bằng cách lám sạch hoàn toàn, và sửa chữa trạng thái bất thường Sử dụng công cụ làm sạch thích hợp như khăn lau, hoá chất, v.v. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 18 Dùng chổ chổi qué quét sàn. Đã tốt chư chưa? Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 19 Thiế Thiết bị Rửa bằng nước cho mắt kính mica, đã tốt chư chưa ? Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 20 Làm sạch bằng khă khăn lau thư thường ở khâu Kiể Kiểm tra cuố cuối cùng, ng, thế thế đã tốt chư chưa ? Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 21 Máy rửa siêu âm Đây Đây là phươ phương ương phá pháp rửa không gây hại. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 22 SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra Có gì khá khác thư thường ? Lau dọn kỹ lưỡng Tự bảo dưỡng 出所:マンガ「5S」, 聞社 Tháng 11/2006 平野裕之、日刊工業新 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Sửa ngay chỗ chỗ này Seiso là Kiể Kiểm tra. tra. 23 Ví dụ về SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra Hopper and Pre-heater of Injection Molding SeisoSeiso-Inspection of PrePre-heater Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 24 Bắt đầu “SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra” tra” như như thế thế nào ở đâu có hàng tră trăm cái máy giố giống nhau trong cùng một khu vực như “máy dệt” trong xưởng dệt. 400 máy dệt Kiể Kiểm soá soát hiệ hiệu quả quả theo tổ Không thể thể dùng máy khở khởi động máy. Không cách nào cải tiế tiến đượ được ! Tổ 15 Tổ 16 Chọ Chọn máy thí thí điểm (mẫu) và thự thực hiệ hiện SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra toà toàn bộ Tháng 11/2006 Tổ 11 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Tổ 12 25 Ví dụ về SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 26 Ví dụ về SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra Điểm màu trắ trắng để kiể kiểm tra nhanh, nhanh, thư thường xuyên Ốc bị long ra OK Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan long ốc 27 Ví dụ về SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra Dây điện và băng dính vàng Một đoạn dây bị hở Dụng cụ vệ sinh Dụng cụ đã bị thay đổi vị trí trí (băng dính vàng) ng) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 28 Nên bắt đầu “SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra” tra” như như thế thế nào ở đâu một máy dệt lại có hàng tră trăm bộ phậ phận như “Đánh sợi” ? Nhãn và đánh dấu kiể kiểm tra từng bộ phậ phận để thu thậ thập dữ liệ liệu về các sự cố xảy ra ở mội bộ phậ phận 1 chuyề chuyền có 480 bộ phậ phận Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 29 Có thể thể thự thực hiệ hiện SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra hiệ hiệu quả quả dựa trên dữ liệ liệu này Bằng cách nỗ lực hơn nữa trư trước nhữ những vấn đề khó khó giả giải quyế quyết này. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 30 “SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra toà toàn bộ” là bước đầu để TPM (Duy trì Năng suất Tổng thể) Cấp độ của điều kiệ kiện máy móc Nên ở một cấp độ SeisoSeiso-Kiể Kiểm hàng ngà ngày tra SeisoSeiso-kiể kiểm tra toà toàn bộ SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra toà toàn bộ ban đầu Cấp độ thự thực tế (tình trạ trạng thự thực tế) 0 Tháng 11/2006 Năm 5 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 31 “Seiketsu” là gì? Ví dụ về Seiketsu. Nghĩĩa gốc của từ tiếng Nhật “Seiketsu” là “vệ sinh”. Trong 5S thông thường, “Seiketsu” được định nghĩĩa là để đảm bảo các hoạt động Seiri, Seiton và Seiso ở cấp độ cao, tuy nhiên mỗi hoạt động Seiri, Seiton và Seiso đều có rất nhiều cấp độ và nên được liên tục duy trì và nâng cấp. “Seiketsu” là hoạt động ở cấp độ cao hơn nhiều chứ không phải chỉ dừng ở việc đảm bảo các hoạt động Seiri, Seiton và Seiso ở cấp độ cao. Hoạt động này giúp ngăn ngừa khỏi bụi bẩn ở cấp độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ví dụ như phòng vệ sinh trong công nghiệp IC, phòng vệ sinh trong bện viện …. Chìa khoá để thực hiện thành công “Seiketsu” là “ngăn ngừa” và “vệ sinh” Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 32 Ví dụ về Seiketsu, Seiketsu, Ngă Ngăn ngừ ngừa Máy gây bụi Bằng Kaizen, đã đạt đến một cấp độ của “Seiketsu” Seiketsu” Bước Kaizen thứ thứ nhấ nhất, vẫn chư chưa đạt đượ được cấp độ của Seiketsu. Seiketsu. Kết quả quả của Kaizen 394 g/day Đỡ bụi 98 phon Đỡ ầm 92 phon 54 g/day Tháng 11/2006 出所:5Sテクニック, 聞社 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 工場管理編集部、日刊工業新 33 Sự cần thiế thiết của Seiketsu, Seiketsu, Ngă Ngăn ngừ ngừa Vòng bi của chuyên gia Nachi ngư người Nhậ Nhật trong túi vô trù trùng Chuyên gia Nachi đã tìm ra nguyên nhân gây ra tiế tiếng ồn là do “bụi bẩn” Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 34 Sản xuấ xuất động cơ điện Dây chuyề chuyền lắp ráp cuố cuối cùng Dây chuyền lắp ráp cuối cùng cần phải “không không bụi bẩn” Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 35 Sự cần thiế thiết của Seiketsu, Seiketsu, Ngă Ngăn ngừ ngừa Công nghệ nghệ hiệ hiện nay Công nghệ nghệ mới, lên khuôn trự trực tiế tiếp Sau khi phun nguyên liệ liệu vào khuôn bắt đầu quy trì trình In In ấn cần rất nhiề nhiều nhân lực và thờ thời gian sản xuấ xuất dài. Tỉ lệ phế phế phẩ phẩm cao. cao. Giớ Giới thiệ thiệu công nghệ nghệ mới, tuy nhiên, nhiên, - - Tháng 11/2006 Nhậ Nhập film đã in sẵn từ Nhậ Nhật Phun vào film đã in sẵn Loạ Loại bớt quy trì trình in Phế Phế phẩ phẩm cao trong quá quá trì trình phun nguyên liệ liệu vào khuôn gây tốn kém sự sạch sẽ, “ngă ngăn ngừ ngừa” cần ở cấp độ cao hơn nhiề nhiều khi phun nguyên liệ liệu vào khuôn Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 36 Ví dụ về Seiketsu, Seiketsu, Ngă Ngăn ngừ ngừa Bộ lọc quạ quạt Nắp Bàn làm việ việc hiệ hiện thờ thời Bàn làm việ việc không bụi bẩn nhờ nhờ ống hút khí khí 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 長田 貴、日本能率 37 Ý nghĩ nghĩa gốc của từ “Seiketsu” Seiketsu”: Vệ Vệ sinh Để ngăn ngừa bệnh tật, ・ Trong công nghiệp thực phẩm ・ Trong bệnh viện Cùng với hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam đã tổ chức các hoạt động phòng ngừa SARS thành công) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 38 Nước siêu sạch (tinh khiế khiết) Cho đến gần đây, người ta sản xuất nước bằng cách cho nước muối vào nước, rồi cho điện phân. Theo phương pháp mới, nước tinh khiết được sản xuất bằng cách cho acid sulfuric loãng vào thay vì cho nước muối, rồi cho điện phân. Nước tinh khiết cung cấp phạm vi ứng dụng rộng rãi giúp rửa sạch hoàn toàn đồ vật và đảm bảo vệ sinh ở cấp độ cao trong bệnh viện, nhà máy sản xuất thực phẩm, trong nông nghiệp… Đó chính là Seiketsu. Ngăn ngừa khỏi bụi bẩn còn hơn cả Seiso. Có thể thu thập thêm thông tin từ internet. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 39 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 40 “Shitsuke” Shitsuke” là gì? Ví dụ về Shitsuke “Shitsuke” Shitsuke” trong tiếng Nhật được viết là: 躾, Là sự kết hợp giữa chữ 身(cơ thể thể) và chữ 美 (đẹp), (là chữ Hán của tiếng Nhật, chữ Trung quốc). Hoạt động này có nghĩa là mọi người tự giác gữ gìn bản thân/nơi làm việc của mình sạch đẹp bằng các nội quy, quy tắc và tiêu chuẩn làm việc. Hoạt động này hướng tới cấp độ tự phát triển rất cao và không hề dễ dàng. Vì vậy, trong các hoạt đông 5S, trước hết hãy để mọi người tuân theo Seiri, Seiton, Seiso và Seiketsu ở cấp độ hợp lý. Khi một nhà máy/ công ty bắt đầu đi vào hoạt động, nên triển khai hoạt động “Shitsuke” trước tiên để phát triển quan điểm mới và ở cấp độ cao của đội ngũ nhân viên. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 41 “Shitsuke “ trong hoạ hoạt động hàng ngà ngày Vào thời kỳ đầu của công nghiệp hoá, rất nhiều nhân viên xuất thân từ các vùng quê, những nơi mà thời gian làm việc, cách làm việc, phương pháp làm việc, tất cả mọi thứ đều rất không theo quy củ. Nhưng trong nhà máy, tất cả mọi người đều phải tuân theo nội quy, quy định và phương pháp làm việc để tạo ra nơi làm việc hiệu quả và an toàn vì đồng lương của chính họ. ・Xin nghỉ phải báo trước ・Đến trước 10 phút và ra về sau 10 phút ・Thông tin giữa các ca ・Không ăn tại nơi làm việc ・Không tán gẫu và điện thoại trong khi làm việc ・Mặc đồng phục và đi giày chỉnh tề ・Tuân theo các tiêu chuẩn làm việc, ・Tuân theo Seiri, Seiton, Seiso và Seiketsu ・… Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 42 Tình huố huống về Công ty máy trợ trợ thí thính tại Singapore Ông Tan đượ được giao nhiệ nhiệm vụ đổi mới hoà hoàn toà toàn một công ty. ty. Ông đã quan sát và thấ thấy rằng các nhân viên đều có kỹ năng tốt như nhưng thá thái độ làm việ việc lại kém do công ty đã buông lỏng công tác quả quản lý nhân viên trong thờ thời gian dài. Ông quyế quyết định dời nhà nhà máy tới một địa điểm mới và thay đổi thá thái độ làm việ việc kém đã diễ diễn ra trong suố suốt thờ thời gian dài trư trước đó. Đây Đây chí chính là một thử thử thá thách lớn của “Shitsuke” Shitsuke”. 1) Phân biệ biệt tư và công rõ ràng Trư Trước đây đây: Bàn làm việ việc có ngă ngăn kéo để các vật dụng cá nhân Ghế Ghế có tay vịn để thư thư giãn Bây giờ giờ : Bàn làm việ việc đã đượ được thay đổi để phụ phục vụ công việ việc bằng thá tháo các ngă ngăn kéo ra Ghế Ghế đã đượ được thay đổi để phụ phục vụ công việ việc bằng cách thá tháo tay vịn cách 2) Tạo góc nghỉ nghỉ ngơ ngơi riêng chỗ chỗ lối vào của nhà nhà máy cùng với các tủ cá nhân và máy bán hàng tự động 3) Đưa Đưa ra tiêu chuẩ chuẩn tác nghiệ nghiệp, kiể kiểm soá soát rõ ràng các linh kiệ kiện, bán thà thành thà thành phẩ phẩm, lập sơ đồ bố trí trí bằng hình ảnh để mọi ngư người phả phải tuân theo các nội quy, quy, quy định và phươ phương ương phá pháp. Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan phẩ phẩm và 43 Mối quan hệ giữ giữa 5S! Seiri 整理 Seiketsu 清潔 Shitsuke 躾 Seiri 整理 Seiso 清掃 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 44 Mối quan hệ giữ giữa 5S! Seiri 整理 Seiketsu 清潔 Shitsuke 躾 Seiri 整理 Seiso 清掃 Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 45 5S để tăng năng suất Sản xuất = Hiệu suất × Thời gian làm việc Hiệu suất: Máy móc ↑ Đảm bảo tiến độ sản xuất ←bảo dưỡng tốt ←Seiso Inspection Công việc thủ công ↑ Không lãng phí lao động ← Sắp xếp nơi làm việc hợp lý ←Seiri, Seiton Thời gian làm việc: Máy móc ↑ Không hỏng hóc ←bảo dưỡng tốt ←Seiso Inspection Rút ngắn thời gian chuẩn bị ←Sắp xếp hợp lý ← Seiri, Seiton Không mất thời gian chờ đợi ← Sắp xếp nơi làm việc hợp lý ←Seiri, Seiton Công việc thủ công ↑ Không mất thời gian chờ đợi ← Sắp xếp nơi làm việc hợp lý ←Seiri, Seiton Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 46 Ví dụ về tính hiệ hiệu quả quả của cải tiế tiến trong công việ việc thủ thủ công Công ty Dệt may D là một công ty hàng đầu tại địa phương sản xuất hàng may mặc cho phAụ nữ. Hàng năm, năng suất của công ty bị thiếu vào vụ cao điểm tháng 10 - 11. Sau khi nghiên cứu quy trình sơ bộ, công ty đã nhận thấy sản xuất bị đình trệ tại khâu đóng gói. Hoạt động Seiri, Seiri, Seiton đã giúp cơ cấu lại khu vực làm việc và nâng cao năng suất hiệu quả. T1. 2003 T12. 2003 Kết quả (tham khảo File3-1 VN.doc, 3-3-1-VN.ppt, 3-3-2-VN.ppt) quả thu đượ được: Năng suấ suất trong kỳ cao điểm T10 - 11. 2003 tăng 30% so với T10 - 11. 2002 với cùng số lượng công nhân. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 47 5S để Nâng cao Chấ Chất lượng (Giả Giảm phế phế phẩ phẩm) Giả Giảm phế phế phẩ phẩm tại Cty Nhự Nhựa -1 (tham khảo File4-1-VN.ppt, File4-2-VN.doc) Phế phẩm cao do điều kiện tồi tại phòng in. 5S được áp dụng như sau, Seiri : Dời thùng các tông gây bụi bẩn ra khỏi phòng In Giảm sản phẩm dở dang (WIP) dư thừa Seiton: Seiton: Bố trí lại sản phẩm dở dang (WIP) sao cho sản xuất được trôi chảy Seiso: Seiso: Thay đổi phương pháp vệ sinh phòng và thiết bị (thu lượm rác mà không vứt bừa bãi) Đào tạo công nhân lau màn hình và hộp mực in cẩn thận hơn. Seiketsu: Seiketsu: Đặt một thảm ướt tại lối vào để ngăn ngừa bụi. Shitsuke: Shitsuke: Đào tạo công nhân những quy định và phương pháp làm việc mới Thực hiện điều kiện tốt nhất và Dòng sản xuất. Đạt được kết quả tốt. Kết quả quả: Phế Phế phẩ phẩm giả giảm từ 11% xuố xuống còn 2% Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 48 Giả Giảm phế phế phẩ phẩm tại Công ty Nhự Nhựa -2 (tham khảo File4-1-VN.ppt, File4-2-VN.doc) phun> Phế phẩm cao tại Máy Tạo khuôn phun #78. Lỗi chính là chấm đen. Áp dụng 5S cho máy #78 như sau. Seiso: Seiso: Đội sản xuất và bảo dưỡng đã áp dụng SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra bằng cách tháo rời phễu, màng lọc, các bộ phận phun và lau sạch hoàn toàn từng thứ này. Đội đã tìm ra tình trạng bất thường tại lò nung trước do thiết kế tấm chắn bên trong không hoàn thiện. Tấm chắn bên trong đã được sửa để ngăn ngừa tình trạng đó. Thực hiện Điều kiện tốt nhất và đạt kết quả tốt. Kết quả quả: Phế Phế phẩ phẩm giả giảm từ 6% xuố xuống còn thấ thấp hơn 1% Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 49 5S để Giả Giảm Chi phí phí Plastic Co. Cost Composition Tại sao tồn kho quá quá nhiề nhiều ? Cty Nhự Nhựa – Thà Thành phầ phần Chi phí phí Material NVL Nhân công Máy móc/Tbị Năng lượng Khác Giả Giảm Chi phí phí Nguyên vật liệ liệu cho rất nhiề nhiều lĩnh vực: 1) Giả Giảm phế phế phẩ phẩm: 5S rất hiệ hiệu quả quả như như đã trì trình bày ở trên. trên. 2) Tồn kho chế chết/lâu ngà ngày: ・Seiri (nhãn Đỏ/Và /Vàng) ng) là bước đầu tiên để nhậ nhận biế biết tồn kho này. ・Seiton là chì chìa khoá khoá để giả giảm tồn kho không vào sổ (tồn kho tại kho như nhưng không ghi vào sổ sách) ch) và ngă ngăn ngừ ngừa sản xuấ xuất thừ thừa. ・Seiton bằng nhãn (màu) ghi thá tháng sản xuấ xuất rất hiệ hiệu quả quả để kiể kiểm tra tồn kho lâu ngà ngày hàng thá tháng giú giúp nhậ nhận biế biết nguyên nhân và đưa đưa ra hành động ngă ngăn ngừ ngừa. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 50 5S để Giao hàng đúng hạn (Giả Giảm thờ thời gian chế chết) Bao bì bằng chấ chất dẻo cho Đồ ăn, Mỹ Mỹ phẩ phẩm, v.v. Thiế Thiết kế 3- 8 màu Phân màu Tạo lô Tạo film ・ ・ ・ ・ OK In Nếu hỏng Đóng gói Giao hàng chậ chậm* Làm lại lô In Đóng gói 3.3% = 1 phế phẩm trong số 30 quả lô (5 công) Làm lại: 1 công trong số 5 công, Giao hàng chậm* ・Tìm thấ thấy phế phế phẩ phẩm lô in tại quy trì trình Khắ Khắc axit Ảnh. nh. ・Bên trong máy bị gỉ, như nhưng không ai nhậ nhận thấ thấy cho đến khi mở máy ra để SeisoSeiso-Kiể Kiểm tra. tra. ・Sau khi lau sạch hoà hoàn toà toàn, làm lại phụ phụ tùng máy bằng thé thép không gỉ để ngă ngăn ngừ ngừa vấn đề giố giống như như vậy (Thự Thực hành SeisoSeiso- Kiể Kiểm tra). tra). ・Kết quả quả: Phế Phế phẩ phẩm trụ trục lăn giả giảm từ 3.3% xuố xuống 0.3% và góp phầ phần làm giả giảm* giao hàng chậ chậm từ 20% xuố xuống 2%. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 51 5S để Nâng cao An toà toàn Thá Tháng 3 năm 2005 Rất tốt ! Vật liệ liệu xẻ đã đượ được chuyể chuyển đi và đườ đường đi đã đượ được mở . Hàng rào thé thép đã đượ được sửa chữ chữa Sẽ tốt hơn với vạch trắ trắng chỉ chỉ báo an toà toàn F9 Thá Tháng 10 năm 2004 Khu vực chư chưa đóng cuộ cuộn bị chặ chặn không vào đượ được bởi hàng rào thé thép Bây giờ giờ nó đã bị hỏng và mọi ngư người di qua khu vực đều gặp nguy hiể hiểm Bởi vì hiệ hiện tại không có đườ đường đi F9 Trong ngà ngành công nghiệ nghiệp nặng, ng, An toà toàn là yếu tố quan trọ trọng hàng đầu. Một công ty thé thép đã nâng cao an toà toàn bằng cách áp dụng Seiri, Seiri, Seiton. Seiton. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 52 5S để Nâng cao Tinh thầ thần 1. Tinh thầ thần bên trong Sau khi thực hiện 5S, nhà xưởng đã gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả nhân viên đều cảm thấy thoải mái khi làm việc trong một môi trường tốt. Nâng cao tinh thần nội bộ là nền tảng để xây dựng một công ty và nhà máy có năng suất cao. 2. Tinh thầ thần bên ngoà ngoài Khi nhà máy và công ty có nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ, họ sẽ thu hút được người mua đến tham quan. Kết quả là, công ty sẽ có thêm cơ hội để bán sản phẩm và dịch vụ cho người mua, tăng doanh thu. Khi nhà máy và công ty có nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ, họ cũng sẽ thu hút được những nhân viên có năng lực cùng làm việc với họ trong tương lai. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 53 5S để nâng cao tinh thầ thần, trư trường hợp tinh thầ thần bên trong Công ty bao bì chấ chất dẻo thự thực hiên 5S trong 4 năm theo cách riêng của họ. Lãnh đạo cấp cao cử ra Uỷ ban 5S. Uỷ Uỷ ban này cùng với lãnh đạo cấp cao lập ra ngà ngày tổng vệ sinh công ty 2 lần một năm, đội 5S sẽ đánh giá giá mức độ 5S 6 lần một năm. Phòng nào thự thực hiệ hiện tốt nhấ nhất sẽ đượ được Lãnh đạo cấp cao trao thư thưởng 1 năm 1 lần. Sau 2 năm, tại Phòng Tạo Lô in và Phòng In, nơi thự thực sự cần gọn gàng sạch sẽ thì thì lại bỏ mất lợi ích bởi vì họ đã có số điểm thấ thấp nhấ nhất mặc dù họ đã vất vả thự thực hành 5S. Sau khi cải tiế tiến Phòng Tạo lô in và Phòng In để giả giảm phế phế phẩ phẩm, họ đồng ý thự thực hiệ hiện “Tái sinh 5S” 5S” để giữ giữ mức chấ chất lượng đã đạt đượ được. Họ đưa đưa ra “Hệ thố thống điểm thư thưởng” ng”. Đội dự án khuyế khuyến khí khích phòng kém nhấ nhất từng ngư người thự thực hành tốt và ghi điểm thư thưởng. ng. Phòng Tạo lô in đã già giành giả giải trong lần đánh giá giá đầu tiên, tiên, phòng In trong lần thứ thứ 4 và Nhà Nhà kho trong lần thứ thứ 6 vào năm tái sinh đầu tiên. tiên. Tất cả nhân viên đều thí thích hoạ hoạt động này tinh thầ thần làm việ việc của họ đượ được nâng cao rất nhiề nhiều. (tham khảo File 8) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 54 Hoạt động tổng thể: Hướng tới TPM, ví dụ trường hợp Nachi (tham khảo File 7) Một công ty Nhật Bản tại Singapore bắt đầu thực hiện kế hoạch TPM trong 2 năm. Ngay sau khi họ bắt đầu thực hiện “Seiso” bước đầu như trong biểu đồ, họ đã tham gia vào Sự kiện 5S trong toàn công ty. Hoạt động này đã đẩy nhanh bước 1 của TPM và đóng góp lớn giúp TPM thành công. Bước 1 “Seiso” bước đầu ---------------- Seiso-Inspection lớn và Seiso-Inspection hàng ngày Bước 2 Hạn chế nguồn gốc gây ra vấn đề Bước 3 Hạn chế những nơi khó “Seiso” Bước 4 Duy trì cấp độ đạt được Bước 5: 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 Máy móc Bôi trơn Thiết bị truyền động Thủy lực và khí nén Điện Bước 6: Tự quản lý 0 Tháng 3/2006 1 2 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 3 4 năm 55 Các hoạt động 5S tổng hợp bằng cách xem xét Mục tiêu tại từng nơi làm việc Mục tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu •Shitsuke •Điều kiện tốt nhất •Dòng sản xuất •Kiểm soát bằng h.ảnh •PDCA Tháng 3/2006 •Năng suất •Chất lượng •Chi phí •Giao hàng •Thoả mãn khách hàng •Hiệu quả và an toàn trong công ty •Lợi nhuận •Cuộc sống tươi đẹp •An toàn •Tinh thần Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 56 Mộtt vài tình huống c đệm m để thực hu ng về Bước th c hiện hi n KAIZEN 1. Tình huống tại công ty may mặc (Tham khảo Vidu VN 1-2.ppt) 2. Tình huống tại công ty Văn phòng phẩm (Tham khảo Vidu VN 2-2.ppt) Thă Thăm quan công ty Ngày 29/11/2006 (thứ 4)14:30-16:30 Công ty Hoàng Dương. Xuất phát tại VJCC lúc13:30 bằng xe ô tô của trung tâm Đánh giá giá công ty thă thăm quan Ngà Ngày 30/11/2006 (thứ 5) Thảo luận: 8:30-10:00 Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 57 Phiế Phiếu kiể kiểm tra 5S dành cho các hoạ hoạt động trong toà toàn nhà nhà máy (tham khảo File 6) Sau khi đã rút ra kinh nghệm từ Khu vực thí điểm, bắt đầu thực hiện các hoạt động 5S trong toàn nhà máy. Lúc này, dùng Phiếu kiểm tra để đánh giá các hoạt động 5S ở từng phòng ban/bộ phận thường xuyên, hàng tháng. Xem Phiếu kiểm tra cho Bước 1 (5S thông thường) và cho Bước 2 (5S thực tiễn). Phiế Phiếu kiể kiểm tra A cho 5S thông thư thường: ng: Phiế Phiếu này rất có ích cho giai đoạn đầu thự thực hiệ hiện 5S. Tuy nhiên, nhiên, nó có thể thể gây ra vấn đề “5S vì 5S” 5S” Và quên mất rằng “5S để cải tiế tiến khu vực nhà nhà xưởng thự thực sự, KAIZEN” KAIZEN”. Phiế Phiếu kiể kiểm tra bổ sung B cho “5S thự thực tiễ tiễn”: Kết hợp Phiế Phiếu A và B (50, 50) là một cách để đánh giá giá cả 2 cấp độ thông thư thường và thự thực tiễ tiễn nhằ nhằm cải tiế tiến khu vực nhà nhà xưởng thự thực sự. Tầm quan trọ trọng của Phiế Phiếu kiể kiểm tra B là: 1) Tư duy “Đối tượng của 5S” 5S” tại từng nơi làm việ việc 2) Duy trì trì và liên tục nâng cấp từng hoạ hoạt động S 3) Đánh giá giá “Kết quả quả” của việ việc cải tiế tiến P, Q, C, D, S, M Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 58 5S Cạnh tranh: Cách thực tiễn với hệ thống điểm thưởng Đánh giá 5S (1995 - 1997) 5S Cạnh tranh - 1 (3/1998) Điểm thưởng cho Thực hành tốt (Bộ phận) lần nào cũng đứng đầu Điểm cho cấp độ 5S Bộ phận sx quả lô. 5S Cạnh tranh - 4 (9/1998) 5S Cạnh tranh - 6 (12/1998) Bộ phận In ấn. Tháng 3/2006 Bộ phận Kho. Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 59 Vâng, Vâng, chắ chắc chắ chắn rồi. Không, Không, tôi không chắ chắc. Bạn thực hành 5S bây giờ? Qua các bước sau ! R ấ t tố t ! Giai đoạn 1: Cứ Cứ thự thực hành cái đã Bước 1: Một hôm, bạn quyết định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso tại góc làm việc nhỏ của mình. Duy trì nơi làm việc của mình ngăn nắp và sạch sẽ bằng cách thực hiện việc này hàng ngày. Bước 2: Sau đó, bàn bạc với giám đốc và đồng nghiệp rồi quyết định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso tại nơi làm việc. Nếu khu vực thực hiện rộng và có rất nhiều thứ, bạn cần một nhóm để thực hiện Seiri, Seiton bước đầu. Giai đoạn 2: Thự Thực hành bằng cách xem xét mục tiêu đề ra (tham khảo Handout: Hướng dẫn “thực hành 5S”) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 60 Giai đoạn 2: Thực hành bằng cách xem xét mục tiêu đề ra (tham khảo Handout: Hướng dẫn “thực hành 5S”) Bước 3: Tiếp tục từ giai đoạn 1, bước 2. Thảo luận và chọn một vấn đề lớn từ PQCDSM tại nơi làm việc, sau đó chọn khu vực thực hiện 5S. Mục tiêu của bạn có thể là “Tăng năng suất” tại “Khu vực đóng gói” . Lập đội dự án do 1 đội trưởng phụ trách. Sau khi đã chuẩn bị kỹ, tiến hành “Tổng vệ sinh” vào một buổi. Đề nghị Ban lãnh đạo cấp cao và toàn thể công nhân viên có liên quan cùng tham gia. Sau khi thoả thuận, có thể quyết định tổng vệ sinh vào ngày Chủ nhật. Ban lãnh đạo cấp cao sẽ mời toàn thể công nhân viên tham dự bữa tiệc kỷ niệm việc Tổng vệ sinh và để xác nhận các hoạt động tiếp theo nhằm giải quyết vấn đề bằng việc tạo ra Điều kiện tốt nhất, Dòng sản xuất thông qua 5S. Bước 4: Đánh giá kết quả của Bước 3. Bước 5: Mở rộng ra các khu vực khác. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 61 Tinh thầ thần lạc quan Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 62 Tài liệu tham khảo (từ slide: 63-72) 1. Vài nét về Họat động của nhà máy và Quản lý sản xuất. 2. Tiếp cận thực tiễn 1) Vấn đề mấu chốt 2) Khu vực thí điểm (Mẫu) 3) Lý thuyết cơ bản của Quản lý sản xuất (1) Giải quyết vấn đề hiệu quả ・ Lý thuyết cơ bản -1 “Điều kiện tốt nhất” ・ Lý thuyết cơ bản - 2 “Dòng sản xuất” ・ Lý thuyết cơ bản - 3 “Kiểm soát bằng hính ảnh “ ・ Lý thuyết cơ bản - 4 “PDCA” 3. Các hoạt động tổng thể Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 63 1. Vài nét về hoạ hoạt động của nhà nhà máy và quả quản lý sản xuấ xuất Kỹ thuậ thuật phù phù hợp NHÀ NHÀ MÁY Kỹ thuậ thuật quả quản lý P, Q, C, D, S, M P: Khả năng SX,, Q: Chất lượng,, C: Chi phí,, D: Giao hàng,, S: An toàn,, M: tinh thần làm việc SX Nhậ Nhận nguyên liệ liệu Phế Phế thả thải, Loạ Loại bỏ, phế phế phẩ phẩm Giao hàng Sản phẩ phẩm chấ chất lượng tốt Lưu trữ trữ nguyên liệ liệu Sản phẩ phẩm dở dang Lưu trữ trữ thà thành phẩ phẩm Sản phẩ phẩm tồn kho lâu ngà ngày, (s (sản phẩ phẩm chế chết) Thiế Thiếu hàng Ngư Người LĐ LĐ PT nguồn lực* •(Phát triển nguồn lực) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 64 2. Tiế Tiếp cận thự thực tiễ tiễn để phát hiện và giải quyết vấn đề hiệu quả 1. Cải tiến “Vấn đề mấu chốt” Vấn đề mấu chốt định hướng, chứ không phải là công cụ định hướng. Các công cụ chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu. 2. Tại “Khu vực thí điểm (mẫu)” với những nỗ lực lớn, chứ 3. Bằng “Lý thuyết cơ bản của quản lý SX” trước tiên, không phải bắt đầu từ việc tiếp cận toàn bộ công ty** chứ không phải bằng cách giới thiệu nhiều công cụ hay các công cụ bậc cao *Dành cho đối tượng là nhữ những nhà nhà máy đã đượ được xây dựng. ng. Nhà Nhà máy mới cần có sự hình thà thành hệ thố thống trong toà toàn bộ công ty và cần có chươ chương ương trì trình đào tạo ở giai đoạn đầu. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 65 1) Vấn đề mấu chố chốt Vấn đề mấu chố chốt: giả giải quyế quyết các vấn đề quan trọ trọng trong một thờ thời giai nhấ nhất định. nh. Tùy vào cấp độ công ty, ty, thông thư thường Marketing và Phá Phát triể triển sản phẩ phẩm/dị m/dịch vụ là điểm mấu chố chốt. Như Nhưng trư trước tiên nên giả giải quyế quyết các vấn đề ở cấp nhà nhà máy. Nhữ Những số vấn đề nên đượ được thả thảo luậ luận dưới góc độ của khá khách hàng, ng, P (Năng lực sản xuất có đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng ?) Q (Chất lương sản phẩm đã thỏa mãn khách hành chưa ?), C (Chi phí có đáp ứng được yêu cầu về giá của khách hàng ?), in order make issue tocủa be khách tackled first. D (Có to giao hàngclear đúngwhat theo yêu cầu hàng ?) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 66 2) Khu vực thí điểm (mẫu) Từng bước, bắt đầu với khu vực thí điểm (mẫu) Mẫu thí thí điểm Năng suấ suất Mẫu thí thí điểm Bước 1 Toà Toàn bộ công ty Khu vực khá khác Bước 2 Bước 3 Từng bước thay đổi, hiệu quả với 5S Năng suấ suất Mẫu thí điểm Khu vực Tái sinh Toà Toàn bộ công ty Bước 1 Tháng 3/2006 Bước 1 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Bước 3 Khu vực 67 3) Nguyên lý cơ bản của Quả Quản lý sản xuấ xuất 1) Điều kiện tốt nhất Thự Thực hiệ hiện 4M (Nguyên vật liệ liệu, Máy móc, Nhân công và phươ phương pháp) ương phá trong điều kiệ kiện tốt nhấ nhất, thì thì sẽ không có phế phế phẩ phẩm. 2) Dòng sản xuất Thự Thực hiệ hiện toà toàn bộ quy trì trình trôi chả chảy* như như một dòng sông, sông, thì thì sẽ không có lãng phí phí trong lưu kho. kho. *k *kể từ khi nhậ nhận nguyên vật liệ liệu đến khi giao hàng 3) Kiểm soát bằng hình ảnh Thự Thực hiệ hiện tất cả các hoạ hoạt động dễ nhì nhìn, thì thì sẽ không có nhầ nhầm lẫn trong vận hành, nh, hay hành động nhanh. nhanh. 4) PDCA Quay vòng PDCA (Kế , Thự (Kế hoạch, ho Thực hiệ hiện, Kiể Kiểm tra, tra, Hành động) ng) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 68 Lý thuyết cơ bản-1: “Điều Phươ Phương ương phá pháp tác nghiệ nghiệp với điều kiệ kiện tốt Nguyên liệ liệu tố t* Chấ Chất lượng, ng, Chi phí phí, Khố Khối lượng, ng, Giao hàng kiện tốt nhất” M á y m ó c tố t* Nhân lực (con ngư người) tốt (ngư người vận hành SX) Sản phẩ phẩm tốt * Chấ Chất lượng đạt yêu cầu, Giá Giá cả đạt yêu cầu, Khố Khối lượng đạt yêu cầu và Giao hàng đúng hẹn Thuậ Thuật ngữ ngữ “Tốt*”” ở đây đây không có nghĩ nghĩa là nguyên liệ liệu đắt tiề tiền, máy móc đắt tiề tiền mà nguyên liệ liệu đượ được lưu trữ trữ và xử lý trong điệu kiệ kiện tốt, máy móc thié thiét bị đượ được bảo dưỡng tốt. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 69 Lý thuyế thuyết cơ bản-2: “Dòng SX” SX” Bước thứ nhất hướng tớI JIT Nguyên liệu : Không có tồn kho lâu ngày/nguyên liệu “chết” Sản xuất Chu trình thứ 1 Chu trình cuối :Sản phẩm dở dang được kiểm soát tốt Thành phẩm: Không có tồn kho lâu ngày, hàng “chết” trong kho Giao hàng: Giao hàng đúng hẹn Dòng SX chả chảy êm thấ thấm như như một dòng sông. sông. Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 70 Lý thuyế thuyết cơ bản – 3: Kiể Kiểm soá soát bằng hình ảnh 1. Để quản lý “Visual Report.XLS” dành cho các cán bộ quản lý; sử dụng màu đỏ để nêu bật những điểm quan trọng cho dễ nhận thấy… 2. Để kiểm soát khu vực sản xuất “In-line Visual control.ppt" (Các quy định trong quá trình hay dây chuyền sản xuất) giúp cho các cán bộ điều hành sản xuất dễ dàng tuân theo những chuẩn mực trong công việc 3. Để khuyến khích các hoạt động ở khu vực sản xuất Các tiêu chuẩn sẽ được dán trên “Visual Control Board.ppt” (bảng ở nơi sản xuất) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 71 Lý thuyế thuyết cơ bản - 4: PDCA Nhân tố cho hoạt động cải tiến liên tục trong sản xuất Mức độ cao hơn nữa Kiể Kiểm tra Thự Thực hiệ hiện Kiể Kiểm tra Thự Thực hiệ hiện Mức độ hiệ hiện tại Tháng 3/2006 Mức độ tốt hơn Giả Giải phá pháp Lập KH Giả Giải phá pháp Lập KH Lập KH = Hệ Hệ thố thống và các phươ phương ương phá pháp hiệ hiện thờ thời Thự Thực hiệ hiện = Hoạ Hoạt động sản xuấ xuất hàng ngà ngày Kiể Kiểm tra = các hậu quả quả như như khiế khiếu nại, từ chố chối của khá khách hàng, ng, giao hàng chậ chậm... Giả Giải phá pháp = Hệ thố thống và phươ phương ương phá pháp cải tiế tiến Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 72 Hoạ Hoạt động tổng hợp Lẫn lộn do đặt ra quá nhiều chương trình và công cụ Báo cáo hành động nhưng không cải tiến thực sự Six Sigma TPM Tháng 3/2006 ? Vận hà nh hàng ngày 5S QCC 5S Six Sigma TPM Ả 5S QCC TQM Ủ QCC Khu vực sản xuất TQM Khu vực sản xuất Ế TQM LÝ THUY T CƠ B N C A QU N LÝ SX Các uỷ ban Có thể báo cáo kết quả khi ứng dụng bất cứ công cụ nào Ả Các uỷ ban Thống nhất bằng cách chuyển tất cả các công cụ vào Lý thuyết cơ bản của Quản lý sản xuất để đạt mục tiêu TPM Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan TQM Cải tiến những khó khăn phát sinh trong vận hành hàng ngày QCC 5S TPM 73
- Xem thêm -