Tài liệu Bài thu hoạch thực tập mầm non

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 34501 |
  • Lượt tải: 118

Mô tả:

Lời cảm ơn Bài thu hoạch cuối đợt này được hoàn thành là nhờ vào sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân đây cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Giám Hiệu Trường Mầm Non 13 - quận 5, tập thể giáo viên hướng dẫn đoàn thực nói riêng và giáo viên toàn trường nói chung đặc biệt cô trưởng đoàn thực tập Phùng Duy Hoàng Yến giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm Mầm Non Trung ương 3,quý thầy cô đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành đợt thực tập cuối khóa 2010. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Giám Hiệu, cô trưởng đoàn Phùng Duy Hoàng Yến và tập thể quý thầy cô trường Mầm Non 13 đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ,cung cấp các thông tin có liên quan đến công tác giảng dạy đồng thời đã nhiệt tình chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt trong đợt thực tập này. Và hơn hết , cho phép tôi được tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cô Trương Thị Thùy Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 2, cô Đoàn Thị Lan Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp Mầm 3, cô Phan Thị Kim Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp Cơm Thường 2, Trường Mầm Non 13 - quận 5, cô đã tận tình hướng dẫn chúng tôi,cung cấp thông tin, số liệu, hỗ trợ thực nghiệm giảng dạy và tạo nhiều điều kiện thuận lợi khác giúp tôi hoàn thành tốt trong đợt thực tập này. Lời cuối cùng , tôi xin chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe và công tác tốt trong sự nghiệp giáo dục của mình. CHÂN THÀNH CẢM ƠN! PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục đích yêu cầu và nội dung của đợt thực tập cuối khóa của sinh viên: a. Mục đích: - Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc,vận dụng những phương pháp, kiến thức đã học ở trường Cao đẳng vào thực tiễn ở trường Mầm Non, hình thành thói quen, học hỏi kinh nghiệm của Giáo viên ở trường , từ đó có thể hình thành tư thế cho mình sau này. Đợt thực tập cuối khóa của sinh viên hết sức quan trọng vì sau khi sinh viên đã học xong phần lí thuyết và thực hành về khoa học giáo dục cũng như các môn chuyên ngành ở trường Cao đẳng Sư Phạm Mẫu Giáo Trung Ương 3, đợt thực tập sư phạm này giúp cho sinh viên tiếp cận thực tế toàn bộ công việc của người giáo viên Mầm Non, thực tập công tác chủ nhiệm của một lớp…trước khi trở thành một giáo viên thực thụ. Đợt thực tập này tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, sáng tạo trong công việc vận dụng kiến thức và rèn luyện các kỹ năng giáo dục và dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó hình thành năng lực sư phạm. Đợt thực tập này còn góp phần rèn luyện tư cách, tác phong sư phạm, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên trước khi chính thức bước vào nghề. Hơn nữa, thông qua đội ngũ sinh viên thực tập sư phạm giúp cho trường Cao đẳng Sư Phạm Mẫu Giáo Trung Ương 3 và các cấp quản lí giáo dục có cơ sở tìm hiểu, đánh giá chất lượng đào tạo giáo viên của trường. b. Yêu cầu: Sinh viên cần phát triển và hoàn thiện những kỹ năng sư phạm đã được hình thành ở trường Cao đẳng, đặc biệt là kỹ năng giảng dạy và kỹ năng nghiệp vụ chủ nhiệm. Tiếp theo trong đợt thực tập này, sinh viên phải tận tình với nghề, làm việc có kế hoạch khoa học và có khả năng nhận xét, đánh giá khả năng học và tiếp thu của học sinh. Sinh viên phải phát huy cao độ tinh thần tự giác, độc lập tự chủ, sáng tạo của mình trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường Mầm Non. c. Nội dung thực tập sư phạm: - Gồm 3 nội dung chính: + Dự giờ các buổi giảng dạy mẫu. + Thực tập chủ nhiệm. + Ý thức rèn luyện của sinh viên trong đợt thực tập sư phạm. 2. Ý thức chấp hành của sinh viên trong đợt thực tập sư phạm cuối khóa: Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế thực tập, thực hiện tốt các nội quy thực tập, tuân thủ sự chỉ đạo của ban chỉ đạo, của giáo viên trường Mầm Non. Thực hiện các nhiệm vụ như giáo viên của trường Mầm Non, vắng mặt trong đợt thực tập sư phạm phải có lí do chính đáng và phải có sự đồng ý của trưởng ban chỉ đạo thực tập sư phạm bằng văn bản. Thường xuyên học hỏi người đi trước để phát triển, hoàn thiện kĩ năng sư phạm, đặc biệt kĩ năng giảng dạy và kĩ năng nghiệp vụ sư phạm. Giữ gìn khối đại đoàn kết nội bộ, bảo vệ danh dự của nhà trường và toàn thể sinh viên đoàn thực tập. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự, giữ gìn trật tự bảo vệ tài sản của trường và của công. Đảm bảo giờ giấc, tác phong, tư thế, phẩm chất của một người giáo viên. Ý thức được trách nhiệm của người giáo viên trong tương lai, để từ đó không ngừng trao dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất để trở thành người giáo viên giỏi. Có quan hệ tốt với giáo viên, cán bộ cũng như gương mẫu trước học sinh, nói năng hành vi phải thể hiện sự văn minh, lịch sự trước mọi người. 3. Những định hướng ban đầu về đợt thực tập sư phạm: Những định hướng ban đầu của bản thân tôi về đợt thực tập sư phạm này như sau: + Bước đầu tôi tìm hiểu về qui chế, nội qui thực tập sư phạm để tránh vi phạm những qui định ở trường Mầm Non. + Ý thức chấp hành tốt nội qui nhà trường, quy định của ban chỉ đạo thực tập sư phạm, của giáo viên hướng dẫn, tinh thần đoàn kết với bạn bè, tác phong tự tin chuẩn mực. + Lập kế hoạch dự giờ và giảng dạy cụ thể đầu tư cho giáo án thật tốt và đạt hiệu quả cao, nộp đúng thời gian qui định, tập giảng trước khi đứng lớp giảng dạy thật sự. + Tôi ôn luyện để nắm vững kiến thức, tác phong, tư thế, gương mẫu trước học sinh. + Tôi tìm hiểu thực tế giáo dục ở địa phương và trường Mầm Non để không bỡ ngỡ với các hoạt động của trường, bắt kịp nhanh chóng với công việc tại trường. NỘI DUNG: 1. Cơ sở lí luận của đợt thực tập sư phạm cuối khóa: a. Công tác tìm hiểu thực tế giáo dục ở địa phương trường: Sinh viên thực tập nghe báo cáo của ban lãnh đạo trường, đồng thời phải tự tìm hiểu thêm về tình hình giáo dục và nội quy của nhà trường Mầm Non 13. Nghe báo cáo của ban lãnh đạo nhà trường về địa phương, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội và phong trào giáo dục của địa phương. Nghe báo cáo hoạt động chuyên môn, về việc tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của giáo viên, cũng như các tài liệu sổ sách, hồ sơ học bạ của học sinh. Nghe báo cáo các hoạt động của đoàn trường. b. Công tác thực tập giảng dạy: Giảng dạy là hoạt động chủ yếu của người giáo viên, đặc biệt đối với một giáo viên Mầm Non. Bậc Mầm Non là bậc học hết sức quan trọng,là nền tảng cho việc hình thành nên nhân cách của một con người, do vậy người giáo viên Mầm Non phải thực sự gương mẫu, trang bị cho mình một kiến thức hết sức vững vàng để đảm bảo cho việc dạy học vừa có tính khoa học và có tính nghệ thuật. Luôn nêu cao vai trò của người giáo viên. Sinh viên thực tập phải nắm vững kế hoạch cũng như nội dung chương trình của môn học trong quá trình thực tập. Lập kế hoạch giảng dạy cho toàn đợt. Mỗi sinh viên dự 2 tiết/lớp do giáo viên hướng dẫn dạy mẫu, có rút ra kinh nghiệm học tập. Mỗi sinh viên dạy 2 tiết/lớp theo chương trình đào tạo, dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, sau tiết dạy có rút kinh nghiệm, đánh giá cho điểm. Ngoài ra, các tiết dạy của các bạn thực tập chung nhóm, bản thân mỗi sinh viên cũng phải dự và rút kinh nghiệm của tiết dạy để làm kinh nghiệm cho bản thân. c. Công tác chủ nhiệm: Sinh viên thực tập sẽ hoàn thiện một số kĩ năng, kỹ xảo cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm như: cách giao tiếp với các bé, kỹ năng xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kỹ năng tổ chức quản lí các bé… 2. Thực tế công tác tiến hành thực tập ở trường Mầm Non: a. Thực tế giáo dục ở trường, nhận thức của bản thân về công tác này: *Thuận lợi: Cơ sở hạ tầng, vật chất , trang thiết bị kỹ thuật được trang bị tiện nghi, đầy đủ, trường lớp rộng thoáng. Trường có đội ngũ giáo viên có tay nghề, nhiều kinh nghiệm và rất yêu mến trẻ, có chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nhiệt tình trong giảng dạy và công tác, tác phong đạo đức chuẩn mực. Các bé lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. Trường được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cả lãnh đạo ngành trong việc chỉ đạo, hỗ trợ các mặt hoạt động của nhà trường. Hội phụ huynh có tác động tích cực đối với nhà trường. *Hạn chế: Một bộ phận nhỏ các bé học yếu do điều kiện kinh tế và gia đình chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình. Do lứa tuổi của các em còn ở độ tuổi vừa học vừa chơi nên gây khó khăn trong việc giảng dạy và quản lí. b. Thực tế thực tập giảng dạy ở trường Mầm Non, nhận thức của bản thân về công tác này: Theo chỉ đạo của ban chỉ đạo đợt thực tập sư phạm này, mỗi sinh viên phải đảm bảo đủ số tiết dự giờ mẫu là 9 tiết, số tiết giảng dạy là 6 tiết. Qua tiết dạy mẫu của cô Trương Thị Thùy Trâm đã giúp cho chúng tôi bước đầu có cái nhìn tổng quát về phương pháp và cách tổ chức giảng dạy lớp học theo phương pháp mới, cách phân bố thời gian trong một tiết học, cách thức soạn giáo án theo phương pháp tích cực. Đối với bản thân tôi, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, đã giúp tôi một cách tỉ mỹ từ khâu soạn giáo án đến khâu làm đồ dùng học tập, gợi ý cách trình bày nội dung giảng dạy sao cho các bé dễ hiểu, phù hợp với trình độ của các bé. Để hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy, tôi thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để học hỏi cách thức soạn bài thật dễ hiểu, nhấn mạnh vào các trọng tâm của bài học, 6 tiết dạy của tôi đều có cô hướng dẫn và các bạn cùng nhóm dự giờ. Sau mỗi tiết dạy cô có tổ chức hợp rút kinh nghiệm ngay. Nhờ đó chúng tôi kịp thời sữa chữa, khắc phục những khuyết điểm mắc phải và đồng thời phát huy những ưu điểm trong các giờ dạy sau. Mặc dù vậy, dù có chuẩn bị giáo án, trang bị kiến thức, làm đồ dùng dạy học tốt, tập giảng trước khi đứng lớp thật sự, nhưng trong những tiết dạy đầu tiên tôi cũng mắc phải một số sai sót do thiếu kinh nghiệm trong việc giảng dạy và thao tác thực hiện các bước còn chậm chạp, nên tôi phân bố thời gian không hợp lí giữa các bước của bài và giữa các tiết học, vì vậy xảy ra tình trạng cháy giáo án. Sau khi giáo viên hướng dẫn họp rút kinh nghiệm tiết dạy, chỉ ra những chỗ cần phát huy, những chỗ chưa được cần khắc phục lại, tôi còn tiếp thu ý kiến từ các bạn cùng nhóm để tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân, càng ngày tiết dạy của tôi càng hoàn thiện và ít sai sót hơn trước. Và cứ thế cuối đợt thực tập sư phạm tôi rất hài lòng về công tác giảng dạy của mình, mặc dù tôi còn có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã cố gắng hết sức, biết nhận khuyết điểm, sửa chữa chúng, để hoàn thành tốt công tác giảng dạy của mình. *Nhận thức của bản thân tôi về công tác thực tập giảng dạy Những tiết dạy trong đợt thực tập sư phạm này giúp chúng tôi hiểu rõ năng lực dạy học của bản thân mình để càng cố gắng học tập thêm, rèn luyện nâng cao tay nghề hơn nữa trong thời gian sắp tới để trở thành một giáo viên tốt. Hơn thế nữa, đây cũng chính là một cơ hội tốt cho chúng tôi học tập kinh nghiệm từ những giáo viên của trường Mầm Non 13. *Qua đây tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm cho bản thân mình như sau: Qua thời gian thực tập sư phạm, sinh viên cần chủ động gặp gỡ giáo viên hướng dẫn nhiều lần để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, phần nào chưa nắm vững có thể nhờ giáo viên hướng dẫn chỉ bảo thêm, mạnh dạn hỏi hoặc xin được giúp đỡ khi gặp khó khăn hay vướng mắc. Sinh viên khi lên lớp dạy cần trình giáo án cho giáo viên hướng dẫn thật sớm để giáo viên có thể góp ý, sửa chữa kịp thời những sai sót. Đồng thời sinh viên phải nghiên cứu mục tiêu bài học, xem thật kĩ giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tập giảng để các bạn cùng nhóm đóng góp ý kiến trước khi lên lớp giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy sinh viên phải phối hợp các phương pháp một cách hợp lí, bao quát lớp một cách triệt để, hệ thống câu hỏi nêu ra phải phù hợp với trình độ và kiến thức của học sinh Khi lên lớp phải rèn đọc, giọng điệu truyền cảm,dịu dàng, đúng âm chuẩn. c. Thực tế thực tập công tác chủ nhiệm ở trường Mầm Non 13, nhận thức của bản thân về công tác này: Tôi được phân công chủ nhiệm các lớp: Lá 2, do cô Trương Thị Thùy Trâm làm chủ nhiệm, Mầm 3, do cô Đoàn Thị Lan Thảo làm chủ nhiệm, Cơm Thường 2, do cô Phan Thị Kim Mai làm chủ nhiệm. Sau đó tôi dự ở mỗi lớp 2 tiết sinh hoạt chủ nhiệm do các cô chủ trì để tìm hiểu cách thức và các bước tiến hành tiết sinh hoạt chủ nhiệm tùy theo mỗi cấp độ tuổi, biện pháp điều chỉnh các bé cá biệt, cách chăm sóc các bé nhỏ, .... Tác phong khi nói trước lớp phải tự tin, nghiêm túc, ngôn ngữ dễ hiểu, dễ nghe, không dài dòng. Hằng ngày tôi và bạn cùng nhóm phải thực hiện việc đến lớp sớm (30 phút đầu giờ) để dọn vệ sinh lớp,chuẩn bị bàn ghế và đồ ăn sáng cho các bé. Lớp Lá, lớp Mầm: nhắc nhở và hướng dẫn các em biết tự lấy tô, muỗng, khăn trải bàn, bình hoa,... và để đúng vị trí. Lớp Cơm Thường: đón bé và dỗ các bé chưa quen đến việc đi học, xa ba mẹ. Trước khi lên 1 tiết dạy, tôi đến phòng giáo viên để ghi lịch báo tuần, soạn giáo án cho 2 tuần thực tập tại 1 lớp. Trong giờ sinh hoạt tôi cố gắng nói giọng vừa đủ nghe, rõ ràng để các em đều lắng nghe, tác phong tự tin, mẫu mực, đồng thời tạo điều kiện để các em phát biểu ý kiến của mình trước lớp. *Nhận thức của bản thân về công tác chủ nhiệm Qua tất cả những công tác trên, đối với tôi công tác chủ nhiệm không đơn giản chút nào. Giáo viên chủ nhiệm phải luôn theo sát tình hình của lớp, để nắm được tâm lý của từng bé, thói quen, tính cách,... Mặc khác giáo viên chủ nhiệm là người mà các em tin tưởng, yêu mến là tấm gương để các em học tập và noi theo, vì vậy giáo viên phải hiểu tâm tư và nguyện vọng của các em, là người mà các em quí mến, sinh hoạt và tận tình giúp đỡ các em, khuyến khích động viên các em trong học tập, vui chơi. Không chỉ thế người giáo viên chủ nhiệm còn phải tìm hiểu về hoàn cảnh của mỗi em, điều kiện sinh hoạt của mỗi em, để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn. Phải thật sự gần gũi, thân mật, quan tâm chăm sóc các em, nhưng phải thật sự nghiêm túc chuẩn mực.. Tóm lại: Để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, người giáo viên chủ nhiệm cần nhiệt tình, tận tâm trong nghề nghiệp, công bằng trong ứng xử với học sinh. 3. Kết luận của công tác thực tập sư phạm ở trường phổ thông, giữa lí thuyết và thực tiễn: Nhìn chung sau những tiết dạy mẫu của giáo viên hướng dẫn, dự các tiết của các bạn trong nhóm, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và góp ý của các bạn trong nhóm. Do đó tôi đã lập kế hoạch giảng dạy cho toàn đợt, giảng dạy theo kế hoạch dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, sau mỗi tiết dạy có đánh giá rút kinh nghiệm. Về công tác chủ nhiệm tôi cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô ở 3 lớp và có sự hợp tác rất tốt của các bạn cùng nhóm, tôi đã nhận và hoàn thành việc thực tập tại 3 lớp trong suốt thời gian qua. Nhìn chung, tôi cũng đã nắm được toàn bộ công việc của người giáo viên và thực hiện tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh. Có thể nói công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm tôi luôn gặp thuận lợi, không có cách biệt giữa lý luận và thực tiễn. KẾT LUẬN 1. Những công việc làm được: Học tập phương pháp, cách thức lên lớp của giáo viên Mầm Non ở các tiết dạy mẫu, lập kế hoạch cho toàn đợt, thực hiện theo đúng kế hoạch. Soạn giáo án tỉ mĩ cho mỗi tiết dạy, chú trọng những nội dung trọng tâm của tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ và chi tiết. Nhiệt tình giảng dạy, tạo ra một không khí vui tươi, sinh động, đa số học sinh nắm vững kiến thức mới. Hoàn thành tốt các tiết dạy, dự giờ các tiết dạy mẫu của giáo viên hướng dẫn và các tiết của các bạn cùng nhóm. 2. Những công việc chưa làm được: Xử lí các tình huống sư phạm chưa triệt để. Mỗi tiết dạy chưa hoàn thành đúng thời gian. Chưa kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy. Chưa bao quát lớp một cách trọn vẹn. Giờ giảng dạy trên lớp còn mắc phải những sai sót. Chưa tổ chức được nhiều hoạt động cho lớp. Chưa phát huy hết năng lực bản thân trong việc quản lí lớp. 3. Bản thân rút ra bài học bổ ích cho công tác giáo dục này: Qua công tác giảng dạy ở trường Mầm Non: Tôi đã rút ra một điều rằng, để đảm bảo thành công một tiết dạy cần có sự nỗ lực rất nhiều từ giáo viên. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức học sinh trong mọi hoạt động. Vì thế người giáo viên phải tìm hiểu kĩ mục tiêu của bài học, soạn bài thật khoa học phù hợp với trình độ của học sinh, hệ thống câu hỏi nêu ra phải dựa trên từng đặc điểm của từng độ tuổi. Xác định đâu là kiến thức trọng tâm của bài, sau mỗi tiết dạy, học sinh phải nắm được những kiến thức nào. Hơn nữa hứng thú học tập đóng vai trò hết sức quan trọng trong học tập của học sinh, vì vậy người giáo viên phải có thái độ vui vẻ, cởi mở, tạo không khí lớp học thoải mái, khen ngợi học sinh khi các em có câu trả lời tốt, góp ý nhẹ nhàng khi các em có câu trả lời sai để khích lệ tinh thần học tập của học sinh. *NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP …............................................................................................ …............................................................................................ …............................................................................................ …............................................................................................ Ngày 13 tháng 12 năm 2010 2010 Giáo viên hướng dẫn Ngày 13 tháng 12 năm Sinh viên thực tập
- Xem thêm -