Tài liệu Nghiên cứu biện pháp tẩy màu cho collagen sản xuất từ da cá tra bằng phương pháp hóa học

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 244 |
  • Lượt tải: 0