Tài liệu Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng với sự kết hợp của alkalase – pepsinvà hcl

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 448 |
  • Lượt tải: 0