Tài liệu Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông ba

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 644 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên\r\nLuận văn Thạc sĩ ngành: Thủy văn học; Mã số: 60 44 90\r\nNgười hướng dẫn: TS. Huỳnh Thị Lan Hương\r\nNăm bảo vệ: 2012\r\nAbstract: Đánh giá tổng hợp đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và hệ thống tài nguyên\r\nnước trên lưu vực sông Ba. Áp dụng thành công mô hình EFDC để tính toán, mô\r\nphỏng diện ngập, độ sâu ngập và trường vận tốc tại các vị trí thuộc vùng hạ lưu sông\r\nBa. Qua đó có thể sử dụng mô hình để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng\r\nchống lũ. Xây dựng được các bản đồ cảnh báo cho khu vực nghiên cứu ứng với trận lũ\r\nthực năm 2009 và các tần suất lũ 1%, 2%, 5% và 10%.\r\nKeywords: Bản đồ; Sông Ba; Thủy văn học