Tài liệu Tìm hiểu một số đáp ứng miễn dịch đặc hiệu của cá chẽm (lates calcarifer, bloch) sau khi tiêm chủng vi khuẩn streptococcus iniae đã được bất hoạt bằng formalin

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 415 |
  • Lượt tải: 0