Tài liệu Trắc nghiệm internet có đáp án

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 22588 |
  • Lượt tải: 130

Mô tả:

Trắc nghiệm Internet Câu 1: Mạng Ineternet rađời vào năm nào? Trình bày lịch sử phát triển của Internet. oa) 1965 ob) 1969 oc) 1978 od) 1984 Câu 2: Dịch vụ Ineternetđược chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào?. oa) 1986 ob) 1990 oc) 1997 od) 2000 Câu 3: Arpanet là? oa) Tiền thân của Internet ob) Một chuẩn mạng cục bộ (LAN) oc) Một chuẩn mạng diện rộng (MAN) od) Mô hình phân tầng Câu 4: Ethernet là? oa) Tiền thân của Internet ob) Một chuẩn mạng cục bộ (LAN) oc) Một chuẩn mạng diện rộng (MAN) od) Mô hình phân tầng Câu 5: Để 2 mạng có thể kết nối với nhau thì: oa) Chỉ cần dùng 1 thiết bịđể kết nối 2 mạngđó ob) Cần phải có các giao thức truyền tin như các ngôn ngữđể 2 mạng có thể traođổi. oc) Cần cả 2điều kiện a) và b) od) Không thể kết nối 2 mạng Câu 6: Các quy tắcđiều khiển, quản lý việc truyền thông máy tínhđược gọi là : oa) Các vật mang ob) Các giao thức oc) Các dịch vụ od) Các hệđiều hành mạng Câu 7: Các thiết bị thường dùngđể kết nối các mạng trên Internet oa) Router ob) Card mạng oc) Cáp od) HUB Câu 8: TCP/IP là oa) 1 giao thức ob) 1 bộ giao thức oc) 1 thiết bị mạng od) 1 phần mềm Câu 9: Giao thứcđược dùng chủ yếu trên Internet? Trình bày về giao thứcđó. oa) NETBEUI ob) IPX/SPX oc) TCP/IP od) ARPA Câu 10: TCP có mấy tầng? oa) 3 tầng ob) 4 tầng oc) 5 tầng od) 7 tầng Câu 11: Mô hình OSI có mấy tầng? Trình bày về mô hình OSI và các tầng của TCP/IP? oa) 3 tầng ob) 4 tầng oc) 5 tầng od) 7 tầng Câu 12: Các tầng nào dướiđây không thuộc giao thức TCP/IP ? oa) Tầng truy cập mạng ob) Tầng vật lý oc) Tầng Internet od) Tầng giao vận Câu 13: Trong các thuật ngữ dưới, những thuật ngữ nào chỉ bộ giao thức? oa) TCP/TCP ob) NetBEUI oc) LAN/WAN od) IPX/SPX Câu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mail od) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Câu 15: Luật lệ trên Internet là gì? Aiđặt ra chúng? Câu 16: Hãy chọnđúng các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nêu tênđầyđủ của từ viết tắt oa) IAP ob) ISP oc) IIS od) ICP Câu 17: Phương pháp kết nối Internet nào phổ biến nhấtđối với người dùng riêng lẻ? oa) Kết nối trực tiếp ob) Kết nối thông qua 1 mạng cục bộ (LAN) oc) Kết nối qua modem od) Kết nối qua card mạng Câu 18: Trình bày vềđịa chỉ IP. Những cấu trúc địa chỉ IP nào dướiđây là đúng ? Tại sao? oa) 10.16.200.300 ob) 192.168.1.0 oc) 400.20.1.255 od) 172.193.0.0 Câu 19: Mụcđích chính của việcđưa ra tên miền oa) Dễ nhớ ob) Tên miềnđẹp hơnđịa chỉ IP oc) Thiếuđịa chỉ IP od) Tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn Câu 20: Hệ thống tên miềnđược tổ chức theo oa) Ngang hàng ob) Phân cấp hình cây oc) Không có tổ chức rõ ràng od) Theo các lớp Câu 21: Internet Explorer là oa) 1 chuẩn mạng cục bộ ob) Trình duyệt web dùngđể hiển thị các trang web trên Internet oc) Bộ giao thức od) Thiết bị kết nối các mạng Câu 23: Ngôn ngữđánh dấu siêu văn bản có viết tắt là? Trình bày về ngôn ngữđánh dấu siêu văn bản. oa) HTTP ob) FTP oc) WWW od) HTML Câu 24: Ngôn ngữđánh dấu siêu văn bản oa) Là 1 ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh ob) Là 1 ngôn ngữ lập trìnhứng dụng rất mạnh oc) Là ngôn ngữđơn giản, sử dụng các thẻđể tạo ra các trang văn bản hỗn hợp od) Không phải ngôn ngữ lập trình Câu 25: Hãy tạođăng ký, một hộp thưđiện tử (e-mail) miễn phí cho riêng mình trên Internet bằng việc sử dụng Webserver của yahoo hoặc hotmail. Câu 26: Hãy sử dụng notepadđể tạo ra một trang văn bản HTML với các yêu cầu sau : -Đặt tên file là: baitap2_ho-ten.htm - Tạo các thông tin cá nhân trong trang, bao gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, ngày sinh, giới tínhđịa chỉ nơi cư trú, cơ quan công tác, môn thể thaoưa thích,... - Sử dụng e-mailđã tạo ra ở bài tập 1 kể trên gửi cho một người bạn và giáo viên hướng dẫn của mình Chương 2: Các dịch vụ thông dụng trên Internet CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: WWW là viết tắt của? oWorld Wide Wed oWorld Wide Web oWorld Wild Wed oWord Wide Web Câu 2: Trang Web là? o Là trang văn bản thông thường. o Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệuở bên trong nó. o Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hìnhảnh, âm thanh, video và cả các mối liên kếtđến các trang siêu văn bản khác. o Là trang văn bản chứa văn bản, hìnhảnh. Câu 3: Chương trình thườngđược sử dụngđể xem các trang Webđược gọi là? o Trình duyệt Web o Bộ duyệt Web o Chương trình xem Web o Phần mềm xem Web Câu 4: Để xem một trang Web, ta gõđịa chỉ của trangđó vào: o Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt o Thanh liên kết của trình duyệt o Thanhđịa chỉ của trình duyệt o Thanh trạng thái của trình duyệt Câu 5: Nút Back trên các trình duyệt Web dùngđể? o Quay trở lại trang Web trướcđó o Quay trở lại cửa sổ trướcđó Chương 2: Các dịch vụ thông dụng trên Internet o Quay trở lại màn hình trướcđó o Điđến trang Web tiếp theo Câu 6: Nút Forward trên các trình duyệt Web dùngđể? o Điđến cửa sổ trướcđó o Điđến màn hình trướcđó o Quay lại trang Web trướcđó o Điđến trang Web tiếp theo Câu 7: Nút Home trên các trình duyệt Web dùngđể? o Trở về trang nhà của bạn o Trở về trang chủ của Website hiện tại o Điđến trang chủ của Windows o Trở về trang không có nội dung Câu 8: Muốn lưu cácđịa chỉ yêu thích (Favorites), sử dụng chức năng: o Add Link o Add Favorite o Add to Favorite o Ogranize Favorite Câu 9: Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì: o Chọn biểu tượng Connection > Disconnect o Chọn File > Disconnect o Chọn Window > Work Offline o Chọn File > Work Offline Câu 10: Muốn sao lưu một trang Web lên máy tính cá nhân thì: o Kích phải chuột trên trang Web và chọn Save o Chọn Edit > Select All, chọn Copy và chọn Paste trên chương trình soạn thảo khác. o Chọn File > Save o Chọn File > Save As Câu 11: Để kết nối Internet thông qua mạng cục bộ (LAN), không cần thông tin nào: o Địa chỉ IP máy chủ Proxy o Tài khoản sử dụng Internet o Card mạng vàđuờng kết nốiđến máy chủ Proxy o Modem vàđuờng kết nốiđến máy chủ Proxy Câu 12: Để thiết lậpđịa chỉ Proxy, không cần thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau: o Chọn thẻ Connection trong hộp thoại Internet Option o Nhấn vào nút LAN Settings o Chọn nút Add trên mục Dial-up Settings o Nhập các thông số do người quản trị mạng cung cấp. Câu 13: Để kết nối Internet thông quađường điện thoại, không cần thông tin nào: o Càiđặt modem o Càiđặt card mạng o Càiđặt Dialup Adapter và TCP/IP o Tạo kết nối mạng Câu 14: Để càiđặt modem, không cần thực hiện thao tác nào: o Chọn biểu tượng Modem trong cửa sổ Control Panel o Chọn Install New Modem o Chọn Addđể tìm kiếm modem mới o Chọn tên và bộ cài driver cho Modem. Câu 15: Để soạn hoặcđọc E-mail, thì trước tiên phải kết nối Internet o Đúng o Sai Câu 16: Khi kết nối Internet quađiện thoại, chúng ta có phải trả cước phíđiện thoạiđường dài, cước phí liên lạc quốc tế hay không? o Có, vì kết nối Internet làđã liên lạcđường dài o Không, vìđó là việc của ISP Câu 17: Khi muốn thayđổi nhà cung cấp Internet (ISP) có cần phải thayđổi sốđiện thoại truy nhập hay không? o Có, vì các ISP cũng chính là nhà cung cấp dịch vụđiện thoại, họ sẽ không chấp nhận một sốđiện thoại của nhà cung cấp khác. o Không, vì với một sốđiện thoại, ta có thể truy cập tới nhiều ISP Câu 18: Phương pháp kết nối Internetđang phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay? o ADSL o Dial-up o Cáp quang o ISDN Câu 19: Để tìm kiếm thông tin trên Internet, ta có thể tìm bằng cách: o Chọn Start > Search o Chọn View > Explorer Bar > Search o Chọn View > Toolbar > Search o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search. Câu 20: Đâu không phải làđịa chỉ tìm kiếm thông dụng? o www.panvn.com o www.vnn.vn o www.google.com o www.altavista.com Câu 21: Thưđiện tử dùngđể: o Traođổi thông tin trực tuyến o Hội thoại trực tuyến o Gửi thư thông qua môi trường Internet o Tìm kiếm thông tin Câu 22: Muốn sử dụng thưđiện tử trước hết phải: o Đăng ký một tài khoản thưđiện tử o Đăng ký một tài khoản Internet o Có một hòm thư cá nhân o Có một chương trình nhận/gửi thưđiện tử Câu 23: Muốn mở hộp thưđã lập phải: o Cung cấp chính xác tài khoảnđãđăng ký cho máy chủ thưđiện tử o Đăng ký một tài khoản thưđiện tử o Có chương trình nhận/gửi thưđiện tử o Cung cấp tài khoản sử dụng Internet Câu 24: Để trả lời thư, sử dụng nút: o Relpy o Forward o Compose o Attactment Câu 25: Để chuyển tiếp thư, dùng nút o Relpy o Relpy to All o Forward o Attachment Câu 26: Folder Outbox hoặc Unsent Message của E-mail chứa : o Các thưđã xoáđi o Các thưđã soạn hoặc chưa gửiđi o Các thưđã nhậnđược o Các thưđãđọc Câu 27: Khi một dòng chủđề trong thư ta nhậnđược bắtđầu bằng chữ RE:, thì thông thường thư là: o Thư rác, thư quảng cáo o Thư mới o Thư trả lời cho thư mà tađã nhận từ một aiđó o Thư của nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà tađang sử dụng Câu 28: Khi nhậnđược bản tin " Mail undeliverable" có nghĩa là o Thưđãđược gửiđi, nhưng không tớiđược người nhận o Thưđãđược gửiđi, nhưng người nhận khôngđọc o Đó là thư của nhà cung cấp dịch vụ o Đó là thư của người nhận thông báo việc không mởđược thư Câu 29: Muốn lấy 1 tệp từ Internet và lưu trữ trên máy cục bộ, sử dụng dịch vụ: o Tải tệp tin o Hội thoại o Thưđiện tử o Tìm kiếm Câu 30: Muốn traođổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, sử dụng dịch vụ: o Tải tệp tin o Hội thoại o Thưđiện tử o Tìm kiếm Câu 31: Khi sử dụng Instant Messager, muốn chat với 1 người chưa có trong danh sách, thực hiện: o Nhấn vào nút Add o Nhấn vào nút IM o Nhấn vào nút Text o Nhấn vào nút Chat Câu 32: Muốn chat với 1 người trong danh sách, thực hiện: o Nhấn vào nút Add o Nhấn vào nút IM o Nhấn vào nút Text o Nhấn vào nút Chat Câu 33: Để có thể Chat bằng âm thanh (Voice), cả hai người tham gia phải có: o Mộtđiện thoại o Phần mềm tương thích nhau, một Card âm thanh, Microphone, và các loa (hay headphone) o Một máy quay Video (webcamera) o Một bộ tăng âm Câu 34: Một chatroom với những bạn học cùng lớp có thể coi như một lớp họcảo ? o Đúng o Sai Câu 35: Một diễnđàn trên Internet dùngđể: o Các thành viên giao lưu trực tuyến với nhau o Các thành viên thảo luận trực tuyến với nhau o Các thành viên có thể traođổi, học hỏi về nhiều lĩnh vực có cùng sự quan tâm. o Tìm kiếm thông tin. Câu 36: Tham gia vào diễnđàn, bạn có thể: o Có những người bạn cùng chí hướng o Tìm kiếm và chia sẻ những thông tin bổ ích o Nối vòng tay lớn o Giao lưu trực tuyến
- Xem thêm -