Tài liệu Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh sản của gà lai tp1 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mai tp1

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0