Tài liệu Tiểu luận môn Khoa học quản lý đề tài VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TẠI BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 23621 |
  • Lượt tải: 0