Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s-v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobac...

Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s-v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2

.PDF
32
311
118

Mô tả:

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S-V tới khả năng tạo màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2

Tài liệu liên quan