Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nghiên cứu biến đổi tần số tim, huyết áp và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân khi...

Tài liệu Nghiên cứu biến đổi tần số tim, huyết áp và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân khi gắng sức sử dụng dipyridamole trong xạ hình tưới máu cơ tim

.PDF
36
71336
191

Mô tả:

Tài liệu liên quan